Điều lệ Phong trào

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ban Soạn thảo Điều lệ Phong trào giải thích: mục đích của 'điều lệ phong trào' là gì?

Điều lệ Phong trào là một tài liệu được đề xuất để xác định vai trò và trách nhiệm cho tất cả các thành viên và thực thể của phong trào Wikimedia, bao gồm cả việc đưa ra một Hội đồng Toàn cầu mới để điều hành phong trào.

Điều lệ Phong trào là một ưu tiên hàng đầu của Chiến lược Phong trào.

Dự thảo hiện tại


Giới thiệu

Khuyến nghị "Đảm bảo Công bằng trong việc ra quyết định" nằm trong Chiến lược Phong trào tuyên bố rằng Điều lệ Phong trào sẽ:

 • Đặt các giá trị, nguyên tắc và cơ sở chính sách cho các cấu trúc Phong trào, bao gồm vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Toàn cầu, các trung tâm khu vực và chuyên đề, cũng như các thực thể và cơ quan ra quyết định hiện có và được thành lập mới khác,
 • Đặt ra các yêu cầu và tiêu chí cho các quyết định và quy trình trong toàn Phong trào để trở nên hợp pháp và được tất cả các bên liên quan tin tưởng, ví dụ: vì:
  • Duy trì môi trường cộng tác an toàn,
  • Đảm bảo tạo và phân phối lợi ích trên toàn Phong trào,
  • Đưa ra một định hướng chung về cách thức phân bổ nguồn lực với các cơ chế trách nhiệm thích hợp.
  • Xác định cách thức các cộng đồng làm việc cùng nhau và có trách nhiệm với nhau.
  • Đặt ra các kỳ vọng về sự tham gia và quyền của những người tham dự.

Mốc thời gian

Đây là 'dòng thời gian sơ bộ. Mặc dù nó chỉ ra một cách khái quát các bước liên quan đến việc tạo ra Điều lệ Phong trào, ngày tháng có thể được thay đổi sau này. Những thay đổi trên có khả năng thực hiện để tránh quá trình diễn ra quá gấp rút, đặc biệt là khi tham khảo ý kiến cộng đồng và các bên liên quan khác, vì vậy khó có thể có giới hạn ở một khung thời gian cố định.

Giai đoạn Bước
Tháng 11 năm 2021 - Tháng 1 năm 2022 Thành lập các hệ thống hỗ trợ và quy trình nội bộ của Nhóm Soạn thảo
Nghiên cứu và thu thập thông tin
Tháng 2 - Tháng 10 năm 2022 Nghiên cứu và thu thập thông tin
Tạo dự thảo ban đầu của nội dung Điều lệ trong cuộc thảo luận với tất cả các bên liên quan
Tháng 11 năm 2022 Đợt đầu tiên của các chương trong dự thảo Điều lệ Phong trào (Lời mở đầu, Giá trị & Nguyên tắc, và Vai trò & Tuyên bố trách nhiệm về mối quan tâm) đã được công bố
Tháng 11 năm 2022 - Tháng 1 năm 2023 Tham vấn cộng đồng về đợt đầu tiên của các chương dự thảo của Điều lệ Phong trào
Tháng 2 - Tháng 3 năm 2023 Phản ánh về phản hồi và sửa đổi dự thảo chương đầu tiên
Tháng 4 năm 2023 Tham vấn cộng đồng trên Đề xuất phương pháp phê chuẩn Điều lệ Phong trào
Tháng 4 - Tháng 7 năm 2023 Soạn thảo đợt thứ hai của các chương của dự thảo Điều lệ Phong trào
Tháng 7 năm 2023 Đợt thứ hai của các chương trong dự thảo Điều lệ Phong trào (Trung tâm, Hội đồng toàn cầu, Vai trò & Trách nhiệmbảng chú giải) đã được công bố
Tháng 7 - Tháng 9 năm 2023 Tham vấn cộng đồng về đợt thứ hai của các chương dự thảo Điều lệ Phong trào
Tháng 9 - tháng 12 năm 2023 MCDC consultations at local events
Tháng 11 năm 2023 - Tháng 3 năm 2024 Xem xét phản hồi và biên soạn lần lặp thứ hai của Hiến chương Phong trào bản đầy đủ
Tháng 4 năm 2004 Phiên bản đầu tiên của Hiến chương Phong trào bản đầy đủ được xuất bản

Tháng 4 năm 2024 Tham vấn cộng đồng về dự thảo hiến chương đầy đủ
May 2024 Preparation for the ratification vote of the Movement Charter
Tháng 6 năm 2024 Quy trình phê chuẩn Điều lệ Phong trào

Luôn cập nhật thông tin, tham gia