Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Evaluate, Iterate, and Adapt and the translation is 89% complete.
ارزیابی، تکرار و سازگارسازی

What

A brief video recording about this recommendation

ما به ارزیابی، پایش، تحلیل و درس گرفتن از فعالیت‌های خود به عنوان جنبش جهانی خواهیم پرداخت. این اقدام خود-آگاهی ما را تقویت کرده و زمینه بهسازی و توسعه فعالیت‌های ما را فراهم می‌کند. یادگیری و ارزیابی باید در همه سطوح رخ دهد تا مشخص شود که آیا فعالیت ما در مسیر دستیابی به استراتژی در حال پیشرفت است یا خیر. فرآیندها مبتنی بر اصول ارزیابی مشارکتی خواهند بود و با ظرفیت‌های جوامع مختلف سازگار خواهند شد (مثلاً زمان‌بر نباشند، پیاده‌سازی آن آسان باشد، منابع آنها را حمایت کند).

ما حوزه‌های مربوط به این پیشنهادها، شامل برابری، تنوع، شمول افراد تازه‌وارد، توزیع منابع، رشد و پوشش محتوا، شناسایی موضوعات تاثیرگذار، بهداشت عمومی، حکمرانی منصفانه، توسعه مهارت‌ها، مشارکت، مقیاس‌پذیری و پایداری زیرساخت، بهره‌وری فناوری، تضمین کیفیت، رفع اشکال و کاربردپذیری و دسترسی‌پذیری را ارزیابی خواهیم کرد. نتایج باید به صورت جامع و شفاف در سطح جنبش منتشر شود تا خود-آگاهی، انعطاف و پاسخ‌گویی بین همه ذینفعان تقویت شده و امکان سازگارسازی متناسب راهبردها فراهم شود.

Changes and Actions

 • تأمین منابع مالی و انسانی و تخصص لازم برای جمع‌آوری داده با هدف پایش، ارزیابی و ثبت پیشرفت در هر یک از پیشنهادها و فعالیت‌های «جنبش» در همه سطوح «جنبش» (جهانی، منطقه‌ای، محلی).
 • توزیع وظایف بر مبنای فرآیندهای پایش، ارزیابی و یادگیری با همه ذینفعان «جنبش» برای ایجاد زمینه پاسخ‌گویی دوجانبه (شامل هماهنگ‌سازی و مدیریت دانش) و تضمین پیشرفت مستمر.
 • ارزیابی تناسب، اثربخشی، کارآیی و تاثیر توسعه فعالیت‌های «جنبش».
  • ارزیابی مستمر روند اجرای پیشنهادهای استراتژی به صورت لحظه‌ای، و انتقال نتایج به ذینفعان تحت تاثیر.
  • ایجاد اشتراکی شاخص‌های عمومی و زمینه‌ای‌شده و آثار مطلوب برای سنجش و پایش پیشرفت در زمینه دستیابی به اهداف مسیر استراتژیک. این شامل شاخص‌های برابری، هواداری، سیاست عمومی، تنوع افراد و محتوا، شمول و آزادی در زمینه افراد تازه‌وارد، بهداشت عمومی، فناوری، کاربردپذیری پلتفرم‌ها و دسترسی‌پذیری خواهد بود.
  • زمینه‌سازی برای تحلیل، بررسی و یادگیری مشترک با همکاری جوامع و ذینفعان تحت تاثیر، بنا به ضرورت.
  • دسترسی به تحقیقات مستقل خارجی، برای تکمیل خود-ارزیابی، بنا به نیاز و ضرورت (همواره مبتنی بر اصول ارزیابی مشارکتی برنامه‌ها).
 • تبادل و انتقال گسترده نتایج مربوط به تک‌تک حوزه‌های فعالیت «جنبش» و مربوط به پیشنهادها، برای تقویت آگاهی و پاسخ‌گویی، بین وابستگان و مشارکت‌کنندگان.
 • تکرار فرآیندهای تغییر در حوزه‌های توسعه فناوری، هماهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، سیاست‌ها و سامانه‌های حکمرانی، و ترویج اعتبارسنجی پس از پژوهش و آزمایش. الزامات این اقدام عبارت‌اند از:
  • همکاری با جوامع/ذینفعان تحت تاثیر برای تضمین تبادل درس‌های ارزیابی و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های آنها در سطوح محلی و منطقه‌ای.
  • همکاری با جوامع/ذینفعان تحت تاثیر برای اجرا، تعیین و انتقال تغییرات به پیشنهادهای استراتژی و فعالیت‌ها/برنامه‌های مرتبط.
 • سازگارسازی برای رسیدگی به وضعیت‌های تغییریافته و چالش‌ها از طریق تصویب سیاست‌ها و روال‌های مبتنی بر ارزیابی «جنبش» متغیر و دنیای متغیر. الزامات این اقدام عبارت‌اند از:
  • تقویت انعطاف‌پذیری و سازگاری‌پذیری ساختارها و رویکردهایی که برای اجرای هر پیشنهاد به کار گرفته می‌شوند.
  • گنجاندن نتایج ارزیابی در روند تصمیم‌سازی در همه سطوح سازمانی.
  • استفاده از نتایج ارزیابی برای شکل دادن به برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی ذینفعان «جنبش» با مسئولیت‌های مالی و برنامه‌ای.
  • ارزیابی شرایط خارجی (اجتماعی-سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی و غیره) برای پیش‌بینی آنها، اقدام بر اساس آنها (در صورت امکان) و سازگار شدن با تغییرات.

Rationale

با این که «جنبش» ما در بسیاری حوزه‌ها با رشد بنیادین روبرو بوده است، برخی چالش‌ها سرعت حرکت در مسیر استراتژیک را کاهش داده است. تا امروز، اقدامات مربوط به ارزیابی و یادگیری از ذینفعان «جنبش» موردی و ناپایدار، و اغلب دچار ناسازگاری محلی و ناکارآمدی مدیریت دانش بوده است. این چالشی برای پاسخگویی جمعی و یادگیری از یکدیگر محسوب می‌شود. مسیر استراتژیک به مهارت‌های جدید تفکر، و ساختارهایی برای ایجاد روال‌های بهتر، شایسته و نوظهور مبتنی بر شواهد نیاز دارد. این روال‌ها به ثبت، ارزیابی و یادگیری از روند پیشرفت یا شکست‌های ناشی از فعالیت در مسیر استراتژیک، البته در بلند-مدت، مربوط می‌شوند.هر برنامه ساختارمند به فرآیندی برای ارزیابی مکرر زیرساخت جاری، اعلام نیازهای آن به «جنبش»، یادگیری، و توسعه راهکارها برای تقویت انعطاف و آماده شدن برای آینده نیاز دارد.