Jump to content

Fundraising 2010/Survey/Translation/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Wikimedia-enquête 2010[edit]

Introductie[edit]

 • Hartelijk dank u dat u de moeite wilt nemen om aan dit onderzoek deel te nemen. Dit helpt Wikipedia en de Wikimedia Foundation u en andere geïnteresseerden beter te informeren over de missie van de Foundation: het vrij beschikbaar maken van alle menselijke kennis.
 • Deelnemen aan deze enquête duurt niet langer dan tien minuten. Uw antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.
 • Dank u voor het geven van uw mening.

Vragen[edit]

 • Vraag 1 & 2
 • Hoe vaak bezoekt u Wikipedia?
 • Minstens eens per dag
 • Enkele keren per week
 • Een of twee keer per maand
 • Minder dan eens per maand
 • Weet ik niet
 • Bezoekt u Wikipedia doorgaans omdat u op zoek bent specifieke informatie of omdat u zomaar wat rond wilt kijken?
 • Ik ben op zoek naar specifieke informatie
 • Zomaar, ik ben niet op zoek naar specifieke informatie
 • Beide ongeveer evenveel
 • Weet ik niet
 • Vraag 3
 • Als u de essentie van Wikipedia in drie woorden zou moeten samenvatten, welke zouden dat dan zijn?
 • Vraag 4, 5 en 6
 • Heeft u ooit informatie toegevoegd aan een artikel op Wikipedia of een artikel bewerkt?
 • Ja
 • Nee
 • Hoe vaak voegt u informatie toe of bewerkt u een artikel?
 • Eens per week of vaker
 • Eén of twee keer per maand
 • Minder dan eens per maand
 • Tot nu toe een of twee keer
 • Bewerkt u nu vaker of minder vaak artikelen dan een jaar geleden?
 • Vaker
 • Minder vaak
 • Niet van toepassing
 • Verwacht u dat u het komende jaar meer, minder of evenveel informatie zal toevoegen aan Wikipedia en/of artikelen zult bewerken?
 • Waarschijnlijk meer
 • Waarschijnlijk evenveel als vorig jaar
 • Waarschijnlijk minder
 • Welke van de volgende redenen verklaart het beste waarom u nog nooit informatie heeft bijgedragen of een artikel heeft bewerkt?
 • Het lijkt te ingewikkeld
 • Ik heb niet het gevoel dat ik iets belangrijks heb toe te voegen
 • Ik heb geen tijd
 • Ik ben nooit op het idee gekomen
 • Vraag 7 & 8
 • Heeft u het afgelopen jaar een donatie aan Wikipedia gedaan of anderszins financiële steun gegeven?
 • Ja
 • Nee
 • Zou u Wikipedia aan een vriend of kennis aanbevelen? Geef a.u.b. de waarschijnlijkheid aan met een cijfer tussen 1 en 10, waarbij 10 "hoogstwaarschijnlijk" betekent en 1 "volkomen onwaarschijnlijk".
 • Waarschijnlijkheid dat u Wikipedia zou aanbevelen (10 = hoogstwaarschijnlijk, 1 = volkomen onwaarschijnlijk)
 • Vraag 9 & 10
 • In welke mate steunt u Wikipedia in vergelijking met andere goede doelen? Vindt u Wikipedia:
 • Het belangrijkste goede doel dat u steunt
 • Een van de twee of drie belangrijkste goede doelen die u steunt
 • Een van de vele goede doelen die u steunt
 • Een van de minder belangrijke goede doelen die u steunt
 • Ik weet het niet
 • Aan hoeveel goede doelen heeft u de afgelopen twee jaar financiële steun gegeven?
 • Een of twee
 • Tussen de drie en de vijf
 • Tussen de zes en de tien
 • Meer dan tien
 • Vraag 11
 • Nu volgen enkele redenen die anderen gaven als verklaring voor hun donatie aan Wikipedia. In hoeverre zijn die voor u een goede reden om te doneren?
 • Extreem goed
 • Erg goed
 • Enigszins goed
 • Niet zo goed
 • Slecht
 • Weet niet
 • Geen antwoord
 • Omdat de gemeenschapsgerichte aanpak van het verzamelen en bewerken van informatie mijn steun verdient
 • Om Wikipedia voor alle gebruikers gratis te houden
 • Om Wikipedia vrij van advertenties te houden
 • Omdat Wikipedia meer is dan een hulpmiddel: het verandert de wereld
 • Omdat ik het belangrijk vind om iets dat ik zo veel gebruik te steunen
