Jump to content

אסטרטגיה/תנועת ויקימדיה/2017/אנשים

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/People and the translation is 100% complete.
מידע לגבי צוות התהליך האסטרטגי.

צוות הליבה האסטרטגי

צוות הליבה האסטרטגי מורכב מחברים בקרן ויקימדיה וwilliamsworks:

  • Whitney Williams, williamsworks
  • Ed Bland, williamsworks
  • Shannon Keith, williamsworks
  • Guillaume Paumier, אנליסט בכיר, Wikimedia Foundation
  • Suzie Nussel, יועץ אסטרטגיה ארגונית, Wikimedia Foundation

צוות זה ינהל את התהליך הכולל, ויבטיח שכל הקבוצות המעורבות ייקחו בו חלק. האדריכלים (ויטני, אד, גיום) יעצבו וישתפו את השיחות בתוך הקהילות שלנו ומעבר להן, ויהפכו את התוצרים לכיוון אסטרטגי משמעותי ומכוון ידע לתנועה. הצוות יעבוד בשיתוף פעולה הדוק ויקבל ייעוץ רלוונטי ממנהלי המסלולים, קבוצות העבודה, ויועצים מתנדבים. מנהלי הפרויקט (סוזי ושאנון) יעבדו עם הצוות על מנת לעודד מעורבות, לתאם בין המסלולים, לתמוך בצוות במידת הצורך, ולנהל משימות, מועדים, ותקציבים עבור התהליך הכולל.

ארכיטקטורה
Whitney Williams, Ed Bland, and Guillaume Paumier
ניהול פרויקטים/בעלי עניין
Shannon Keith and Suzie Nussel

מתאמי אסטרטגיה

התהליך האסטרטגי של התנועה, ובפרט הדיונים מול הקהילות, מנוהלים על ידי קבוצה של 19 מתאמי אסטרטגיה. אלו הם עובדים זמניים, אשר משמשים כחיבור בין הקהילות השונות ובין התהליך האסטרטגי.

מנהלי מסלול וקבוצות עבודה

ועדת היגוי המגעים מול הקהילה

קבוצת ייעוץ עבור המסלול הראשון

קבוצת הייעוץ, המורכבת מחברים מאזורים שונים, מגדרים, שפות, פרויקטים וסוגים וגדלים שונים של שלוחות וקבוצות, תסייע להבטיח השתתפות ופרספקטיבה מגוונים. קבוצת הייעוץ הזו תעבוד עם מובילת המסלול ניקול אבר כדי לסייע בבחינה מתמדת של התהליך המתמשך, לשמש כתיבת תהודה ביחס לתכנון, יישום והסקת מסקנות, וכן כאמצעי גישה לכמה שיותר קבוצות מגוונות המתאפיינות בתת-ייצוג.

מתאמי דיון עבור המסלול הראשון

כל קבוצה מאורגנת מתבקשת למנות מתאם דיון אחד או יותר, אשר יקשר בין הקבוצה שלהם ובין התהליך האסטרטגי. אדם זה אחראי להזמין אנשים לדיון, לנהל את הדיון, לסכם את התוצאות ולצרף אותן לתהליך הכולל.

מתאמים

בנוסף למתאמי האסטרטגיה שלעיל: מתנדבים ומסייעים במסגרת קבוצות וקהילות ספציפיות, המפורטות בStrategy/Wikimedia movement/2017/Outreach/List.

קבוצת הניסוח

אתם!

מספר התייעצויות על גבי ויקי מתקיימות כעת, כמו גם דיונים אישיים או וירטואליים

ערכות דיון פותחו במיוחד כדי לסייע בקידום דיונים סביב אסטרטגיית התנועה באזור ובשפה שלכם.

אתם מוזמנים גם לסייע בתרגום התוכן המקושר לתהליך האסטרטגי.