Jump to content

Partnerzy ruchu Wikimedia/Czynniki często zadawane

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Frequently asked questions and the translation is 84% complete.
Ta strona zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące działań związanych z podmiotami stowarzyszonymi ruchu Wikimedia - w tym uznanie podmiotów stowarzyszonych, wymagania, oczekiwania, działania i programy.

Pytania ogólne

Jaki jest sens posiadania filii?

Wikimedia ma swoje cele. W zależności od modelu przynależności, prowadzą one szeroki zakres działań, w tym:

 • Promowanie projektów Wikimedia, dzięki czemu do nich dołączają lub korzystają nowe i różne osoby (akademicy, naukowcy, studenci, szkoły, biblioteki itp.).
 • Badanie i negocjacje partnerstw na podstawie moralnej lub finansowej w celu wspierania projektów Wikimedia.
 • Pomoc organizacjom zewnętrznym w wykorzystywaniu treści Wikimedia, ewentualnie dla własnej korzyści (np. pomoc wydawcom lokalnej historii Wikireaders, DVD Wikipedii w danym języku)
 • Organizowanie lokalnych i krajowych wydarzeń i inicjatyw (np. uczestnictwo w targach handlowych, organizacja imprezy w Wikipedii, wykłady itp.).
 • Zajmowanie się relacjami publicznymi i lobbingowaniem w zakresie polityki publicznej w danym kraju lub obszarach aktualnych oraz zapewnienie prasie rozmówcy w ich własnym języku i kulturze.
 • Umożliwienie (jeśli ma to zastosowanie) przyjmowania podatków w kraju, w którym mają siedzibę.
 • Promowanie wolnej treści i kultury wiki w ich odpowiednim zakresie.

Które filii istnieją?

Zobacz najbardziej aktualną listę istniejących podmiotów stowarzyszonych.

Jakie są różnice między modelami afiliacji ruchu Wikimedia?

Różnice między modelem są zaprojektowane tak, aby sprostać unikalnym potrzebom różnych rodzajów podmiotów stowarzyszonych. Korzyści świadczone konkretnym modelom mają na celu wspieranie unikalnych oczekiwań społeczności tego modelu.

Model rozdziałów został zaprojektowany dla grup zaangażowanych Wikimedianów
 • Zastosowane do określonego obszaru geograficznego
 • Wprowadzenie dużej liczby działań offline i online
 • Monitoring i zaangażowanie w relacje publiczne lub politykę publiczną w imieniu ruchu Wikimedia w ich obszarze geograficznym
 • Potencjalnie wymagające regularnego finansowania rocznego w celu wspierania urzędu z pracownikami
 • Z możliwością zarządzania zwiększonymi oczekiwaniami społeczności, a także wymogami dotyczącymi działalności i sprawozdawczości
Model organizacji tematycznej został zaprojektowany dla grup zaangażowanych Wikimedianów
 • Zwrócenie uwagi na konkretne obszary tematyczne
 • Wprowadzenie dużej liczby działań offline i online
 • Monitorowanie i angażowanie się w publiczne relacji lub politykę publiczną w imieniu ruchu Wikimedia w ich obszarze zainteresowania
 • Potencjalnie wymagające regularnego finansowania rocznego w celu wspierania urzędu z pracownikami
 • Z możliwością zarządzania zwiększonymi oczekiwaniami społeczności, a także wymogami dotyczącymi działalności i sprawozdawczości
Model użytkownika został zaprojektowany dla grup zaangażowanych Wikimedianów
 • Zwrócenie uwagi na dowolne ogólne obszary tematyczne lub geograficzne
 • Wykonywanie dowolnej liczby działań offline lub online
 • Zainteresowany bardziej lekkim modelem

Czy istnieje jakaś hierarchia wśród modeli afiliacyjnych?

Nie. Partnerzy mogą przechodzić między modelem i muszą współpracować ze sobą w celu osiągnięcia celów ruchu Wikimedia. W przypadku konkretnych modeli świadczenia mają na celu wspieranie unikalnych oczekiwań społeczności tego modelu, a nie wywyższenie ich nad innymi podmiotami stowarzyszonymi. Model afiliacji Wikimedia ma na celu zapewnienie opcji dla grup wspierających, a nie ma na celu być kontynuacją.

