Jump to content

Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Angielski Tłumaczenia
abuse filter filtr nadużyć
accountability odpowiedzialność
admin administrator
administrator administrator
administrators administratorzy
administrators on meta administratorzy Meta-wiki
adminship admiństwo
advanced rights zaawansowane uprawnienia
advisor doradca
Advisory Board Ciało doradcze
AffCom AffCom
affiliate afiliant
affiliates afilianci
Affiliations Committee Komitet Afiliacyjny
Africa Afryka
arbitration committee Apelacja
appeal komiter arbitrażowy
Assistant election official Assistant election official
autoconfirmed users automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
autopatrolled users użytkownicy patrolujący automatycznie

B

Angielski Tłumaczenia
backlog zaległości
best practices dobre praktyki
board Rada / Zarząd
board election Wybory do Rady / Zarządu
board elections Wybory do Rady / Zarządu
Board Governance Committee Board Governance Committee
board handbook Board handbook
Board of Trustees Rada Powiernicza
BoT bot
bot Rada Powiernicza
bylaws Statut

C

Angielski Tłumaczenia
Call for feedback Call for feedback
candidate kandydat
candidates kandydaci
category kategoria
CEE CEE
Central and Eastern Europe Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) i Azja Centralna
CentralNotice CentralNotice
chair prezes / przewodniczący
Chairman Emeritus Chairman Emeritus
challenge wyzwanie
change zmiana
changes zmiany
chapter chapter
chapters chaptery
chapters agreement umowa chapterowa
Chapters committee Komitet Chapterów
chapters handbook chapters handbook
Chapters meeting Spotkanie chapterów
Charter Karta
Charter content Treść Karty
Charter drafting Opracowanie projektu Karty
CheckUser CheckUser
CheckUser policy Zasady użycia usługi CheckUsera
Chief Operational officer Chief Operational Officer
Chief Technical Officer Chief Technical Officer
ComCom ComCom
commission komisja
committee komitet
Commons Commons
Communications committee Communications Committee
communities społeczności
communities and organizations społeczności i organizacje
community społeczność
Community Affairs Committee Community Affairs Committee
Community Development Community Development
Community Development team Zespół Community Development
community meeting spotkanie społeczności
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Zespół Community Resilience and Sustainability (CR&S)
conflict of interest konflikt interesów
consensus konsensus
consultation konsultacja
consultation with konsultacja z
consultation with communities konsultacja ze społecznościami
consultations konsultacje
content treść
contractor kontraktor
contributor(s) kontrybutor / kontrybutorzy
conversation konwersacja
conversations konwersacje
coordinating koordynowanie
coordination koordynacja
Council Rada

D

Angielski Tłumaczenia
desktop pulpit
development rozwój
development of rozwój czegoś
Diff blog Diff-blog
Direction Kierunek
disambiguation ujednoznacznienie
discussion dyskusja
discussion page strona dyskusji
Discussion Tools Narzędzia dyskusji
discussions dyskusje
diverse różnorodne
diversity różnorodność
draft szkic
drafting redagowanie
Drafting committee Komitet Redakcyjny
drafts szkice

E

Angielski Tłumaczenia
East, Southeast Asia, and Pacific Wschód, Azja Południowo-Wschodnia i Pacyfik
edit conflict konflikt edycji
edit summary opis edycji
edit war wojna edycyjna
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon Edyton
editing edytowanie
editor użytkownik
editors użytkownicy
election wybory
Election compass Kompas wyborczy
Election officers Urzędnicy wyborczy
election volunteer Wolontariusze wyborczy
elections wybory
Elections Committee Komisja Wyborcza
Embassies Ambasady
Embassy Ambasada
emerging communities rozwijające się społeczności
emerging community społeczność rozwijająca się
employee pracownik
employees pracownicy
enforcement Egzekwowanie
Enforcement Guideline Wytyczna Egzekwowania
Enforcement Guidelines Wytyczne Egzekwowania
ESEAP ESEAP
Europe Europa
evaluation ewaluacja
event wydarzenie
events wydarzenia
Events committee Events committee
Executive Director Dyrektor Wykonawczy
extension przedłużenie
external links linki zewnętrzne

F, G

Angielski Tłumaczenia
FDC FDC
feature feature / funkcja
financial committee financial committee
financial reports raporty finansowe
Foundation Fundacja
Foundation-l Fundacja-l
free knowledge wolna wiedza
fund fundusz
Fundraising committee Fundraising committee
funds fundusze
Funds Dissemination Committee Funds Dissemination Committee
General Counsel Radca generalny
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAM
GLAMwiki conferences Konferencje GLAM
global conversation globalna konwersacja
global conversations globalne konwersacje
Global council rada globalna
global permissions uprawnienia globalne
global policies zasady globalne
global policy zasada globalna
Global Sysop Globalny administrator
Global Sysops Globalni administratorzy
governance zarządzanie (governance)
Governance review Przegląd systemu zarządzania
grant grant
Grant Advisory Committee (GAC) Grant Advisory Committee (GAC)
grantee grantobiorca
grants granty
guideline Wytyczna / zalecenie

H, I , K

Angielski Tłumaczenia
hackathon hackaton
healthy community zdrowa społeczność
helpdesk helpdesk (pomoc techniczna)
home wiki Home wiki
hub hub
hubs huby
implement implementować
implementation implementacja
inclusive inkluzywne
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee insurance committee
interface interfejs
interface administrator administrator interfejsu
interfaces interfejsy
Interim Global Council Interim Global Council
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge wiedza

