Jump to content

Fundraising 2011/Banners 2/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Banners round two
 1. Kapag umambag ng %AMOUNT% ang lahat ng nagbabasa nito,
  matatapos ngayon ang ating paglalagom-puhunan (fundraiser).
 2. Magkaloob po upang mapanatiling malaya ang Wikipedia.
 3. Tulungan niyo po kaming abutin ang hangaring halaga na %AMOUNT% ngayon!
 4. Tinatanggap na namin ang %CURRENCY%
 5. Tinatanggap namin ang %CURRENCY%
Banners round three
 1. Tulungan niyo kaming abutin ang layunin na %AMOUNT% para sa taong ito
 2. Tulungan niyo kaming ilagom ang badyet na %AMOUNT% para sa taong ito
 3. Aming taunang layunin: %AMOUNT%
 4. Ang taunang badyet ng Wikimedia: %AMOUNT%
 5. Ang layunin ngayon: %AMOUNT%
 6. %AMOUNT% pa ang kailangan
Banners round four
 1. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula kay
  Karthik Nadar, may-akda ng Wikipedia
 2. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula sa
  isang taga-ambag ng Wikipedia na may 18,000 pagbabago
LPs round two
 1. Mula kay Karthik Nadar, may-akda ng Wikipedia
 2. Mula sa isang taga-ambag ng Wikipedia
Where your donation goes 2
 1. Bakit kailangan ang iyong kaloob:
 2. Hindi kumikinabang ang Wikipedia, ngunit ito ang panlimang sayt sa web – naglilingkod ito sa halos 470 milyong katao bawa't buwan na may bilyun-bilyong pagtingin sa mga pahina.
 3. Sinisikap naming panatilihing mahagway ang aming mga gawain. May halos isang milyong serbidor ang Google. May halos 13,000 tauhan naman ang Yahoo. Mayroon kaming 679 serbidor at 95 tauhan.
 4. Kailanman hindi kami magpapatakbo ng mga patalastas. Mainam ang komersiyo. Hindi tiwali ang pagpapatalastas. Ngunit hindi ito nararapat sa Wikipedia.
 5. Kung lahat ng nagbasa nito ay gumawa ng munting kaloob, ilang oras lang ang aming kailangan upang maglagom ng puhunan. Hindi lahat ang makakapagkaloob o ayaw magkaloob, ngunit bawa't taon sapat lang ang bilang ng mga taong nagdesisyong magbigay.
 6. Nilalagom lang namin ang halagang aming kailangan. Kapag nailagom na ang aming badyet, hinihinto namin ang paglalagom ng puhunan para sa buong taon.
 7. Sa taong ito, mangyaring magkaloob ng $5, $20, $50 o anumang kaya mo para sa pagpapasanggalang at pagpapanatili ng Wikipedia.