Jump to content

Fundraising 2010/Survey/Translation/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Soal Selidik Wikimedia 2010[edit]

Pengenalan[edit]

 • Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk sesi soal selidik ini. Soal selidik ini akan membantu Wikipedia dan Yayasan Wikimedia untuk mengetahui pandangaan masyarakat seperti anda serta orang awam tentang misi kami untuk berkongsi ilmu tanpa batasan.
 • Soal selidik ini akan mengambil kira-kira sepuluh (10) minit untuk disiapkan. Maklum balas anda sulit.
 • Terima kasih kerana menyuarakan pandangan anda.

Soalan[edit]

Soalan[edit]

 • Soalan 1 & 2
 • Berapakag kerap anda melawati laman Wikipedia?
 • Sekurang-kurangnya sekali sehari
 • Beberapa kali seminggu
 • Satu atau dua kali sebulan
 • Kurang daripada sekali sebulan
 • Tidak pasti
 • Antara yang berikut, yang manakah tujuan utama anda melayari laman Wikipedia?
 • Mencari maklumat khusus
 • Melayari tanpa tujuan tertentu
 • Kedua-dua di atas
 • Tidak pasti
 • Soalan 3
 • Seandainya anda diminta menerangkan tentang Wikipedia dalam tiga patah perkataan, apakah kata-kata yang anda akan gunakan untuk menerangkannya?
 • Soalan 4, 5, & 6
 • Adakah anda pernah memberi sumbangan maklumat atau menyunting artikel dalam Wikipedia?
 • Ya
 • Tidak
 • Berapakah kerap anda menyumbang maklumat atau menyunting artikel?
 • Sekali seminggu atau lebih
 • Sekali atau dua kali sebulan
 • Kurang daripada sekali sebulan
 • Hanya melakukannya sekali atau dua kali sahaja
 • Adakah anda menyumbang maklumat atau menyunting artikel lebih atau kurang daripada sumbangan anda pada tahun lalu?
 • Lebih kali
 • Kurang kali
 • Hanya satu atau dua kali
 • Untuk tahun yang mendatang, adakah anda mungkin akan menyumbang maklumat atau menyunting secara lebih kerap, kurang aktif atau pada paras yang sama seperti pengguna-pengguna Wikipedia lain?
 • Mungkin akan menyumbang atau menyunting lebih kerap
 • Mungkin akan menyumbang atau menyunting pada paras yang sama
 • Mungkin akan menyumbang atau menyunting kurang kerap
 • Antara yang berikut, yang manakah tujuan utama anda tidak pernah menyumbang maklumat atau menyunting artikel dalam Wikipedia?
 • Terlalu kompleks
 • Saya berpendapat tidak perlunya sumbangan saya
 • Tidak mempunyai masa
 • Tidak pernah terfikir tentangnya
 • Soalan 7 & 8
 • Adakah anda pernah menderma atau memberi sumbangan kewangan untuk membantu Wikipedia pada tahun-tahun yang lalu?
 • Ya
 • Tidak
 • Adakah anda akan memperkenalkan Wikipedia kepada rakan? Gunakan skala 1 hingga 10 untuk menyatakannya (10 memperkenalkan secara terbuka, 1 tidak memperkenalkan langsung).
 • Kebarangkalian memperkenalkan Wikipedia (10 = secara terbuka, 1 = tidak memperkenalkan)
 • Soalan 9 & 10
 • Secara perbandingan berdasarkan organisasi yang anda menyokong usahanya, bagaimanakah anda menjelaskan sokongan anda terhadap usaha Wikipedia? Secara peribadi, apakah pandangan anda tentang perkara di atas?
 • Organisasi yang paling utama yang anda sokong
 • Salah daripada satu organisasi penting yang anda sokong
 • Salah satu daripada pelbagai organisasi yang anda sokong
 • Salah stau daripada organisasi yang anda kurang sokong
 • Tidak pasti
 • Secara keseluruhan, berapakah organisasi atau pertubuhan amal yang anda telah sokong dan memberi sumbangan dalam dua tahun yang lalu?
 • Hanya satu atau dua
 • Antara tiga hingga lima
 • Antara enam hingga sepuluh
 • Lebih daripada sepuluh
 • Soalan 11
 • Berikut merupakan antara tujuan masyarakat memberi sumbangan kewangan dan derma kepada Wikipedia. Antara berikut, yang manakah menerangkan tujuan anda memberi sumbangan :
 • Untuk tujuan yang amat penting
 • Untuk tujuan yang penting
 • Untuk tujuan agak penting
 • Tidak penting sebagai tujuan
 • Tujuan yang tidak penting
 • Tidak pasti
 • Tiada jawapan
 • Komuniti serata dunia memerlukan sokongan saya untuk menjayakan Wikipedia
 • Memastikan Wikipedia akan kekal percuma untuk setiap pengguna
 • Memastikan Wikipedia bebas daripada iklan
 • Wikipedia bukanlah sekadar peralatan atau engin carian. Wikipedia mengubah sedunia
 • Amat penting untuk saya menyokongnya kerana saya menggunakannya secara kerap
 • Memastikan Wikipedia sentiasa bebas dan berkecuali dalam menjalankan misinya
 • Memasitkan tidanya batasan ilmu pengetahuan kepada mereka yang tidak berupaya untuk memperolehnya
 • Soalan 12
 • Selaian Wikimedia Foundation, Wikipedia juga disertai kepada 27 organisasi tempatan di seluruh dunia. Organisasi tempatan membantu menjayakan visi dan matlamat Wikipedia di serata dunia dengan menjalankan program-program tertentu di kawasan mereka. Adakah anda tahu anda boleh menyumbang dana kepada organisasi Wikipedia tempatan?
 • Ya
 • Tidak
 • Tidak pasti
 • Soalan 13 & 14
 • Sekiranya anda akan memberi sumbangan pada masa akan datang, adakah anda akan memberi sumbangan kepada Wikimedia Foundation yang menjalankan operasi Wikipedia atau organisasi tempatan di negara anda?
 • Wikimedia Foundation
 • Organisasi tempatan
 • Kedua-duanya sekali
 • Tidak pasti
 • Adakah anda akan memberi sumbangan kewangan kepada Wikipedia (sama ada Wikimedia Foundation atau organisasi tempatannya) pada masa akan datang?
 • Sangat pasti akan menyumbang
 • Sudah pasti akan menyumbang
 • Mungkin akan memberi sumbangan
 • Tidak mungkin akan memberi sumbangna
 • Tidak akan memberi sumbangan
 • Tidak pasti
 • Soalan 15
 • Berikut merupakan isu-isu yang masyarakat awam telah mempersoal tentang Wikipedia. Adakah anda peka dan prihatin terhadap isu-isu berkenaan?
 • Sangant prihatin
 • Prihatin
 • Agak prihatin
 • Hanya agak prihatin
 • Tidak prihatin langsung
 • Tidak pasti
 • Wikipedia mungkin perlu bergantung kepada pengiklanan untuk memastikan kelangsungannya
 • Para penyumbang yang menyunting Wikipedia mungkin akan hilang minat terhadap Wikipedia sehingga menyebabkan informasi Wikipedia tidak lagi terkini
 • Informasi Wikipedia tidak lengkap, salah atau dipersoalkan
 • Wikipedia mungkin perlu mengenakan bayaran kepada penggunannya
 • Organisasi atau badan lain akan berminat untuk mengubah kandungan Wikipedia mengikut ketetapan mereka
 • Soalan 16
 • Berikut merupakan informasi dan maklumat perancangan Wikimedia Foundation yang sedang dijalankan dan mungkin akan dijalankan. Adakah anda berminat terhadap ciri-ciri dan fungsi baru yang akan diterapkan?
 • Sangat berminat
 • Berminat
 • Agak berminat
 • Tidaklah berminat
 • Langsung tidak berminat
 • Tidak pasti
 • Laman langsung (live) yang memaparkan informasi artikel yang paling dikunjungi, dibincangkan atau disunting
 • E-mel bulanan yang memaklumkan berita, maklumat dan maklum balas baru tentang Wikipedia
 • Peluang untuk mencuba versi beta yang berfungsi sebagai penasihat dan pengritik ciri-ciri baru dan projek Wikipedia
 • E-mel untuk memaklumakan perkara penting atau pembaharuan artikel yang menarik minat anda
 • E-mel berkala yang memaklumkan perancangan baru yang berkaitan dengan fungsi dan ciri-ciri baru
 • Kursus atau informasi Hands-on yang menerangkan cara-cara menyumbang dan menyunting artikel di Wikipedia
 • Soalan 17
 • Adakah anda kerap melakukan aktiviti berikut menerusi Internet -- hampir setiap har, sekali seminggu, sekali sebulan, kurang daripada sekali sebulan, tidak pernah, tidak pasti.
 • Hampir setiap hari
 • Sekali seminggu
 • Sekali sebulan
 • Kurang dari sekali sebulan
 • Tidak pernah
 • Tidak tahu/ Tidak pasti
 • Memberi maklum balas atau rating tentang produk atau perkhidmatan yang telah digunakkan
 • Menulis komen atau balasan tentang pendapat anda pada laman blog orang lain atau laman perbincangan
 • Membeli menerusi Internet
 • Memuat naik gambar menerusi Internet
 • Memuat naik video menerusi Internet
 • Menggunakan telefon bimbit (iPhone, Blackberry, sebagainya) untuk melayari Internet
 • Menonton video secara langsung atau melihat gambar menerusi Internet
 • Mendengar atau memuat turun muzik atau podcast
 • Menonton video menerusi Youtube atau laman-laman lain
 • Menghantar atau menerima mesej telefon bimbit
 • Menulis laman blog
 • Membincangkan isu-isu politik menerusi Internet
 • Soalan 18
 • Berikut merupakan beberapa penerbitan Internet, laman sosial dan perkhidmatan lain. Sila terangkan kekerapkan anda menggunakannya; hampir setiap hari, sekali seminggu, sekali sebulan, kurang dari sekali sebulan, tidak pernah atau tidak pasti.
 • Hampir setiap hari
 • Sekali seminggu
 • Sekali sebulan
 • Kurang dari sekali sebulan
 • Tidak pernah
 • Tidak tahu / Tidak pasti
 • Care2
 • LinkedIn
 • Twitter atau platfom microblog o
 • Del.icio.us
 • Flickr atau laman perkonsigan gambar lain
 • Facebook
 • YouTube
 • MySpace
 • Soalan 19
 • Antara SATU atau DUA yang berikut, yang manakah anda gunakan secara kerap untuk mendapat berita atau maklumat terkini?
 • Maklumat Facebook
 • Laman web surat khabar
 • Berit radio atau rancangan lain
 • Surat khabar terbitan
 • Twitter
 • Terbitan berkala (seperti Newsweek atau Time)
 • Laman web bercirikan berita (seperti BBC.com atau CNN)
 • Laman-laman web lain seperti Google News, blog
 • Wikipedia
 • Soalan 20 & 21
 • Apakah pekerjaan anda?
 • Profesional/Teknikal
 • Eksekutif/Pengurusan
 • Pentadbiran
 • Penulis berita
 • Pemilik perniagaan
 • Jualan/Perkhidmatan
 • Guru/Pendidik
 • Kerajaan
 • Tentera
 • Bukan-untung
 • Penjagaan kesihatan
 • Pertanian
 • Artis/Tukang
 • Pelajar
 • Suri rumah tangga
 • Pesara
 • Soalan 22 & 23
 • Apakah pendidikan tertinggi anda?
 • Sekolah menengah, A-level, perantisan, dan sebagainya
 • Diploma, Ijazah Pertama (Bachelor atau Hon.) dan sebagainya
 • Masters atau yang setaraf
 • Ph.D. atau yang setaraf
 • Apakah status perkahwinan anda?
 • Bujang
 • Berkahwin atau sedang tinggal bersama pasangan hidup
 • Bercerai
 • Merumitkan
 • Lain-lain
 • Soalan 24 & 25
 • Adakah anda mempunyai anak di bawah 18 tahun yang tinggal bersama anda sekurang-kurangnya sebahagian waktu?
 • Ya
 • Tidak
 • Apakah jantina anda?
 • Lelaki
 • Perempuan
 • Transgender
 • Soalan 26 & 27
 • Antara pilihan berikut yang manakah menunjukkan jurang umur anda?
 • Bawah 17 tahun
 • 18-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70-79
 • Atas 80 tahun
 • Antara yang berikut yang manakah menerangkan pendapatan tahunan (2009) anda sebelum cukai? (Untuk pengetahuan anda maklum balas anda dalam soal selidik ini hanya untuk tujuan penyelidikan. Maklum balas peribadi anda TIDAK dibincangkan kepada pihak lain)
 • Kurang daripada $25,000 USD
 • Antara $25,000 dan $49,999 USD
 • Antara $50,000 dan $74,999 USD
 • Antara $75,000 dan $119,999 USD
 • Antara $120,000 dan $199,999 USD
 • Lebih daripada $200,000 USD
 • Tidak ingin memberi maklumat ini
 • Soalan 28 & 29
 • Apakah negara anda?
 • [Country list goes here]
 • Kawasan tempat tinggal anda ialah:
 • Bandar besar
 • Bandar kecil atau sederhana
 • Bandar kecil
 • Pinggiran kota
 • Pedalaman atau daerah yang jarang penduduknya
 • Tidak pasti

