Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Cập nhật/16 tháng 2 năm 2017 - Cập nhật 7 về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Thông điệp từ Katherine Maher

Thông điệp này, "Câp nhật về quá trình phát triển chiến lược phong trào Wikimedia (#7)", đuọc gửi đi bởi Katherine Maher vào ngày 16 tháng 2 năm 2017.

Xin chào tất cả các bạn,

Rất nhiều điều diễn ra trong tuần này, có nghĩa là chúng ta đang tiến bộ. Hãy đi thẳng vào công việc:

 • Quá trình tổng thể
  • Nhóm cốt lõi đã gặp Eugene Kim (kiến trúc sư chiến lược năm 2010) để lấy thông tin về quá trình năm 2010. Họ sẽ cập nhật bản đánh giá on-wiki 2010 và chia sẻ ghi chú từ cuộc họp trong hai tuần tới.
  • Chúng tôi đã hoàn thành việc lựa chọn các dẫn cho ba trong số các nhánh. Những sự dẫn dắt này sẽ giúp phối hợp những nỗ lực cho việc theo dõi của họ và tạo sự liên kết giữa bốn nhánh. Cho đến nay,
   • Nhánh B - Jaime Anstee (với Maggie Dennis)
   • Nhánh C - Juliet Barbara (với Caitlin Virtue)
   • Nhánh D - Adele Vrana
 • 'Nhánh A (các nhóm cộng đồng có tổ chức) và nhánh B (Các cá nhân đóng góp) '
  • Chúng tôi đã xuất bản quy trình được cập nhật cho nhánh A & B. Chúng tôi đã thay đổi dựa trên phản hồi liên tục từ Ban chỉ đạo và nhiều người trong số các bạn. Hãy tiếp tục nêu ý kiến phản hồi!
  • Trong phiên họp gần đây nhất của chúng tôi với Ban chỉ đạo chúng tôi:
   • Phục hồi chu kỳ thảo luận thứ 3, vì vậy những người tham gia chiến lược sẽ có nhiều thời gian hơn để ưu tiên các ý tưởng hàng đầu và thảo luận về ý nghĩa của mỗi lựa chọn.
   • Thảo luận về căng thẳng: chúng ta cần một chủ đề rõ ràng rõ ràng cho phép mọi người đưa ra quyết định và ưu tiên công việc, nhưng phong trào của chúng ta tự nhiên là đa dạng và hữu cơ. Làm thế nào chúng ta có thể giữ nội dung rộng rãi trong khi vẫn chia sẻ mục tiêu tổng thể?
  • Chúng tôi đã hỏi các thành viên của Ban Điều hành Quy trình Cộng đồng nếu họ kéo dài thời hạn thảo luận thêm hai tuần nữa trong khi chúng tôi tiếp tục tinh chỉnh quy trình. Hầu hết các thành viên đều đồng ý. Chúng tôi sẽ sử dụng thời gian để:
   • Đơn giản hóa tất cả các thuật ngữ và ngôn ngữ để giúp dịch dễ dàng hơn
   • Tinh chỉnh bộ công cụ để lưu trữ/hỗ trợ thảo luận chiến lược
  • Chúng tôi đề xuất một hệ thống thu thập, phân tích và xuất bản các tóm tắt từ các cuộc thảo luận chiến lược bằng nhiều ngôn ngữ trên cổng chiến lược Meta-Wiki.
  • Chúng tôi đang làm việc với tài liệu "giới thiệu về thảo luận chiến lược" với những thông tin thú vị và có liên quan về các chủ đề liên quan đến chiến lược. Chúng tôi sẽ tóm tắt nó để mọi người có thể đọc nó trong khoảng 30 phút.
   • Công việc đang được tiến hành đã được chia sẻ trên Meta-Wiki. Ngoài việc kết hợp các phản hồi được cung cấp trên wiki, nhóm nòng cốt đang làm việc với các chuyên gia trong và ngoài Wikimedia để tiếp tục phát triển nội dung.
   • Hãy xem và cung cấp cho chúng tôi phản hồi về trang thảo luận của nó.
  • Nhóm nòng cốt đã xây dựng một bộ công cụ soạn thảo dự thảo cho các cuộc thảo luận của cộng đồng và chia sẻ với Ban Chỉ đạo về phản hồi. Nhóm sẽ công bố bộ công cụ này trên Meta-Wiki vào tuần tới.
   • Để giúp có được càng nhiều người tham gia thảo luận chiến lược càng tốt, chúng tôi yêu cầu mọi người giúp điều phối và tạo điều kiện thảo luận nhóm. Bộ công cụ này nhằm giúp cho việc này trở nên dễ dàng hơn.
   • Bộ công cụ sẽ có một số cơ sở cơ bản mà chúng tôi cho là quan trọng đối với cuộc thảo luận của chúng tôi. Vui lòng xem lại bản dự thảo và giúp cải tiến dự thảo cơ sở.
  • Nhóm Core đã có một cuộc họp báo với những người hỗ trợ từ Wikimedia Deutschland cho Hội nghị Wikimedia năm 2017 tại Berlin. Họ đã thảo luận về các mục tiêu và mục tiêu chung cho hội nghị chiến lược của nhánh, mà sẽ là một trong những nhánh được đưa ra tại hội nghị năm nay.
   • 150 trong số 168 người được mời tham dự hội nghị về chiến lược theo dõi đã được đăng ký. Đây là bổ sung cho 175 người tham dự hiện có tham dự hội nghị chính.
  • Nhóm Core đang làm việc với Asaf Bartov để phát triển một mô hình đồ họa để giúp truyền đạt sự tiến hóa, sức khoẻ và năng lực của các chi nhánh di chuyển.
  • Quy trình tuyển dụng cho Điều phối viên Chiến lược Chuyên gia Ngôn ngữ vẫn đúng hạn. Chúng tôi cũng lên lịch trình để hoàn thành vai trò Trưởng nhóm cho Tuyến A và hy vọng sẽ có bản cập nhật cuối cùng để chia sẻ sớm.
 • Nhánh C (Các đối tác và người đọc ở các thị trường có độ phủ cao)
  • Chúng tôi đã đề xuất trưởng nhóm nhánh C là Juliet Barbara và Caitlin Virtue.
  • Nhóm nòng cốt và các trưởng nhóm nhánh C bắt đầu đưa ra kế hoạch tổng thể cho các đối tác và độc giả trong các thị trường có khả năng tiếp cận cao. Chúng tôi sẽ gửi một đề xuất dự thảo trên Meta-Wiki trong tuần tới.
  • Là một phần của kế hoạch, chúng tôi đang đánh giá ngân sách và cách tiếp cận để nghiên cứu thị trường, tham vấn địa phương và họp nhóm.
  • Nhánh C sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên tại một salon vào ngày 2 tháng 3 sau Accelerate Good Global Conference tại San Francisco. Hội nghị có sự tham dự của một số lãnh đạo cộng đồng địa phương.
 • Nhánh D (Đối tác và người đọc ở các thị trường có độ phủ thấp)
  • Nhóm nòng cốt và Trưởng nhóm nhánh D đã gặp nhau để xác định thời gian, vai trò và quá trình lựa chọn các công ty nghiên cứu trong nước tại các thị trường có tầm vóc thấp. Dựa vào những thảo luận này, một dự thảo yêu cầu đề xuất đã được xây dựng và được đăng trên Meta-Wiki.
  • Adele và Guillaume đã gặp nhau về việc chia sẻ và sắp xếp các tiến trình và nội dung của nhánh D trên Meta-Wiki, và bắt đầu đăng lên nội dung ban đầu và cấu trúc trên cổng chiến lược Meta-Wiki.
  • Nhánh C và D cũng gặp nhau để thảo luận về sự phối hợp giữa hai nhánh và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Bước tiếp theo