 • Om de onafhankelijkheid en objectiviteit van Wikipedia te waarborgen
 • Om mensen die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven toegang tot Wikipedia te geven
 • Vraag 12
 • Wikipedia wordt niet alleen ondersteund door de Wikimedia Foundation, maar ook door 27 nationale afdelingen overal ter wereld. Deze afdelingen helpen de doelen en visie van Wikipedia op nationaal niveau te promoten. Was u bekend met de mogelijkheid om aan nationale afdelingen van Wikimedia te doneren?
 • Ja
 • Nee
 • Ik weet het niet zeker
 • Vraag 13 & 14
 • Zou u een volgende keer meer aan de Wikimedia Foundation doneren dan aan de afdeling in uw land?
 • Meer aan de Wikimedia Foundation
 • Meer aan mijn nationale afdeling
 • Beide evenveel
 • Ik weet het niet
 • Hoe waarschijnlijk acht u het dat u in de toekomst financiële steun zult geven aan Wikipedia (aan de Foundation dan wel aan een nationale afdeling)?
 • Uitermate waarschijnlijk
 • Zeer waarschijnlijk
 • Een beetje waarschijnlijk
 • Onwaarschijnlijk
 • Zeer onwaarschijnlijk
 • Ik weet het niet zeker
 • Vraag 15
 • Nu volgen enkele zorgen die anderen over Wikipedia hebben geuit. Hoe bezorgd bent u daarover?
 • Heel erg bezorgd
 • Erg bezorgd
 • Enigszins bezorgd
 • Klein beetje bezorgd
 • Niet bezorgd
 • Weet niet
 • Dat Wikipedia zich genoodzaakt zal zien om zich met advertenties in stand te houden
 • Dat de vrijwilligers die het grootste deel van de inhoud van Wikipedia bijdragen hun interesse verliezen en dat Wikipedia achter komt te lopen
 • Dat Wikipedia informatie zal bevatten die onvolledig, gekleurd of fout is
 • Dat Wikipedia gedwongen zal worden om geld te vragen voor toegang tot de geboden informatie
 • Dat grote bedrijven of andere partijen Wikipedia's inhoud en prioriteiten zullen beïnvloeden
 • Vraag 16
 • Nu volgen informatiediensten die de Wikimedia Foundation, de organisatie zonder winstoogmerk die Wikipedia beheert, momenteel aanbiedt of van plan is aan te bieden aan donateurs of andere geïnteresseerden. In welke mate bent u in deze diensten geïnteresseerd?
 • Extreem geïnteresseerd
 • Heel erg geïnteresseerd
 • Erg geïnteresseerd
 • Enigszins geïnteresseerd
 • Niet zo geïnteresseerd
 • Helemaal niet geïnteresseerd
 • Weet niet
 • Een live website met informatie over de meestbezochte, meestbesproken of meestbewerkte artikelen van Wikipedia
 • Een maandelijks mailbericht met nieuws, verhalen en wist-u-datjes over Wikipedia
 • De mogelijkheid om nieuwe projecten te testen of om deel te nemen aan een panel dat adviseert over nieuwe functies en projecten
 • Een mailbericht zodra er belangrijk en algemeen interessant nieuws is
 • Een incidentele mailbericht over nieuwe ontwikkelingen, functionaliteiten enz.
 • Een training over hoe men aan Wikipedia kan bijdragen en artikelen kan bewerken
 • Vraag 17
 • Hoe vaak bent u ongeveer bezig met de volgende online-activiteiten?
 • Bijna dagelijks
 • Wekelijks
 • Maandelijks
 • Minder dan eens per maand
 • Zelden
 • Nooit
 • Ik weet het niet
 • Producten of diensten die u gebruikt waarderen of beoordelen
 • Reageren op blogs of discussiefora
 • Online winkelen
 • Foto's uploaden
 • Video's uploaden
 • Met een 'intelligent' mobiel toestel (iPhone, Blackberry, etc.) het internet gebruiken
 • Online bekijken van video- of fotostreams
 • Muziek of podcasts beluisteren of downloaden
 • Video's op Youtube of een andere website bekijken
 • SMS-berichten versturen of ontvangen
 • Een eigen blog bijhouden
 • Online actievoeren
 • Vraag 18
 • Nu volgen de namen van enkele online-publicaties, sociale netwerken en andere diensten. Hoe vaak bezoekt u deze websites?
