Low Saxon

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Dit is de centrale steed, op de de nds-prejecten organiseert warrt.

Actuell[edit]

Öllern kraam[edit]

Policy[edit]

Dat se uns de nds Wikisource opmaken doot, hett dat language subcommittee (dat hett to doon mit de geschicht 'afsplitten van nds-nl') fraagt, dat there must be an approved policy signed by all conflicting sides in order to manage such conflicts INTERNALLY (der mutt en policy beslaten warden, de van all sieden ündertekent is, un de seggt, wie/woans/hoe conflicten INTERN lööst warrt). Wi bruukt en policy för uns preblemen mit de schrievwies. Wat köönt wi dor doon? --::Slomox:: >< 18:38, 14 May 2008 (UTC)[reply]

Bi'j de Wikisource is d'r veur de teksten zölf gien perbleem wat de skriefwieze anbelangt: daor volge wi'j de skriefwieze van de oorspronkelijke publicaoties.
De redactionele tekst daorumhen kan misskien in twei wied uuteenlopende variaanten (Hambörgs en Veluws beveurbield), en veur de variaanten hebbe wi'j al erkende skriefwiezen (Sass, de Iesselakkedemie, ezw.).
As d'r een beleid op skrift mut, wi-k wal helpen det te skrieven en/of te onderteken.
Ni'jluuseger 19:48, 14 May 2008 (UTC)[reply]
Ik heff en lütten anfang maakt ünder /language and spelling conflict policy (op engelsch). Mal as Bispeel, wat dar so instaan kann. --::Slomox:: >< 20:00, 14 May 2008 (UTC)[reply]

Admins/Beheerders[edit]

Wat seggt ji van de idee, dat all Admins/Beheerders van de plattdüütschen/nedersaksischen/plautdietschen prejecten ok automatisch Admins/Beheerders op de annern beiden prejecten sünd? Dat wiest vertroen ünderenanner/onder mekaar un wi köönt uns beter ünderstütten. --::Slomox:: >< 18:38, 14 May 2008 (UTC)[reply]

There is strength in numbers. Ik binne d'r veur. Ni'jluuseger 19:51, 14 May 2008 (UTC)[reply]
Ni'jluuseger hef hiereuver n'n peiling estart in 't nds-nl:Wikipedie:Praotkefee. --Erwin(85) 14:52, 8 June 2008 (UTC)[reply]

Schrievwies[edit]

Wat seggt ji van de idee, dat wi en ne'e localisatie van MediaWiki maakt? Dat gifft de plattdüütsche un de nedersaksische localisatie. De een alleen för de nds-nl-lüüd good to lesen, de andere alleen för de nds-de-lüüd good to lesen. Mien idee is nu, dat wi en localisatie maakt, de för all lüüd liek good (oder liek leeg ;-) ) to lesen is. So'n beten so, as ik hier jüst versöök to schrieven. Dat wi also en schrievwies/spelling maakt, de allens hoochdüütsche in de schrievwies rutsmitt, aver ok allens nedderlandsche. So dat blot dat sassische nablifft.

Disse schrievwies kann denn op nds.Wikisource un op de annern prejecten, de wi tohoop maakt, de standard wesen/sien. (All gebrukers köönt sik natürlich för sik sülvst nds-nl oder nds-de as spraak/taal instellen.) --::Slomox:: >< 18:38, 14 May 2008 (UTC)[reply]

Ik binne mi'j niet wisse van de bedoeling. Mut d'r ien portaol kommen, van waoruut de lu naor de nds en nds-nl Wikipedia's kunt?
Tekst die as iederiene mut kunnen lezen, kuj ok beveurbield in twei of drei wied uutienlopende variaanten skrieven. Mar as 't giet um íen gedielde skriefwieze, zol ik niet 't rad opni'j uutvienen, mar de Vosbergenschriefwiese (Vosbergenspelling) (1955) van 't vroggere Nedersaksisch Instituut uut de kaste halen. Ik geleuve det dit een veurbield is van een tekst in die skriefwieze: 'Arnold Rakers lewde ůůt den geest van et gemeenschůppelike leven ůp weerskanten van de grense. Hee lewde in dissen geest, hee lewde föör dissen geest.'
Ni'jluuseger 20:04, 14 May 2008 (UTC)[reply]
De bedoeling is to'n bispeel dat interface van nds.wikisource. Schall dat interface van wikisource för nich anmellte gebrukers nds-de sien oder nds-nl? Dat kann blot een standard-instellung geven för dat interface. Un dar schall de gedeelde schrievwies för wesen. De Vosbergenschriefwiese mutt ik mi mal ankieken. --::Slomox:: >< 20:11, 14 May 2008 (UTC)[reply]
Hest du dar en webstee oder ans wat, wo ik nalesen kann, wat dat mit de Vosbergenschriefwiese op sik hett? Vör allen de regeln för dat schrieven. --::Slomox:: >< 21:05, 14 May 2008 (UTC)[reply]
Moi Slomox, de Vosbergenschriefwiese (zo begun jaoren zestig stillegies esturven) stiet niet op internet. De spelling wördden ontwikkeld onder auspiciën van 't Nedersaksisch Instituut an de Rieksuniversiteit Grunning (RUG). Det instituut is ok esturven, mar ik hebbe um de schriefwiese evraogd an Siemon Reker, hooglerer Grunneger Toal en Kultuur an de RUG. Mit de-k meer wete, zet ik 't hier dale. Ni'jluuseger 10:29, 15 May 2008 (UTC)[reply]

Ie kennen toch wel de AS-spelling, de Algemene (Neder)saksische Spelling/ Algemene Schriefwies van de Lowlands-Linguists List (LLL) ?

Hieronder ku'j een tekst in een Nedersaksisch dialect lezen, namelik dat van Hamburg, eerst in de AS-spelling, dan in de Duutse spelling en dan in de Nederlandse. De uutspraok is dus elke keer precies geliek.

1) Algemene Saksische (AS) Spelling: De Tuun-kruyper

De tuun-kruyper het syn nest in ’n wagen-schuur hat. Maal sünd de oulden bayde vör ’n törn uut-vlagen west. Sey harren vör er jungen wat tou vreten halen wuld un hebt de lütten ganss alleyn laten.

Na ’n tydlang kümt de ould’ wedder na huus.

“Wat is d’n hyr passeerd?” segt hey. “’keyn het jou wat doun, kinders? Jy sünd ja ganss verschüchterd!”

“Och, Vadder,” segt sey, “hyr is eben sou ’n grouten buman vörby-kamen. Och, ney! Wat seyg dey boys un gresig uut! Dey gluup mit syn grouten ougen na uns nest rin, un daar hebt wy uns sou vör verveyrt!”2)Duutse spelling:

De Tuunkrüper

De Tuunkrüper hett sien Nest in ’n Wogenschuur hatt. Mol sünd de Ool’n beide för ’n Törn utflogen west. Se harrn för ehr Jung’n wat to freten hooln wullt un hebbt de Lütten ganß alleen loten.

No ’n Tietlang kümmt de Ool wedder no Huus.

„Wat is’n hier passeert?“ secht he. „’keen hett jo wat doon, Kinners? Ji sünd jo ganß verschüchtert!“

„Och, Vadder“, secht se, „hier is eben so’n groten Bumann vörbikom’. Och, nee! Wat seehch de beus un gresig ut! De gluup mit sien groten Ogen no uns Nest rin, un dor hebbt wi uns so vör verfiert!“

3) Nederlandse spelling:

De toenkruper

De toenkruper het zien nest in ’n wògensjoer hat. Mòòl zund de óulen baaide veur ’n teurn oetvlògen west. Zèi haarn veur èr zjóngen wat tóu vrèten hòlen wóld ón hebt de lutten gaans alleein lòten.

Na ’n tiedlaang kumt de óul wedder nò hoes.

“Wat is’n hier passierd?” zegt heei. “’Keein het zjóu wat dóun, kinners? Zjie zund zjò gaans versjuchterd!”

Chamavian

86.80.239.48 21:19, 15 May 2008 (UTC)[reply]

De algemene schryvwyse is en phonologische spelling. Ik harr lever en aard etymologische spelling, dat dat schriftbild unafhangelig van den dialect is. Is de Vosbergen-schrievwiese ok phonologisch? --::Slomox:: >< 22:56, 15 May 2008 (UTC)[reply]


Een etymologische schriefwieze die niet ofhaankelik is van 't dialect? Zeg ie dan eigenlik da'j een NIJ dialect, een NIJE taal, een Standaord-Nedersaksisch maken wil? Een kunst-spraok die veur 't hiele gebied geliek is? Ik geleuve niet dat dat meugelik is. Niet in Nederlaand, niet in Duutslaand, en hielemaole niet in de beide laanden samen. De verschillen bint te groot. En 't aandere probleem zal wezen dat zon kunstmaotige taal nooit aksepteerd zal worden deur de LS-sprekers. Chamavian 86.80.239.48 04:29, 16 May 2008 (UTC)[reply]

