Jump to content

Movement Strategy and Governance/Termbase/Table/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy and Governance/Termbase/Table and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.

A

Engelska Översättning
abuse filter Missbruksfilter
accountability accountability
admin admin
administrator administratör
administrators administratörer
administrators on meta administrators on meta
adminship adminship
advanced rights advanced rights
advisor advisor
Advisory Board Advisory Board
AffCom AffCom
affiliate affiliate
affiliates affiliates
Affiliations Committee Filialkommittén
Africa Afrika
arbitration committee arbitration committee
appeal appeal
Assistant election official Assistant election official
autoconfirmed users automatiskt bekräftad användar
autopatrolled users autopatrolled users

B

Engelska Översättning
backlog backlog
best practices best practices
board styrelse
board election Styrelseval
board elections Styrelseval
Board Governance Committee Board Governance Committee
board handbook Styrelsens handbok
Board of Trustees Board of Trustees
BoT BoT
bot bot
bylaws bylaws

C

Engelska Översättning
Call for feedback Call for feedback
candidate kandidat
candidates kandidater
category kategori
CEE CEE
Central and Eastern Europe Central and Eastern Europe
Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia
CentralNotice CentralNotice
chair chair
Chairman Emeritus Chairman Emeritus
challenge challenge
change change
changes changes
chapter chapter
chapters chapters
chapters agreement chapters agreement
Chapters committee Chapters committee
chapters handbook chapters handbook
Chapters meeting Chapters meeting
Charter Charta
Charter content Charter content
Charter drafting Charter drafting
CheckUser IP-kontrollant
CheckUser policy IP-kontrollantspolicy
Chief Operational officer Chief Operational officer
Chief Technical Officer Chief Technical Officer
ComCom KomKom
commission commission
committee Kommitté
Commons Commons
Communications committee Kommunikationskommittén
communities communities
communities and organizations communities and organizations
community gemenskap
Community Affairs Committee Community Affairs Committee
Community Development Community Development
Community Development team Community Development team
community meeting community meeting
Community Resilience and Sustainability (CR&S) Community Resilience and Sustainability (CR&S)
conflict of interest intressekonflikter
consensus consensus
consultation consultation
consultation with consultation with
consultation with communities consultation with communities
consultations consultations
content innehåll
contractor contractor
contributor(s) bidragsgivare
conversation conversation
conversations conversations
coordinating coordinating
coordination coordination
Council Council

D

Engelska Översättning
desktop desktop
development utveckling
development of development of
Diff blog Diff blog
Direction Riktning
disambiguation förgrening
discussion Diskussion
discussion page diskussionssidor
Discussion Tools Discussion Tools
discussions diskussioner
diverse diverse
diversity mångfald
draft draft
drafting drafting
Drafting committee Beredningskommittén
drafts drafts

E

Engelska Översättning
East, Southeast Asia, and Pacific East, Southeast Asia, and Pacific
edit conflict edit conflict
edit summary redigeringssammanfattning
edit war edit war
Edit-a-thon Edit-a-thon
Editathon redigeringsmaraton
editing redigering
editor redigerare
editors redigerare
election election
Election compass Election compass
Election officers Election officers
election volunteer valvolontärer
elections val
Elections Committee Valkommittén
Embassies Embassies
Embassy Ambassad
emerging communities emerging communities
emerging community emerging community
employee employee
employees employees
enforcement enforcement
Enforcement Guideline Tillämpningsriktlinjer
Enforcement Guidelines Tillämpningsriktlinjer
ESEAP ESEAP
Europe Europa
evaluation evaluation
event Event
events events
Events committee Events committee
Executive Director Verkställande direktör
extension extension
external links externa länkar

F, G

Engelska Översättning
FDC FDC
feature feature
financial committee financial committee
financial reports finansiella rapporter
Foundation Stiftelsen
Foundation-l Foundation-l
free knowledge free knowledge
fund fund
Fundraising committee Fundraising committee
funds funds
Funds Dissemination Committee Pengautdelningskommitté
General Counsel General Counsel
Gerrit Gerrit
GFDL GFDL
GLAM GLAM
GLAMs GLAMs
GLAMwiki conferences GLAMwiki conferences
global conversation global conversation
global conversations globala konversationer
Global council Globala rådet
global permissions Globala behörigheter
global policies global policies
global policy global policy
Global Sysop Global Sysop
Global Sysops Globala administratörer
governance governance
Governance review Governance review
grant grant
Grant Advisory Committee (GAC) Grant Advisory Committee (GAC)
grantee grantee
grants grants
guideline guideline

H, I , K

Engelska Översättning
hackathon Hackaton
healthy community en sund gemenskap
helpdesk Helpdesk
home wiki Hemwiki
hub hub
hubs hubs
implement implement
implementation Implementation
inclusive inclusive
initiative (Movement Strategy Initiative) initiative
insurance committee insurance committee
interface interface
interface administrator interface administrator
interfaces interfaces
Interim Global Council Globala interimsrådet
interwiki interwiki
IRC IRC
knowledge knowledge

