Collaboration/Flow satisfaction survey/translations/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Collaboration/Flow satisfaction survey/translations and the translation is 100% complete.

Välkommen till Flow-nöjdhetsundersökningen!

Flow är ett strukturerat diskussionsverktyg utvecklat av Samarbets-teamet. Fler och fler gemenskaper använder Flow och många förfrågningar har gjorts för att förbättra det. Med denna undersökning vill vi veta vad du tycker om verktyget som en Flow-användare och för att samla förfrågningar för framtida förbättringar.

För tillfället finns det två olika sorters diskussionssidor på wikis: de vanliga med wikitext och de med Flow, med visuell redigering eller wikitext. Exemplerna nedan är på franska; det viktigaste är att identifiera de olika strukturerna:

 • Konversation med wikitext (läsläge):
 • Konversation med wikitext (redigeringsläge):
 • Konversation med Flow:

Denna undersökning kommer inte att behöva en e-postadress eller ditt användarnamn. Se även vår Integritetspolicy (på engelska).

När du är klar, vänligen tryck på >>-knappen nedan!

Vilket år började du bidra till ett Wikimedia-projekt (t. ex. Wikipedia, Commons, etc.)?
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
I genomsnitt, hur ofta är du involverad i diskussioner på ett Wikimedia-projekt?
 • Aldrig eller endast några få gånger sedan jag började bidra
 • Ungefär en gång i månaden
 • Ungefär en gång i veckan
 • Ungefär varje dag
Har du någonsin använt de vanliga diskussionssidorna för artiklar som behöver Wikitext?
 • Ja, så här:
 • Nej
På vilket Wikimedia-projekt använder du primärt Flow?
Generellt, vilket verktyg mellan Flow och Wikitext föredrar du att använda för diskussionssidor på Wikimedia-projekt?
 • Föredrar starkt Wikitext
 • Föredrar Wikitext lite
 • Varken Wikitext eller Flow
 • Fördrar Flow lite
 • Föredrar starkt Flow
För varje av de följande aktiviteterna, föredrar du Wikitext eller Flow?
 • Läsa diskussioner
 • Förstå diskussioner
 • Skriva och redigera diskussioner
 • Engagera med andra användare på diskussionssidor
 • Summera diskussioner
 • Föredrar starkt Wikitext
 • Föredrar Wikitext lite
 • Fördrar Flow lite
 • Föredrar starkt Flow
 • Inte applicerbart
 • Läsa diskussioner
 • Förstå diskussioner
 • Skriva och redigera diskussioner
 • Engagera med andra användare på diskussionssidor
 • Summera diskussioner
 • Wikitext
 • Flow
Till vilken grad är Flows följande funktioner användbara?
 • Lösa konversationer
 • Redigera ett meddelande i diskussioner
 • Följa layouten av Flowdiskussioner
 • Lägga till ett nytt ämne eller kommentar i diskussioner
 • Summera diskussioner
 • Visa och ta emot notifikationer om individuella ämnen, i stället för hela diskussionssidor
 • Inte alls användbart
 • Lite användbart
 • Ganska användbart
 • Helt användbart
 • Inte applicerbart
Med tanke på att engagera andra användare, till vilken grad är du nöjd med Flows följande funktioner?
 • Nämna andra användare
 • Svara andra användare
 • Tacka användare
 • Åtkomst till användarens diskussionsida eller bidrag
 • Mycket nöjd
 • Ganska nöjd
 • Varken nöjd eller missnöjd
 • Ganska missnöjd
 • Väldigt missnöjd
 • Inte applicerbart
Vilka aspekter av Flowdiskussioner, om några, finner du användbara?
"Till vilken grad instämmer du med eller inte i följande påståenden?"
 • Skriva och redigera med Flow är enkelt och intuitivt
 • Flowdiskussioners layout är enkel är läsa och förstå.
 • Bevaka ämnen på Flowdiskussioner är enkelt
 • Följa individuella ämnen på Flow genom notifikationer är mer användbart än att följa en hel sida
 • Flow gör diskussioner enklare att summera
 • Flow gör det enklare att nämna andra medlemmar i diskussionen
 • Flow gör det enklare att markera konversationer som lösta.
 • Med Flow är interaktionerna med andra användare enklare än med wikitext(enklare att nämna, tacka, svara och bevaka).

Answer1Håller absolut med

Answer2Håller mestadels med

Answer3Håller varken med eller inte

Answer4Håller mestadels inte med

Answer5Håller inte med alls

Vänligen dela med dig av andra aspekter du finner användbara, om några
Om det finns aspekter av Flow som du inte tycker är användbara, vilka är det? Vilka förbättringar skulle du vilja se?
Flowanvändare har informerat oss att följande funktioner saknas i Flow. Vänligen ordna dessa genom att flytta dem, från 1 (behöver mycket) till 5 (behövs inte).
 • Det är svårt att hitta specifika ämnen. Sökning hade hjälpt.
 • Det är svårt att fokusera på en specifik grupp ämnen. Att kunna filtrera eller kategorisera ämnen hade gjort det lättare att fokusera på dem som behöver din uppmärksamhet.
 • Det är svårt att hantera och organisera konversationen. Att kunna flytta ämnen till en annan sida hade hjälpt till att hålla områdena mer öppna.
 • Det är svårt att hålla koll på olika konversationer som sker på olika sidor. Att kunna se all min Flowaktivitet på en sida, med uppdateringar som är enkla att läsa hade hjälpt
 • Det är svårt att hålla koll på en konversations utveckling. Bättre stöd för att se historiken av en konversation, dess ändringar, och att rensa vandalism hade hjälpt.