Research:Wikipedia Editor Survey 2012/Questions/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Research:Wikipedia Editor Survey 2012/Questions and the translation is 100% complete.
Outdated translations are marked like this.

Varning: Visningstiteln "<span style="/* attempt to bypass $wgRestrictDisplayTitle */">Research:Wikipedia Editor Survey 2012/Questions/sv</span>" skriver över den tidigare visningstiteln "Research:Wikipedia användarundersökning augusti 2012/Frågor".

Questionnaire of the Wikipedia Editor Survey 2012

Hereafter is the text of the questions and answer options for the 2012 Wikipedia (and Commons) Editor Survey. The questionnaire has been finalized, the provided translations have been reviewed and the survey has launched, but feedback is still welcome on the talk page, and corrections made to the translations here on Meta can still be imported into the live survey. Numbers in brackets refer to the December 2011 questionnaire (see differences).

NOTICE ABOUT TRANSLATIONS

Because a main purpose of this survey is to track changes from last year, a large part of the questionnaire consists of repetitions from the last editor survey, so translations from back then are being reused. Translations for the new part (mostly, this is the entirely new section V) were prepared off-wiki in German, Spanish, French, Russian, Japanese, Italian, Chinese, Portuguese, Polish and Arabic, and on-wiki in Hebrew, for review by the community (solicited by translation notifications). Entirely new translations were provided for Swedish and Ukrainian. The import script generates the traditional Chinese version (zh-hant) from the simplified Chinese one (zh) on the fly using automatic version; therefore there is no separate on-wiki version for zh-hant and corrections to the zh version should be automatically reflected in the zh-hant version as well.

Note that translations could only be used for languages which are also supported in the interface of Qualtrics, the survey platform we are using. Qualtrics currently supports:

Arabic, Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, Bosnian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, English - UK, Esperanto, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Khmer, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Mongolian, Myanmar, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh.


INTRODUCTION SCREEN

Tack för att du genomför användarundersökningen för 2012. Du har gjort Wikipedia och systerprojekten till vad de är och dina svar i den här undersökningen kommer att göra dem ännu bättre. Vårt mål med den här undersökningen är att göra redigeringsupplevelsen bättre för dig och andra skribenter. Vi kommer att publicera resultaten av undersökningen när den är klar.

Undersökningen tar ungefär 15 minuter. Vi förstår att din tid är värdefull och vill därför tacka dig på förhand för att du hjälper oss att samla in värdefull information som kommer oss alla till gagn!

Du har bjudits in att delta i den här undersökningen eftersom du var inloggad när meddelandet visades. Vi använde wikins publika gränssnitt för att avgöra hur många redigeringar du har, vilket år du registrerade dig, samt ifall du är administratör eller granskare, och kommer att koppla den informationen till dina svar helt anonymt. Vi kommer inte att koppla ditt användarnamn, din IP-adress eller någon annan personlig information till svaren.

Insamling och användning av information

Genom att svara på dessa frågor ger du oss tillåtelse att spara dina svar och frånsäger dig upphovsrätten till dem. Det gör det möjligt för oss att fritt dela med oss av dina svar till andra för analys, forskning och studier. Undersökningen kräver inte att du tillhandahåller någon identifierande information som namn, adress, telefonnummer eller epostadress. (Lägg inte till någon identifierande information i dina svar.)

Den här undersökningen genomförs av Wikimedia Foundation, den ideella stiftelsen som driver Wikipedia. Genom att svara på frågorna godkänner du att svaren skickas till USA och andra platser, då det kan behövas för att uppfylla projektets mål.

Om du har frågor om undersökningen eller konfidentialiteten, hör gärna av dig till survey@wikimedia.org.

AVSNITT 1: INLEDANDE FRÅGOR

1. (D2a) Har du NÅGONSIN redigerat Wikipedia?

 • 1. Ja
 • 0. Nej
 • 2. Jag vet inte

[ASK ONLY if #1 = "Yes":]

2. (D2b) Vilket år började du bidra till Wikipedia?

______


3. (D5) I vilket land bor du?

______


4. (D7) Vilket är ditt huvudspråk? Du kan välja flera.

 • ...


