Jump to content

Help:URL/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve të jashtme" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyjet që lidhin faqet e projektit me faqet në intenet.

Zakonisht këto lidhje përdoren në fund të fletës ku shkruhet një nëntitull "Lidhje të jashtme".

Adresat e URL-së të jashtëme

[edit]

Nyja për lidhje të jashtëme mund të paraqitet në këto forma:

 • caku: http://meta.wikimedia.org/ tregohet si: http://meta.wikimedia.org/
 • [ caku para-pamja ], me një fushë boshe në mes: [http://meta.wikimedia.org/ wikimedia] tregohest si wikimedia (shiko dhe Nyja me parameter)
 • [ caku ] - tregohet sipas radhës në faqe 1,2,3,... : [http://meta.wikimedia.org/] tregohet si: [1]


Caku është një adresë URL e cila mund të fillojë me "http://" ose "ftp://"; "file://" nuk punonë për boshet. Si ative funksionon vetëm në MSIE. Për të aktivizuar duhet futur $wgUrlshënimet e protololit në LocalSettings.php;

Shembull:

A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@

Zëvendësimet:

   "  #  $  %  &  '  *  ,  :  ; 
%20 %22 %23 %24 %25 %26 %27 %2a %2c %3a %3b
 <  >  ?  [  ]  ^  `  {  |  }
%3c %3e %3f %5b %5d %5e %60 %7b %7c %7dPërdorimi në stampa

[edit]

Përdorimi i lidhjeve të jashtëme në stampa mund të jetë në këto raste apo forma:

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title={{{1}}}

Varabëlës {{{1}}} duhet futur vleren e plotë duke i plotësuar fushat boshe me nën-vizë si dhe për shkronjat si p.sh.:Ç duhet futur kodet e shmangies.

{{fullurl:{{{1}}}|{{{2}}}}}

[{{fullurl:Template:{{{1}}}|action=edit}} {{MediaWiki:Edit}} {{{2|{{{1}}}}}}].


Faqja e re

[edit]

Faqet janë të krijuara me një numër identiteti në formën Faqja_id sipas rradhës. Shiko (en) m:page table


Shiko dhe (en) m:Multiple titles.


Funksioni edit

[edit]

Është fjala për funksionin e redaktimit Shembull:

Freskimi/zbrazja

[edit]

Në disa aste ndihëmon freskimi apo zbrazja e hambarit të ngarkuar nga adresa e URL-së për të parë pamjen aktuale. //meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Help:URL/sq&action=purge

etj

[edit]

Ka disa vegla dhe funksione që ju lehtësojnë bartjen e faqeve, teksteve dhe veprime të ndryshme sikurse arkivimi i drej për drejt nga adresa e wiki-t: //meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Help:URL/sq&action=raw .

Funksione tjera janë : view, watch, unwatch, delete, revert, rollback, unprotect, info, markpatrolled, validate, render, deletetrackback, dhe history. Shiko dhe (en)MediaWiki:Badaccesstext.)


Shiko dhe këtu

[edit]
Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: