EU policy/Statement of Intent/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page EU policy/Statement of Intent and the translation is 91% complete.
 Home    About    Statement    Monitoring    Documentation    Handouts    Team    Transparency

Durant una reunió a les oficines de Wikimedia UK el 4 de novembre de 2013, els representants de cinc Chapters europeus treballaren i redactaren el següent document amb l'objectiu que serveixi com a Declaració d'intencions del Free Knowledge Advocacy Group EU i de l'iniciativa EU policy.

Declaració

El Free Knowledge Advocacy Group EU és un grup de wikimedistes que promouen l'accés gratuït i la reutilització del coneixement humà. Això significa que ens posicionem en relació a la regulació existent sobre l'accés obert i els drets d'autor.

Proposem tres accions que expandiran el domini públic en la Unió Europea, acceleraran la digitalització del nostre patrimoni cultural i faran sorgir la creativitat per tal de crear nous models de negoci.

Domini públic per a obres públiques

Creiem que totes les obres finançades públicament han de pertànyer a la societat i es poden alliberar al domini públic.

Volem veure que totes les obres publicades per institucions, governs nacionals i les seves respectives agències de la Unió Europea esdevinguin disponibles lliurement.

Fem una crida a la Unió Europea perquè estableixi un estàndard i esdevingui un líder global en aquest camp. El fet d'alliberar contingut finançat públicament al domini públic el democratitzarà, incrementarà la competència i donarà més opcions a les start-ups. Tindrà efectes positius sobre la cultura, la ciència i l'economia.

Llibertat de panorama europeu

Creiem que la llibertat de panorama s'hauria d'harmonitzar a tota la Unió Europea.

Publicar imatges d'edificis accessibles públicament va en contra la llei en molts països de la Unió Europea, ja que les obres d'art públiques i els elements arquitectònics estan coberts per drets d'autor. Això significa que no hi ha llibertat per utilitzar i reutilitzar imatges preses en espais públics.

La llibertat de panorama permet a les persones utilitzar i compartir lliurement imatges preses en espais públics. S'hauria d'aplicar a tota la Unió Europea de tal manera que tots els europeus tinguin aquesta llibertat.

Lliure ús d'obres orfes

Les obres orfes són creacions de les quals no se'n coneix el posseïdor de drets. Estan protegides, encara que no existeix cap posseïdor de drets al qual es pugui demanar permís. Volem eliminar les barreres que impedeixen la digitalització i l'ús de les obres orfes.

Volem veure les obres orfes digitalitzades i usades de manera que contribueixin a la nostra cultura, ciència i economia. La manera més ràpida, barata i transparent d'aconseguir-ho és eliminar les limitacions actuals.

Instem la Unió Europea que revisi la seva Directiva d'obres orfes per tal d'adaptar-la a l'era digital i preservar així aquestes obres que, altrament, es podrien perdre.

És l'hora d'actuar

Duent a terme aquestes accions, la Unió Europea permetrà a les persones fer un major ús de les obres culturals, la qual cosa impulsarà la participació, la creativitat i l'activitat socioeconòmica.

Londres, 4 de novembre de 2013

Sotasignants

 • Wikimedia Nederland [1]
 • Wikimedia Sverige [2]
 • Wikimedia Österreich [3]
 • Wikimédia France
 • Wikimedia Česká republika
 • Wikimedia Italia
 • Wikimedia Deutschland
 • Wikimedia UK [4]
 • Wikimedia Polska Resolution 15/2014
 • Wikimedia Eesti [5]
 • Amical Wikimedia [6]
 • Wikimedia España
 • Wikimédia Magyarország
 • Wikimedia Community User Group Greece [7]
 • Wikimedia Belgium [8]
 • Wikimedia Danmark
 • Wikimedians of Latvia User Group [9]
 • Wikimedia Norge
 • Wikimedians of Bulgaria User Group [10]