Jump to content

Уикимедиански обединения/Често задавани въпроси

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Frequently asked questions and the translation is 100% complete.
Тази страница включва отговори на често задавани въпроси за дейности, свързани с уикимедианските обединения

Други въпроси

Какъв е смисълът от уикимедианските обединения?

Уикимедианските обединения съществуват, за да преследват целите на Уикимедия. В зависимост от техния организационен модел, те извършват широк кръг дейности, включително, но без ограничение на следното:

 • Пропагандиране на проектите на Уикимедия, така че нови и различни хора да се присъединяват към тях или да започнат да ги ползват (преподаватели, учени, студенти, училища, библиотеки и т.н.).
 • Проучване и договаряне на партньорства на безкористна или финансова основа с оглед подкрепа на проектите на Уикимедия.
 • Оказване на помощ на външни организации при ползването на съдържание от Уикимедия, включително и за собствена изгода (например помощ за издателите на местна история да публикуват четива Wikireaders или Wikipedia DVD на даден език)
 • организиране на събития и инициативи на местно и национално ниво (например участие в търговски изложения, организиране на партита на Уикипедия, изнасяне на лекции и т.н.).
 • Поемане на връзките с обществеността и лобирането в областта на публичните политики на дадена страна или по дадена тематика и предоставяне на представителите на пресата на точка на контакт с техния език и с тяхната култура.
 • Улесняване (където е приложимо) на правенето на дарения, признати като данъчно облекчение, в страната, в която е базирано сдружението.
 • Пропагандиране на свободното съдържание и уики културата в съответния им обхват.

Какви уикимедиански обединения съществуват?

Вижте актуален списък на съществуващи обединения.

Каква е разликата между различните модели на участие в движението Уикимедия?

Разликите в моделите на участие служат да отразят уникалните нужди при различните видове участие. Изгодите от конкретен модел обслужват уникалните очаквания на общността, която го е избрала.

Моделът на "сдружение" е предназначен за групи от ангажирани уикимедианци, така че да е
 • Фокусиран в конкретен географски район
 • Провежда голям брой офлайн и онлайн дейности
 • Наблюдава и взема дейно участие във връзките с обществеността или публичните политики от името на движението Уикимедия във въпросния географски район
 • Потенциално изисква редовно годишно финансиране с оглед поддържането на офис с персонал
 • Притежава капацитет да отговори на увеличени очаквания на общността, както и на изисквания за дейност и отчетност
Моделът "тематична организация" е създаден за групи ангажирани уикимедианци, така че да е
 • Фокусиран в специфична тематична област
 • Провежда голям брой офлайн и онлайн дейности
 • Наблюдава и взема дейно участие във връзките с обществеността или публичните политики от името на движението Уикимедия във въпросната тематична област
 • Потенциално изисква редовно годишно финансиране с оглед поддържането на офис с персонал
 • Притежава капацитет да отговори на увеличени очаквания на общността, както и на изисквания за дейност и отчетност
Моделът на "потребителска група" е предназначен за групи от ангажирани уикимедианци, така че да е
 • Фокусиран върху произволна общо тематична или географска област
 • Провежда голям брой офлайн и онлайн дейности
 • Има интерес от по-олекотен модел

Има ли йерархия между моделите на участие?

Не. Организациите могат да променят модела си, но от тях се изисква да си сътрудничат една с друга, за да постигнат целите на движението Уикимедия. Ползите от специфичния модел са насочени към удовлетворяване на очакванията на съответната общност, а не за да ги издигат над други модели. The Wikimedia affiliations model is meant to provide options to support groups, and not meant to be a continuum.

Въпроси, свързани със сдруженията

Какво са сдруженията (chapters) на Уикимедия?

Сдруженията на Уикимедия са независими организации, основавани да подкрепят и насърчават проектите на Уикимедия в определен географски регион (независимо дали в национален или по-малък от държава размер). Подобно на Фондация Уикимедия, те имат за цел да "дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб".

Моделът на "сдружение" е предназначен за групи от ангажирани уикимедианци, така че да е
 • Фокусиран в конкретен географски район
 • Провежда голям брой офлайн и онлайн дейности
 • Наблюдава и взема дейно участие във връзките с обществеността или публичните политики от името на движението Уикимедия във въпросния географски район
 • Потенциално изисква редовно годишно финансиране с оглед поддържането на офис с персонал
 • Притежава капацитет да отговори на увеличени очаквания на общността, както и на изисквания за дейност и отчетност

Как се формират сдруженията, въз основа на езика или на географията?