 • Phản hồi cuối cùng về các tài liệu của nhánh A. Bao gồm:
  • Hoàn thành quá trình dựa trên phản hồi được thu thập trên wiki. Chia sẻ dự thảo bộ công cụ và các tài liệu liên quan để tạo thuận lợi cho thảo luận, nhận phản hồi.
  • Hoàn thành việc lựa chọn và tham gia theo dõi của trưởng nhóm nhánh A.
 • Khám phá tiềm năng thảo luận nhánh C / D salon tại Mobile World Congress ở Barcelona.
 • Xây dựng hướng dẫn phỏng vấn chuyên gia cho nhánh D (cũng sẽ được chia sẻ với nhánh C).
 • Tuyển dụng các công ty nghiên cứu với yêu cầu đề xuất phát triển trong tuần vừa qua.
 • Cung cấp bản cập nhật cho Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation tại cuộc họp sắp tới của họ (2/24).

Bạn có thể đã nhận được một bản tóm tắt các cập nhật của tôi cho đến nay trong danh sách gửi thư khác. Chúng tôi đang cố gắng đưa ra thông tin và chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn mà mọi người đã hiển thị cùng với việc đăng tải chéo. Chúng tôi muốn nỗ lực chiến lược này thực sự là phong trào toàn cầu, qua ngôn ngữ, cộng đồng, dự án và cộng tác viên. Là một phần của điều này, tôi muốn nói một lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả mọi người đã giúp dịch các bản cập nhật này và các thông tin khác về quá trình chiến lược! Công việc của bạn là rất quan trọng để giúp chúng ta trở thành một phong trào toàn cầu.

Đây là một lưu ý khá dài, cảm ơn bạn vì đã đọc! Gặp lại bạn vào tuần tới - cùng ngày, cùng một danh sách gửi thư.

Chúc vui,
Katherine