Jump to content

Research:Wikipedia Editors Survey 2011/Translation/da

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Introduktion

[edit]

Skribentundersøgelse
2011

The Wikimedia Foundation
San Francisco, Californien, USA

Tak fordi du vil deltage i Skribentundersøgelse 2011. Du har gjort Wikipedia og dets søsterprojekter til, hvad de er nu, og din besvarelse vil medvirke til at gøre vore projekter endnu bedre. Formålet er at anvende informationerne fra denne undersøgelse til at belyse forhold, som vil kunne forbedre din oplevelse ved at bidrage. Vi vil dele vores rapport og analysen af undersøgelsen med dig, når undersøgelsen er færdig.

Dette er en pilotundersøgelse og vil tage omkring 20-30 minutter at gennemføre. Vi vil også benytte grundlæggende informationer fra din brugerprofil i analysen.

Vi ved, at vi her lægger betydeligt beslag på din tid, og vi ønsker på forhånd at takke for din støtte til indsamlingen af værdifulde informationer, som vil hjælpe os alle.

Tak for din tid og indsats!

Fortrolighed og licensforhold

[edit]

Wikimedia Foundation lægger afgørende vægt på at beskytte dine personlige oplysninger. Vi vil ikke give nogen udenforstående adgang til individuelt genkendelige oplysninger, og vi vil ikke bruge disse på nogen måde, som ikke har med denne undersøgelses formål at gøre. Anonymiserede resultater vil blive gjort til offentlig ejendom (public domain).

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne undersøgelse eller er bekymret for fortroligheden, så er du velkommen til at skrive om dine betænkeligheder vedrørende undersøgelsen anonymt på: http://strategy.wikimedia.org/wiki/Editor_survey_feedback

Indledende spørgsmål

[edit]
 • D1a. Tak fordi du vil deltage i denne skribentundersøgelse. Til at begynde med vil vi stille nogle spørgsmål om dig. Hvilket år begyndte du første gang at bidrage til Wikipedia? (Brug det fulde årstal, dvs. 2009, 2010 osv.)
  • _____
 • D1b. Hvor mange redigeringer mener du, at du ca. har foretaget, siden du begyndte at bidrage til Wikipedia? (Bemærk: Medtag venligst ikke ændringer, som er foretaget ved at bruge en bot)
  • _____
 • D2. Hvad er din alder nu?
  • _____ år
 • D3a. Hvilket niveau har den højeste uddannelse, du har afsluttet indtil nu?
  • Folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende
  • Studentereksamen, læreplads, elevplads eller tilsvarende
  • Batchelorgrad eller tilsvarende
  • Kandidatuddannelse (mastergrad) eller tilsvarende
  • Videregående uddannelse (PhD eller tilsvarende)
 • D3b. Er du på nuværende tidspunkt indskrevet på en skole eller et universitet?
  • Ja
  • Nej
 • D4. Er du på nuværende tidspunkt i arbejde?
  • Ja, jeg arbejder på fuld tid
  • Ja, jeg arbejder på deltid
  • Nej, jeg er ikke i arbejde på nuværende tidspunkt
 • D5a. Er du gift, samlevende med en partner, eller er du single?
  • Jeg er gift
  • Jeg har en samlever, men jeg er ikke gift
  • Jeg er single
 • D5b. Har du børn?
  • Ja, jeg har børn
  • Nej, jeg har ikke børn
 • D6. Hvad er din omtrentlige månedlige indtægt? (dvs. bruttoindtægten per måned inklusive personalegoder, men før skat)?
  • _____ beløb pr. måned
  • _____ valuta
 • D7a. Hvad er din nationalitet?
  • __________
 • D7b. Hvilket land bor du i?
  • ______
 • D8. Er der en afdeling af Wikimedia i det land, hvor du bor?
  • Ja
  • Nej
  • Ved ikke
 • D8a. Er du medlem af den lokale Wikimedia-afdeling?
  • Ja
  • Nej
 • D9. Hvad er dit (eller eventuelt dine) primære modersmål? Angiv venligst alle, som passer.
 • D10. Hvad er dit køn?
  • Mand
  • Kvinde
  • Transseksuel
  • Transkønnet
 • D11. Hvor lang tid tilbringer du på en typisk dag ved din computer?
  • 10 timer eller mere
  • 8-9 timer
  • 7-8 timer
  • 5-6 timer
  • 3-4 timer
  • 1-2 timer
  • Mindre end 1 time
  • Jeg bruger ikke min computer hver dag
 • D12. Vi er interesseret i at vide, hvor godt kendskab du har til at bruge computere og computerprogrammer. Nedenfor er en liste over forskellige grader af computer-beherskelse. Vælg venligst den, som kommer nærmest til at beskrive dit kendskab.
  • Jeg er ikke særligt godt kendt med at bruge en computer.
  • Jeg bruger min computer til at læse e-mail, søge på internettet og bruge tekstbehandling.
  • Jeg kan hente og installere filer og programmer på min computer.
  • Jeg kan programmere og lave mine egne programmer.

Afsnit I: Deltagelse og bidrag

[edit]

De næste få spørgsmål drejer sig om din deltagelse i Wikipedia.

 • Q1a. Hvilke sprogversioner af Wikipedia BIDRAGER du til? Vælg venligst alle dem, som passer på dig.
 • Q1b. Hvilken sprogversion af Wikipedia BIDRAGER DU PRIMÆRT til? Anfør venligst kun EN.
 • Q2a. Hvilke sprogversioner af Wikipedia LÆSER du? Vælg venligst alle dem, passer på dig.
 • Q2b. Hvilken sprogversion af Wikipedia LÆSER DU PRIMÆRT? Anfør venligst kun EN.
 • Q3. Hvad er din brugeradgang? (Anfør venligst alle, som passer på dig)
  • Uregistreret bruger (ingen brugerkonto)
  • Registreret bruger (basal brugerkonto)
  • Administrator
  • Bureaukrat
  • Forvalter
  • Tjekbruger
  • Oversight(er)
 • Q4a. Vi er interesseret i at vide mere om din aktuelle deltagelse i Wikipedia og Wikipedia-fællesskabet. Angiv venligst for hver af følgende aktiviteter, hvor ofte du har deltaget i den i løbet af de sidste 30 dage.
  • Slet ikke
  • Sjældent
  • Noget
  • Ofte
  • Meget ofte
   • Jeg skriver nye artikler
   • Jeg dokumenterer artikler
   • Jeg redigerer eksisterende artikler
   • Jeg oversætter
   • Jeg patruljerer efter overtrædelser af ophavsret, vandalisme og andre problemer
   • Jeg besvarer spørgsmål og klager fra læsere
   • Jeg medvirker til at løse konflikter mellem de frivillige (f.eks. ved mægling eller i en voldgiftskomite)
   • Jeg organiserer eller hjælper med begivenheder, workshops, møder eller den årlige Wikimania-konference
   • Jeg arbejder med at fremme og anbefale Wikipedia offentligt uden for Wikipedia-fællesskabet selv
   • Jeg udfører teknisk arbejde som at vedligeholde serverne eller softwaren
   • Jeg deltager i arbejdet omkring lokale afdelinger (chapters)
   • Jeg deltager i diskussioner om artikler
   • Jeg skriver eller vedligeholder politikker, retningslinjer og tilsvarende processer for fællesskabet
 • Q4b. Nedenfor er der en lignende liste over aktiviteter omkring deltagelse. Angiv venligst for hver af følgende aktiviteter, hvor ofte du har deltaget i dem løbet af de sidste 30 dage.
  • Slet ikke
  • Sjældent
  • Nogle gange
  • Ofte
  • Meget ofte
   • Jeg uploader eller redigerer medier, billeder, kort etc.
   • Jeg udfører kvalitetseftersyn og bedømmer artikler, der skal være anbefalede artikler
   • Jeg deltager i sletningsprocesser som hurtigsletning, artikler som er indstillet til sletning og diskussion om sletninger
   • Jeg udfører helpdesk- og støtteaktiviteter for at nye skribenter føler sig velkomne
   • Andet, uddyb venligst ______
 • Q5a. Nedenfor er anført en række grunde til, at nogle skribenter BEGYNDER at bidrage til Wikipedia. Hvilke af følgende grunde fik dig til at BEGYNDE at bidrage til Wikipedia? Angiv alle, som er dækkende.
   • Jeg ville se, om enhver kunne redigere
   • Jeg så en fejl og ønskede at rette den
   • Jeg så et rødt link og lagde mærke til, at der manglede en artikel, så jeg skrev den
