Tipang Kasulatan ng Kilusan

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 100% complete.

Ang Movement Charter o Tipang Kasulatan ay isang iminumungkahing katibayan, upang tukuyin ang mga katungkulan at pananagutan ng kalahatang mga kasapi at katauhan ng Wikimedia movement; kabilang nito ang pagbubuo ng isang bagong Pandaigdigang Konseho (Global Council) na magpapalakad nito.

Ang Tipang Kasulatan ng Kilusan (Movement Charter) ay ipinapauna (priority), ayon sa Movement Strategy o Pamamaraang Kilusan.

Mga kasalukuyang balangkas


Patungkol

Ang panukalang ulat sa Movement Strategy na "Ensure Equity in Decision-making" ay ikikilos ng Tipang Kasulatan (Movement Charter) upang:

 • Ilapat ang mga pinagkakahalagaan, paninindigan at mga patakaran para sa pagkakaugnay ng Kilusan, kasama ang mga katungkulan at pananagutan ng isang Pandaigdigang Konseho; kasama din ang mga rehiyonal (regional) at pampakay (thematic) na mga Saniban (Hubs), gayundin ang mga samahang mataguyod na at yoong mga hindi pa, at mga pulong na nagpapasya (decision-making bodies).
 • Magtakda ng mga patakaran at pamantayan ukol sa mga pagpapasya at pamamaraan ng Kilusang Wikimedia, na pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga kasanib nito. Mga halimbawa nito::
  • Pagpapanatili ng isang palugig na kapaligiran sa pagtutulungan,
  • Pagtiyak ng mga kinikita ng Kilusan at ang kanyang pamamahagi
  • Pagbigay ng isang pangkalahatang hakbangin, ukol sa paglalaan ng mga materyal at yaman, na may katumbas na pananagutan.
  • Pagsaad kung paanong ang mga pamayanan (communities) ay maaring makipagtulungan sa isa't isa; na maylikas ang pananagutan.
  • Pagtatakda ng mga inaasahan sa pakikipag-lahok, at ang mga karapatan ng mga kalahok.

Taning na Panahon

Ito ay isang "dynamic timeline" o taning na maaring may ipagbago. Bagamat ito ay pinapakita ang mga kinakailangang hakbang sa pagbubuo ng Tipang Kasulatan (Movement Charter), "ang mga petsa ay maaring mabago". Ano mang pagbabago ay maaaring gawin upang maiwasan ang pagmamadali ng proseso, lalo na't kapag may pagtatalakay sa mga pamayanan (communities) at mga kalipi (stakeholders); sapagkat itoý mahirap ihinto kung may takdang panahon.

Haba ng Panahon Hakbang
Nobyembre 2021 - Enero 2022 Pagbubuo ng mga sistemang pang-suporta at mga panloob na proseso ng Drafting Group

Pagsasaliksik at pagtitipon ng mga nalaman

Pebrero - Oktubre 2022 Pagsaliksik at pagtipon ng mga nalaman

Paglikha ng unang "draft" ng Charter dulot ng pakikipag-usap sa lahat ng mga kasanib (stakeholders)

Nobyembre 2022 Ang unang pahatid ng mga kabanatang "draft" ng mga sumusunod: Pambungad (Preamble); Mga Kaugalian at Paninindigan (Values ​​& Principles); at Katungkulan at Pananagutan (Roles & Responsibilities statement of intent) na dapat ay ilathala
Nobyembre 2022 - Enero 2023 Community consultation tungkol sa unang batch na draft ng mga kabanata ng Tipang Kasulatan (Movement Charter)
Pebrero - Marso 2023 Pagninilay-nilay sa mga katugunan at pagretoke sa unang hatid (batch) ng draft ng mga kabanata (draft chapters)
Abril 2023 Pagdulog sa Pamayanan hinggil sa Movement Charter ratification methodology proposal
Abril-Hulyo 2023 Pagsususulat ng pangalawang hatid ng mga draft na kabanata ng Movement Charter
Hulyo 2023 Pangalawang hatid ng mga Movement Charter draft chapters (Hubs, Global Council, Roles & Responsibilities at Glossary) na dapat ay mailimbag
Hulyo - Septiyembre 2023 Pakikipag-panayam (Community consultation) sa pamayanan tungkol sa pangalawang hatid (second batch) ng mga draft na kabanata (chapters) ng Tipang Kasulatan ng Kilusan (Movement Charter)
Septiyembre - Disyembre 2023 Mga konsultasyon ng MCDC sa mga lokal na kaganapan
Nobyembre 2023 - Marso 2024 Pagbalik-suri at ikalawang pag-ulit sa pagbalangkas ng buong Movement Charter
ika-2 ng Abril 2024 Unang kaanyuaan ng pambuong Charter ay inilathala
Abril 2024 Sangguni sa Pamayanan ukol sa kabuboang balangkas ng charter
Mayo-Hunyo 2024 Pagtatapos ng kabuboang charter text batay sa katugonan ng pamayanan.
Paghahanda ng halalan sa pagpapatibay ng Tipang Kasulatan ng Kilusan (Movement Charter)
ika-25 ng Hunyo hanggang ika-9 ng Hulyo 2024 Halalang pagpapatibay para sa Tipang Kasulatan (Movement Charter)

Manatiling maalam; makisangkot