Jump to content

Hubbar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Hubs and the translation is 100% complete.
Latest news about Hubs (Contribute!)


Hubbar är ett namn för organisationsenheter inom Wikimedia-rörelsen som stöder mer än en volontärgemenskap. De är ett av initiativen från rörelsens strategirekommendationer. Tanken med Hubbar är att besvara önskan om att dela på makten genom att flytta en större del av beslutsfattandet närmare de berörda gemenskaperna. De förväntas även föra med sig större effektivitet vid arbete inom en region eller ett tema, jämfört med den nuvarande modellen som är centraliserad hos Wikimedia Foundation.

Hittills finns det inga tydliga definitioner, roller eller ansvarsområden fastställda för "Hubbar". Rollerna och ansvarsområdena för hubbar kommer att definieras i den kommande Rörelsestadgan. I och med att utarbetandet av den stadgan närmar sig, diskuteras dessa roller och ansvarsområden för närvarande. Det pågår även ett antal eventuella Hub-projekt som genomgår forskning, diskussion eller planering.

Hubbar är tänkta att vara regionala (geografiska, t.ex. Centrala Östeuropa) och tematiska. De kommer antingen att vara en förbättring av befintliga enheter, samarbeten mellan filialer eller nya strukturer som bildas för ett specifikt syfte. Enligt subsidiaritetsprincipen förväntas de uppstå genom att "identifiera och förespråka behoven hos de gemenskaper och organisationer de tjänar".

Hubbar förväntas fylla flera roller beroende på deras behov, mognad och resurser. Möjliga roller innefattar: rättsligt stöd, resurstilldelning (utdelning av bidrag), kapacitetsuppbyggnad, samordning mellan grupper, teknikutveckling, mentorskap, utvärderingstjänster och mer. Vissa roller (t.ex. utdelning av bidrag) kan kräva att juridiska enheter bildas. Andra roller kan fyllas av hubbar som inte stöds av en juridisk enhet och som grundar sig helt på volontärarbete.

Typer

Introduktion till hubbar (video)

Regionala hubbar

Regionala hubbar fokuserar på att stödja specifika regioner, vilket möjliggör kontextualiserande aktiviteter, verktyg och information. I rekommendationen fastslås att "om lämpliga resurser tillämpas, kommer de att ge grupper av filialer möjlighet att samarbeta för kapacitetsuppbyggnad, kunskapsöverföring och samordning".

Tematiska hubbar

Tematiska hubbar fokuserar på att stödja globala tematiska områden. Tematiska hubbar beskrivs i rekommendationen som "möjliggörande av specialisering och arbete över hela rörelsen, där gemensamma mål gynnas av samordnade lösningar". I rekommendationerna definierades även tematiska ämnen som "sakkunskapssområden", varav några exempel som nämns är "befrämjande, kapacitetsuppbyggnad, partnerskap, forskning, o.s.v".

En möjlig form av tematiska hubbar är språkliga hubbar. Språk är av största betydelse för att garantera mångfald, inkludering och representation bland spridda samhällen (som delar samma språk). Språk är möjligtvis det viktigaste kulturella elementet i rörelsen. Det händer ofta att ett land har flera officiella språk, och att ett språk talas i flera länder.

Evenemang

Lista med evenemang om hubbar:

Date Event
27 November 2021 Hubs co-creation workshop (event page)
21 February 2022 - 4 March 2022 Hubs Dialogue (findings summary, other languages)
12 March 2022 Hubs Global Conversations (event page)
24 June 2022 - 26 June 2022 Hubs Global Conversations (event page)

Historia

I juni 2010 etablerades Iberocoop, Wikimedias första regionala samarbete. Under de följande åren bildades flera andra grupper, såsom Öst-, Sydostasien och Stillahavsområdets regionala samarbete (2018?) och Wikimedia Central- och Östeuropa (2011), WikiConference Nordamerika (2016), bland andra.

Under Strategiprocessen 2018–20 lades förslag om regionala och tematiska hubbar fram av både Arbetsgruppen för resursfördelning (se tidiga utkast till rekommendationer för regionala hubbar: första utkastet, andra utkastet; tematiska hubbar: 1, 2) och Arbetsgruppen för roller och ansvarsområden (först föreslaget som en del av "Quotiel-modellen", se utkast till rekommendation, som nämner inspiration från befintliga regionala samarbeten).

Arbetsgrupperna för Befrämjande och Kapacitetsbyggande tog fram utkast till rekommendationer för dedikerade organisationer inom respektive områden (se utkast, befrämjande 1, 2, kapacitetsbyggande 1, 2); dessa integrerades sedan som exempel på möjliga tematiska hubbar. Rekommendationerna omarbetades i en tredje version utkast, innan de slutligen nådde den slutgiltiga versionen i maj 2020. Förslaget i sin helhet, tillsammans med övriga strategirekommendationer, godkändes sedan av Wikimedia Foundations förtroendevalda.

Under strategiövergången ägde flera diskussioner om Hubbar rum: Se rapporter om diskussioner kring Hubbar i November, December, och Januari.

Se även