Jump to content

2011-12 Adománygyűjtés és forráselosztás/Ajánlások

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page 2011-12 Fundraising and Funds Dissemination process/Recommendations and the translation is 50% complete.

Preambulum

A Kuratórium engem kért fel, hogy fogalmazzak meg javaslatokat az adománygyűjtéssel és az adományok szétosztásával kapcsolatban és eredetileg csak egy nagyon szűk területre széndékoztam összpontosítani. Azonban ahogy munkához láttam, felismertem: az adománygyűjtést és azok elosztásának gyakorlatát nem lehetséges a szélesebb, Wikimedia kontextustól, küldetésünktől, értékeinktől, történetünktől és jelenlegi gyakorlatunktól elválasztani. Emiatt végül egy sokkal széleskörűbb dokumentumot írtam, mint azt eredetileg terveztem. Az adománygyűjtéssel és az adományok szétosztásával kapcsolatos javaslataimat ez a dokumentum tartalmazza, de ezeket a szintén itt felvázolt kontextussal együtt lehet a legjobban megérteni.

Jelen dokumentum célja

Január XX-án a Wikimédia Alapítvány Kuratóriuma elfogadott egy határozatot, amelyben felkértek, hogy dolgozzak ki javaslatokat arra vonatkozóan, hogy végezze a Wikimedia mozgalom az adományok gyűjtését és azok szétosztását a Kuratórium által, a közösséggel való egyeztetés során kidolgozott irányelvekkel összhangban.

Jelen dokumentum célja, hogy nyilvános teret biztosítson, ahol ki tudom dolgozni ezeket az ajánlásokat a közösség tagjai által adott visszajelzések és javaslatok beépítésével. Valamikor január végén véglegesíteni fogom a szöveget, hogy át tudjam adni a Kuratórium februári ülésén. Amíg véglegesnek nem tüntetem fel a dokumentumot, addig kérlek vedd úgy, hogy hozzá lehet tenni és emiatt bármikor megváltozhat. Reményeim szerint olyan javaslatokat tudok kidolgozni, amelyeket a megbeszélés során minden oldalról megvizsgáltunk és ellenőriztünk, de nem gondolom, hogy a végső javaslatok - bármilyenek is lesznek - egyhangú támogatást élveznek majd.

Miért gondolom, hogy az egyhangú támogatás ennyire valószínűtlen? Mert ez egy nehéz kérdés és nincsenek egyértelmű, jó válaszok. A Wikimedia mozgalom évek óta küzd az adománygyűjtéssel és azok szétosztásával kapcsolatos megválaszolatlan kérdésekkel. Rengeteg vélemény és javaslat került megvitatásra, szemtől szemben lefolytatott meetingeken, levelezőlistákon, wikiken és személyes blogokon és még sosem sikerült megegyezésre jutni azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a legjobb megoldás. És mégis, a jelenlegi helyzet nem fenntartható, káros a mozgalom egyéni és vállalati kapcsolataira nézve, nem elég hatékony és nem nyújt megfelelő védelmet különféle kockázatok ellen. Nem hagyhatjuk azonban, hogy a tökéletes megoldás hiánya a megfelelő megoldás elé álljon, és a küldetésünkkel, a látomásunkkal, az értékeinkkel összehangban, a Kuratórium által megfogalmazott irányelvek alapján, meg kell határoznunk, hogy merre tartunk a jövőben. Nem várom el, hogy ez az irány mindenkinek megfelelő legyen, de azt remélem, hogy világos, érthető és elfogadható lesz.

Amikor ez a dokumentum elkészül, tartalmazni fogja a Kuratóriumnak szánt végső javaslataimat. Addig azonban ez lesz az a hely, ahol a javaslatokon dolgozni fogok.

A háttér: a Wikimedia mozgalom részeinek jövője és összekapcsolódás a Mozgalom szerepével

A Wikimedia mozgalom egy olyan világot épít, ahol minden egyes ember szabadon részesülhet az emberiség tudásából. Mindeközben a legnagyobb érték az ember.