Pytania związane z rozdziałem

Czym są rozdziały Wikimedii?

Rozdziały Wikimedia to niezależne organizacje założone w celu wspierania i promowania projektów Wikimedia w określonym regionie geograficznym o wielkości krajowej lub subnationalnej. Podobnie jak Fundacja Wikimedia, celem jest "zapewnienie ludziom na całym świecie możliwości zbierania i rozwoju treści edukacyjnych pod wolną licencją lub w domenie publicznej, a także ich skuteczne i globalne rozpowszechnianie".

Model rozdziałów został zaprojektowany dla grup zaangażowanych Wikimedianów
 • Zastosowane do określonego obszaru geograficznego
 • Wprowadzenie dużej liczby działań offline i online
 • Monitoring i zaangażowanie w relacje publiczne lub politykę publiczną w imieniu ruchu Wikimedia w ich obszarze geograficznym
 • Potencjalnie wymagające regularnego finansowania rocznego w celu wspierania urzędu z pracownikami
 • Z możliwością zarządzania zwiększonymi oczekiwaniami społeczności, a także wymogami dotyczącymi działalności i sprawozdawczości

Czy rozdziały są oparte na języku czy geografii?

Rozdziały opierają się na geografii, chociaż nie wyklucza to ludzi spoza określonego obszaru do przyłączenia się do rozdziału ich wyboru, w zależności od języka i przywiązania. W krajach, w których istnieje kilka języków urzędowych, rozdział lokalny nie powinien opierać się tylko na jednym języku, ale powinien obejmować zainteresowanych osób z różnych języków.

Czy rozdziały mogą dzielić się obszarami geograficznymi?

Ogólnie rzecz biorąc, nie. Jednakże grupy użytkowników mogą dzielić obszary geograficzne z rozdziałami. Do współpracy z partnerami zachęca się, aby uniknęli duplikatów pracy i oczekiwano, że będą współpracować.

Pytania związane z organizacją tematyczną

Co to są organizacje tematyczne Wikimedia?

Organizacje tematyczne Wikimedia to niezależne organizacje non-profit założone w celu wspierania i promowania projektów Wikimedia w określonym obszarze. Podobnie jak Fundacja Wikimedia, celem jest "zapewnienie ludziom na całym świecie możliwości zbierania i rozwoju treści edukacyjnych pod wolną licencją lub w domenie publicznej, a także ich skuteczne i globalne rozpowszechnianie". Organizacje tematyczne używają nazwy wyraźnie łączącej je z Wikimedia i mają prawo do użycia znaków towarowych Wikimedia do swojej pracy, reklamy i zbierania funduszy.

Model organizacji tematycznej został zaprojektowany dla grup zaangażowanych Wikimedianów
 • Zwrócenie uwagi na konkretne obszary tematyczne
 • Wprowadzenie dużej liczby działań offline i online
 • Monitoring i zaangażowanie w relacje publiczne lub politykę publiczną w imieniu ruchu Wikimedia w ich obszarze zainteresowania
 • Potencjalnie wymagające regularnego finansowania rocznego w celu wspierania urzędu z pracownikami
 • Z możliwością zarządzania zwiększonymi oczekiwaniami społeczności, a także wymogami dotyczącymi działalności i sprawozdawczości

Czy organizacje tematyczne opierają się na języku lub tematach?

Organizacje tematyczne mogą być oparte na różnych tematach - w tym języku, regionów wielonarodowych lub tematyce treści.

Czy organizacje tematyczne mogą dzielić się obszarami tematycznymi?

Ogólnie rzecz biorąc, nie. Specyficzna obszara tematyczna jest unikalna dla każdej organizacji tematycznej. Możliwe jest, że wiele organizacji tematycznych koncentruje się na konkretnym zakresie tematycznym w ramach tego samego szerszego tematu. Jednakże grupy użytkowników mogą dzielić się obszarami tematycznymi z organizacjami tematycystycznymi. Do współpracy z partnerami zachęca się, aby uniknęli duplikatów pracy i oczekiwano, że będą współpracować.

Pytania związane z grup użytkowników

Czym są grupy użytkowników Wikimedii?

Grupy użytkowników Wikimedia mają być prostymi i elastycznymi podmiotami zależnymi, które stanowią alternatywę dla rozdziałów i organizacji tematycznych - które wymagają bardziej formalnych wymagań. Grupa użytkowników jest bardzo ceniona jako równa gracz w ruchu Wikimedia. Mają one na celu wzmocnienie i zaangażowanie ludzi na całym świecie w gromadzenie i rozwój treści edukacyjnych pod wolną licencją lub w domenie publicznej, a także w ich skuteczne i globalne rozpowszechnianie.

Model użytkownika został zaprojektowany dla grup zaangażowanych Wikimedianów
 • Zwrócenie uwagi na dowolne ogólne obszary tematyczne lub geograficzne
 • Wykonywanie dowolnej liczby działań offline lub online
 • Zainteresowany bardziej lekkim modelem

Na czym skupiają się grupy użytkowników?

Grupy użytkowników Wikimedia mogą skupiać się na wspieraniu pracy Wikimedia. W tym znaczące znaczenie mają koncentracje geograficzne i tematyczne. Grupa użytkowników może istnieć w obszarach koncentracji organizacji tematycznych i rozdziałów. Jednakże zależne podmioty zachęcają do uniknięcia duplicznej pracy i do współpracy.

Czy grupy użytkowników mogą dzielić się obszarami zainteresowania z rozdziałami lub organizacjami tematycznymi?

Tak. Grupy użytkowników mogą dzielić się obszarami geograficznymi z rozdziałami i koncentracją tematyczną z organizacjami tematycznymi. Jednakże zaleca się, aby podmioty stowarzyszone unikały podwójnego wykonywania pracy i oczekiwano od nich współpracy.

Czy grupy użytkowników mogą ubiegać się o dotacje?

Tak. Grupy użytkowników Wikimedia kwalifikują się do ubiegania się o granty na projekty i wydarzenia, granty na indywidualne zaangażowanie i granty na wsparcie podróży i uczestnictwa. Tylko dotacje na plany roczne są przeznaczone wyłącznie dla organizacji tematycznych lub rozdziałów.

Pytania dotyczące relacji z Wikimedia Foundation

Kto koordynuje sprawy między stowarzyszeniami a Fundacją?

Komitet ds. Powiązań jest głównym punktem kontaktowym między podmiotami stowarzyszonymi a Fundacją Wikimedia.

Są to pierwsze punkty kontaktowe w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z podmiotami stowarzyszonymi, w tym, ale nie ograniczając się do przedłożenia regulaminu do zatwierdzenia, żądania porad w sprawie problemu lub informacji zwrotnych na temat potencjalnej działalności. Albo komitet dostarczy odpowiedzi, albo pomoże połączyć Cię z odpowiednią osobą kontaktową w ramach Wikimedia.

Czy stowarzyszenia reprezentują Fundację?

Nie, podmioty stowarzyszone nie reprezentują legalnie Fundacji Wikimedia. Są one odrębnymi i niezależnymi podmiotami, które ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za pracę wykonywaną w ramach ich jurysdykcji.

W każdym z partnerów i Fundacji Wikimedia mogą być podpisane różne umowy, na przykład umożliwiające użycie nazwy i logo, ale partnerzy nie reprezentują Fundacji Wikimedia, tak samo jak Fundacja Wikimedia reprezentuje dowolnego danego partnerza.

Jak fundraising działa z podmiotami stowarzyszonymi i Fundacją?

