Jump to content

Help:Footnotes/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Nën shënimeve" d.m.th në kuptimin shpjegime shtojca që shkruhen në fund të faqeve apo në fund të figurave. Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.

Këto lidhje përdoren zakonisht në fund të fletës për të treguar burimin e të dhënave që janë përdorur në tekstin e faqes. Me fjalë tjera e dokumentojnë përmbajtjen sikurse lidhjet e jashtme të cilat e dokumentojnë me faqe nga interneti.


Metoda për citime[edit]

 • <ref>teksti i cituar</ref>
 • <ref name="id">teksti i cituar</ref>
  Ky lloj i thonjëzave përdoret për të futur id (radhitur citimin).
 • <ref name="id"/>
  Në rast se teksti i cituar duhet përmendur më shumë se njëherë ë një faqe, mund të bëhet e këtë formë
 • <references/>
  Krijimi i seksionit me qëllim të paraqitjes së përmbajtjes së të gjitha citimeve <ref>, kudo që janë bërë në faqe.

Shembuj[edit]

<ref name=Perry>Perry's Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984.</ref>
<ref name=Perry/>
<ref name=Perry/>
<ref>Excel For Dummies, First Edition, Hungry Minds, Inc., 1980.</ref>


(1-ra) [1] text word referenced to Perry's Handbook
(2-ta) [1] text word referenced to Perry's Handbook
(3-ta) [1] text word referenced to Perry's Handbook
Vetëm teksti i [2] do të citohet si i "Excel book"-it.

Paraqitja në seksion:

== Burim i të dhënave==<br />
<div class="references-small">
<references />
</div>

Rezulltati i këaj faqe duhet të jetë si më poshtë:

Burim i të dhënave[edit]

 1. a b c Perry's Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984.
 2. Excel For Dummies, First Edition, Hungry Minds, Inc., 1980.Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: