Strategy/Wikimedia movement/2018-20/2019 Community Conversations/Community Health/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Outdated translations are marked like this.

Scoping format

حوزه بررسی شما چیست؟

کارگروه در حال بررسی این موضوع است که ما، به عنوان کاربر و جامعه، چگونه می‌توانیم همکاری خود را بهبود ببخشیم، نقش فرهنگ جامعه ما در شکل دادن به رفتار کاربران چیست و بهره‌برداری، ایجاد یا بهبود کدام فرآیندها و ابزارها برای محافظت از جنبش‌های موفق ضروری است.

Talk

وضعیت فعلی چگونه است؟

فرهنگ جاری جامعه چالش‌هایی را برای جنبه‌های مختلف بهداشت همگانی ایجاد می‌کند. این چالش‌ها مشارکت را با موانع اجتماعی روبرو می‌کند. از این موانع می‌توان به تداوم رفتار ناپسند، رهنمودها و روال‌های فاقد شفافیت یا انعطاف یا هر دو، و ناآمادگی مدیران برای رسیدگی به اوضاع جامعه متنوع و مشتاق آنلاین. این چالش‌ها در بندهای زیر بیان می‌شود.

هم‌اکنون ظاهراً امکان مشارکت برابر در طرحهای آنلاین ما و فضاهای آفلاین در زمین بازی هموار برای همگان وجود دارد. در واقع، مشارکت امتیازی است که نویسندگان نسبتاً اندکی در مقایسه با خوانندگان جهانی از آن بهره‌مند هستند. فرهنگ جنبش کنونی از موانع اجتماعی و فنی مشارکت حمایت می‌کند. نویسندگان گاهی اوقات از قدرت و امتیاز خود برای خاموش کردن دیدگاه‌های دیگر سوء‌استفاده می‌کنند. این مساله در مباحث مربوط به تغییر فرآیندها و ساختارهای کنونی جامعه نمود دارد. فرهنگ جنبش ویکی‌مدیا پاسخ چندانی برای نابرابری‌های این فرآیند ندارد. با این که مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌سازی اجتماعی در بیشتر طرحها برای عموم آزاد است، بسیاری از افراد در آنها مشارکت نمی‌کنند. این مشکل ریشه در ضعف فرهنگی جامعه ما دارد. مشارکت در مباحث یا فرآیند تصمیم‌سازی احساس ناامنی در برخی افراد ایجاد می‌کند. مشارکت گسترده وسیعی دارد؛ از اظهار واژه‌های ناخوشایند در رشته بحث تا فضولی کردن یا دیگر اشکال مزاحمت یا زورگویی. ما، به عنوان جامعه‌ای جهانی، به قدر کافی بر بُعد اجتماعی طرحها تمرکز نمی‌کنیم و بیشتر تمرکز ما بر محتواست. در مسیر حرکت به سوی دانش منصفانه ذکر شده در دستور 2030، باید بر وجه اجتماعی جنبش خود و محیط‌های فنی که عمدتاً در آنها اشتراک داریم، متمرکز شویم.

در همین زمینه، تعریف مسئولیت برای مشکلات بهداشت همگانی ضروری است. اتکای مفرط بر راهبری داوطلبانه محروم از آموزش و منابع کافی از مشکلات جنبش ویکی‌مدیاست. طرحهای اجتماعی ویکی را داوطلبان اجرا می‌کنند ولی چنان نیست که رفتار همه داوطلبان برای جامعه سودمند باشد. این مشکل از دیرباز شناسایی شده است ولی تا کنون تلاش‌های مربوط به یافتن درمان اساسی که زمینه‌ساز فرصت‌های مشارکت برابر باشد، چندان سودمند نبوده است. ما هم‌اکنون دچار فقدان بینش درباره فرآیندهای روانی و اجتماعی انگیزه‌بخش هستیم و اغلب از رفتار ناپسند پایدار در حوزه‌های فرهنگی بسیار متنوع استقبال می‌کنیم. جوامع داوطلب ما به ندرت از مهارت، سامانه‌های پشتیبانی و منابع لازم برای رسیدگی به این مشکل برخوردارند.

رفتار بی‌ادبانه، تبعیض‌آمیز، تهدیدآمیز، زورگویانه و نیز رفتارهای مختل‌کننده و آسیب‌زننده از مشکلات اساسی جامعه ما محسوب می‌شود. این مشکل ممکن است آنلاین یا آفلاین رخ دهد. چنین رفتاری تاثیر نامطلوبی بر روی بهداشت همگانی می‌گذارد و سبب فرسودگی اعضای جامعه و مایوس شدن اعضای جدید می‌شود. بسیاری از نویسندگان از مطرح کردن رفتار ناپسند یا مقابله با آن خودداری می‌کنند، زیرا نگران این هستند که خود به هدف تبدیل شوند. این مانعی در مسیر دستیابی به دانش منصفانه است زیرا زمینه‌ساز محرومیت گروه‌های حاشیه‌ای می‌شود.

