Help:Diff/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Doracaku MediaWiki: Përmbajtja Leximi | Redaktimi | Mirëmbajtja | Administrimi | Shtojca | +/-


Kjo faqe jep shpjegime për funksionin "tani" d.m.th në kuptimin dallimi i ndryshimeve "tani" dhe në "fund".

Funksioni tani (versionet anglisht diff) është dallimi në mes të versioneve të faqeve. Kjo mund të shikohet në faqet e bashkangjitura me funksionin Historiku i faqes d.m.th në historikun e faqes dhe paraqet versionet e asaj faqe. Kolona e rrathëve "radio" në anën e majtë është për të zgjedhur versionin më të vjetër ndërsa ajo e djathta për versionet e reja. Si rezultat i zgjedhjes së dy versioneve dhe shtypjes së pullës "Krahasoni versionet e zgjedhura" do të ngarkohet një faqe në të cilën paraqiten dallimet në mes të tyre dy versioneve.

Në rastet e faqeve speciale si Ndryshime së fundmi mund të bëhen krahasimet në mes të dy versioneve të paraqitura aty.

Po ashtu një funksion i tillë krahasues është i integruar edhe gjatë redaktimit. Në këtë rast krahasohet versioni i fundit i faqes me redaktimin e bërë nëse shtypet pulla "Trego ndryshimet"


Si duket[edit]

Ky shembull tregon një nga pamjet e tilla (për MediaWiki):

Revision as of 22:32, Aug 03, 2003

Angela (Talk | contribs)
Edit summaries in diffs are great

Revision as of 00:10, Aug 18, 2003
Tim Starling (Talk | contribs)    [rollback]
Reverted edits by Angela to last version by Anthere


Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Gjuha: English · català · français · italiano · 日本語 · русский · shqip · 中文

Links to other help pages[edit]

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors
Gjuha: English · català · français · italiano · 日本語 · русский · shqip · 中文