[SECTION II and IV: conditional on respondent coming from a Wikipedia project]


AVSNITT II: DELTAGANDE OCH BIDRAG

De följande frågorna rör ditt deltagande i Wikipedia.

5. (Q1a) Vilka språkversioner av Wikipedia BIDRAR du till? Markera alla som ingår.

...

[NOTE TO PROGRAMMER ONLY SHOW THE CHOICES IN q1a]

6. (Q1b) Vilken språkversion av Wikipedia BIDRAR DU FRÄMST till? Välj EN.

 • ...

7. (Q2a) Vilka språkversioner av Wikipedia LÄSER du? Markera alla som gäller.

...


[NOTE TO PROGRAMMER: ONLY SHOW THE CHOICES IN q2a]

8. (Q2b) Vilken språkversion av Wikipedia LÄSER DU MEST? Markera EN.

 • ...


9. (Q4a, some replies slightly reworded) Vi är intresserade av att få reda på mer om ditt senaste deltagande på Wikipedia och i Wikipedia-gemenskapen. För var och en av följande aktiviteter, var snäll och svara på hur ofta du bidragit under de senaste 30 dagarna.

[ACROSS]

 • Inte alls
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Mycket ofta

[DOWN] [RANDOMIZE]

a. Jag skriver nya artiklar.
b. Jag utökar befintliga artiklar.
c. Jag rättar till formattering, stavning och grammatik, eller gör andra mindre redigeringar av artikeln
d. Jag gör översättningsarbete.
e. Jag kollar vandalism, rättighetsintrång eller andra problem i artiklarna
f. Jag besvarar frågor och klagomål från läsare.
g. Jag löser konflikter mellan volontärer (till exempel medling, skiljedom).
h. Jag organiserar eller hjälper till att organisera evenemang, seminarier, träffar, eller de årliga Wikimaniakonferenserna.
i. Jag arbetar med att nå ut till och sprida kunskap hos personer utanför Wikipediagemenskapen.
j. Jag gör tekniskt arbete som att underhålla servrar eller programvara.
k. Jag deltar i stödföreningsarbete.
l. Jag deltar i diskussioner om artiklar.
m. Jag tar fram eller underhåller policyer, riktlinjer och liknande processer hos gemenskapen.


10. (Q4b) Nedan finns en liknande lista över aktiviteter. Uppskatta hur mycket du har deltagit i följande aktiviteter de senaste 30 dagarna.

[ACROSS]

 • Inte alls
 • Sällan
 • Ibland
 • Ofta
 • Mycket ofta

[DOWN] [RANDOMIZE]

a. Jag laddar upp eller redigerar media, bilder, kartor, etc.
b. Jag genomför kvalitetsgranskning och värderar artiklar för att bli utvalda.
c. Jag deltar i raderingsprocesser som snabbradering och raderingsdiskussioner.
d. Jag arbetar med att svara på användares Wikipediafrågor eller välkomna nya användare.
e. Annat, ange vad: ______

[NEW QUESTION] 12. På en skala från 0 till 10, hur troligt är det att skulle rekommendera en vän eller kollega att börja redigera på Wikipedia?

0. Inte alls troligt
1.

...

10. Extremt troligt

[NEW QUESTION]

[ASK ONLY THOSE WHO STARTED EDITING WIKIPEDIA IN 2011 AND BEFORE, BASED ON D2b]


12a. Om du tänker tillbaka till för ett halvår sedan: [RANDOMIZE FIRST TWO QUESTIONS]

a. Såg du mer eller mindre konflikter inom gemenskapen än i dag?
b. Kände du dig mer eller mindre motiverad att bidra till Wikipedia än i dag?
c. (cf. Q7a) Var du mer eller mindre aktiv på Wikipedia jämfört med nu? [ANCHOR]
 • mer
 • mindre
 • samma

….

[ASK ONLY IF Q7A=1]

12b. (Q7b) Varför blev du mindre aktiv på Wikipedia? Välj alla svar som stämmer.

[RANDOMIZE]

a. Jag har inte tid.
b. Jag ägnar mer tid till andra saker på nätet, som Facebook, bloggande, Twitter, etc.
c. Jag ägnar mer tid till ouppkopplade aktiviteter som att läsa och umgås med familj och vänner.
d. Det är ett slöseri med min tid eftersom mina redigeringar blir tillbakarullade eller raderade.
e. Jag tycker inte att jag har något att bidra med.
f. Andra gör det, så jag behöver inte göra det.
g. Jag vill inte ändra i det som andra har skrivit.
h. Jag är nöjd med att läsa och känner inte behovet att redigera.
i. Jag väljer att inte ägna min tid till att redigera.
j. Jag redigerar inte på grund av konflikter med andra skribenter.
k. Redigeringsregler och -riktlinjer har blivit för komplicerade.
l. Det finns inte tillräckligt med interaktion eller kommunikation med andra skribenter.
m. Jag får ständigt varningar och andra avskräckande meddelanden.
n. Jag ägnar mer tid till skolan och/eller akademiskt arbete.
o. Jag tycker inte att det behövs mer innehåll.
p. Annat, ange vad: ______ [ANCHOR]


AVSNITT III: TEKNIKANVÄNDNING

13. (cut down from Q8) Vilka av följande elektroniska enheter äger du?

[RANDOMIZE]

a. En stationär PC, bärbar dator eller netbook
b. En platta, som exempelvis iPad eller Samsung Galaxy Tab
c. En mobiltelefon
d. Inget av ovanstående [ANCHOR, MUTUALLY EXCLUSIVE]

[ASK ONLY IF Q8a(d)=1]

13b. (Q8b) Äger du en smartphone, som exempelvis iPhone, Android eller Blackberry?

1. Ja
0. Nej

AVSNITT IV: WIKIPEDIAGEMENSKAPEN

De här frågorna handlar om dina interaktioner med andra Wikipediaskribenter och dina erfarenheter av Wikipediagemenskapen.

14. (Q17) Vi är intresserade av hur du skulle beskriva andra skribenter. Nedan finns en lista med ord. Välj de TVÅ ord som bäst beskriver Wikipediaskribenter.

[RANDOMIZE]

a. Hjälpsamma
b. Vänliga
c. Samarbetsvilliga
d. Otrevliga
e. Ovänliga
f. Intelligenta
g. Dumma
h. Arroganta


15. (Q20a) Om du var tvungen att välja, viket av följande skulle du hålla med om: [QT=SS]

[ROTATE OPTIONS]

1. Återkoppling från andra skribenter genom återställningar, diskussioner, etc. har hjälpt mig att bli en bättre skribent.
2. Återkoppling från andra skribenter genom återställningar, diskussioner, etc. har varit en dålig upplevelse för mig.
3. Ingen av dem. [ANCHOR]


16a. (Q22a) Har du bett andra artikelförfattare om hjälp angående något av följande?

[ACROSS]

1. Ja
0. Nej

[DOWN]

a. Riktlinjer för artikelförfattare
b. Teknisk hjälp, till exempel om wiki-formattering, multimedia etc.
c. Be andra redigera en artikel som du arbetar på eller är intresserad av
d. Frågor om källhänvisningar
e. Frågor om artikelinnehåll


[ASK ONLY IF Q22a=1 FOR AT LEAST ONE OPTION]


16b. (Q22b) Sist du bad en annan skribent om hjälp, hur nöjd är du med den hjälp du fick?

5. Extremt nöjd
4. Väldigt nöjd
3. Varken nöjd eller missnöjd
2. Väldigt missnöjd
1. Extremt missnöjd


17. (Q23) Nedan har vi listat några problem som har identifierats i Wikimediakulturen. Vilka av dem är de viktigaste problemen som har påverkat dig personligen och gjort det svårare att redigera? Välj UPP TILL TRE av dem.

[RANDOMIZE]

a. För många regler och policyer
b. Skribenter som känner att de "äger" artiklar och inte vill att andra redigerar dem
c. Redigeringsgränssnittet är svårt att använda
d. Skribenter som inte är roliga att arbeta med
e. Mjukvaran för underhållsarbete (som klotterdetektering och -sanering) är för svår att använda
f. Saknar stöd från andra skribenter
g. Saknar tillgång till forskningsmaterial som vetenskapliga artiklar och böcker
h. Kritik mot dig och ditt arbete, inklusive återställningar och raderingar
i. Varningsmeddelanden på din användardiskussionssida
j. Trakasserier från andra skribenter


18. (Q25, slightly reworded) Nedan finns en lista av intryck skribenter kan få av Wikipedia. Välj ALLA som stämmer in.

[RANDOMIZE]

a. Jag förstår vad som förväntas av mig
b. Jag får tillgång till de verktyg och det material jag behöver för att kunna arbeta bra
c. Jag har möjligheten att göra det som jag gör bäst
d. Någon bryr sig om mig som person
e. Jag känner att min åsikt räknas
f. Wikipedias uppdrag får mig att känna att mitt arbete är viktigt
g. Mina medvolontärer är engagerade i att arbeta för kvalitet
h. Det finns någon i Wikipediagemenskapen som verkar vara engagerad i att hjälpa mig att göra ett bra jobb
i. De beslut jag har tagit som del av gemenskapen känns rättvisa
j. Jag skulle rekommendera en vän att börja med Wikipedia


[NEW]

19. Om du var tvungen att nämna en sak som motiverar dig mest att bidra till Wikipedia, vad skulle det vara? [FREE-FORM]


[NEW]

20. Ungefär hur mycket tid har du lagt ner på att bidra till Wikipedia de senaste sju dagarna?

[Text] timmar____

[Text] minuter____


Performance of different parts of the movement

[Asked of all respondents, including those from Commons]

Slutligen skulle vi vilja veta vad du tycker om de olika deltagarna i Wikimediagemenskapen.

På en skala 0-10, där 0 är INTE ALLS BRA och 10 är EXTREMT BRA, hur skulle du betygsätta ... T1 ... hur väl Wikimedias frivilliga presterar över lag när det gäller att bidra till Wikimediarörelsen?

_________ 0 - 10
99 Jag vet inte

T2 ... hur väl Wikimedia Foundation presterar när det gäller att bidra till Wikimediarörelsen?

_________ 0 - 10
99 Jag vet inte

T3 ... hur väl Wikimedias stödföreningar presterar när det gäller att bidra till Wikimediarörelsen?

_________ 0 - 10
99 Jag vet inte

T4 ... hur väl du själv presterar när det gäller att bidra till Wikimediarörelsen?

_________ 0 - 10
99 Jag vet inte


AVSNITT V: WIKIMEDIA FOUNDATION

STIFTELSEN:

Wikimedia Foundation underhåller ett antal webbplatser, som Wikipedia och Wikimedia Commons, utöver åtta andra webbplatser med utbildningsmaterial, på fler än 280 språk. Wikimedia Foundations uppdrag är att ge världens folk verktygen och engagemanget att utveckla fritt och tillgängligt utbildningsmaterial, och att sprida det globalt.

F1. Hur bekant är du med Wikimedia Foundation?


Det här är första gången jag har hört talas om Wikimedia Foundation.
Jag känner till Wikimedia Foundation lite grann.
Jag känner till Wikimedia Foundation.
Jag känner till Wikimedia Foundation och har regelbundna kontakter med dem.

F2. Hur väl tycker du att WMF stödjer:

Engelska Wikipedia?
Wikipediaversioner på andra språk?
Wikimedia Commons?
Andra Wikimediawebbplatser som Wiktionary, Wikiquote, etc.?
1 Mycket väl
2 Rätt väl
3 Rätt dåligt
4 Mycket dåligt
0 Jag vet inte

F3. Hur väl håller du med om följande påståenden?

Stiftelsen och dess anställda är en del av Wikimediagemenskapen.
Stiftelsen gör ett acceptabelt jobb att kommunicera med Wikimediagemenskapen.
Stiftelsen involverar Wikimediagemenskapen i beslutsprocessen för stora initiativ.
Håller absolut med
Håller mestadels med
Håller mestadels inte med
Håller inte med alls
0. Osäker / Det är komplicerat

F4. Allt som allt, tycker du att Stiftelsen generellt är på väg i rätt riktning, eller har den hamnat på fel spår?