Сдруженията са въз основа на география, макар че това не изключва участието в тях на хора извън конкретния район в зависимост от техния език и склонност. В страни с няколко официални езика местното сдружение не трябва да е само на един език, а да включва заинтересовани участници от различните официални езици.

Може ли в една географска област да има повече от едно сружение?

Най-общо казано, не. Географският обхват е уникален за всяко сдружение. Въпреки това, потребителските групи могат да съществуват в една и съща географска област със сдружение. Отделните организации се насърчават да избягват дублиране на работата и да работят съвместно.

Въпроси, свързани с тематичните организации

Какво са тематичните организации на Уикимедия?

Тематичните организации на Уикимедия са независими организации с идеална цел, основани с цел да подкрепят и пропагандират проектите на Уикимедия със специфичен фокус. Подобно на Фондация Уикимедия, те имат за цел да "дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб". Тематичните организации имат име, което ясно ги свързва с Уикимедия и имат право да използват търговските марки на Уикимедия в работата си, за реклама или събиране на средства.

Моделът "тематична организация" е създаден за групи ангажирани уикимедианци, така че да е
 • Фокусиран в специфична тематична област
 • Провежда голям брой офлайн и онлайн дейности
 • Наблюдава и взема дейно участие във връзките с обществеността или публичните политики от името на движението Уикимедия във въпросната тематична област
 • Потенциално изисква редовно годишно финансиране с оглед поддържането на офис с персонал
 • Притежава капацитет да отговори на увеличени очаквания на общността, както и на изисквания за дейност и отчетност

Как се формират тематичните организации, въз основа на езика или на темата?

Тематичните организации могат да се формират въз основа на широк кръг теми, включително свързани с език, многонационални регони или съдържание.

Може ли да има повече от една организация на дадена тема?

Най-общо казано, не. Специфичният тематичен обхват е уникален за всяка организация. Възможно е няколко тематични организации да се фокусират върху отделни аспекти на една по-широка тема. Въпреки това, потребителските групи могат да имат същия тематичен обхват като тематичните организации. Отделните организации се насърчават да избягват дублиране на работата и да работят съвместно.

Въпроси, свързани с потребителските групи

Какво са потребителските групи на Уикимедия?

Потребителските групи на Уикимедия са проста и гъвкава форма на участие, която е алтернатива на сдруженията и тематичните организации, които са свързани с повече формални изисквания. Потребителските групи са високо ценени равноправни участници в движението Уикимедия. Те имат за цел да дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб.

Моделът на "потребителска група" е предназначен за групи от ангажирани уикимедианци, така че да е
 • Фокусиран върху произволна общо тематична или географска област
 • Провежда известен брой офлайн и онлайн дейности
 • Има интерес от по-олекотен модел

Върху какво се фокусират потребителските групи?

Потребителските групи на Уикимедия могат да изберат като свой фокус всеки въпрос, касаещ дейността на Уикимедия. Това включва географски и тематични въпроси. Потребителски групи могат да съществуват и вътре в обхвата на дейност на тематични организации или на сдружения. Отделните организации се насърчават да избягват дублиране на работата и да работят съвместно.

Могат ли потребителските групи да имат същия фокус като сдруженията и тематичните организации?

Да, потребителските групи могат да имат същия географски район като сдруженията или същия тематичен фокус като тематичните организации. Все пак отделните организации се насърчават да избягват дублиране на работата и да работят съвместно.

Могат ли потребителските групи да кандидатстват за грантове?

Да. Потребителските групи на Уикимедия е допустимо да кандидатстват за Грантове:PEG, Индивидуални грантове и Грантове:Подкрепа за пътуване и участие. Единствено грантовете по годишен план не са предназначени за тях, а само за сдружения и тематични организации.

Въпроси за взаимоотношенията между Фондация Уикимедия и уикимедианските обединения

Кой координира работата между уикимедианските обединения и Фондация Уикимедия?

Комитетът по присъединяването е натоварен с комуникацията между уикимедианските обединения и Фондация Уикимедия.

Членовете му могат да бъдат първо място за контакт по всички въпроси, свързани с уикимедианските обединения, включително, без ограничение, на предоставянето на устав за одобрение, искане на помощ при решаване на проблем или искане за обратна връзка за потенциална дейност. Или самият Комитет ще отговори на запитването, или ще го пренасочи към подходящия човек в Уикимедия.

