Fundraising 2011/Thank You Mail/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Minamahal na [first name]

Isa kang kamangha-manghang tao at maraming salamat po sa inyong pagkakaloob sa Pundasyong Wikimedia!

Ganito naming binabayaran ang aming mga gastusin -- sa pamamagitan ng mga taong tulad mo na nagbibigay ng limang dolyar, dalawampung dolyar, sandaang dolyar. Ang pinakapaborito kong kaloob mula sa nakaraang taon ay mula sa isang batang babae mula sa Inglatera noong na nagbahagi ng limang libra, na nakiusap pa sa kaniyang mga magulang na payagan siyang ipagkaloob ang kaniyang baon. Ang mga taong tulad mo, na nakisali sa batang babaeng iyon, ang dahilan kung bakit posibleng gawin ng Wikipedia ang pagbabahagi ng malaya at mapag-aabutang impormasyon nang walang kinikilingan, para sa lahat ng tao sa mundo. Sa lahat ng mga tumutulong sa amin na mabayaran ang mga ito, at kahit na sa ibang tunay na walang kakayahang makatulong, maraming salamat po.

Alam kong napakadaling huwag pansinin ang aming mga pakiusap, at natutuwa kami na hindi mo ito ipinagwalang-bahala. Mula sa inyong lingkod, at sa mahigit 10,000 mga kusang-loob na nagsususlat ng Wikipedia: maraming salamat sa iyong pagtulong na gawing mas magandang lugar ang mundong ito. Maingat naming gagamitin ang inyong kaloob at nagpapasalamat kami sa ibinigay ninyong pagtitiwala sa amin.

Maraming salamat po,
Sue Gardner
Direktora ng Tagapagpaganap, Pundasyong Wikimedia


Opsiyon sa 'di-pagsali:
Bilang isang tagapagkaloob, nais naming ipagpaalam sa inyo ang lahat ng aming mga gawaing pampamayanan at paglalagom-puhunan (fundraiser). Kung ayaw niyong makatanggap ng ganitong uri ng e-liham mula sa amin, i-klik lamang ang buton sa ibaba upang matanggal kayo sa aming talaan:

[unsub link]

Para sa inyong kabatiran: ang inyong kaloob na ginawa noong [date] ay may halaga na [amount].

Ang sulat na ito ay maaaring magsisilbing patunay ng inyong pagkakaloob. Walang anumang produkto o serbisyo, maging sa kabuuan o ilang bahagi lamang, ang ibinigay na kapalit ng ambag na ito. Ang Pundasyong Wikimedia (Wikimedia Foundation, Inc.) ay isang korporasyong 'di-kumikinabang at mahabagin na may kalagayang 501(c)(3) puwera sa buwis sa Estados Unidos. Ang aming lihaman ay 149 New Montgomery, 3rd Floor, San Francisco, CA, 94105. Bilang ng pagkakapuwera sa buwis sa Estados Unidos: 20-0049703