Jump to content

Стратегія/Рух Вікімедіа/2018—20/Рекомендації/Записка

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Iteration 3/Narrative of Change and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Картина змін
Audio Listen to this text (help | download | file info)

Для того, щоб втілити стратегічний напрямок, і стати невід'ємною системою підтримки в екосистемі вільних знань, Рух Вікімедіа повинен мати людей та ресурси. необхідні для зростання і розквіту. Забезпечення сталості Руху — це вимога, що уможливить усі інші стратегічні рекомендації.

Щоб рух зростав, нам потрібні культурні зміни та зсуви: ми маємо визнати, що наш Рух людиноцентричний, і втілювати зміни, що враховують потреби і виклики поточних учасників, одночасно визнаючи потреби майбутніх спільнот. Щоб нові та майбутні спільноти почувалися бажаними, Рух має практикувати інклюзію та справедливість як принципи, а також активно працювати над усуненням бар'єрів та покращенням досвіду користувачів. Забезпечення захисту і безпеки усіх дописувачів також буде критичним аспектом цією культурної зміни.

Культурна зміна буде можливою лише за умови відкритості до перерозподілу наявних структур сили в офлайновій спільноті та всерухове визнання нашої підзвітності одні одним. Більш розподілене лідерство, базоване на принципах субсидіарності та самоврядування, яке дозволить тим, на кого впливають рішення, брати участь і приймати рішення (особливо щодо управління та ресурсів), перерозподілить силу у Русі. Перерозподіл буде успішним лише зі значними інвестиціями у розвиток навичок та розвиток спроможностей — а вже це, у свою чергу, вимагатиме нового відмінного мислення щодо того, як розподіляються ресурси та як ефективно вони використовуються. Більш справедливе прийняття рішень також вимагатиме навмисного зосередження на управлінні знаннями, координації та співпраці на усіх рівнях Руху.

Із залученням нових спільнот, Рух могтиме включати, вітати й адаптувати додаткові точки зору, що допомагають розширити репрезентацію знань людства. Нові спільноти та краще розуміння культурних контекстів наявних спільнот принесуть більш різноманітний вміст та нові формати збереження знань, які нам потрібно зрозуміти й інтегрувати у ряд наших контентових розробок та проектів. Виробництво високоякісного контенту завжди було і далі буде у центрі уваги. Це можливість стратегічно розглянути вплив контенту і запровадити новації щодо того, як він збирається, представляється та споживається.

І наостанок, Рух, який ми уявляємо, має бути самосвідомим, динамічним та адаптивним. Лише тоді ми зможемо мати глобальний вплив, до якого прагнемо, з адекватною масштабовністю для тривалого зростання та становлення у ролі невід'ємної інфраструктури в екосистемі вільних знань.

Пропагувати сталість і стійкість

Основна стаття: Promote Sustainability and Resilience

Нам треба бути сталими в плані людських та фінансових ресурсів. Лише маючи відданих волонтерів, працівників та проєкти, які легко впізнаються й викликають довіру, що приваблюють користувачів і донорів, ми зможемо впровадити ті зміни, які хочемо бачити.

Для цього, ми мусимо підтримувати людей: динамічну та змінну волонтерську базу, що дає нові ідеї, нових лідерів та методи інклюзії, а також працівників, що забезпечують системи підтримки та допомагають спільнотам у розбудові довготривалих партнерств, завдяки яким розширюється наш аутріч. Ми маємо уповноважувати та підтримувати локальні групи й усі зацікавлені сторони у їхньому використанні наявних та нових шляхів отримання коштів та інших ресурсів, потрібних для самодостатності.

Створити культурну зміну для інклюзивних спільнот

Нам треба здійснити культурну зміну, засновану на всерухових стандартах, задля інклюзивного, привітного, безпечного та кооперативного середовища, яке уможливлює сталість та майбутнє зростання завдяки обширним консультаціям із залученими спільнотами.

На основі такої консультації ми маємо створити процеси звітування та механізми дотримання таких стандартів, які якомога сильніше поважають автономність спільноти, але включають заходи безпеки на випадок послідовної неспроможності спільноти застосовувати стандарти. Ці механізми мають бути протестовані на предмет їхньої ефективності у впровадженні справедливих можливостей участі та різноманіття.

Покращити користувацький досвід

Основна стаття: Improve User Experience

Нам треба безперервно покращувати дизайн наших платформ, щоб усі могли — не залежно від гендеру, культури, технологічного підґрунтя чи фізичних і психічних можливостей — отримати гнучкий, ефективний та позитивний досвід, як під час користування, так і під час додавання свого внеску до знань в екосистемі Вікімедіа.

