Help:Editor/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Doracaku MediaWiki: Përmbajtja Leximi | Redaktimi | Mirëmbajtja | Administrimi | Shtojca | +/-


Kjo është një pjesë e listës nga Përmbajtja e Doracakut Mediawiki dhe jepër lidhje për fletat udhëzuese që nevojiten gjatë redaktimit apo përpunimit të fletave në Mediawiki.


Pasqyra[edit]

Kjo është pasqyra e fletave të shumë-fishta përmajtjet e të cilave janë paeaqitur ndaras sipas vegave

Sipas veglave ndaras[edit]

Shiko ndarasë
Redaktimi(en)
Fillimi i faqeve të reja (en)
Emërtimi i faqeve (en)

Referimet
Lidhjet (en)   Adresat URL (en)
Wiki lidhjet (en)
Lidhjet ndërwiki (en)
Nën shënimiet (en) (Burim të dhënash)

Formatimi
Wiki tekstet (en)   CSS(en)
Listat (en)   Tabelat (en)
HTML dhe Wiki-tekstet (en)
Figurat dhe skedat (en)
Formularët (en)   (en)

Organizimi
Seksionet/Nëntitujt (en)
Kategoritë (en)
#Ridrejtimet (en) (forward)
Hapësirat (en)
Zhvendosjet (en)
Gjatësia e faqes (en)

Fiksimi i faqes
Kthimi i versioneve të mëparshme (en)
Testimet (en)
Tregimi i para pamjeve (en)

Regjistrimi
Redaktimet e shkurtesave (en)
Veglat e përdorura gjatë redaktimit (en)
Fjalët e rezervuara (en)
Stampat (en)
Variabëlat (en)
Veprimet llogaritëse (en)

Komunikimi
Fusha përshkruese e redaktimeve (en)
Faqet e bisedave (en)
Konfliktet gjatë redaktimeve (en)
Redaktmet e vogla (en)

etj.
Shenjat karakteristike (en)
Livadhi i ushtrimeve (en)Links to other help pages[edit]

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors