Jump to content

Help:Piped link/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve të brendëshme" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyjet që lidhin faqet përbrenda projektit. Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.

Këto fleta përdoren në të gjitha hapësiat në çdo pjesë të faqeve.Shembuj

[edit]

*[[project:a (b)|]]
*[[w:project:a (b)|]]
*[[de:project:a (b)|]]
*[[wiktionary:project:a (b)|]]
*[[wiktionary:de:project:a (b)|]]
*[[wikibooks:project:a (b)|]]
*[[wikiquote:project:a (b)|]]
*[[wikisource:project:a (b)|]]

Rezulltat e shënimit të tyre do të jetë


Shko dhe këtu

[edit]


Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: