Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Komunikaty/7. wiadomość o procesie ustalania strategii ruchu Wikimedia 16 lutego 2017

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wiadomość od Katherine Maher

Ta wiadomość, "February 16: Update on Wikimedia movement strategy process (#7)", została wysłana przez Katherine Maher 16 lutego 2017.

Witam wszystkich!

Mnóstwo się wydarzyło w tym tygodniu, co oznacza, że robimy postępy. Od razu się nimi zajmijmy:

 • Ogólny proces
  • Główny zespół spotkał się z Eugene Kim (architektem strategii 2010), aby uzyskać informacje na temat procesu z 2010 r. W najbliższych dwóch tygodniach będą oni aktualizować audyty on-wiki 2010 i udostępnić notatki ze spotkania.
  • Dokonaliśmy wyboru liderów dla trzech ścieżek. Ci liderzy przyczynią się do koordynacji wysiłków w ramach swoich ścieżek i pomogą koordynować wszystkie cztery ścieżki. Ci liderzy to:
   • Ścieżka B - Jaime Anstee (z Maggie Dennis)
   • Ścieżka C - Juliet Barbara (z Caitlin Virtue)
   • Ścieżka D - Adele Vrana
 • Ścieżka A (zorganizowane grupy ) i ścieżka B (indywidualni edytorzy)
  • Opublikowaliśmy zaktualizowane procesy dla ścieżek A i B. Dokonaliśmy zmian w oparciu o bieżące opinie ze strony Komitetu Sterującego i wielu z Was. Prosimy o dalsze informacje zwrotne!
  • W trakcie naszej ostatniej sesji z Komitetem Sterującym:
   • Przywrócono trzeci cykl dyskusji, dzięki czemu uczestnicy strategii będą mieli więcej czasu na nadawanie priorytetów nowym pomysłom i omówienie implikacji każdego wyboru.
   • Dyskusja na temat napięć: potrzebujemy jasnego, ostatecznego tematu, który pozwoli ludziom podejmować decyzje i nadać priorytety pracom, ale nasz ruch jest naturalnie zróżnicowany i organiczny. Jak możemy zachować naszą różnorodność, wciąż mając ogólne cele?
  • Zapytaliśmy członków komitetu sterującego ds. procesu w ramach społeczności, czy zgodzą się przedłużyć okres przygotowań o kolejne dwa tygodnie, w czasie których będziemy kontynuować dopracowywanie procesu. Większość członków zgodziła się. Wykorzystamy ten czas, aby:
   • Uprościć wszystkie zasady i język, aby ułatwić tłumaczenie
   • Uzupełnić zestawy narzędzi do prowadzenia/moderowania dyskusji nad strategią
  • Zaproponowaliśmy system zbierania, analizowania i publikowania podsumowań z dyskusji strategicznych, w wielu językach, na portalu strategicznym Meta-Wiki.
  • Pracujemy nad dokumentem "wprowadzenie do dyskusji strategicznych", zawierającym ciekawe i trafne informacje dotyczące tematów związanych ze strategią. Podsumujemy to, aby każdy mógł go przeczytać w ciągu około 30 minut.
   • Praca w toku została udostępniona na Meta-Wiki. Oprócz włączenia informacji zwrotnej dostarczanej na stronie wiki, Zespół Główny współpracuje z ekspertami z Fundacji i poza nią, aby dalej rozwijać treść.
   • Proszę spojrzeć i przekazać nam informacje zwrotne na jego stronie dyskusyjnej.
  • Główny Zespół opracował projekt zestawu narzędzi ułatwiających dyskusje w ramach społeczności i przekazał go Komitetowi Sterującemu do oceny. Zostanie to opublikowane na Meta-Wiki w przyszłym tygodniu.
   • Aby pomóc wciągnąć jak najwięcej osób w dyskusje nad strategią, zachęcamy ludzi do koordynowania i moderowania dyskusji grupowych. Ten zestaw narzędzi ma to ułatwić.
   • Zestaw narzędzi będzie zawierał podstawowe założenia, które uważamy za istotne dla naszej dyskusji. Zapoznaj się z projektem i pomóż poprawić te założenia.
  • Główny Zespół odbył spotkanie informacyjne z moderatorami z Wikimedia Deutschland na potrzeby konferencji Wikimedia w Berlinie w 2017 r. Rozmawiali o ogólnych celach dla ścieżki strategii konferencji, która będzie jedną ze ścieżek oferowanych na konferencji w tym roku.
   • 150 spośród 168 osób zaproszonych do udziału w konferencji w ramach ścieżki strategii już się zarejestrowało, oprócz 175 uczestników głównej części konferencji.
  • Główny Zespół współpracuje z Asafem Bartovem w celu opracowania graficznego modelu, przedstawiającego ewolucję, stan i możliwości organizacji afiliowanych.
  • Proces zatrudniania specjalistów językowych odbywa się zgodnie z planem. Zgodnie z planem trwa też proces szukania lidera ścieżki A i miejmy nadzieję, że wkrótce się to uda.
 • Ścieżka C (partnerzy i czytelnicy na rynkach wysokiej zauważalności)
  • Zaproponowaliśmy aby liderkami ścieżki C zostały Juliet Barbara i Caitlin Virtue.
  • Główny zespół i liderki ścieżki C spotkali się, aby rozpatrzyć ogólne plany dla partnerów i czytelników na rynkach wysokiej zauważalności. W najbliższym tygodniu opublikujemy projekt propozycji na Meta-Wiki.
  • W procesie planowania oceniamy budżet i sposób przeprowadzenia badań rynkowych, lokalnych konsultacji i spotkań.
  • Ścieżka C organizuje swoje pierwsze spotkanie w salonie 2 marca po konferencji Accelerate Good Global Conference w San Francisco. W konferencji będzie uczestniczyć wielu liderów lokalnych społeczności.
 • Ścieżka D (partnerzy i czytelnicy na rynkach o niskiej zauważalności)
  • Główny zespół i liderzy ścieżki D spotkali się w celu określenia harmonogramu, roli i procesu wyboru firm badawczych na rynkach o niskiej zauważalności. Na podstawie tych dyskusji opracowano projekt wniosku, który został umieszczony na Meta-Wiki.
   • Przeanalizowali badania przeprowadzone w Nigerii i Indiach w 2016 w ramach programu New Readers.
  • Adele i Guillaume spotkali się aby przedyskutować strukturę treść ścieżki D na Meta-Wiki i zaczęli tworzyć wstępną wersję i strukturę na portalu strategicznym na Meta-Wiki.
  • Liderzy ścieżek C i D również spotkali się celem omówienia koordynacji pomiędzy nimi i znalezienia obszarów potencjalnej współpracy.

