Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Komunikaty/12 maja 2017 - komunikat 16 na temat procesu ustalania strategii ruchu Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wiadomość od Katherine Maher

Ta wiadomość, "May 12: Update on Wikimedia movement strategy process (#16)", została wysłana przez Katherine Maher 12 maja 2017.

Witam wszystkich,

Podsumowanie: 2 cykl dyskusji zaczął się na Meta-Wiki i Twojej wiki!

Główny zespół i grupy robocze zakończyły przegląd ponad 1800 podsumowań tematycznych, które otrzymaliśmy z pierwszej dyskusji. Zidentyfikowali oni 5 tematów, które powtarzały się we wszystkich dysputach - każdy z własnym zestawem pod-tematów. Oczywiście, nie są to finalne tematy! To tylko początkowe robocze projekty podstawowych koncepcji. Odbędzie się jeszcze więcej dysput.

Od tego tygodnia zapraszamy do udziału w dyskusjach online i offline, odbywających się w ramach tych 5 tematów. Ta runda dyskusji odbędzie się od teraz do 12 czerwca. Możecie dyskutować na tyle tematów na ile chcecie; prosimy o uczestnictwo w tych z nich, które uznacie za najbardziej (lub najmniej) istotne.

Do każdego tematu zadajemy pięć pytań. Te pytania mają pomóc nam zrozumieć wpływ tych potencjalnych tematów i kompromisy, jakie musimy zawrzeć. Aby osiągnąć sukces w strategicznym przedsięwzięciu, musimy nie tylko zdecydować, co zrobimy, ale także to, czego nie! Jeśli dysponujecie badaniami i innym cytowalnymi danymi potwierdzającymi Wasze opinie, dołączcie je! Wreszcie, prosimy o uczestnictwo w uczciwy i pełen szacunku dla innych sposób.

Każdy temat ma stronę na Meta-Wiki zawierającą dodatkowe informacje o temacie i o tym jak uczestniczyć w dyskusji. Oto pięć głównych tematów i ich krótkie opisy:

Zdrowe, otwarte społeczności

Do 2030 r. kultura wolontariuszy Wikimedia będzie sprawiała radość, dawała satysfakcję i będzie otwarta zarówno dla istniejących współtwórców, jak i początkujących. Będziemy witali nowych wolontariuszy w naszym ruchu i wspierali ich, aby nabrali własnego, pozytywnego doświadczenia i trwale zaangażowali się w projekty. Ludzie z każdego środowiska będą czuli się włączeni w ekosystem unikalnych grup i organizacji, które pogłębiają relacje każdego z każdym. W rezultacie nasz ruch wzrośnie zarówno pod względem rozmiarów, jak i charakteru, ponieważ nasze projekty rozwijają się dzięki zdrowej społeczności, którą wspólnie kultywujemy.

Czasy rzeczywistości rozszerzonej

Do 2030 r. Ruch Wikimedia będzie wykorzystywał uczące się maszyny, aby pomóc naszym wolontariuszom być bardziej twórczymi i wydajnymi. Będziemy używać przewidywania i projektowania, aby uczynić wiedzę łatwo dostępną i łatwą do stosowania dzięki nowym, uczłowieczonym, inteligentnym interfejsom. Wolontariusze będą współpracować z maszynami tłumaczącymi, aby pogłębić jakość i ilość treści w większej liczbie języków - w zwiększonym tempie i skali. Będziemy pielęgnować wiedzę w strukturalizowanych i interaktywnych formatach, które wzmacniają i odzwierciedlają sposób, w jaki ludzie uczą się i współtworzą - więcej niż mogą dać przeglądarki, apki i format encyklopedyczny. Będziemy wspierać innowacje technologiczne jako najbardziej wykonalną drogę do osiągnięcia naszej wizji.

Ruch prawdziwie globalny

Ruch Wikimedia skieruje naszą uwagę na miejsca na świecie, które nie było dobrze obsługiwane w ciągu pierwszych 15 lat naszej historii. Będziemy budować świadomość Wikimediów i czynić je bardziej użytecznymi dla ludzi. Przełamiemy bariery w dostępie do wiedzy, dzięki czemu więcej osób będzie mogło swobodnie uczestniczyć w projektach Wikimedia. Będziemy wspierać społeczności w słabo rozwiniętych częściach świata i udostępniać nowe formy uczestnictwa i cytowań, które będą zgodne ze światowymi tradycjami wiedzy. Do roku 2030 będziemy prawdziwie globalnym ruchem.

Najbardziej szanowane źródło wiedzy

Do 2030 r. Projekty Wikimedia zostaną uznane za najbardziej zaufane, neutralne i wiarygodne źródło wolnej wiedzy o wysokiej jakości na świecie. Będziemy podtrzymywać rzetelność i weryfikowalność naszej treści przez włączenie wysokiej jakości wtórnych źródeł i wspieranie istnienia wiarygodnych źródeł w społeczeństwie. Poprawimy publiczne rozumienie procesów, które sprawiają, że Wikimedia jest wiarygodna, i zaprosimy ekspertów, aby do nas dołączyli i podzielili się swoją wiedzą. Będziemy udostępniać ludziom najistotniejsze informacje, tam i wtedy gdzie ich najbardziej potrzebują. Rozszerzymy głębię dostępnej wiedzy, przy jednoczesnym zachowaniu naszych standardów dotyczących weryfikowalnej, neutralnej i wszechstronnej wiedzy.

Włączanie się w ekosystem wiedzy

Do 2030 r. Ruch Wikimedia dramatycznie poprawi jakość, różnorodność i globalną dostępność wolnej wiedzy poprzez współpracę z różnorodnymi instytucjami i organizacjami, które współpracują w kierunku wolnej wiedzy dla wszystkich. Treści, technologia i społeczności Wikimediów zostaną włączone do kształcenia formalnego i nieformalnego na całym świecie, we współpracy z wiodącymi światowymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi, rozrywkowymi, społeczeństwem obywatelskim, rządem, nauką i technologią. Dzięki strategicznym partnerstwom w całym ruchu zbudujemy i zadbamy o zróżnicowane pokolenie dostawców wiedzy i osób jej poszukujących, które będą budowały i dbały o rozwój swobodnie dostępnej wiedzy. Uczynimy Wikimedia integralną częścią globalnego ekosystemu wiedzy.

Na portalu na Meta-Wiki dotyczącym strategii, możecie znaleźć więcej informacji o każdym z tematów, związaną z nią dyskusję i jak uczestniczyć.

Podejmujemy także starania, aby zebrać informacje zwrotne od osób, które nie są obecnie zaangażowane w Wikimedia - a nawet nie mają dostępu do internetu. Będziemy podsumowywali, w jaki sposób zbieramy te informacje, oraz podzielimy się nimi na Meta-Wiki jak tylko będą dostępne.

Jeszcze jedna rzecz - prawdopodobnie wiecie już, że kończą się wybory na społecznościowe miejsca w Radzie Powierniczej!

Jeśli macie prawo zagłosować i jeszcze tego nie zrobiliście, prosimy rozważyć zrobienie tego zanik zakończy się termin, co nastąpi w niedzielę, 14 maja 2017 o 23:59 (UTC). Więcej informacji o kandydatach i jak na nich zagłosować można znaleźć na on Meta-Wiki. Dziękuję!

مع أطيب التحيات (tłumaczenie z arabskiego: “Z poważaniem”)
Katherine