 • Bijna dagelijks
 • Wekelijks
 • Maandelijks
 • Minder dan eens per maand
 • Zelden
 • Nooit
 • Weet niet
 • Care2
 • LinkedIn
 • Twitter of vergelijkbare "microblogging"-diensten
 • Del.icio.us
 • Flickr of een andere fotodienst
 • Facebook
 • YouTube
 • MySpace
 • Vraag 19
 • Welke EEN of TWEE van de volgende nieuwsbronnen gebruikt u het vaakst voor het volgen van nieuws en recente ontwikkelingen?
 • Facebook-berichten
 • Websites van een krant
 • Radio of talkshows
 • Gedrukte kranten
 • Twitter
 • Gedrukte tijdschriften (zoals Newsweek, HP/De Tijd, enz.)
 • Nieuwswebsites (zoals BBC.com, nos.nl, nu.nl, enz.)
 • Overige websites (zoals Google News, blogs of websites met nieuwsoverzichten)
 • Wikipedia
 • Vraag 20 & 21
 • Tot welke beroepsgroep behoort u?
 • Technisch
 • Management
 • Administratief
 • Journalistiek
 • Ondernemers
 • Verkoop of dienstverlening
 • Leerkracht/docent
 • Overheid
 • Militair
 • De non-profit-sector
 • Gezondheidszorg
 • Landbouw/tuinbouw
 • Artiesten/kunstenaars/ambachtelijke sector
 • Student
 • Huisman/huisvrouw
 • Gepensioneerd
 • Vraag 22 & 23
 • Wat is uw hoogst voltooide onderwijsniveau?
 • Middelbare school
 • Hogeschool, Bachelor enz.
 • Universiteit (drs., ir., Master)
 • Gepromoveerd (dr., PhD)
 • Wat is uw huwelijkse staat?
 • Alleenstaand
 • Getrouwd of met levenspartner
 • Gescheiden
 • Ingewikkeld
 • Overig/wil niet zeggen
 • Vraag 24 & 25
 • Wonen bij u thuis kinderen onder de 18 voor tenminste een deel van de tijd?
 • Ja
 • Nee
 • Wat is uw geslacht?
 • Man
 • Vrouw
 • Transseksueel
 • Vraag 26 & 27
 • In welke leeftijdscategorie valt u?
 • 17 of jonger
 • 18-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • 70-79
 • 80 of ouder
 • Wat was het gemiddelde bruto jaarinkomen van uw huishouden in 2009 (euro)? (Ter herinnering: alle vragen in deze enquete zijn alleen voor onderzoek. U zult naar aanleiding van uw deelname aan dit onderzoek GEEN aanbiedingen ontvangen.)
 • Minder dan € 20.000 EUR
 • Tussen € 20.000 en € 40.000 EUR
 • Tussen € 40.000 en € 60.000 EUR
 • Tussen € 60.000 en € 90.000 EUR
 • Tussen € 90.000 en € 150.000 EUR
 • Meer dan € 150.000 EUR
 • Zeg ik liever niet
 • Vraag 28 & 29
 • In welk land woont u?
 • [Country list goes here]
 • Hoe zou u het gebied waar u woont beschrijven?
 • Grote stad
 • Kleine tot middelgrote stad
 • Groot dorp
 • Buitenwijk / klein dorp
 • Buitengebieden met lage bevolkingsdichtheid
 • Ik weet het niet

E-mail[edit]

Onderwerp: Wikipedia hoort graag uw mening

Vanwege uw betrokkenheid bij de Wikipedia-gemeenschap willen we graag van u horen waarom Wikipedia belangrijk voor u is.

Uw visie is voor ons bij Wikipedia erg belangrijk, dus we willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan een speciaal 'Wikipedia-gemeenschapsonderzoek', waarmee u ons kunt helpen in de toekomst beter met onze donateurs te communiceren.

Zou u zou vriendelijk willen zijn om aan dit onderzoek deel te nemen? Dat kan door hier te klikken.

Het invullen van deze enquête zou niet langer dan zeven tot tien minuten moeten duren.

We garanderen u dat uw naam en contactinformatie nooit aan enige andere organisatie verkocht of verhandeld zullen worden. U zult als gevolg van uw deelname aan dit onderzoek geen aanbiedingen ontvangen.

Deelnemen aan de enquête is slechts gedurende een korte periode mogelijk. Klikt u altublieft op de onderstaande link of kopieer deze naar de adresbalk van uw internetbrowser om het onderzoek te starten:

<link>

Dankzij toegewijde Wikipedia-supporters zoals u zijn we in staat te doen wat we doen. Graag horen we uw meningen en ideeën.