Jump to content

Movement Strategy/Recommendations/Innovate in Free Knowledge/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Innovate in Free Knowledge and the translation is 100% complete.
Innovation inom fri kunskap

What

En kort video om denna rekommendation.

Vi kommer kontinuerligt att utforska och expandera projekt inom fri kunskap, för att fortsätta vara relevanta och uppnå rörelsens vision om att ge tillgång till världens samlade kunskap. Vi kommer att uppmuntra människor att experimentera med och skapa nya projekt och policyer för att åtgärda luckor inom den rättvisa kunskapen.

Vi kommer att satsa på innovation med olika innehållsformat, utveckla nya mjukvarufunktioner inom wikimediaprojekt, integrera olika verktyg bättre i redigerarupplevelsen, etablera partnerskap med andra projekt inom fri kunskap och förbättra våra policyer för att inkludera en större mångfald av kunskapsområden och leverera kunskap som en tillgång för alla.

Changes and Actions

  • Konsultera gemenskaper och experter i syfte att identifiera policyer, i wikimediaprojekt, som hindrar tillgången till innehåll relaterat till underrepresenterade gemenskaper (det kan till exempel gälla notabilitet).
  • Skapa vägar till nya projekt, skapa nya funktionaliteter, eller uppmuntra gemenskaper att skapa nya policyer som motverkar dessa hinder. Målet är att säkerställa inkludering och bevarande av alla former av mänsklig kunskap i alla sociokulturella kontexter (till exempel uppmuntra förfinade kriterier för tillförlitlighet för att identifiera pålitliga källor från orala eller icke-västerländska kulturresurser, och uppmuntra till att kriterier för notabilitet är relevanta för alla sammanhang).
  • Bygga nödvändig teknik för att innehåll inom fri kunskap ska finnas tillgängligt i olika format. Stödja varierande former av konsumtion av och bidragande till våra projekt (till exempel text, ljud, bild, video, geospatial data).
  • Skapa verktyg och partnerskap för att underlätta framtagandet av innehåll från andra databaser och kunskapsbaser till våra projekt.

Rationale

Wikipedias egenskaper har resulterat i en framgångsrik encyklopedisk, beskrivande och faktabaserad kunskapskropp. Men egenskaperna har också begränsat vilket innehåll som kan finnas med. Exempelvis finns en brist i att hantera källor och notabilitet som orsakat att vissa ämnen utesluts. Det gäller till exempel ämnen om underrepresenterade eller helt orepresenterade samhällen, som ursprungsbefolkningar som historiskt sett inte har haft maktpositioner och inte kunnat bygga en infrastruktur för dokumentation på samma sätt.

Mediainnehåll som ljud och video används inte lika mycket i wikimediaprojekt som på andra plattformar. Det finns också många viktiga kunskapsformer som inte har en encyklopedisk natur men som ändå är värdefulla (till exempel tidskriftsartiklar, vägledningar och släktforskning). Därför behöver vi hitta innovativa vägar förbi dessa begränsningar i de existerande wikimediaprojekten, och låta det bli en del av våra mål för mer fri och inkluderande kunskap om samhällen som saknas för närvarande.

För att våra projekt ska kunna vara tekniskt anpassade till att inkludera fler kunskapsformat, finns det ett behov av att underlätta återanvändande av innehåll på plattformar bortom Wikimedia. På samma sätt behöver vi också nyttja resurser från andra pålitliga plattformar för data och kunskap och använda det i wikimediaprojekt. Detta verkar oundvikligt i det nuvarande och framtida tekniska ekosystem som vi lever i, som kräver förändring, flexibilitet och experimenterande av den som vill fortsätta vara relevant.