Help:Image page/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki


Kjo faqe jep shpjegime për funksionin "Ngarkoni skeda" d.m.th në kuptimin futja e skedave (fotografisë ,muzikës) të formateve të caktuara në kryebankën (databazë) e sisemit operues me qëllim që të mundësoj paraqitjen e tyre në faqe të projektit.

Ky funksion është i lidhur për çdo faqe të projektit dhe për përdoruesin është i dukshëm në shtyllën standarte në anën e majtë të faqes.

Përshkrimi i skedës[edit]

Versione tjera[edit]

Po që se ekzistojnë verzione tjera të skedës (sidomos për barrat e mëdha) atëher duhet ridrejtuar.

Kategorizimi i fotografive[edit]

Fotografitë mund të futen në të njëjten kategori sikurse edhe faqet tjera por në praktikë ato ndahen nuk futen në të njëjten kategori.

Në projektin Commons, kryesisht janë figura për këtë edhe futja në kateori të përbashkët me artikullin kuptohet pasi që artikuj aty nuk ka por ato faqe shërbejnë për paraqitje të figurave.

Fotografit nuk ka nevojë të redaktohen (sipas dëshirës), kategorizimi i tyre bëhet me listën përzgjedhëse. Shiko (en) upload summary.

Shiko dhe këtu[edit]


Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë