Jump to content

Translation requests/Give the gift of knowledge/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

תנו את מתנת הידע[edit]

יו"ר קרן ויקימדיה פלורנס דבואר

22 באוקטובר, 2007 - בתור מאמץ המונים צנוע שהחל לקרום עור וגידים אך לפני שש שנים, ויקיפדיה צמחה למקור בינלאומי חסר-תחליף המשנה את האופן בו אנו חולקים ידע. האתר מושך מבקרים במיליוניהם מכל רחבי העולם וזמין כרגע ב-250 שפות.

בדומה לרוב המיזמים במימונה של קרן ויקיפדיה, מוסד-הצדקה העומד מאחורי האתר הלימודי, ויקיפדיה מעניקה לאזרחי העולם את היכולת לחלוק בסך כל הידע האנושי, בעודה מבטיחה במקביל כי מגוון הקולות ייוצגו בשוויוניות. למותר לציין, כולנו גאים למדי בהשפעתה החיובית של ויקיפדיה ויתרת מיזמינו על הקהילה הגלובלית.

ברם, החותם הגלובלי של ויקיפדיה העמיס על כתפי קרן ויקימדיה מספר הולך וגדל של אתגרים ומחויבויות. לאור הצלחתנו הבינלאומית, החלה קרן ויקימדיה למקד את כוחותיה בחלקי העולם הזקוקים לסיוענו יותר מכל - קהילות הסובלות מתת-יצוג ומגישה מוגבלת למקורות מידע לימודיים. בהתחשב בכך שקרוב לשני מיליארד ילדים בעולם השלישי זוכים להשכלה מעטה עד אפסית, אנו מייחסים חשיבות רבה למשימה זו.

עד כה, בהתחשב במגבלותינו התקציביות, הצליחה קרן ויקימדיה לזכות להישגים רבים בתחום זה. באמצעות מגוון שותפויות, הצלחנו להביא את ויקיפדיה לנידחים שבקצווי העולם, ולעודד את הקמתן של ויקיפדיות בשפות דוגמת היורובה והסוואהילית. אולם, החשוב מכול הוא שהשנה החולפת הייתה מכרעת לנטיעת הזרעים שיצמחו למיזמים לימודיים בעתיד.

על אף כל הישגים אלה, עלינו לעשות עוד!

קרן ויקימדיה נזקקת לתמיכתכם על מנת להוסיף ולקדם את חילופי הידע בכל רחבי העולם.

בשבועות הקרובים, נערוך את מבצע גיוס-התרומות השנתי שלנו. אנו תקווה כי תוכלו לבטא את רגשי תמיכתכם בנו באמצעות תרומה - קטנה כגדולה, אין זה משנה - ובכך לאפשר לנו למלא את משימתנו למתן גישה חופשית לסך כל הידע האנושי לכל נפש חיה על פני האדמה.

פלורנס ניבאר-דבואר, יו"ר קרן ויקימדיה