Help:Image page/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Doracaku MediaWiki: Përmbajtja Leximi | Redaktimi | Mirëmbajtja | Administrimi | Shtojca | +/-


Kjo faqe jep shpjegime për funksionin "Ngarkoni skeda" d.m.th në kuptimin futja e skedave (fotografisë ,muzikës) të formateve të caktuara në kryebankën (databazë) e sisemit operues me qëllim që të mundësoj paraqitjen e tyre në faqe të projektit.

Ky funksion është i lidhur për çdo faqe të projektit dhe për përdoruesin është i dukshëm në shtyllën standarte në anën e majtë të faqes.

Përshkrimi i skedës[edit]

Versione tjera[edit]

Po që se ekzistojnë verzione tjera të skedës (sidomos për barrat e mëdha) atëher duhet ridrejtuar.

Kategorizimi i fotografive[edit]

Fotografitë mund të futen në të njëjten kategori sikurse edhe faqet tjera por në praktikë ato ndahen nuk futen në të njëjten kategori.

Në projektin Commons, kryesisht janë figura për këtë edhe futja në kateori të përbashkët me artikullin kuptohet pasi që artikuj aty nuk ka por ato faqe shërbejnë për paraqitje të figurave.

Fotografit nuk ka nevojë të redaktohen (sipas dëshirës), kategorizimi i tyre bëhet me listën përzgjedhëse. Shiko (en) upload summary.

Shiko dhe këtu[edit]


Links to other help pages[edit]

Help contents
Meta · Wikinews · Wikipedia · Wikiquote · Wiktionary · Commons: · Wikidata · MediaWiki · Wikibooks · Wikisource · MediaWiki: Manual · Google
Versions of this help page (for other languages see further)
What links here on Meta or from Meta · Wikipedia · MediaWiki
Reading
Go · Search · Stop words · Namespace · Page name · Section · Backlinks · Redirect · Category · Image page · Special pages · Printable version
Tracking changes
Recent changes (enhanced) | Related changes · Watching pages · Diff · Page history · Edit summary · User contributions · Minor edit · Patrolled edit
Logging in and preferences
Logging in · Preferences · User style
Editing
Starting a new page · Advanced editing · Editing FAQ · Edit toolbar · Export · Import · Shortcuts · Edit conflict · Page size
Referencing
Links · URL · Piped links · Interwiki linking · Footnotes
Style and formatting
Wikitext examples · CSS · Reference card · HTML in wikitext · Formula · List · Table · Sorting · Colors · Images and file uploads
Fixing mistakes
Show preview · Testing · Reverting edits
Advanced functioning
Expansion · Template · Advanced templates · Parser function · Parameter default · Variable · System message · Substitution · Array · Calculation · Embed page
Others
Special characters · Renaming (moving) a page · Preparing a page for translation · Talk page · Signatures · Sandbox · Legal issues for editors