Fundraising 2011/Core messages/tl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Mga Pahinang Lapagan

 1. Para sa karagdagang impormasyon o sa iba pang paraan ng pagbibigay, mag-klik dito.
 2. Hindi namin iipunin ang impormasyon ng iyong tarhetang pang-utang (credit card), at ang inyong personal na datos ay sakop ng aming patakaran sa paglilihim.
 3. Isang panawagan mula kay Jimmy Wales, ang tagapagtaguyod ng Wikipedia.
 4. Pumili ng iyong halagang handog:
 5. Magkaloob na ngayon
 6. Sumasang-ayon ako na makatanggap paminsan-minsan ng mga balita mula sa Pundasyong Wikimedia
 7. Iba:
 8. Kailangan mong magkaloob ng halagang hindi bababa sa $1
 9. Magkaloob buwan-buwan
 10. Sinisikapan naming gawin mas madali para sa mga tao sa bawat bansa na magkaloob. Ipabatid po sa amin kung paano pa namin magagawa itong mas madali para sa iyo. Ipadala ang iyong mga suhestiyon sa: <email address will be inserted here>.
 11. Para sa sagot sa mga karaniwang itinatanong, mag-klik dito
 12. May mga tanong o komento? Makipag-ugnay sa: donate@wikimedia.org

Mga Estandarte / LP

 1. Pakibasa po: isang personal na panawagan mula kay Jimmy Wales, ang tagapagtaguyod ng Wikipedia.
 2. Basahin
 3. Tulungan kaming abutin ang aming mithi: $24 milyon

Mga Buton

 1. Magkaloob sa pamamagitan ng Tarhetang Pang-utang
 2. Magkaloob sa pamamagitan ng PayPal
 3. Magkaloob sa pamamagitan ng Pagsasalin sa Bangko

Saan pupunta ang iyong kaloob

 1. Saan pupunta ang iyong kaloob
 2. Teknolohiya: Mga serbidor, bandwidth, pagpapanatali, pagpapaunlad. Panlimang websayt sa buong mundo ang Wikipedia, at bahagi lang sa halagang ginagastos ng ibang mga pangunahing websayt ang ginagastos para sa pagtatakbo nito.
 3. Mga Tauhan: May libu-libong empleyado ang iba sa mga sampung pangunahing websayt. Kami ay may 100 lamang, ngunit ang iyong handog ay maaaring maging isang malaking puhunan sa mas mahusay na organisasyong 'di-kumikinabang.

Pasasalamat / Mga Kuwento

 1. Magbasa kung bakit sinusuportahan ng mga ibang mga tagapagkaloob sa buong mundo ang Wikipedia at mga magkakapatid na proyekto nito, o tingnan kung may programa ang iyong kompanya para sa pagtatapat ng handog.
  Sabihin mo sa buong mundo na sinusuportahan mo ang Wikimedia: i-tweet mo gamit ang hashtag na #keepitfree!
 2. Sa pagtatak ng kahong ito, pinapahintulutan mo ang Pundasyong Wikimedia na ambisuhan ka tungkol sa inyong kuwento, at para gamitin ito para isapubliko ang Pundasyong Wikimedia at ang mga proyekto nito.
 3. Opsyonal
 4. Edad