Az emberek különböző szerepeket játszanak a Wikimedia mozgalomban, ezek közül sokat a Wikimedia Alapítvány "Contribution Taxonomy Project" oldala dokumentál. Például ez a szerep lehet cikkírás, szerkesztői vita moderálása, vandálok elleni küzdelem, képek szerkesztése, a cikkek minőségének értékelése, versenyek szervezése, olvasói kérdésekre való reagálás, konferenciák és találkozók szervezése, szóvivőként való szereplés, wikitanácsban való részvétel, a kuratóriumi választás megszervezése, adományozás, irányelvek lefordítása vagy más szerkesztők mentorálása. Egyes szerepeket személyek töltenek be, másokat csoportok végeznek. A csoportok közé tartonak a Wikimedia Alapítvány által elismert chapterek és olyan, még hivatalosan el nem ismert csoportok, mint a Wikimedians in Kansai, Mutirões pelo Conhecimento Livre és az Associació Amical Viquipèdia.

Az összes ilyen tevékenység, bárhonnan ered és bárki végzi is, nagyon fontos és hozzájárul a projekthez. A Wikimedia mozgalom egyik alapelve, hogy ha jelentkezel és segíteni akarsz, akkor szívesen fogadunk. Nem kell senki hozzájárulása, hogy bekapcsolódj.

A chapterek a Wikimedia mozgalom munkájának fontos résztvevői. A chapterek számára nincs egy közös nyilatkozat küldetésükről, de a gyakorlatban (ahogyan azt ez az esszé is leírja) a legtöbb chapter leginkább az új szerkesztők toborzására összpontosít a közösségben végzett munkával, szabadon felhasználható anyagokat gyűjtenek a projektek számára, valamint a média felhasználásával és konferenciák szervezésével a projektek ismertségét és elfogadottságát igyekeznek növelni. Nagy általánosságban a chapterek munkájának nagy része a "való világban" zajlik (nem pedig online) és a chapter feladatkörét nagyban befolyásolja földrajzi helyzetük.

A chapterek olyan fontos, betervezett munkákat is elvégeznek, amelyek a Wikimédia küldetésének előmozdításához járulnak hozzá. A legtöbb chapter rendszeresen szervez találkozókat, kisebb eseményeket vagy egy konferencián standot hoznak létre. Egyes chapterek összetett, több országon átívelő programokat és versenyeket szerveznek, mint például a "Wiki Loves Monuments", politikai lobbitevékenységet folytatnak olyan területeken, amelyek fontosak a Wikimedia mozgalom számára (mint például a kormányzati finanszírozású művek közkinccsé tétele), kapcsolatokat ápolnak olyan kulturális intézményekkel, mint a múzeumok vagy könyvtárak, mini-adományokkal és költségtérítésekkel járulnak hozzá az önkéntesek tevékenységéhez (mint pl. utazási költségek egy eseményre, egy cikk megírásához szükséges tudományos folyóiratok költségei), illetve elérhetővé tesznek az önkénteseknek olyan erőforrásokat, amelye szükségesek a tevékenységükhöz (mint pl. technikai eszközök, szkenner, fényképezőgép és/vagy hely biztosítása). Néhány chapter jelentős támogatással járul hozzá akár az önkéntesek tevékenységeihez vagy más szervezetek munkájához (pl. a Wikimedia Deutschland 28 500 euróval járult hozzá a Wikiversity számára közgazdasági tárgyú videóelőadások elkészítéséhez), valamint támogatják a Wikimedia mozgalom technikai hátterét, például nyílt forráskódú szoftverek fejlesztéséhez való hozzájárulással, amelyek az egész mozgalom hasznára vannak. Ez mind nagyon fontos munka.

A chapterek tehát nagyon fontos szerepet játszanak a Wikimedia mozgalomban. Ennek elismerése mellett is, nem ők az egyetlen fontos szereplői a mozgalomnak és nem alkalmasak minden feladat elvégzésére. Véleményem szerint a Wikimedia Alapítvány története során figyelmen kívül hagyott más, a mozgalomban más szereplőinek fontosságát, miközben túlhangsúlyozta a chapterek szerepét. Úgy hiszem, hogy a Wikimedia Alapítvány mindig is úgy viselkedett, mintha az országokhoz kötött chapterek lennének a Wikimedia mozgalom elsődleges eszközei a mozgalom globális céljainak elérésében. Véleményem szerint ez több szempontból is hibás feltevés.

Miért?