Стратегічний напрямок також зазначає, що «кожен, хто поділяє наше бачення, зможе до нас приєднатися», тож ми маємо прагнути до реальності, у якій людей жодним чином не стримують пов'язані бар'єри чи нерозглянуті потреби з боку наших технологій та людей. Ми маємо заохочувати спільноти до роботи над формуванням проектів таким чином, щоб вони відповідали потребам тих, хто користується ними як споживачі знань, поруч з тими, що хто ще не беруть участь як дописувачі.

Забезпечити захист і безпеку

Основна стаття: Provide for Safety and Security

Ми повинні впевнитися, що дописувачі мають належні умови та ресурси для роботи, яка не ставитиме під загрозу їхню особисту та колективну безпеку. Будь-яка проблема, пов'язана з безпекою дописувачів вільних знань в одній спільноті, має розглядатися як справа найвищої важливості для всього Руху.

Ми маємо надати політики та процедури захисту усіх зацікавлених сторін, що базуються на контекстуальній оцінці, адаптованій до різних середовищ. Вони мають забезпечити учасникам адекватні заходи захисту для попередження та реагування на загрозливі ситуації. Усім зацікавленим сторонам мають бути доступними необхідні ресурси для забезпечення інфраструктури, потрібної для їхнього захисту у їхньому контексті.

Забезпечити справедливість прийняття рішень

Основна стаття: Ensure Equity in Decision-Making

Нам потрібно забезпечити справедливість прийняття рішень на всіх рівнях. Рух складається зі спільнот та осіб з усього світу. Ця різноманітність та багатство точок зору є необхідними для подальшого досягнення справедливості знань, яку можна досягти лише «фокусуванням своїх зусиль на знаннях та спільнотах, що були проігноровані структурами сили і привілеїв».

Ми зобов'язалися «вітати будь-яких людей, щоб збудувати сильні та різноманітні спільноти». Таким чином, ми вважаємо, що уповноваження цих людей у наявних та майбутніх спільнотах є необхідною частиною нашого шляху до майбутнього та добробуту нашого руху. Це уповноваження включає спільну відповідальність і забезпечення справедливі можливості участі в прийнятті рішень. Інклюзивне зростання та диверсифікація вимагає культурної зміни, заснованої на більш справедливих процесах та репрезентативних структурах.

Щоб реалізувати ці цілі, ми мусимо створити нові структури, які уможливлять розподілення сили та ресурсів та репрезентування усіх зацікавлених сторін і легітимізацію рішень, що впливають на них. Нові структури пропонуються після оцінки функцій та впливу наявних структур. Ці структури не мають починати роботу на повну силу під час впровадження Стратегії Руху, і можуть бути розгорнуті поступово, у ході консультацій та після предметних дискусій із зацікавленими сторонами.

Ця рекомендація структурована у підрозділах, що базуються на передумові контекстуалізованої консультації у справедливому процесі з широкою та різноманітною участю зацікавлених сторін, що спрямує усі дії з прийняття рішень та розподілу ресурсів:

Стимулювати й розвивати розподілене лідерство

Основна стаття: Foster and Develop Distributed Leadership

Ми повинні визнати й інвестувати у розвиток поточного і майбутнього лідерства, щоб забезпечити зростання Руху справедливим та сталим шляхом по всіх спільнотах. Ми уявляємо собі Рух майбутнього збудованим кваліфікованими, навченими, соціально та технічно підкованими індивідами різного походження, яке віддзеркалює різноманітність глобальних спільнот.

Щоб досягти цієї мети, ми маємо навчати, підтримувати та утримувати лідерів Руху, які відображають свої локальні спільноти. Далі нам треба активно вербувати, заохочувати та розвивати нових лідерів, щоб забезпечити різноманіття та розподіл сили на лідерських позиціях. Нам також потрібно заохочувати кожну спільноту планувати та розподіляти ресурси, інструменти та інформацію задля виховування та розвитку лідерства як на локальному, так і на глобальному рівні.

Інвестувати у розвиток навичок

Основна стаття: Invest in Skills Development

Нам треба інвестувати у розвиток навичок, які уповноважать усі наші спільноти на стабільне зростання, розвиток і постійне адаптування до майбутніх викликів. Щоб справедливо розвиватися по всьому світу, ми мусимо укріпити спроможності, пов'язані з діяльністю, більше націленою на офлайн-середовище, такою як адвокація, розбудова партнерств, збір коштів, лідерство та менеджмент проєктів.

