Jump to content

Všeobecný kódex správania/Revidované smernice vymáhania/Oznam/Uzávierka konzultácií

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Univerzálny kódex správania


Obdobie na revíziu revidovaných Smerníc na presadzovanie všeobecného kódexu správania sa skončilo

Túto správu nájdete preloženú do ďalších jazykov na Meta-wiki.

Drahý Wikimediáni,

ďakujeme, že ste sa zúčastnili revízie Revidovaného návrhu smerníc presadzovania Všeobecného kódexu správania. Projektový tím kódexu a Výbor na revíziu smerníc vymáhania kódexu oceňujú, že ste si našli čas na diskusie o smerniciach, navrhovanie zmien a pýtanie sa otázok.

Toto obdobie komunitnej revízie trvalo od 8. septembra 2022 do 8. októbra 2022.

Za posledné 4 týždne vyzbieral projektový tím kódexu hodnotnú pomoc od komunity z rôznych kanálov, vrátane troch konverzačných schôdzí, kde sa mohli Wikimediani zísť a prediskutovať zrevidované Smernice vymáhania kódexu.

Výbor na revíziu si prejde príspevky komunity, keď sa opäť zíde v druhom týždni októbra 2022. Projektový tím kódexu ich bude podporovať tak, že poskytne aktualizácie počas ich neprestajnej práce a bude naďalej informovať komunitu o všetkých dôležitých udalostiach a míľnikoch Výborovej prípravy finálnej verzie Smerníc vymáhania kódexu, ktorá je momentálne naplánovaná pre celokomunitné hlasovanie v polovici januára 2023.

V mene projektového tímu kódexu