E-mel[edit]

Perkara: Wikipedia ingin memahami pandangan anda

Anda merupakan sebahagian daripada komuniti Wikipedia dan kami ingin memahami mengapa Wikipedia penting kepada anda.

Pandangan dan pendapat anda sememangnya akan membantu kami untuk mempertingkatkan mutu Wikipedia. Oleh itu, kami berharap anda dapat meluangkan masa untuk menjawab soal selidik Komuniti Wikipedia yang akan membantu kami memahami dan berkomunikasi lebih baik dengan penderma seperti anda.

Klik di sini untuk soal selidik tersebut.

Soal selidik ini tidak akan mengambil masa lebih daripada 7 hingga 10 minit untuk dihabiskan.

Untuk pengetahuan anda, nama anda dan maklumat peribadi anda tidak akan dijual atau diberi kepada organisasi lain.

Soal selidik ini hanya akan dibuka untuk masa yang singkat. Klik pautan di bawah atau gunakan pelayar web anda untuk memulakannya:

<link>

Hanya kerana komitmen daripada penyokong seperti anda, kami mampu menjayakan Wikipedia. Kami ingin mendengar pendapat dan idea bernas anda untuk memajukan Wikipedia ke arah yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

Yang benar,

Rand Montoya

Wikimedia Foundation