The Wikimedia projects are global and they are language-based not geography-based. We initially developed chapters, as I understand our history, because we felt there was work that volunteers would need an official affiliation in order to pursue – ie., partnerships with entities such as cultural institutions and government bodies. That was true and remains true, and much of that work is indeed geography-based because volunteers are interacting with organizations that are geography-based. But that work is just a piece of what we do: it is not the sum total of our work and I would argue it is not the most important aspect of our work.

Pushing everything (or most things, or even many things) through a geography-based filter doesn't make sense. It works pretty well in Germany, because the language/geography overlap is unusually high there – practically everyone in Germany speaks German, and only a relatively small number of people outside Germany speak German. It works less well in most other countries. Some editors in Quebec would rather affiliate with other French speakers than with English-speaking Canadians. Editors in countries such as the United Arab Emirates, where most editors are ex-pats from a wide range of other countries, tend to work in different language versions of the projects, and don't necessarily feel they have enough in common to organize on the basis of their geography. Some Catalan-speaking editors want to affiliate by language rather than geography. It is not clear that organizing by country is the best model for GLAM work, or even for work such as EU advocacy.

Essentially: I believe that a model that privileges geography above all else is the wrong one for our movement: it doesn't really support who we are and what we do. I believe this is why the number of editors involved with their chapter is fairly small: because chapter work is specialized and particular: it isn't for everyone. I don't blame editors for not getting involved with their chapter, and I don't blame chapters for not achieving higher involvement by editors. To be clear: there's nothing wrong with chapters. What's wrong is that the Wikimedia Foundation’s actions have had the effect --to date-- of enshrining the chapter model as the central organizing principle for the movement: the Wikimedia Foundation has been trying to make chapters into something they're not.

How has the Wikimedia Foundation done that?

The Wikimedia Foundation has given the chapters two board seats on the Wikimedia Foundation Board. One of four board meetings is scheduled to coincide with the chapters meeting. There is a private mailing list that is primarily used for chapters representatives to speak with Wikimedia Foundation staff and board members, and the Wikimedia Foundation makes special efforts to recruit chapters representatives to our other lists such as ComCom and the treasurers list. The Wikimedia Foundation has been encouraging chapters to payment process in the annual campaign, and is encouraging them to spend hundreds of thousands of dollars annually -- in some cases, millions of dollars. It has been encouraging them to create permanent staff and infrastructure supporting their work. It is signing agreements that effectively give chapters “exclusivity” in their geography, and committing to consulting with chapters before the Wikimedia Foundation takes any action –even meetings!-- inside their country. All of this is rooted in an assumption that chapters are the central player in the Wikimedia movement for getting all work done inside their geography, or they will be, or they should be. And that therefore they should be given special privileges compared with other entities and individuals.

The issue, in my view, isn’t that any of those things are wrong, per se. They are all nice things to do, and on their own merits they seem reasonable. The issue is opportunity cost and priorities. There are no Board members selected by Arb Com members, or stewards, or admins. There is no permanent staff and infrastructure for GLAM work, or advocacy work. The 160 countries of the world that don't have chapters, do not benefit from special privileges. By extending special consideration to chapters and not to other groups or individuals, the Wikimedia Foundation is privileging chapters at the expense of others: saying that chapters are more important, more central, more core.

And, I believe, a chapter-centric model has the unintended consequence of entirely shutting out some voices from our discourse (we know that we will never have a chapter in mainland China, or Burma, or Syria), and of tending to marginalize people who are not European, not from wealthy parts of the world, not from countries with a strong charitable or NGO tradition, not from countries with a very strong free speech tradition, not fluent English speakers, and/or who have challenging, radical points of view. Again, this is not the fault of the chapters, nor is it a flaw of chapters. It’s a flaw of a highly chapter-centric model. To privilege geography-based chapters inside our movement has the effect of marginalizing voices from countries which cannot self-organize using a chapter model.

All this suggests to me that the Wikimedia movement shouldn't use the geography-based chapter model as our primary model for organizing ourselves, conducting activities, and funding them. The geography-based chapters should be a major player, but not the only or even primary player.

Mi a teendő?

