Jump to content

Fundraising 2011/Banners and LPs/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Round one banners
 1. Basahin Ngayon
 2. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula kay
  Jimmy Wales, ang tagapagtaguyod ng Wikipedia.
 3. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula kay
  Brandon Harris, tagapagprograma ng Wikipedia
 4. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula sa
  may-akda ng 2,463 artikulo sa Wikipedia
 5. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula sa
  may-akda ng 549 artikulo sa Wikipedia
 6. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula kay
  Ryan Kaldari, tagapagprograma ng Wikipedia
 7. Pakibasa:
  Isang panawagan mula sa aming mga tauhan
 8. Pakibasa:
  Isang personal na panawagan mula kay
  Maryana Pinchuk, mananaliksik ng Wikipedia
Round one LP headers
 1. Isang panawagan mula kay Jimmy Wales, ang tagapagtaguyod ng Wikipedia.
 2. Mula kay Brandon Harris, tagapagprograma ng Wikipedia
 3. Mula kay Alan Sohn, may-akda ng Wikipedia
 4. Mula kay Susan Hewitt, may-akda ng Wikipedia
 5. Mula kay Ryan Kaldari, tagapagprograma ng Wikipedia
 6. Mula sa mga Tauhan ng Pundasyong Wikimedia
 7. Mula kay Maryana Pinchuk, mananaliksik ng Wikipedia
Where your donation goes
 1. Saan pupunta ang inyong kaloob
 2. Teknolohiya: Mga serbidor, bandwidth, pagpapanatili, pagpapaunlad. Panlimang websayt sa buong mundo ang Wikipedia, at bahagi lang sa halagang ginagastos ng ibang mga pangunahing websayt ang ginagastos para sa pagtatakbo nito.
 3. Mga Tauhan: May libu-libong empleyado ang iba sa mga sampung pangunahing websayt. Kami ay may 100 lamang, ngunit ang iyong handog ay maaaring maging isang malaking puhunan sa mas mahusay na organisasyong 'di-kumikinabang.