Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Цикъл 1/Доклад/Методология

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 1/Report/Methodology and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Jawa • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎български • ‎עברית • ‎العربية • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語

Нашата методология за определяне на темите за Цикъл 2

Първоначалният синтез на обсъжданията в общността, които се състояха между 14 март и 18 април, доведе до 13 общи теми. При прегледа на тези теми екипът за стратегията на движението определи идеите, които са естествено групирани. Други идеи са свързани повече с тактиката за това как вършим нещата, а не с резултата, който се надяваме да постигнем в света. В резултат на това ние отделихме тези констатации в пет различни теми за организирани групи и общности, които да бъдат обсъдени в Цикъл 2.

Забележка: Тези пет групи бяха разработени чрез преглед на първоначалните 13 теми и свързаните с тях подтеми на най-високо ниво, а не чрез ръчно маркиране на всяко отделно изявление. Не всяко отделно изявление се вписва перфектно във всяка от петте теми и има голяма възможност за припокриване на последните теми. Тези групи се основават на тълкуването и преценката на централния екип за стратегията и ние сме наясно с нашите собствени пристрастия, затова признаваме, че другите могат да имат различна гледна точка по отношение на данните. Приканваме Ви да прегледате данните, да изготвите свои собствени анализи и да споделите констатациите си.

Темите се отбелязани по цвят. Ако видите клетка с различен цвят на фона, това означава, че по-късно е присвоена към различна тема от първоначалното й групиране.

13 теми Подтема Брой ресурси Теми от Цикъл 2
Съдържание Качество 158 Най-уважаваният източник на знание

Обсъждане на съдържанието и знанията и най-вече как да се подобри качеството на съдържанието - често измервано с надеждност, правдоподобност, неутралност, четимост - така че проектът Уикимедия да бъде по-добър ресурс от знания.

Надеждност, правдоподобност 71
Неутралност 65
Улеснения, достъпност 58
Празноти, пристрастия 36
Други 3
Знание Пристрастия 3
Празноти 2
Други 26
Общност Състояние 151 Здрави, приобщаващи общности

Често бе споменавано подобряване на опита на сътрудниците и общото здравословно състояние на уикимедианска общност, включително чрез по-голямо разнообразие и равновесие между половете.

Ангажиране, поддръжка 114
Други 0
Потребители, редактори, сътрудници Нови 78
Ангажиране 61
Платени, стимулирани 29
Опитни 23
Читатели 8
Други 14
Обхват, осведоменост Многообразие, включване 57
Пол 20
Друг глобален обхват 126
Развиващи се общности Наличност на различни езици 76 Истинско глобално движение

Мнозина се надяват, че Уикимедия ще може да отговори по-добре на потребностите на нововъзникващите общности, включително чрез по-добро разпространение и осведоменост, наличие на езици и достъп.

Достъп 29
Други 25
Иновации Адаптиране към технологичния контекст 75 Епохата на разширена реалност

Дискусиите също така проучиха как иновациите и технологиите могат да се използват най-добре за Уикимедия, за да се адаптира и подобри, включително чрез автоматизация, други медии и преместване на фокуса извън Уикипедия.

Отвъд Уикипедия 39
Автоматизиране 29
Други медии 24
Други 6
Образование Институции 42 Използване на екосистемата на знанието

Сътрудничеството беше обща тема, най-често свързана със сектора на образованието, но в по-широк смисъл и с други вътрешни и външни участници.

Съществуващи програми 23
Преподаватели 7
Други 54
Сътрудничество Външно 69
Вътрешно 66
Партньорства 48
Комуникация 42
Политики, застъпничество 25
Други 3
Организационни Фондация 38
Финансиране 32
Управление 25
Персонал 19
Други 25
Функционалности N/A 216 Не е включено като тема на стратегическо направление

Обсъдени бяха теми като функционалности и ценности. Докато са важни, все пак тези идеи са свързани повече с тактиката на това как вършим нещата, а не с резултата, който се надяваме да постигнем в света. Изявленията, свързани с функционалностите, ще бъдат насочени към съответния отдел на Фондация Уикимедия.

Ценности Мисия 41
Източници с отворен код 27
Децентрализиране 15
Свободно 14
Други 4
Устойчивост, растеж N/A 16