Jump to content

Grants:MSIG/Pakiet Zaangażowania Społeczności

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:MSIG/Community Engagement Package and the translation is 100% complete.

Czym jest ten pakiet?

Pakiet ten służy jako przykład/przewodnik dla każdego, kto jest zainteresowany zaangażowaniem swojej społeczności w Strategię Ruchu w szerokim zakresie, a w szczególności w Granty Strategii Ruchu.

Kto może otrzymać dofinansowanie na realizację tego pakietu?

Każdy afiliant lub członek społeczności, który jest zainteresowany głębszym zaangażowaniem swojej społeczności w realizację Strategii Ruchu oraz wsparciem większej liczby osób w dostępie do finansowania, które może być potrzebne do wykonania tej ważnej pracy.

Czego oczekuje się od osoby, która angażuje swoją społeczność korzystając z tego zasobu?

Oczekuje się, że będziecie mieli przynajmniej podstawowe zrozumienie Strategii Ruchu. Zaangażowalibyście się w kilka rozmów lub globalnych dyskusji związanych ze Strategią Ruchu. Jako odbiorca tej dotacji, oczekuje się od Ciebie wsparcia członków Twojej wspólnoty w opracowaniu co najmniej trzech wniosków o dotacje.

statuswersja robocza
xx.wikipedia.org
Poniżej znajduje się zmyślony przykład dobrze zorganizowanego wniosku o grant na zaangażowanie społeczności w granty Strategii Ruchu.
targetWikimedia XX
start date4 kwietnia
start year2022
end date6 maja
end year2022
budget (local currency)(Bez daty)
budget (USD)(Bez daty)
grant typeOrganizacja
contact(s)• Example person
join
endorse

Podsumowanie

Jest to przykład wniosku o grant, który ma na celu podniesienie świadomości na temat Strategii Ruchu 2030 w konkretnej społeczności oraz zachęcenie członków społeczności do ubiegania się o własne dotacje na realizację Strategii Ruchu.

Skupia się na takich działaniach jak: tłumaczenie odpowiednich stron Meta na Twój język, rozpowszechnianie tych informacji w Twojej społeczności oraz szkolenie lub wspieranie członków społeczności w ubieganiu się o dotacje na realizację projektu.

Zasoby

Ten przykład grantu zawiera również szereg przydatnych zasobów i dokumentów, które mogą pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów.

 1. Slajdy: Ogólne wprowadzenie do Strategii Ruchu
 2. Slajdy: [Krótkie wprowadzenie do Strategii Ruchu i Grantów Strategii Ruchu]
 3. Przewodnik: Jak przekształcić pomysły w projekty?
 4. Dokument': Lista stron priorytetowych do tłumaczenia

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu?

 • Funding for underrepresented communities: Nasza społeczność chciałaby wykorzystać możliwości finansowania, aby usprawnić naszą pracę, ale nie jesteśmy pewni jak. Jesteśmy nadmiernie zależni od wysiłków wolontariuszy, co powoduje wypalenie i wykorzystywanie ich ograniczonego czasu. Tym wolontariuszom brakuje jednak możliwości, świadomości i entuzjazmu, by wykorzystać dostępne możliwości finansowania przez Wikimedia Foundation. Nie są w stanie wypełnić długich wniosków o dotacje w języku angielskim i nie będą w stanie zrobić tego sami bez odpowiedniego wsparcia.

Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?

Ten projekt rozpocznie się 4 kwietnia i chcę go ukończyć do 6 maja.

Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?

Wszystkie działania będą odbywać się online i w ramach [mój język] społeczności...

Czy współpracujesz przy tym projekcie z innymi społecznościami lub afiliantami? Proszę podać szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób partnerzy zamierzają współpracować, aby osiągnąć cel projektu.

 1. Będę kierował tym projektem i współpracował z innymi, aby dostarczyć niektóre aspekty projektu, z następującymi rolami:
 2. Koordynator (ja): Będę odpowiedzialny za główne działania w projekcie, w tym otrzymywanie funduszy z grantów, pisanie raportu z grantów i koordynację pomiędzy pozostałymi współpracownikami.
 3. Tłumacz: Członek społeczności będzie wspierany w tłumaczeniu stron Strategii Ruchu na nasze języki.
 4. Kontakt ze społecznością: Inny członek społeczności będzie dystrybuował przetłumaczone dokumenty, aby wprowadzić naszą społeczność do Strategii Ruchu i do grantów na jej realizację.
 5. Trener: Członek afilianta, z doświadczeniem finansowym i projektowym, będzie wspierał wolontariuszy społeczności w ubieganiu się o własne granty na realizację Strategii Ruchu.

Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?

 • Brak świadomości strategii Ruchu. W regionie jest wielu takich, którzy nie włączyli się wcześniej w dyskusje. Oznacza to, że wielu nie jest świadomych możliwości, jakie niesie ze sobą MS. Na przykład, dyskusje dotyczące Hubów, rozwoju umiejętności i zwiększenia świadomości Ruchu są ważne dla wielu osób w regionie. Jednak nie włączyli się oni aktywnie w te dyskusje.
 • Brak świadomości, czym są granty Strategii Ruchu. Granty Strategii Ruchu są mało widoczne w środowisku. Wiele osób nie wie o programie MSIG. Być może przeczytali zaproszenie do składania wniosków o granty, ale nie rozumieją, o co w tym chodzi.
 • Bariery językowe uniemożliwiają ludziom angażowanie się w działalność MS i MSIG. Komunikacja ze społecznością odbywa się głównie w języku angielskim. To zwiększa problem świadomości i zmniejsza zdolność ludzi w obrębie wspólnoty do korzystania z możliwości, które zapewnia MSIG.

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.

 • Ankieta'. Wykorzystamy ankiety w mediach społecznościowych lub indywidualne spotkania, aby porozmawiać z członkami naszej społeczności. Celem jest zrozumienie ich obecnego poziomu wiedzy na temat Strategii Ruchu i jej dotacji oraz tego, jak możemy ich wspierać, aby bardziej się angażowali.
 • Tłumaczenia. Będziemy tłumaczyć konkretne dokumenty i materiały Strategii Ruchu, by zaangażować społeczność. Materiały te (w tym strony Meta) będą związane z Hubami, rozwojem umiejętności i przywództwa oraz finansowaniem dla niedoreprezentowanych społeczności (uwaga, to są sugerowane strony, nie krępujcie się polecać innych stron, które uważacie za przydatne dla waszej społeczności).
 • Huby:

Strona 3 - Huby – Global conversation (aby zobaczyć najnowsze rozmowy na temat pilotażu hubów)

 • Rozwój umiejętności:
 • Zwiększanie dostępu dla niedoreprezentowanych społeczności:
 • Zaangażowanie społeczności. Będzie to do pięciu rozmów online, w których będziemy dzielić się z członkami społeczności dotychczasowym postępem Strategii Ruchu. Rozmowy te będą informować ludzi o rekomendacjach i inicjatywach. Każda sesja będzie trwała 1 godzinę.
 • Sesje edukacyjne. Zaangażujemy członków społeczności w oparciu o konkretne potrzeby wsparcia zidentyfikowane podczas wstępnego zaangażowania (ankiety). Na przykład: konkretne wsparcie może być potrzebne w wymyślaniu pomysłów na dotacje, co jest jednym z zasobów wymienionych powyżej, które możemy dostosować.
 • Szkolenie z zakresu aplikacji o granty. Dla tych, którzy są gotowi przekształcić swoje pomysły w pełne projekty i wnioski, odbędą się szkolenia (przykład "Let's Connect"), które pomogą im w ubieganiu się o dofinansowanie z grantów wdrożeniowych.

W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.

 1. Forum Strategii Ruchu będzie wykorzystane do zapewnienia, że członkowie społeczności są w stanie przeczytać wszystkie wiadomości w lokalnym języku.
 2. Kawiarenki/bary zostaną wykorzystane do poinformowania społeczności o nadchodzących spotkaniach oraz o tym, jak i gdzie się w nie włączyć.
 3. Terminowe, bezpośrednie i spersonalizowane wiadomości do osób, które mają wziąć udział w spotkaniu.
 4. Szczegółowe notatki ze spotkań zostaną umieszczone na Meta.
 5. Opracowane wnioski o dotacje zostaną udostępnione członkom społeczności do przejrzenia. Będą one również udostępnione innym regionom z prośbą o poparcie. Będą one również udostępnione w grupie "Grants Community of Practice" na telegramie oraz na Movement Strategy Forum.

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.

 • Oczekuje się, że działania w ramach tego pakietu będą miały miejsce online, w przypadku, gdy Twoje działania obejmują wydarzenia lub działania osobiste, będziesz musiał wykonać kroki przedstawione w Protokół oceny ryzyka na COVID-19.

Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.

 • Tak ten projekt będzie obejmował tłumaczenia i transkrypcje w [języku ...].

Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych i innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.