Jump to content

Fundraising 2011/Jimmy Letter 003/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

May halos isang milyong serbidor ang Google. May halos 13,000 tauhan naman ang Yahoo. Mayroon kaming 679 serbidor at 95 tauhan.

Panlima ang Wikipedia at ang mga magkakapatid na sayt nito sa web at naglilingkod ito sa 454 milyong katao bawa't buwan – na may bilyun-bilyong pagtingin sa mga pahina.

Mainam ang komersiyo. Hindi tiwali ang pagpapatalastas. Ngunit hindi ito nararapat dito. Hindi sa Wikimedia.

Natatangi ang SITENAME. Ito'y katulad ng isang aklatan o isang pampublikong liwasan. Ito'y katulad ng isang templo para sa utak. Ito ay isang lugar na mapupuntahan natin para makapag-isip, matuto, magpamahagi ng ating kaalaman sa ibang tao.

Noong itinatag ko ang Pundasyong Wikimedia, maaari ko ngang gawing kompanyang kumikinabang ito na may mga estandarteng pampatalastas, pero iba ang aking ginawa. Sa paglipas ng panahon sumikap kami upang mapanatiling mahagway at maigting ito. Tinutupad namin ang aming misyon, at iniiwan ang mga bagay na walang halaga sa iba.

Kung nagkaloob ng $5 ang lahat ng nagbasa nito, kailangan lang naming maglagom-puhunan (fundraise) sa isang araw ng taon. Ngunit hindi lahat ang makakapagkaloob o ayaw magkaloob. At mainam iyon. Bawa't taon sapat lang ang bilang ng mga taong nagdesisyong magbigay.

Sa taong ito, mangyaring magkaloob ng $5, €20, ¥1000 o anumang kaya mo para sa pagpapasanggalang at pagpapanatili ng mga proyektong Wikimedia.

Salamat,

Jimmy Wales
Tagapagtaguyod ng Wikipedia