Уикимедианските обединения представляват ли Фондацията в юридически смисъл?

Не, уикимедианските обединения не са представители на Фондацията в юридически смисъл. Те са отделни и независими юридически лица и отговарят за изпълняваната от тях дейност в рамките на своята юрисдикция.

Между Фондация Уикимедия и уикимедианските обединения могат да бъдат подписани различни споразумения, например относно разрешеното използване на името и логотипите, но уикимедианските обединения не представляват Фондация Уикимедия, нито пък Фондацията представлява дадено уикимедианско обединение.

Как става набирането на средства от страна на уикимедианските обединения и Фондацията?

Като отделни юридически лица, уикимедианските обединения и Фондация Уикимедия трябва да спазват законите на страните, в които са учредени, по отношение на набирането и разходването на средства. При това положение простата обмяна на пари между тях може да е разрешена или не, в зависимост от местните данъчни власти. В крайна сметка, уикимедианските обединения и Фондация Уикимедия споделят една и съща цел: пропагандиране и подкрепа на проектите на Уикимедия. За постигането на тази цел сдруженията, тематичните организации и някои потребителски групи, както и самата Фондация, се подчиняват на своите устави и затова харченето на средства също трябва да е подчинено на нея.

Какво става в случай, че местен оправомощен орган се обърне към уикимедианско обединение с искане за информация за потребител?

Вие (уикимедианското обединение) им съобщавате, че:

Фондация Уикимедия се грижи за поддръжката на Уикипедия и другите свои сайтове в цял свят. Всяко местно уикимедианско обединение е самостоятелна независима организация, съставена от хора, които използват Уикипедия и другите проекти на Уикимедия. Уикимедианските обединения не се подчиняват или управляват от фондацията, нито представляват нейна собственост. Едно уикимедианско обединение не носи отговорност по отношение на функционирането на Уикипедия и сродните ѝ проекти, нито пък има достъп до информацията за потребителите. Юридическото лице, към което трябва да се отправят всички официални искания за информация за потребители, е фондация Уикимедия. Адресът за контакт е:

  Wikimedia Foundation
  c/o CT Corporation System
  818 West Seventh Street
  Los Angeles, California 90017
  Имейл legal@wikimedia.org

Известно ни е, че Фондация Уикимедия предоставя потребителска информация, ако получи съдебна призовка в САЩ, но Ви насърчаваме да се обърнете директно към тях, за да се запознаете с процедурата.

Ами ако някой член се обърне към уикимедианското обединение по спешност?

Ако вашето уикимедианско обединение научи за непосредствена заплаха (например опасност от самоубийство, от насилие и др.), моля уведомете персонала на Фондация Уикимедия възможно най-скоро. Служители на фондацията имат опит и са реагирали при минали инциденти.

Контактът може да се осъществи по имейла за спешни случаи emergency@wikimedia.org, който се препраща до няколко обучени членове на персонала, които са на разположение да реагират дори в извънработно време. Това е предпочитаният метод за съобщаване на рискове от заплахи и вреди за фондация Уикимедия; ако се обадите в офиса или изпратите имейл на други адреси, неминуемо ще има забавяне, докато съобщението достигне до точните хора. Фондацията ще има грижата да се свърже с потребителя и да уведоми властите. Фондацията ще потвърди получаването на вашия имейл почти незабавно, за да знаете, че по случая се работи.

Въпроси относно създаването на уикимедианско обединение

Кой може да стане инициатор на сдружение или тематична организация?

За да станете инициатор на сдружение или тематична организация, трябва да имате опит в допринасяне за проектите на Уикимедия и вероятно да сте в състояние да допринасяте на езика на страната, в която живеете постоянно и в която ще се основе сдружението. Разбира се, един човек не е достатъчен, за да създаде пълноценна организация, затова трябва да сте готов да мотивирате и съберете повече активни хора от страната, които също са заинтересувани и желаят да участват в цялата работа около създаването на юридическо лице.

Ще бъде от помощ, ако поне един от тези хора вече участва в дискусии, свързани с Фондация Уикимедия и има поне един човек с някакъв юридически опит.

За самото учредяване трябва да се събере група от 10 до 20 души (ако са повече, още по-добре) дори ако местните ви закони изискват по-малък брой.

В ръководствата Wikimedia chapters creation guide и Wikimedia thematic organizations creation guide има по-подробна информация по процедурата за учредяване на сдружение или тематична организация.