De Vosbergenschriefwiese is fonemisch en wil niet alle fonetische biezunderheden uutdrokken, mar eerder de verwaantskop van de verskillende dialecten benaodrokken, en de onneudige lees-/skriefbarrière tussen Duutse en Nederlaanse platskrievers vorthalen. Ik begriepe niet goed hoe as een 'etymologische skriefwieze' zol mutten warken.
Ik binne achter de Vosbergenschriefwiese heer; ik hebbe een nommer van 't olde blad 't Swieniegeltje besteld daoras ze misskien in stiet.
De Algemene Schriefwies van de Lowlands-Linguists List lik mi'j ok prima as gedielde skriefwieze. Véur alles muw 't allemaole iens wörren, dus eerst bi'j de meugelijkheden stilstaon en dan oaverienkumst en/of compromis. Ni'jluuseger 08:23, 16 May 2008 (UTC)[reply]

Ik kenne de Vosbergen-schriefwieze ook, mar dizze is niet geschikt veur gebruuk op de computer deur alle rare tiekenties. Dat is ook de reden van de A.S.: gien accenten (behalve umlauts) en gien specifiek Hoogduutse of Nederlandse dinchies Chamavian 86.80.239.48 17:50, 17 May 2008 (UTC)[reply]

Zeg ie dan eigenlik da'j een Standaord-Nedersaksisch maken wil? Jo un nee. Jo, de schrievwies schall eenheitlich wesen un för all dialecten liek good to verstaan. Aver nee, en standard schall dat nich wesen, blot en hülpconstruct för de prejecten, bi de wi tohoopwarken doot. Neutralen bodem för de schrievwiesen.
En 't aandere probleem zal wezen dat zon kunstmaotige taal nooit aksepteerd zal worden deur de LS-sprekers De Sprekers mööt eer nich accepteren. De schrievwies schall blot dor wesen, dat de besökers op nds.wikisource to'n bispeel nich "allens op düütsch Plattdüütsch" oder "allens op Nederlands Nedersaksisch" hebbt. Dat schall 'neutral' wesen. --::Slomox:: >< 22:54, 18 May 2008 (UTC)[reply]

Ja, dat is good vansölv. Mot alle artikels dan in dree spellings kommen, dee men uut kesen kan? Of allenig ene spelling voer alle artikels, of se uut Naederland of uut Duetsland komt? Toch bliv et gevaor dat niemand sich waer-kent in disse spelling, dan is et neet ene schriefwise voer Naedersaksisch uut Duetsland en uut Naederland, maor ene dee van gin-enen aksepteerd word. Chamavian/Hamalander 86.80.239.48 16:34, 19 May 2008 (UTC)[reply]

Artikels gornich. De Wikipedias blievt jüst so, as se nu ok sünd. Dat bedrippt blot Wiktionary, Wikisource, Wikinews un Wikibooks. Op Wikisource sünd de texten all in originalschrievwies. Op Wikinews un Wikibooks schrievt se de narichten un böker all so as jem dat gefallt. Op Wiktionary sünd de wöörbookindrääg ok all in originalschrievwies (wat dat heet, dat mutt een sik noch överleggen). Disse extra schrievwies, van de ik snack, de schall blot för dat interface op disse veer prejecten wesen un för allens an Meta-saken (Template:Textdaten op Wikisource, de "struktur" van de wöörbookindrääg op wiktionary [wenn dar steit "preject, Plural: prejecten", denn schall preject un prejecten 'original' wesen un Plural schall dör Vörlaag inbunnen wesen un schall sik an de egenen preferencen anpassen laten]). Un dat schall ok so wesen, dat sik dat utwählen lett, wat ik wiest krieg. Wenn ik ünner IP ünnerwegens bün, oder en annere spraak in miene preferencen instellt hebb, denn schall ik Template:Textdaten in Vosbergen-schrievwies/in AS/in uns egen algemene schrievwies to seen kriegen. Wenn ik nds-nl in miene preferencen utwählt hebb, denn schall Template:Textdaten op nds-nl wesen, wenn ik pdt utwählt hebb, denn op pdt un wenn ik nds-de utwählt hebb, denn op nds-de. De inhold van de sieden (dat, wat de brukers in de enkelten sieden rinschrievt) schall aver jümmer so blieven as he is. Bi de help- un preject-sieden mööt wi seen, wat wi dar as schrievwies bruukt. Wat practisch geit, so dat dat all lüüd dat good lesen köönt. --::Slomox:: >< 17:09, 19 May 2008 (UTC)[reply]

