മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 66% complete.
Outdated translations are marked like this.
മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നു: ഒരു 'പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടറിന്റെ' ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ (പ്രസ്ഥാന അധികാരപത്രം) വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർവ്വചിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണമായിരിക്കും; പ്രസ്ഥാന ഭരണത്തിനായി ഒരു പുതിയ ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ. മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി മുൻഗണനയാണ്.$ref ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിശാലമായ അംഗീകാര (റാറ്റിഫിക്കേഷൻ) പ്രക്രിയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കമ്മിറ്റിയുടെ ആന്തരിക ഘടന രൂപീകരണം

നവംബർ 2021 - പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും


തീരുമാനമെടുക്കൽ
(ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക)


വിവരണം

സ്ട്രാറ്റജി ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച്,$ref മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഇനിപ്പറയുന്നവയെല്ലാം ചെയ്യും:

 • ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ, പ്രാദേശിക, തീമാറ്റിക് ഹബ്ബുകളുടെയും നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തീരുമാനമെടുക്കൽ ബോഡികളുടെയും റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാന ഘടനകൾക്കുള്ള മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും നയങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക,
 • എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും നിയമാനുസൃതവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ പ്രസ്ഥാനത്തിലുടനീളമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്കും പ്രക്രിയകൾക്കുമുള്ള ആവശ്യകതകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും സജ്ജമാക്കുക, ഉദാ. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി::
  • സുരക്ഷിതമായ സഹകരണ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന്,
  • പ്രസ്ഥാനത്തിലുടനീളമുള്ള വരുമാന ഉൽപാദനവും വിതരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്
  • ഉചിതമായ ഉത്തരവാദിത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വിഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതു ദിശ നൽകുന്നതിന്.
  • കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും നിർവ്വചിക്കുന്നതിന്.
  • പങ്കാളിത്തത്തിനും പങ്കാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിന്.

ടൈംലൈൻ

ഇതൊരു പ്രാഥമികനിലവിവരമാണ്‌. രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും വിശദമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ തീയതികള്‍ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.തിരക്കിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള പാളിച്ചകള്‍ ഒഴിവാക്കാനും സമൂഹത്തോടും പങ്കാളികളോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഉറപ്പാനും കൂടിയാണ്‌ സമയബന്ധിതമായി ഇതിനെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നത്.

കാലാവധി ഘട്ടം 2
നവംബർ 2021 - ജനുവരി 2022 Setting up the support systems and internal processes of the Drafting Group
Research and information-gathering
ഫെബ്രുവരി - ഒക്ടോബർ 2022 Research and information-gathering
Creating the initial draft of the Charter content in conversation with all stakeholders
നവംബർ 2022 First batch of the Movement Charter draft chapters (Preamble, Values & Principles, and Roles & Responsibilities statement of intent) published
നവംബർ 2022 - ജനുവരി 2023 എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കുമായി അവലോകനത്തിനും ഭേദഗതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിളി
ഫെബ്രുവരി - മാർച്ച് 2023 എം‌.സി‌.ഡി‌.സി. ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പ്രതികരണവും പരിഷ്‌ക്കരണവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു
ഏപ്രിൽ - മെയ് 2023 മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ അംഗീകാര രീതി സംബന്ധിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസൾട്ടേഷൻ
April – July 2023 അടുത്ത ബാച്ച് അധ്യായങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൽ (ചുവടെ കാണുക)
ജൂൺ - ജൂലൈ 2023 മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റുകളുടെ രണ്ടാം ബാച്ച് പുനരവലോകനത്തിനായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
ജൂലൈ - ഡിസംബർ 2023 Community consultation on the second batch of the Movement Charter draft chapters
March – April 2024 Community consultation of the full charter draft
Extra cycles: If all is well, we can move to ratification. If not, there will be another 3 month cycle for revising the text, 2 months for review, and so on.
June 2024 മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടറിനായുള്ള അംഗീകാര പ്രക്രിയ


അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഇടപെടുക

[[Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee/Updates|ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുടേയും ആന്തരിക പ്രക്രിയകളുടേയും സജ്ജീകരണം.]]