Кой може да създаде нова потребителска група?

За създаването на нова потребителска група са необходими поне трима активни уикимедианци с добро реноме, които изявяват интерес да формират група, която да работи за една цел - например тематичен фокус, географски район, език или проект на Уикимедия.

В ръководството Wikimedia user groups creation guide има по-подробна информация относно процеса на създаване на потребителска група.

Каква юридическа форма трябва да има уикимедианското обединение?

В страни, в които това е възможно, сдруженията и тематичните организации трябва да имат нестопанска цел и да следват местното законодателство за организации с нестопанска цел.

Потребителските групи не е е необходимо да създават юридически лица, но могат да го направят, ако местните закони го изискват или ако това ще обслужи по-добре дейността им.

Очаква се всички уикимедиански обединения да се състоят от членове, като дават възможност на заинтересованите лица да встъпят в сдружението като членове с право на глас, но крайната юридическа форма трябва да се избере с оглед на това най-добре да се изпълнят целите, сродни с тези на Уикимедия. Можете да обсъдите всички въпроси и особености с Комитета по присъединяването.

Какво трябва да се съгласува с Фондация Уикимедия?

Това е обяснено в ръководствата за създаване на уикимедиански обединения. Добре е да прочетете внимателно и изискванията, за да имате ясен поглед относно очакванията към създадените обединения.

Какъв е размерът на членския внос?

Членският внос се определя от всяко уикимедианско обединение самостоятелно. Някои организации имат намаления за учащи, безработни и др.

Някои уикимедиански обединения определят фиксиран членски внос за юридически лица, докато други определят размера му отделно за всеки случай.

Защо е необходимо за сдруженията и тематичните организации да имат дейност две години (преди да се учредят)?

Групите трябва да имат две години доказани програмни резултати преди да кандидатстват за признаване. В идеалния случай тази дейност трябва да е извършена като призната потребителска група на Уикимедия. Дейностите и техните резултати трябва да бъдат документирани в уики стил, най-добре на страницата на групата в Мета уики. Необходими са усилия за разширяване на групата и окуражаване на участието и ангажираността с проектите на Уикимедия. Групата трябва да има изрядна отчетност за дейността и финансите, за да може да кандидатства за признаване.

Кога един уикимедианец има добро реноме?

За целите на признаване на уикимедианско обединение Комитетът по присъединяването определя като активен участник всеки потребител, регистриран от най-малко 6 месеца, с 300 и повече приноса към проектите на Уикимедия, който има добро реноме (това означава да не е блокиран или да му е попречено да участва по друг начин).

Моята група не изпълнява изискванията за признаване, Комитетът по присъединяването прави ли изключения?

Общо взето, кандидатстването за тематична организация или сдружение, при положение, че не отговаря на изискванията, е най-вероятно да получи отказ. Въпреки това, можете да се обърнете към Комитета по присъединяването, за да поясните конкретните обстоятелства.

Ако кандидатурата на потребителската ви група не е в състояние да изпълни изискванията, все пак можете да кандидатствате, но ние ще се нуждаем от убеждаване, че тези критерии не са от съществено значение за вашата инициатива. Моля в обосновката да отговорите на следните два въпроса:

 1. Как вашата потребителска група би допринесла за изпълнение на мисията на движението Уикимедия?
 2. Как заслугите на членовете-основатели допринасят за успеха на вашата потребителска група?

Някои примери за кандидатстване с добро основание да не се изпълняват критериите са научно-изследователски групи или други инициативи, при които не се изисква да бъдете активен участник.

Моля да имате предвид, че ако не изпълнявате трите критерия, формулирани по-горе, Комитетът по присъединяването ще се нуждае от повече време за обсъждане на кандидатурата ви (и да се надяваме да я одобри) и може да е необходима допълнителна комуникация с членовете-основатели, упоменати в кандидатурата, затова следете пощата си за имейли по въпроса, за да можете бързо да отговорите.

Други въпроси

Къде мога да науча повече за всяко уикимедианско обединение?

Всички действащи уикимедиански обединения са изброени на тази страница. На нея има препратки към съответните страници с партньорски организации на проектите на Уикимедия. На тези страници се намира помощна информация за движението Уикимедия, включително и потенциалните му членове.

Можете също да запитате Комитета по присъединяването.

Къде мога да задам допълнителни въпроси?

Ако имате допълнителни въпроси, които не са засегнати тук, моля обърнете се към Комитета по присъединяването.