Jako oddzielne podmioty, podmioty zależne od Wikimedia i Fundacja Wikimedia muszą przestrzegać przepisów państw, w których znajdują się, w odniesieniu do sposobu gromadzenia funduszy i tego, co robią z zebranymi pieniędzmi. W związku z tym może być możliwe, że zwykła wymiana gotówki z jednego podmiotu na drugie jest dozwolona lub nie jest dozwolana przez lokalne organy podatkowe. W końcu wszystkie podmioty zależne i Fundacja Wikimedia mają wspólny cel, promowanie i wspieranie projektów Wikimedia. Rozdziały, organizacje tematyczne i niektóre grupy użytkowników - takie jak Fundacja - są związane przez swoje reguły, aby upewnić się, że cel jest osiągnięty, ich pieniądze muszą być przeznaczone na ten cel.

Co jeśli lokalne organy ścigania skontaktują się z partnerem w celu uzyskania informacji o użytkowniku?

Ty (przywiązany) powiedz im:

Fundacja Wikimedia organizuje Wikipedię i inne witryny Wikimedia na całym świecie. Wojsko związane z ruchem Wikimedia to niezależna organizacja, tworzona przez ludzi, którzy korzystają z Wikipedii i innych projektów Wikimedia. Affiliate nie są zarządzane, własnością ani prowadzone przez Fundację Wikimedia. Affiliate nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie Wikipedii ani innych witryn Wikimedia, ani nie ma dostępu do informacji użytkowników. Fundacja Wikimedia jest właściwym podmiotem do kierowania wszystkich oficjalnych wniosków o informacje użytkownika. Możesz skontaktować się z nimi pod adresem:

  Wikimedia Foundation
  c/o CT Corporation System
  818 West Seventh Street
  Los Angeles, California 90017
  Email: legal@wikimedia.org

Rozumiemy, że Fundacja Wikimedia może wymagać wezwania do USA, zanim ujawni informacje użytkownika, ale zachęcamy do bezpośredniego rozmowy z nimi, aby zrozumieć ich proces.

Co jeśli członek skontaktuje się z partnerem w nagłej sytuacji?

Jeśli Twoja firma zależna od firmy uświadomi sobie natychmiastowego zagrożenia - proszę poinformować pracowników biura Fundacji Wikimedia o najwyraźniejszej liście o samobójstwo lub o roszczeniach lub groźbie przemocy, gdy tylko zostanie ona dostarczona. W poprzednich incydentach pracownicy Fundacji byli kluczowymi odpowiedzialistami.

Kontakt można podjąć wysyłając e-mail emergency@wikimedia.org, który przekazuje kilka wyszkolonych pracowników, którzy zajmują się tymi incydentami i są dostępni do reagowania na incydenty awaryjne nawet poza normalnymi godzinami pracy. Jest to preferowana metoda zgłaszania zagrożeń dla Fundacji Wikimedia; dzwonienie do biura lub wysłanie wiadomości e-mail na inne adresy po prostu opóźnia raport od dotarcia odpowiedniego personelu w odpowiednim czasie. Fundacja zadba o lokalizację użytkownika i kontakt z organami. Fundacja prawie zawsze natychmiast uzna twoje e-mail, abyś wiedział, że pracują nad tym.

Pytania dotyczące tworzenia partnerów

Kto może założyć nową organizację tematyczną?

Aby zainicjować nową organizację tematyczną lub rozdział, powinieneś mieć doświadczenie w przyczynianiu się do każdego z projektów Wikimedia i być w stanie przyczynić się do języka kraju, w którym mieszkasz, jeśli chcesz założyć rozdział. Oczywiście nie wystarczy jedna osoba, aby stworzyć pełną organizację, więc musisz być gotowy do motywowania i zbierać bardziej aktywnych uczestników z Twojego kraju, którzy są również zainteresowani i chętni do udziału we wszystkich pracach związanych z tworzeniem podmiotu prawnego.

Bardzo pomoże, jeśli przynajmniej jedna z tych osób jest już zaangażowana w dyskusje dotyczące Fundacji Wikimedia, a przynajmniej jedna osoba ma pewną wiedzę w kwestiach prawnych.

Dla samego stworzenia powinniście być grupą od 10 do 20 osób (jeśli znajdziesz więcej, to oczywiście w porządku), nawet jeśli lokalne prawa wymagają mniejszej liczby.