1 Rätt riktning
2 Fel spår
0 Jag vet inte


NYLIGEN INTRÄFFADE AKTIVITETER:

Nedan finns en lista över Wikimedia Foundations aktiviteter från den senaste tiden. För var och en kommer du att få svara på om du håller med några påståenden eller inte.

R1. Teknikunderhåll: Wikimedia Foundation driver Wikipedia och dess systerprojekt och implementerar tekniska förbättringar. Det inkluderar underhåll av servrar och annan hårdvara, rutinmässiga hårdvarubyten och annat planerat underhåll, samt oplanerad aktivitet som att uppgradera teknik för att tillgodose utvecklingen av mjukvaran som webbplatserna körs på.

R2. Wikimedia Foundation Grants Program: Stiftelsen beviljar anslag till stödföreningar och individer för aktiviteter som stödjer dess uppdrag över hela jorden. Att ansöka om anslag är en öppen process där anslagsbegäran postas publikt och kommenteras av gemenskapen. Anslag ska följas upp med resultatrapporter som ska vara tillgängliga för allmänheten.

R3. Stöd till gemenskapen: Stiftelsen söker aktivt efter och stödjer aktiviteter som gör livet enklare för läsare och skribenter. Utöver tekniska verktyg kan det handla om verktyg och råd för att hjälpa volontärer att hantera särskilda situationer.

R4. Juridiskt skydd: Wikimedias juristgrupp försvara artiklar och annan media på Wikimedias sajter mot juridiska hot världen över. Den slåss också för innehåll som är fritt licensierad eller utan upphovsrätt. Dessutom skyddar gruppen Wikimedias varumärken världen över vilket inkluderar att stämma de som försöker att tjäna pengar genom att hålla på Wikimedias domännamn.

R5. Globala utbildningsprogram: Dessa program uppmuntrar studenter att bidra till Wikimediawebbplatser som en del av sin schemalagda kursplan. Målet är att skapa kvalitetsbidrag till Wikimedia från olika källor. Hittills har programmet återskapats i sex länder (och med piloter i sju till) av Wikimedia Foudation, lokalavdelningar och enskilda volontärer.

R6. Mobilt: Wikimedia Foundation stöttar tillväxten av Wikipedia för mobiler genom att skapa mobilanpassade sidor och appar som kan användas effektivt, genom att bygga specialiserade verktyg för mobila bidrag och skapa partnerskap med mobiloperatörer i Afrika, Asien och Latinamerika för att ge fri tillgång till Wikipedia för dem som använder sina mobiltelefoner.

R7. Investerar i den globala södern: Wikimedia Foundation arbetar med att hjälpa grupper med hög potential men med underrepresenterade språk och geografier för att vara en katalysator för tillväxten på lokalt sett viktiga Wikimediaprojekt. Målet är att testa tillvägagångssätt som med tiden skulle kunna accelerera tillväxten i den globala södern. Det finns program startade i Indien, Brasilien och i den arabiska språkregionen.


A. Jag kände till att Stiftelsen gjorde detta.

1 Ja
2 Nej
0 Jag är inte säker

B. Jag tycker att Stiftelsens inblandning i denna aktivitet är logisk.

1 Håller med
2 Håller inte med
0 Jag är inte säker

C. Jag tycker att Stiftelsen har gjort ett bra jobb med denna aktivitet.

1 Håller absolut med
2 Håller mestadels med
3 Håller mestadels inte med
4 Håller inte med alls
0 Jag är osäker


PRIORITERINGAR

P1. Nedan finns en lista över möjliga prioriteringar. Överväg hur viktigt var och en av punkterna borde vara för Stiftelsen.

