Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Coordinate Across Stakeholders/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Coordinate Across Stakeholders and the translation is 100% complete.
Samordning av intressenter

What

En kort video om denna rekommendation.

Vi kommer att förstärka de strukturer och arbetssätt vi har samt ta fram nya med syfte att säkerställa att rörelsens intressenter, och partner som delar vår vision, har tillgång till omfattande utbyte av information, lärande, kunskapsöverföring och nätverksmöjligheter. Genom att samordna resurser och säkerställa rättvisa beslut kommer dessa strukturer och arbetssätt underlätta för bättre engagemang, snabbare reaktionsförmåga och större stöd över hela vår rörelse.

Changes and Actions

 • Skapa och upprätthålla delade dokument som definierar tydliga ansvarsområden och förväntad kapacitet för specifika aktiviteter. Det gäller bland annat aktiviteter som påverkan, kapacitetsbyggande, partnerskap, produkter och teknik. Dokumenten ska spegla våra delade värderingar, behov, principer och vår trovärdighet samt underlätta för tillväxt och inkludering.
 • Skapa utrymmen för kommunikation och samarbete mellan och med tekniska bidragsgivare för att öka skalbarheten och effekten av vårt arbete och vår infrastrukturs hållbarhet:
  • Skapa ett utrymme för partner och andra samarbetande inom specifika innehållsområden och arbetssätt som kräver redskap, uppdatering och förbättring.
  • Skapa ett utrymme för deltagande och kommunikation för tredjepartsutvecklare.
  • Identifiera och undanröja hinder för att möjliggöra samarbete inom modern teknik, framtagande av nya gränssnitt och förbättring av våra användarupplevelser.
  • Inrätta ett tekniskt råd som kan ta fram processer för introduktion av nya funktioner på Wikimedias plattformar och verktyg. Syftet är att förbättra kommunikationen mellan utvecklande personal och andra tekniska bidragsgivare. Det innebär bättre möjligheter till nätverkande, samordning av innovationer och att ge och få stöd. Det främjar också möjligheten att ge input om beslut och resursfördelning som påverkar gemenskaper.
  • Förbättra kommunikationskanaler och -utrymmen mellan utvecklare och gemenskaper, med syfte att få återkoppling och att skapa processer för bland annat mentorskap, utbildning och att organisera kodgranskning och dokumentation.

Rationale

Bristande tydlighet om olika intressenters roller, ineffektiva kommunikationskanaler och prioriteringssystem som skiljer sig åt har skapat konfliktpunkter med uppfattningar om att beslutsfattande sker utan konsultation och enighet. För att förbättra förståelsen och engagemanget mellan volontärgemenskaper och andra delar av vår rörelse behöver vi införa bättre uppmärksamhet, resurser och stödstrukturer.

Många viktiga förändringar i programvara görs utan konsultation, och det saknas därför efterfrågan och förståelse bland projekten. Denna brist på samordning förvärras också av otillräckligt stöd samt ineffektiv kommunikation med volontärer och tekniska bidragsgivare, partner och utvecklare inom gemenskapen. De lämnas ofta att själva avgöra hur deras verktyg ska underhållas och förbättras, och både användare och partner upplever många hinder (till exempel när det gäller att dela innehåll). Att ta fram en central struktur, som ett tekniskt råd, kan ge vägledande fokus och samordning när ny teknik utvecklas. På liknande sätt kan regionala och tematiska strukturer underlätta samordningen mellan olika intressenter i rörelsen, och leda till större tydlighet och delad förståelse.

Det finns, på alla nivåer i rörelsen och med våra partner, ett uppenbart behov av bättre mekanismer för att koppla samman personer som har liknande intressen. När vår rörelse växer sig större och får större mångfald, kommer vikten av samordning att bli tydligare. Att ta fram lösningar för detta kommer att mångdubbla effekten när det gäller den kvantitet och kvalitet av fri kunskap som vi kan skapa och dela.