Przewodnik po tworzeniu rozdziałów Wikimedia oraz przewodnik po tworzeniu organizacji tematycznych Wikimedia zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat procesu tworzenia organizacji tematycznej lub rozdziału.

Kto może założyć nową grupę użytkowników?

Aby stworzyć nową grupę użytkowników, wystarczy, aby przynajmniej trzech aktywnych uczestników Wikimedia, którzy są zainteresowani tworzeniem grupy pracującej w tym samym zakresie - takich jak tematykę, obszar geograficzny, język lub projekt Wikimedia.

Przewodnik po tworzeniu grup użytkowników Wikimedia zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat procesu tworzenia grup użytkowników.

Jaką formę prawną powinien mieć podmiot stowarzyszony?

W krajach, w których status ma zastosowanie, rozdziały i organizacje tematyczne powinny mieć status organizacji non-profit i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących takich organizacji.

Grupa użytkowników nie jest zobowiązana do stawania się podmiotami prawnymi, ale może to zrobić, jeśli wymaga to lokalne prawo lub lepiej wspiera działalność grupy.

Oczekuje się, że wszystkie podmioty będą organizacjami członkami, pozwalając zainteresowanym osobom dołączyć do rozdziału jako członkowie głosującymi, ale ostateczna forma prawna powinna być wybrana w celu najlepiej spełnienia celów podobnych do celów Wikimedia. Powinieneś omówić wszelkie pytania dotyczące szczegółów z Komitetem ds. Przynależności.

Jakie uzgodnienia należy zawrzeć z Fundacją Wikimedia?

This is better explained in the affiliate creation guides. You will also want to take a close look at the requirements for movement affiliates to have a clearer view of the expectations once you become a Wikimedia movement affiliate.

How much are the membership fees?

Membership fees are up to each affiliate to decide. Some affiliates have special discount fees for students, the unemployed, etc.

Some affiliates also chose to establish a fixed fee for corporate members, while others have decided to establish these on a case-by-case basis.

Why are thematic organizations and chapters required to have two years of activity?

Groups must have two years of demonstrable programmatic results prior to applying for thematic organization recognition. Ideally these activities should be done as a recognized Wikimedia user group. These activities, and their results, must be documented on-wiki, ideally on the group's Meta-Wiki page. Wide outreach efforts to encourage participation and involvement in setting up and shaping the organization are necessary. Activities should be a mixture of online and offline activities designed to encourage participation on the Wikimedia projects. The group must be up to date on its activity and financial reports prior to being considered for recognition.

What qualifies as an active Wikimedia contributor in good standing?

The Affiliations Committee defines an active contributor for the purposes of affiliate recognition as a members with 300 or more contributions to a Wikimedia project on a registered account that has existed for more than 6 months in good community standing (meaning they are not currently suspended or otherwise prevented from participating).

My group does not qualify, does the Affiliations Committee provide exceptions?

Generally, applications for thematic organization or chapter which do not meet requirements are unlikely to be approved. However, you are encouraged to speak with the Affiliations Committee about your group's particular circumstances.

If your user group application is not able to meet these criteria you are still welcome to apply but we would like to have a small motivation on why you think these criteria are not important to your initiative. Please address these two questions in your motivation:

 1. How would your user group contribute to the mission of the Wikimedia Movement
 1. How does the background of the founding members contribute to the success of your user group

Examples of applications that could have good reasons for not meeting the criteria are things like research groups or other initiatives which do not require you to be an active contributor.

Please be aware that if you do not meet the three criteria outlined above, the Affiliations Committee will need more time to discuss your application (and hopefully approve it), this might also involve some more communication with the founding members of the user group application, so please watch your inbox for mails on this topic so that you can respond to them quickly.

Inne pytania

Where can I find out more about each affiliate?

All current affiliates are listed on the Wikimedia movement affiliates page. The page provides links to each affiliate Wikimedia project based wikipage. These pages are meant to provide helpful information to the Wikimedia movement - including prospective members.

You might also want to ask the Affiliations Committee.

Where can I ask additional questions?

If you have questions that are not covered in this FAQ, please contact the Affiliations Committee.