  • I have not been involved in the Movement Roles process, but I observed some of its work, and I think it’s been good. The Movement Roles work has created a proposed charter for all Wikimedia movement entities laying out some shared values and accountabilities, as well as principles governing collaboration and decision-making. It has also, in an effort to acknowledge and support existing group contributions, proposed the creation of an Affiliation Committee, which would encourage the official recognition of new groups in three categories: partner organizations, associations and affiliates. I think this is important work. I think that formally acknowledging the efforts and activities of many different types of groups, in addition to chapters, would redress some of the shortcomings of our current geography-centric model.
  • I also think the Wikimedia Foundation should open itself more to directly supporting individual volunteers who aren’t affiliated with a formal organization. We did this with the 10th anniversary celebrations, and it was great. For the purposes of the 10th anniversary, we supported activity wherever it originated, and we saw hundreds of celebrations – some organized by chapters, and some not. The map of activities was truly global, and there was lots happening in Asia and Africa. That, I think, is a good model. It argues for us focusing on encouraging and supporting and funding good work wherever it's happening, in whatever form it takes.

Ajánlások: Adománygyűjtés

1. ajánlás: A Wikimédia Alapítvány által üzemeltetett látogatóktól származó összes adományt a Wikimédia Alapítványnak kell fogadnia és feldolgoznia.

See 2011-12 Fundraising and Funds Dissemination process/Pros and cons for a list of the pros and cons of centralized payment processing by the Wikimedia Foundation.

(In other words, chapters should no longer directly collect donations from sites operated by the Wikimedia Foundation. All donations made via the sites operated by the Wikimedia Foundation should be centrally processed by the Wikimedia Foundation.) This recommendation should be implemented in a staged fashion, on a timeline negotiated in partnership with the chapters that payment-processed in 2011, with the goal of avoiding stress and disruption to those chapters’ operations.

Rationale: On balance, the benefits of centralized payment processing by the Wikimedia Foundation outweigh the benefits of decentralized payment processing. There are some benefits to decentralized payment processing in a mixed model in which chapters and the Wikimedia Foundation both payment process, but overall they are outweighed by the benefits of the centralized model.

It’s important to note that this recommendation only refers to payment processing, not to the development or translation of messaging. The development and translation of messaging that’s suited to the local context should continue in partnership with the global, decentralized Wikimedia movement. See “what is payment processing” on the Q and A page.

2. ajánlás: A mozgalom összes entitása szabadon gyűjthet adományokat a Wikimédia Alapítvány által üzemeltetett wikiken kívül, a Wikimédia Alapítvány Kuratóriuma által lefektetett adománygyűjtési irányelveknek megfelelő módokon.

Currently, some Wikimedia chapters raise money from a variety of sources including membership dues, other small donor fundraising activities, restricted and unrestricted grants from foundations, in-kind donations, major gifts, and conference fees.

Rationale: This is a good path for financial sustainability for the organization, supporting chapter independence from the Wikimedia Foundation, and supporting growth in revenue for the Wikimedia movement overall.

Ajánlások: Forráselosztás

Recommendation #3: The Wikimedia Foundation should commit to significantly expanding grant-making activities to support decentralized work by movement members (including chapters, other groups, and individuals).

  • Each year as part of its annual planning cycle, the Wikimedia Foundation has dedicated a portion of planned spending for grants. This amount has been increasing over the past several years. The Foundation should commit that when it develops its revenue targets, it will explicitly allocate a significant proportion of the target towards grants for movement players -- chapters, other groups, and individuals. The proportion will be reviewed and approved by the Wikimedia Foundation Board of Trustees, as part of the annual plan.
  • The purpose of the grant-making program would be to support decentralized mission-advancing programmatic activities throughout the Wikimedia movement. Entities eligible to receive grants would include Wikimedia chapters, and also Wikimedia-affiliated groups such as wiki-project members, student clubs, organizations such as Wikimedians in Kansai, Mutirões pelo Conhecimento Livre and Associació Amical Viquipèdia, Arbitration or other project governance committees or OTRS workers, and non-Wikimedia-affiliated but like-minded organizations such as Creative Commons, the Free Software Foundation, or OpenStreetMap. Entities would not need to be non-profit in order to receive a grant, nor would they need to be incorporated.
  • The grants programs would be clearly and widely promoted and would be designed to support applications by individuals and entities that are highly familiar with Wikimedia work and decision-making processes, as well as those who are less familiar. Each grant program would use standard assessment criteria that would be publicly available to applicants, so they can assess their qualifications before applying. Each process would strive to have clear, detailed application guidelines and simple and non-burdensome application and reporting processes, and to make timely decisions.
  • The Wikimedia Foundation envisions its grant-making program to expand and support decentralized, movement-wide program initiatives, which may come from individuals, Wikimedia chapters, affiliates, or aligned organizations. We envision three types of grants, each with its own application process and timeline.
  1. Expanded grantmaking to individual volunteers, to provide support for work that requires it, e.g. reimbursement of travel expenditures, lending or purchasing of equipment and literature, provision of t-shirts and event materials. The current participation grant program would be the model for this type of grant, although the program would need to be significantly scaled up to accommodate many more grants.
  2. Restricted grants for specific program initiatives. These would typically be larger grants given to entities that are able to administer both the funds and the program. These entities might or might not be Wikimedia chapters.
  3. Unrestricted operating funds. These grants would be typically given to fund all or part of a full year's operating budget of a registered entity. They would require close alignment of the entity's objectives with those of the Wikimedia Foundation, and will probably most frequently be given to Wikimedia chapter organizations and other recognized affiliates. A draft sketch of this program is currently open for discussion.