a Bredda Wikimedias redigeringsbas genom att öka antalet nya skribenter
b Behålla befintliga skribenter
c Göra redigering lättare
d Rekrytera och stödja kvinnliga skribenter
e Stöjda utvecklingen av Wikipediaversioner på andra språk än engelska
f Stödja utvecklingen av andra Wikimediaprojekt, som Wiktionary, Wikiquote, etc.
g Öka antalet personer världen runt som använder Wikimedias webbplatser regelbundet
h Förbättra åtkomst och redigeringsmöjligheterna för Wikimedia på mobiltelefoner och läsplattor.
i Försvara innehållet på Wikimedias webbplatser mot juridiska hot.
j Utöka utbildningsprogrammen för att uppmuntra studenter att skriva artiklar på Wikipedia
k Stödja tillväxten av lokala oberoende Wikimediaorganisationer världen över.
l Skapa och underhålla en "fond för juridiskt försvar" för att bistå med ekonomisk hjälp om administratörer blir stämda.
1 Inte viktigt
2 Ganska viktigt
3 Mycket viktigt
9 Inte en lämplig prioritering för Stiftelsen
0 Jag vet inte

P2. Finns det något som du tycker att Stiftelsen skulle göra som inte fanns i listan ovanför?

P3. (Q30) Vi är nyfikna på din åsikt om hur Wikimedia Foundation ska spendera pengar. Om du donerade 100 dollar till Stiftelsen, hur skulle du vilja att Stiftelsen fördelade pengarna för följande? (Se till att svaren tillsammans blir 100 dollar.)

[IT SHOULD BE CODED IN SUCH A WAY THAT RESPONDENTS SHOULD KNOW HOW MUCH MONEY IS LEFT AS THEY ALLOCATE FOR DIFFERENT CATEGORIES]

[RANDOMIZE]

a. Teknisk drift (fler drifttekniker, nya cache-servrar, prestandamätning, drifttid)
b. Utveckling av tekniska funktioner för ERFARNA användare
c. Utveckling av tekniska funktioner för NYA användare
d. Utveckling av tekniska funktioner för LÄSARE
e. Arbeta med gemenskapen för att locka och stödja skribenter globalt
f. Arbeta med gemenskapen för att locka och stödja skribenter utanför västvärlden.
g. Arbeta med gemenskapen för att locka och stödja skribenter i mitt land
h. Ge stipendier till Wikimedianer eller andra icke-vinstdrivande grupper
i. Ge stöd till andra systerprojekt, inte bara Wikipedia.
j. Annat, ange vad: ______

______________


AVSNITT VI: DEMOGRAFI

Innan vi är helt klara har vi några frågor om dig.


21. (D9) Hur gammal är du?

______ år [this will be a drop down box from 18 and up]
Vill inte svara

22. (D10) Vilken är den högsta utbildning du har?

Grundskola
Gymnasium eller lärlingsutbildning
Högskole- eller kandidatexamen
Magister- eller masterexamen
Doktorsexamen


23. (D11) Är du för tillfället inskriven på en skola eller ett universitet?

1. Ja
0. Nej


24. (D12) Är du anställd?

1. Ja, jag arbetar heltid.
2. Ja, jag arbetar deltid.
3. Nej, jag är för närvarande inte anställd.


25. (D13) Är du gift, har du en partner eller är du ensamstående?

1. Jag är gift.
2. Jag har en partner men är inte gift.
3. Jag är ensamstående.


26. (D14) Har du barn?

1. Ja, jag har barn.
0. Nej, jag har inte barn.


27. (D15) Vilket är ditt kön?

1. Man
2. Kvinna
3. Transsexuell
4. Transperson
5. Vill inte svara.

AVSLUTNINGSSIDA

Tack så mycket för att du deltog i undersökningen! Informationen kommer att anonymiseras och resultatet blir sedan tillgängligt för allmänheten. Undersökningens resultat kommer att redovisas någon gång under de närmaste månaderna på <a href="https://blog.wikimedia.org/">Wikimedias blogg</a>. Få mer information om Wikimedia Foundations verksamhet <a href="https://wikimediafoundation.org/wiki/Home">här</a>. Om du har förslag på hur vi förbättrar framtida versioner av undersökningen, berätta det gärna för oss <a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/Research_talk:Wikipedia_Editor_Survey_2012">här</a>.

CentralNotice messages

Fyll gärna i Wikipedias användarundersökning 2012 genom att [klicka här].

Du kan spara undersökningen när du vill och fortsätta senare, men det här kan vara den enda gången som du ser det här meddelandet.

[ONLY ON WP PROJECTS]: Dela med dig av dina erfarenheter och förbättra Wikipedia.