اینها موانع ثابت شده جوامع بزرگ و کوچک هستند. مهم‌تر این که، از دیدگاه دانش منصفانه، برخی گروه‌ها از دسترسی به طرحهای ما نیز محروم هستند. با از بین رفتن امکان تبدیل شدن به خواننده، احتمال تبدیل شدن به نویسنده نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، مشارکت آنلاین و آفلاین صداها و گروه‌های حاشیه‌ای در جنبش ما برای تبادل دانش در آن و از طریق زیرساخت جهانی آن دشوار می‌شود. تداوم این موانع احتمال مشارکت آنها را بسیار کاهش می‌دهد. اگر بخواهیم به ایفای صادقانه وظیفه خود امیدوار بمانیم، باید این موانع را از بین ببریم و زمینه دسترسی این گروه‌ها به طرحهایمان را فراهم کنیم.

Talk

چرا این حوزه؟

در هر گروه اجتماعی، بهداشت همگانی فرآیندی مستمر است و ویکی‌مدیا بسیاری از جنبه‌های این حوزه موضوعی را در چرخه‌های رایزنی عمومی 2017 و 2018 بررسی کرده است. «کارگروه بهداشت همگانی» ضرورت ارزیابی مشکلات ساختاری پیش-گفته برای بهره‌گیری از کمک‌های اجتماعی را تشخیص داد و سه جنبه تاثیرگذار بر بهداشت همگانی را شناسایی کرد:

فرآیندهای تصمیم‌سازی که از سلامت نویسندگان بهتر حمایت می‌کند و طرحها را خوشایندتر می‌سازد، بسیار به نفع ماموریت ویکی‌مدیا و جوامع طرح محلی در مسیر سفر به سوی 2030 است. کمبود ساختارهای اساسی، مانند قوانین رفتاری پایه جهانی، باعث شده است که ما هنوز مبنایی برای تشخیص رفتار سالم در اختیار نداشته باشیم. این مساله آشکارا نشانگر چندین چالش مطرح شده در بخش «وضعیت جاری» است. طراحی ساختارها، سیاست‌ها، فرآیندها و منابع به شیوه‌ای که از بهداشت همگانی به شکل موثر حمایت کند، ما را به اهداف ویکی‌مدیا 2030 و جنبش پویای لازم برای دستیابی واقعی به آنها نزدیک می‌کند.

اگر قوانین و ساختارها با فرهنگ تحمل صفر برای رفتار ناپسند در جامعه حمایت نشوند، در روند تصمیم‌سازی کارآیی نخواهند داشت. ضروری است که راهبران اجتماعی از توانایی و حمایت لازم برای دستیابی به مهارت‌ رسیدگی به رفتار ناپسند برخوردار باشند و منابع و ابزارهای کافی برای کمک‌رسانی به آنان در این امر حیاتی و اغلب نه‌چندان ارزشمند وجود داشته باشد.

بهره‌گیری از صداهای حاشیه‌ای اصل طراحی مناسبی است زیرا آنچه برای بیشتر اعضای محروم از هر گروه کاربرد دارد، حداقل از کارآیی برابر برای بیشتر اعضای آن گروه برخوردار است. این رویکردی شایسته در قبال مشارکت برابر در یک جنبش پویاست و آسان کردن مشارکت نویسندگان (احتمالی) با پیشینه‌های مختلف یکی از اجزای سازنده اساسی در ده سال آینده است. این روند شامل ساده‌سازی فرآیندها برای کاربران جدید و قدیمی، تامین منابع برای محافظت از بهداشت فردی و تمرکز بیشتر بر جوامع کوچکتر در مناطق محروم با هدف دستیابی به/حفظ صداهای جدید در جامعه است.

Talk

Scoping questions

پرسش‌های کلیدی حوزه «کارگروه» چیست؟

  • چالش‌های اجتماعی و فنی کنونی در سیستم فعلی اداری و تصمیم‌سازی در زمینه ایجاد و حفظ بهداشت همگانی چیست؟
  • چگونه می‌توان توانایی جوامع در مدیریت در چارچوب گسترده «ضوابط استفاده بنیاد» را بهبود بخشید و در عین حال به شان افراد ذیربط و سهم آنان در دستیابی به اهداف مشترک احترام گذاشت؟
  • با توجه به این که دسترسی نخستین گام اساسی در مسیر مشارکت در یک جنبش پویا محسوب می‌شود، کیفیت دسترسی به طرحها را چگونه می‌توان بهتر کرد؟
  • نقش ساختارها در ایجاد، پشتیبانی و تقویت رفتارهای پذیرفته شده جهانی در جوامع ما چیست؟
  • برای تبدیل کردن مشارکت به تجربه‌ای سازنده‌تر برای همکاران دارای حسن نیت، چگونه می‌توان در جوامع تحول فرهنگی ایجاد کرد؟
Talk