L

Angielski Tłumaczenia
LangCom LangCom
Language Committee Komitet językowy
LATAM LATAM
Latin America Ameryka Łacińska
Latin America (LATAM) and The Caribbean Ameryka Łacińska (LATAM) i Karaiby
leader lider
leadership przywództwo
Leadership development Leadership development
Leadership development working group Leadership development working group
legal legal
legal officer Legal officer
libraries biblioteki
library biblioteka
list of chapters lista chapterów
list of projects lista projektów
lists of projects listy projektów
logo logo
logos loga

M, N

Angielski Tłumaczenia
mailing list lista mailngowa
mailing lists listy mailingowe
main page strona główna
mainspace przestrzeń główna
maintaining utrzymanie
matching fund matching fund
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Zasady Meta-wiki
Middle East and Africa Bliski Wschód i Afryka
mission statement deklaracja misji
movement ruch
Movement Charter Karta Ruchu
Movement Strategy Strategia Ruchu
movement-wide na cały ruch
multilingual project projekt wielojęzyczny
multilingual projects projekty wielojęzyczne
namespace przestrzeń nazw
namespaces przestrzenie nazw
need for leadership potrzeba przywództwa
needs potrzeby
Neutral point of view (NPOV) Neutralny punkt widzenia (NPOV)
newcomer nowicjusz
newcomers nowicjusze

O, P

Angielski Tłumaczenia
office action office action
office actions office actions
officers oficerowie
office hour(s) officers hour(s)
online platform Platforma online
online tool narzędzie online
organization organizacja
organizations organizacje
outreach outreach
oversight oversight
page page
paid editing płatne edytowanie
participant uczestnik
participants uczestnicy
permissions uprawnienia
platform platforma
platforms platformy
point of view (pov) punkt widzenia (POV)
policies zasady
policy zasada
presentation prezentacja
presentations prezentacje
priorities priorytety
prioritized priorytetyzowane
priority priorytet
priority initiative inicjatywa pierwszoplanowa
priority initiatives inicjatywy pierwszoplanowe
privilege privilege
process proces
processes procesy
project projekt
projects projekty
proposal propozycja
proposals propozycje

R

Angielski Tłumaczenia
random page losowa strona
ratification ratyfikacja
ratification process proces ratyfikacji
recent changes odpowiedzialność
recommendation retreat
recommendations dochód
red link dochody
redirect Okrągły Stół
Regional hub SAARC
Regional hubs brudnopis
rename Zakres
request selekcja
request for permissions single user login
requests wnioski
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes requests for username changes
research research
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources resources
responsibilities responsibilities
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Angielski Tłumaczenia
SAARC SAARC
sandbox sandbox
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects projekty siostrzane
skills development skills development
Small Wiki Monitoring Team Small Wiki Monitoring Team
South Asian Association for Regional Cooperation Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
spam spam
spam block list spam blacklist
special page strona specjalna
special pages strony specjalne
speedy deletion ekspresowe kasowanie
speedy deletions ekspresowe kasowania
staff staff
stakeholder interesariusz
stakeholders Interesariusze
steward steward
steward elections wybory stewardów
steward requests prośby do stewardów
stewards stewardzi
strategy strategia
strategy recommendation rekomendacja strategiczna
strategy recommendations rekomendacje strategiczne
SUL SUL
summaries podsumowania
summary podsumowanie
support support
suppression suppression
sustainability zrównoważony rozwój
sysop sysop
sysops sysopi

T

Angielski Tłumaczenia
talk page strona dyskusji
talk pages strony dyskusji
task force grupa robocza
Telegram Group Grupa na Telegramie
Telegram Groups Grupy na Telegramie
template szablon
templates szablony
test wiki testowa wiki
test wikis testowe wiki
thematic hub hub tematyczny
thematic hubs huby tematyczne
thematic organization organizacja tematyczna
thematic organizations organizacje tematyczne
trademarks committee Trademarks committee
transclusion transkluzja
translation of the week tłumaczenie tygodnia
translation request prośba o tlumacznie
translation requests prośby o tłumaczenia
treasurer skarbnik
Trust & Safety Trust & Safety
trustee powietnik
trustees powiernicy

U, V

Angielski Tłumaczenia
UCoC Enforcement guidelines Wytyczne Egzekwowania PZP
United States and Canada Stany Zjednoczone i Kanada
Universal Code of Conduct Powszechne Zasady Postępowania
update aktualizacja
user użytkownik
user group user grupa
user groups user grupy
user page Strona użytkownika
vandal wandal
vandalism wandalizm
vandals wandale
verifiability verifiability
vice-chair wiceprzewodniczący
village pump kawiarenka
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Volunteer Response Team (VRT / OTRS)

W

Angielski Tłumaczenia
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedianin
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Społeczność Wikimedia
Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation official policies Oficjalne zasady Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation official policy Oficjalna zasada Wikimedia Foundation
Wikimedia project Projekt Wikimedia
Wikimedia projects Projekty Wikimedia
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikicytaty
Wikisource Wikiźródła
Wikispecies Wikispecies
wikitext wikikod
wikitext editor edytor wikikodu
Wikiversity Wikiuniwersytet
Wikivoyage Wikipodróże
Wiktionary Wikisłownik
working group grupa robocza