Rundspørjing om korleis ein bør nytta pengane/Spørsmål

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Survey of how money should be spent/Questions and the translation is 100% complete.
Other languages:
Cymraeg • ‎Deutsch • ‎Deutsch (Sie-Form)‎ • ‎English • ‎Esperanto • ‎Nederlands • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎norsk • ‎norsk nynorsk • ‎shqip • ‎slovenčina • ‎suomi • ‎svenska • ‎íslenska • ‎čeština • ‎русский • ‎ייִדיש • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎தமிழ் • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Takk for at du tek deg tid til å ta del i 2012-rundspørjinga om prioritering og fordeling av ressursar. Med denne rundspørjinga vonar Wikimedia-stiftinga å kunna finna ut av kva for ressursar wikimedianarane ynskjer og treng (noko kan krevja finansielle middel) og korleis ein skal prioritera dei. Ikkje alle programma frå stiftinga er med her (kjerneoppgåvene er særleg unnateke) – det vert berre handsama ressursar som individuelle bidragsytarar eller organisasjonar som er knytte til Wikimedia, slike som lokalavdelingar, kunne be om.

Målet er her å identifisera kva DU (eller grupper som lokalavdelingar eller klubbar) kunne vera interessert i, og å rangera desse vala etter interesse. Me har på denne lista ikkje inkludert ting som «å halda tenarane ved like», sidan dette ikkje er ansvaret til individuelle bidragsytarar eller friviljuge organisasjonar. Denne rundspørjinga har som mål å fortelja oss kva for nokre prioriteringar av midla bidragsytarane er samde eller usamde om.

Denne rundspørjingen vil for dei fleste personar ta mindre enn 15 minutt å gjennomføra. Dei individuelle svara dine vil forbli private og fortrolege, men visse resultat kan bli synlege i det samlete resultatet. Resultata av rundspørjingen som blir offentleggjort vil ikkje innehalda noko som helst personidentifiserbare informasjonar.

Ved at svara på desse spørsmåla tillater du oss å lagre svara dine og godkjenner å gje dykk til offentleg eigedom (public domain). Dette gjer det moglegt for oss fritt å dela svara dine med andre til bruk ved åpne analysar, forskning og studiar. I denne rundspørjingen blir du ikkje bede om å oppgje namn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse, og vi vil ikkje vidaregje personidentifiserbare informasjonar, unnateke viss det krevjes av loven. Dette løftet forutsetjer at du ikkje gjer dei personlige informasjonane dine som svar på spørsmål som ikkje ber om dykk.

Wikimedia er ein verdsomspennande organisasjon. Ved å svara på spørsmåla våre samtykkjer du til overføring av svara dine til Sambandsstatane og andre stader der dette er turvande for å oppnå målet til dette prosjektet.

Er du er under 13 år gamal, skal du ikkje svara på denne undersøkinga.

Kva for eit språk bidreg du oftast på?
Kva for eit prosjekt bidreg du oftast til?
 • Wikipedia
 • Wikinytt
 • Wikikjelda
 • Wiktionary
 • Wikibøker
 • Wikifrasar
 • Wikiversitet/Wikiversity
 • Anna
Kva for eit land bur du i?
Korleis vil du skildra arbeidet du utfører mest? (vel opp til 3)
 • Skaping av innhald (t.d. skriving og retting av artiklar, ta foto, osb.)
 • Innhaldstilsyn (t.d. organisering og kategorisering av innhald, finna fram til frie ressursar og lasta dei opp til prosjekta osb.)
 • Innhaldsvurdering (t.d. patruljering av nye sider, vurdering av kvalitet på bilete/tekst osb.)
 • Prosjektadministrasjon (f.eks. patruljering for hærverk, administratoroppgåver, CheckUser, funksjonæroppgåver)
 • Støtte til bidragsytare og brukare (f.eks. mekling, hjelp i kranglar, hjelpekanalar osv.)
 • Støtte til lesare (f.eks. OTRS osv.)
 • Oppsøkjande arbeid i fellesskapet (f.eks. utdanningsprogram, GLAM osv.)
 • Støtte til infrastrukturen i bevegelsen (f.eks. lokalavdelinger, komitéen til godkjenning av lokalavdelingene (Chapters Committee), kanalar for OTRS-tillating osv.)
 • Teknisk (f.eks. MediaWiki-programmering, skriving av robotar osv.)
 • Anna (gjer vel å greia ut)
Her er ei liste av ting som kan vera hjelpsam for bidragsytare eller gruppar. Du vil bli stillet ei rekkje spørsmål om denne lista, så ver vennleg å lesa den igjennom.
 • Tilgang til fysiske referanseverkar (f.eks. bøker)
 • Tilgang til ikkje-fysiske referanseverkar (f.eks. databasar med tidsskriftartiklar)
 • Tilgang til fysiske hjelpemiddel (f.eks. fotoapparat, skannar)
 • Tilgang til bedre softwareverkty (f.eks. bildeeditering, lydeditering)
 • Tilgang til opplæring og utvikling av ferdigheiter (f.eks. skriving, fotografering, kartlegging/kartografi)
 • Tilgang til teknisk infrastruktur (f.eks. verktyserver, Wikimedia Labs, nyklar til å bruke kommersielle APIer)
 • Godtgjering (f.eks. lokale turar, tilgjengesbillettar, betaling for fotokopiering/henting)
 • Juridisk forsvar for individ eller gruppar i fellesskapet
 • Juridisk bistand for individ eller gruppar i fellesskapet (f.eks. opphavsrett, bakvaskinger)
 • Reklamevarer eller premiar til å gje vekk (f.eks. T-skjorter, jakkemerke)
 • Støtte til reiser til Wikimania og andre med Wikimedia samanhengjande arrangement
 • Støtte til å organisere eit litet arrangement eller ein liten konkurranse eller til å delta i eit stort arrangement (f.eks. mat, utgifter for lokaler eller bodar/standar, plakatar)
 • Støtte til å organisere eit stort arrangement eller ein stor konkurranse (f.eks. møtestad, skiltning, reklamematerialar, leie av utstyr)
 • Støtte til individ for å gje tida dykkar til initiativ av kortare varigheit innanfor fellesskapet som ikkje kan gjennomføras på friviljug basis (f.eks. forskingsprosjekt, arrangering av konkurranser)
 • Tillating til å bruke Wikipedia/Wikimedia-logoar til samarbeid/initiativ/arrangement
 • Støtte til å gjennomføra original forskning, kvar det er passande (Wikinytt-intervju, munnleg overlevering osv.)
 • Tilgang til dei globale eller lokale prosjektbannera (f.eks. til forskning eller verving)
Er det nokro andre ressursar som ikkje er nemnt her som du trur at du eller andre frivillige kunne ha bruk for som hjelp til å gjera ditt/dykkar arbeidet? Ver vennleg å beskrive dykk. (Hvis forslaga dine ikkje er beskreve på engelsk, ver så snill og vedlegg ei Google-omsetjing av aktivitetene dine på engelsk viss du kan.)
Tenk på ein skala frå 0 til 10 kvar 0 betyr "skal aldeles ikkje tilbys" og 10 betyr "aldeles kritisk at dette tilbys". Ver no så snill å angje eit verd etter denne skalaen til kvar av ressursane som er nemnt her ut frå kor viktige du meiner dei er for overalt suksessen av Wikimedia-bevegelsen. Du kan bruka tala meir enn ein gang.


Her er den same lista av ressursar. Ver så snill å markere for kvar ressurs om du meiner at du ein dag sjølv kunne ha bruk for den.