Jump to content

گزیده‌های ویکی‌مدیا، ژانویهٔ ۲۰۱6

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, January 2016 and the translation is 100% complete."Sara Mörtsell.jpg" by Victor Grigas, freely licensed under CC-BY-SA 3.0.;"Wikimania_Translathon_20150718_162444.jpg" by Amire80, freely licensed under CC BY-SA 4.0.; "I_am_a_Wikipedian.webm" uploaded by Giselle Bordoy WMAR, freely licensed under CC BY-SA 3.0.; Collage by Andrew Sherman.

مهم ترین رویدادهای ویکی مدیا در ژانویه 2016 از این قرار است

اینک ابزار ترجمه محتوی برای 50.000 مقاله بکار گرفته شده است.


نشست ترجمه محتوی در ویکی مانیای 2015 Photo by Amire80, freely licensed under CC BY-SA 4.0.

ترجمه محتوا بصورت یک ابزار آزمایشی (بتا فیچر) برای کلیه کاربران مرتبط با 289 ویکی پدیا در دسترس است. یکسال پس از اعلام اعلام وجود، این ابزار توسط بیش از 11.000 ویراستار برای ایجاد بیش از 50.000 مقاله جدید بکار گرفته شده است.

می توانید نظرات خود در باره ابزار ترجمه محتوی را با گروه زبان مدیا در صفحه گفتگوی این پروژه در میان گذارید.

چه کسانی ویکی‌پدیا را ویرایش می‌کنند؟

در این ویدئوی مستند هفت ویراستار ویکی پدیا را معرفی کرده/نشان داده ایم Video uploaded by Giselle Bordoy WMAR, freely licensed under CC BY-SA 3.0.

در طول سال 2015 ویکی مدیای آرژانتین تعدادی مصاحبه در ملاقات با جامعه ویکی مدیا در آرژانتین انجام داد. نخستین مقاله ای که نوشتند چه بود؟ چه مشکلاتی داشتند؟ رویکرد شمابه ویکی پدیای آرژانتین چه بود؟ این ها تنها تعدادی از مشکلاتی بود که این مستند در پی پاسخگوئی بدانهاست. نخستین نمایش این مستند روز 15 ژانویه بعنوان بخشی آز آئین پانزدهمین سالگرد ویکی پدیا صورت گرفت.

“Wikipedia is a testament to what we can create together as a global community”: Sara Mörtsell


سارا مورتسل با ویکی مدیای سوئد در آگاه کردن مدارس از دانش آزاد/رایگان تلاش می کند. Photo by Victor Grigas, freely licensed under CC-BY-SA 3.0.

تفاوت های میان "آزاد" و "رایگان" هر چند جزئی ولی می تواند گسترده باشد. بنابراین آموزش و پرورش رایگان چگونه می تواند بیشترین استفاده را آز دانش و آموزش آزاد ببرد. اینجاست که سارا مورمورتسل وارد میدان می شود.

سارا در مقام مدیر آموزش در ویکی مدیای سوئدی مسئول آموزش و تشویق معلمان و دانش آموزان سوئدی در مورد افزودن ویکی پدیا به کار یاد گیری خویش است.

خلاصه اینکه

[کدام مقالات در طول تاریخ ویکی مدیای انگلیسی بیش از همه ویرایش شده است؟]: مقالاتی که در سال گذشته بیشترین ویرایش را داشته مسبب 18.271 -بیش از 100 برابر حاصل جمع 15 سال گذشته- شده است.

  • [ویکی مدیا و کمترین ویرایش/ویرایش صفر: اصول واضه دانش آزاد]: بنیاد ویکی مدیا به نظر به کمترین میزان ویرایش دارد زیرا بر این باور است که این به معنی احترام به ارزش های بنیادی جنبش ویکی مدیاست.

Andrew Sherman, Digital Communications Intern, Wikimedia Foundation

Social Media
  • یکسال گذشت و ابزار ترجمه محتوی توسط بیش از 11.000 کاربر در آفرینش بیش از 50.000 مقاله بکار گرفته شده است؛ این ها و رویداد های مهم دیگر در بلگ ماه گذشته ویکی مدیا آمده است...