Recommendation #4: The Wikimedia Foundation Board of Trustees should commit to delegating movement-wide allocation of funds (excluding Wikimedia Foundation’s core operating budget) to a newly-formed movement body that would make decisions on the best use of funds within the movement.

Brainstorming area: 2011-12 Fundraising and Funds Dissemination process/Funds allocation brainstorming

The Wikimedia movement needs a mechanism for making high-quality decisions about what activities, within the scope of the Wikimedia mission and strategy, should be funded. This is not work that should be done by people in a single country, or by people representing any narrow set of experiences or views: it should be done by a group that as much as possible mirrors the full diversity of the Wikimedia movement itself.

The only exclusion from this process should be the core operations of the Wikimedia Foundation including, but not limited to, the operation of the websites and related services, continued development and maintenance of the software and required core services of the Foundation (e.g., Fundraising, Finance, Legal, Communications). All other elements of the Wikimedia Foundation’s activities should be subject to the same process as other movement entities. (See the Q and A page for a definition of "core.")

Funding decisions would be made by a body (let’s call it the Funding Allocations Committee, for now) composed primarily of experienced Wikimedia community members. The FAC would be designed to be as diverse as possible, including representation from multiple languages, and representing multiple roles within the Wikimedia movement. It would have decision-making authority and would do its work in public. It would aim to have committee members who are responsive, approachable and consistent in their communications, and who are generally considered fair and competent. Their work would be supported by advisors with professional grant-making experience, and by Wikimedia Foundation finance and administration staff. The purpose of the staff support would be to conduct due diligence ensuring money is used for the purpose given, but not to assess the overall quality or value of proposals.

The FAC would be a standing committee with a substantial workload. It would work in both annual and rolling planning cycles, depending on the nature of the funding decisions (overall allocations vs. specific grants/program approvals within those allocations). Being part of such a committee would be labour-intensive, with a workload comparable to or higher than being a member of the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Accordingly, it would be important to develop processes like elections and/or systematic rolling searches, as well as aggressive pruning of membership for inactivity. It would not necessarily be entirely comprised of community members -- like the Board itself, it may benefit from additional perspectives, as well.

Átmenet innen oda

to come

Függelék: kuratóriumi határozat

See Resolution:Developing Scenarios for future of fundraising

Függelék: egyéb függelékek

to come

Megjegyzés a nyelvről

Sokak számára a Wikimédia-mozgalomban az angol nem az anyanyelvük és fárasztó lehet hosszú, angol nyelvű szövegeket olvasni. Számukra jelzem: sajnálom, hogy ez a szöveg ilyen hosszú lesz. Ezek fontos ügyek és szeretnék annyira egyértelmű lenni, amenynire lehetséges. Ugyanakkor, igyekszem majd annyira tömör is lenni, amennyire lehetséges, elkerülve a társalgási nyelvi kifejezéseket. Ha vannak olyan elemei ennek a szövegnek, amelyet le szeretnétek fordíttatni, vagy összefoglalni majd lefordítani, kérlek jelezzétek a vitalapon.