Ik hebbe uutendelijk de darde jaorgaank van 't Swieniegeltje mit infermaosie oaver de Vosbergenschriefwiese mit de post ekregen. Ik prakkezere nog hoe a'k det op 't internet zetten mutte. 't Artikel van Jan Naarding is jao a) aorig laank en b) in 't Nederlaans. Slomox (en aandere mitwarkers van nds), kuj Nederlaans lezen? Aans mu-k 't atmit in 't Drèents ummezetten? Ni'jluuseger 20:49, 4 June 2008 (UTC)[reply]

Ik kan neet voor andere spreken, maar mi reckt ok Nederlands. --::Slomox:: >< 22:19, 4 June 2008 (UTC)[reply]

Algemene (Neder)saksische Spelling / Algemene Schriefwies (AS)[edit]

Chamavian, is d'r ok aarngs algemien toegaankelijke infermaosie te vienen oaver dizze Algemene Schriefwies? Dus niet allennig veurbeeldties, mar een uutleg van klaanken en de tiekens die aj d'rveur gebruukt? En wekke dialecten kuj 't veur gebruken?

Ik binne niet bi'j de Lowlands-lieste, en as dizze Schriefwies wat veurstellen wil, mut ze heur jao niet verkroepen. 't Lik mi'j een interessaant alternatief, umdet 't op 'e computer stoer skrieven zol weden mit de Scandinaovische cirkelties van de Vosbergenschriefwiese. Ni'jluuseger 15:46, 5 June 2008 (UTC)[reply]

Ik hebb Reinhard Hahn efraagt: de Algemene Schryvwyse is neet online te lezen op de moment. He wil de schryvwyse aver nog weer online zetten. Wat dar ok nog bi wichtig is: Dat weer neet de idee van de algemene schryvwyse, dat ze en eenheidliche schryvwyse wezen schall. Dat schall blot en "help"-schryvwyse wezen, dat de mensen sik lichter over de grense weg verstaan köönt. --::Slomox:: >< 22:48, 5 June 2008 (UTC)[reply]
As d'r een mandielige skriefwieze mut kommen, lik mi'j de Algemene Schryvwyse 't gelokkigst, umdet de Vosbergenschriefwiese niet barre haandig is veur op de computer, en umdet de AS al een (kleine) gemienskop hef. Van de Vosbergenschriefwiese kan oes de filosofie inspireren: niet alle spraokbezunderheden op skrift uutdrokken willen, mar dezölfde tiekens gebruken veur de fonemen die as wi'j allemaole dielt.
Slomox skreef: "Wenn ik ünner IP ünnerwegens bün, oder en annere spraak in miene preferencen instellt hebb, denn schall ik Template:Textdaten in Vosbergen-schrievwies/in AS/in uns egen algemene schrievwies to seen kriegen." Ik holle niet van meer wark as det neudig is, dus nog een darde skriefwieze is naarngs goed veur. Dan bèter AS. Ni'jluuseger 10:37, 6 June 2008 (UTC)[reply]
Ik denke oek dat AS een goeie keuze is, veur de cirkeltjes op de a bi-j zo klaor (gewoon ALT+134 = å) mar de ů zo-k zo gauw oek neet weten. AS lik aorig op de Vosbergenspelling volgens mien, allinnig dan zonder de amparte tekens (mar wel de umlaut op de ü = wy gaon op huys an voerdat de dag ümmegeet = wie gaon op huus an veurdat de dag ummegeet). Servien 20:48, 6 June 2008 (UTC)[reply]
D'r bint laptops daras 't nuymerieke blok dezülvde knöppies gebruykt as de letters, det müy dan eerst ansetten mit ScrollLock. Mit tuutsenbürden is 't krek as mit skryvwysen voer 't plat: efragmenteerd en onhaandig. Ik vyne accenten een nachtmaere. Gelökkig hev de Algemene Schryvwyse d'r nyt so völle. (Eerste perbeersel in Algemene Schryvwyse) Ni'jluuseger 10:18, 7 June 2008 (UTC)[reply]