Następne kroki

 • Końcowa opinia o materiałach na temat ścieżki A. Zawiera:
  • Ukończenie procesu na podstawie informacji zwrotnych zebranych na wiki. Udostępnianie wstępnych wersji zestawów narzędzi i powiązanych materiałów dla moderatorów dyskusji, uzyskanie informacji zwrotnych.
  • Zakończenie selekcji i wybór lidera ścieżki A.
 • Zbadać potencjał salonu dla ścieżki C/D w czasie Mobile World Congress w Barcelonie.
 • Stworzyć poradnik prowadzenia wywiadów dla ścieżki D (będzie także przydatny dla ścieżki C).
 • Zrekrutować firmy badawcze na podstawie zapytań ofertowych opracowanych w ubiegłym tygodniu.
 • Dostarczyć informację Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia na najbliższym spotkaniu (2/24).

Możecie jeszcze otrzymać podsumowanie moich wiadomości na innych listach dyskusyjnych. Staramy się je streścić i doceniamy cierpliwość, którą ludzie okazali w stosunku do naszych praktyk cross-postowania. Chcemy, aby ta strategia naprawdę objęła cały ruch, różne języki, społeczności, projekty i edytorów. W ramach tego chcę specjalne podziękować wszystkim, którzy pomogli przetłumaczyć te komunikaty i inne informacje na temat procesu strategicznego! Wasza praca ma kluczowe znaczenie, aby pomóc nam być naprawdę globalnym ruchem.

To była długa notatka, dziękuję za jej przeczytanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu - tego samego dnia na tej samej liście mailingowej.

Pozdrowienia,
Katherine