Ми мусимо інвестувати і в індивідів, і в партнерські організації, щоб розвинути незамінні технічні навички, необхідні для здійснення внеску, а також людиноцентричні навички, такі як комунікація, вирішення конфліктів та міжкультурний діалог, щоб уможливити культурну зміну, яку уявляємо. Це вимагає різних методів, і серед них — платформи, що є справедливою, прозорою та контекстуалізованою, і базується на розподілених знаннях і експертизі.

Керувати внутрішніми знаннями

Основна стаття: Manage Internal Knowledge

Ми мусимо зробити внутрішні знання Руху легкими для опису, відкриття, адаптації та споживання усіма зацікавленими сторонами з метою фасилітації розвитку індивідуальних навичок і зростання справедливим чином по всіх спільнотах.

Усі внутрішні знання, що продукуються в Русі, йому належать, і ми маємо забезпечити можливість їх знайти і ними скористатися для будь-якого учасника. Ми мусимо встановити знаннєву базу для внутрішніх знань, виділити працівників для кураторства цим вмістом (включно з можливістю знайти та забезпеченням якості) та користувацької підтримки, доповненої сервісом/базою даних колег для зіставлення.

Координувати зацікавлені сторони

Основна стаття: Coordinate Across Stakeholders

Ми мусимо уможливити координацію між усіма різними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити узгодженість і досягнення наших цілей. Координація є невід'ємною основною функціювання Руху, яким ми його бачимо.

Ми мусимо розвинути практику співпраці і співробітництва між різними зацікавленими сторонами у напрямку до більш справедливого прийняття рішень. Координація має фасилітуватися структурами Руху, а також технологічними рішеннями та платформами, що братимуть до уваги потреби різних учасників у контексті та внутрішні знання Руху.

Пріоритизувати теми впливу

Основна стаття: Prioritize Topics for Impact

Ми мусимо зважати на нашу велику відповідальність. Як Рух, ми маємо осмислити наш контент не лише в плані кількості, але також в плані того, які його види можуть мати більш корисний вплив глобально.

Для цього ми маємо відслідковувати та розуміти, як ми впливаємо на життя споживачів знань, пріоритизувати ініціативи та галузі вмісту таким чином, щоб максимізувати цей вплив, і розвивати спроможності його захисту за потреби. Цей зсув вимагає трансформації нашої культури і практик щодо того, яким чином ми оцінюємо контент та створення підтримувальних інструментів.

Впроваджувати новинки у вільних знаннях

Основна стаття: Innovate in Free Knowledge

Нам треба постійно розширювати ряд наших проєктів вільних знань. Ми не можемо знати, чи текстовий, енциклопедичний контент буде цінуватися та відповідати потребам споживачів знань, так само, як ми не завжди включаємо знання деяких маргіналізованих спільнот.

Впроваджуючи інновації у різних форматах та технологіях контенту, що використовуються зараз і будуть використовуватися у майбутньому, поряд з експериментами щодо політик включення знань, ми можемо створювати нові проєкти та адаптувати наявні до охоплення контенту, якого ми ще не охоплюємо, щоб залишатися релевантними в інтернеті та йти до мети справедливих знань.

Оцінювати, повторювати та адаптувати

Основна стаття: Evaluate, Iterate, and Adapt

Нам треба постійно оцінювати свій прогрес у порівнянні зі своїми внутрішніми та зовнішніми цілями, щоб могти динамічно повторювати, адаптувати та оновлювати свої соціально-технічні процеси та структури. Це дозволить нам залишатися гнучкими у динамічних контекстах та забезпечувати спрямованість та дієвість наших програм і дій.

Ми мусимо оцінювати усі галузі, включаючи охоплення контенту, спільноту і різноманітність та інклюзивність керівництва, розвиток навичок, вплив партнерств, технологічну дієвість, зручність користування та доступність платформ. Результати мусять бути широко та чітко представлені всьому Рухові для підняття обізнаності та підзвітності усіх зацікавлених сторін, що дозволить нам відповідно адаптувати свої стратегії.

Планувати масштабовність інфраструктури

Основна стаття: Plan Infrastructure Scalability

Нам треба постійно і послідовно оцінювати, планувати на розширювати свою інфраструктуру, щоб усі зацікавлені сторони Руху мали змогу брати участь. Наша інфраструктура охоплює технологічні платформи та процеси у таких галузях як адвокація, розвиток спроможностей чи партнерства.

Ми мусимо створити гнучку екосистему, так щоб наша інфраструктура слугувала нашим потребам у процесі зростання. У цьому плані, щоб привнести значні зміни, планування масштабовності інфраструктури вимагає розгляду управління ризиками та оцінку, забезпечення інклюзивного простору прийняття рішень та уможливлення співпраці, встановлення протоколів та ролей і обов'язків, а також інвестування значних ресурсів у здійснення цього.