L

Engelska Översättning
LangCom LangCom
Language Committee Språkkommittén
LATAM LATAM
Latin America Latin America
Latin America (LATAM) and The Caribbean Latin America (LATAM) and The Caribbean
leader leader
leadership leadership
Leadership development Ledarutveckling
Leadership development working group Leadership development working group
legal legal
legal officer legal officer
libraries libraries
library library
list of chapters list of chapters
list of projects list of projects
lists of projects lists of projects
logo logo
logos logos

M, N

Engelska Översättning
mailing list E-postlista
mailing lists E-postlistor
main page Huvudsida
mainspace mainspace
maintaining maintaining
matching fund matching fund
MediaWiki MediaWiki
MENA MENA
Meta policies Meta policies
Middle East and Africa Middle East and Africa
mission statement mission statement
movement Rörelsen
Movement Charter Rörelsens charter
Movement Strategy Rörelsens strategi
movement-wide movement-wide
multilingual project Flerspråkiga projekt
multilingual projects multilingual projects
namespace namnrymd
namespaces Namnrymder
need for leadership need for leadership
needs needs
Neutral point of view (NPOV) Neutral synvinkel
newcomer Nykomling
newcomers newcomers

O, P

Engelska Översättning
office action Kontorshandling
office actions Kontorshandlingar
officers officers
office hour(s) officers hour(s)
online platform online platform
online tool online tool
organization Organisation
organizations organizations
outreach outreach
oversight oversight
page page
paid editing Betald redigering
participant participant
participants deltagare
permissions behörigheter
platform platform
platforms platforms
point of view (pov) point of view (pov)
policies Policyer
policy policy
presentation presentation
presentations Presentationer
priorities priorities
prioritized prioritized
priority priority
priority initiative priority initiative
priority initiatives priority initiatives
privilege privilege
process Process
processes processes
project projekt
projects projects
proposal förslag
proposals proposals

R

Engelska Översättning
random page random page
ratification ratification
ratification process ratification process
recent changes Senaste ändringar
recommendation recommendation
recommendations Rekommendationer
red link red link
redirect redirect
Regional hub Regional hub
Regional hubs Regional hubs
rename rename
request request
request for permissions Ansökan om behörigheter
requests Begäran
requests for permissions requests for permissions
requests for username changes Begäran om användarnamnbyte
research Forskning
research phase research phase
research report research report
research result research result
resource resource
resources Resurser
responsibilities Förpliktelser
responsibility responsibility
retreat retreat
revenue revenue
revenues revenues
right right
Roundtable Roundtable

S

Engelska Översättning
SAARC SAARC
sandbox Sandlåda
scope scope
section section
selection selection
single user login single user login
sister projects sister projects
skills development Färdighetsutveckling
Small Wiki Monitoring Team Teamet för övervakning av mindre wikier
South Asian Association for Regional Cooperation South Asian Association for Regional Cooperation
spam spam
spam block list Svartlista för spam
special page Specialsida
special pages Specialsidor
speedy deletion speedy deletion
speedy deletions speedy deletions
staff staff
stakeholder stakeholder
stakeholders Intressenter
steward steward
steward elections steward elections
steward requests steward requests
stewards Stewarder
strategy Strategi
strategy recommendation strategy recommendation
strategy recommendations strategy recommendations
SUL SUL
summaries sammanfattningar
summary sammanfattning
support support
suppression suppression
sustainability sustainability
sysop administratör
sysops sysops

T

Engelska Översättning
talk page diskussionssidan
talk pages diskussionssidor
task force task force
Telegram Group Telegram Group
Telegram Groups Telegram Groups
template mall
templates mallar
test wiki test wiki
test wikis test wikis
thematic hub thematic hub
thematic hubs thematic hubs
thematic organization .
thematic organizations Tematiska organisationer
trademarks committee trademarks committee
transclusion Transkludering
translation of the week Veckans översättning
translation request .
translation requests Översättningsansökningar
treasurer treasurer
Trust & Safety Trust & Safety
trustee trustee
trustees trustees

U, V

Engelska Översättning
UCoC Enforcement guidelines Universella uppförandekodens tillämpningsriktlinjer
United States and Canada United States and Canada
Universal Code of Conduct Universell uppförandekod
update uppdatering
user användar
user group Användargrupp
user groups Användargrupper
user page Användarsida
vandal vandal
vandalism vandalism
vandals vandals
verifiability verifiability
vice-chair vice-chair
village pump village pump
VisualEditor VisualEditor
Volunteer Response Team Volunteer Response Team

W

Engelska Översättning
Wikibooks Wikibooks
Wikicouncil Wikicouncil
Wikimania Wikimania
Wikimedia Wikimedia
Wikimedian Wikimedian
Wikimedia Cloud Services (WMCS) Wikimedia Cloud Services (WMCS)
Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Wikimedia community Wikimedia community
Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation official policies Wikimedia Foundation official policies
Wikimedia Foundation official policy Wikimedia Foundation official policy
Wikimedia project Wikimedia project
Wikimedia projects Wikimedia projects
Wikimedia Summit Wikimedia Summit
Wikinews Wikinews
Wikipedia Wikipedia
Wikiquote Wikiquote
Wikisource Wikisource
Wikispecies Wikispecies
wikitext wikitext
wikitext editor wikitext editor
Wikiversity Wikiversity
Wikivoyage Wikivoyage
Wiktionary Wiktionary
working group working group