   • Jeg vidste meget om et emne, som indeholdt meget lidt information
   • Mine venner, familie eller kollegaer bidrager til Wikipedia
   • Jeg ønskede at vise min viden for et bredere publikum eller fællesskab
   • Jeg kan lide ideen om frivilligt at bidrage til at dele viden
   • Jeg ville lære nye kundskaber
   • Jeg ville deltage i en diskussion på Wikipedia
   • Jeg blev sat til det som led i et projekt på min skole eller mit arbejde
 • Q5b. Nedenfor er anført en række grunde til, at nogle skribenter FORTSÆTTER med at bidrage til Wikipedia. Hvilke af følgende grunde har fået dig til at FORTSÆTTE med at bidrage til Wikipedia? Angiv alle, som er dækkende.
   • Jeg gør det af professionelle grunde
   • Jeg bliver ved med at finde og kigge efter fejl
   • Jeg finder artikler, som er ufuldstændige eller ensidige
   • Jeg kan lide at bidrage til emner, jeg har ekspertise inden for
   • Jeg ønsker at vise min viden for et bredere publikum eller fællesskab
   • Jeg ønske at popularisere emner, jeg føler for
   • Jeg kan lide Wikipedias filosofi om åbenhed og samarbejde
   • Jeg mener, at information bør være frit tilgængelig for alle
   • Jeg ønsker at vinde anerkendelse i Wikipedia-fællesskabet
   • Jeg kan lide at bidrage frivilligt til deling af viden
   • Det er sjovt
 • Q6. Nedenfor er anført nogle værktøjer, som skribenter har til rådighed. Fortæl os for hvert af dem, om det gør nogen forskel under redigeringen af Wikipedia.
  • Jeg kender ikke dette værktøj
  • Det gør det lettere at redigere Wikipedia
  • Det gør ingen forskel i min oplevelse af at redigere
  • Det gør det sværere at redigere Wikipedia
   • Hjælpesider
   • Indholds- og politiksider
   • Wiki-syntaks eller HTML-lignende sprog
   • Brugergrænseflade til redigering
   • Automatiske hjælpeværktøjer som Twinkle, Huggle, AWB, osv.
   • Skribenternes fora og diskussioner
   • Botter
   • Brugerscripts og gadgets
 • Q7a. Hvis du tænker på SIDSTE ÅR (2010), hvor aktiv var du så på Wikipedia i sammenligning med foregående år (2009)?
  • Jeg var mindre aktiv på Wikipedia i 2010 sammenlignet med 2009
  • Der var ingen ændring i mit aktivitetsniveau
  • Jeg var mere aktiv på Wikipedia i 2010 sammenlignet med 2009
 • Q7b. Hvorfor blev du mindre aktiv på Wikipedia? Anfør venligst alle grunde, som passer på dig.
  • Jeg har ikke tid
  • Jeg bruger mere tid på andre aktiviteter på nettet
  • Jeg bruger mere tid på andre aktiviteter, som ikke har med brug af onlineadgang at gøre
  • Det er spild af tid, fordi mine ændringer vil blive fjernet
  • Jeg mener ikke, at jeg har tilstrækkelig ekspertise til at bidrage
  • Andre arbejder med det, så jeg behøver ikke gøre det
  • Jeg vil ikke rette i andre skribenters arbejde
  • Jeg er tilfreds med at læse og behøver ikke bidrage
  • Jeg valgte ikke at bruge min tid på at redigere
  • Jeg redigerer ikke på grund af konflikter med andre skribenter
  • Reglerne og retningslinjerne for redigering er blevet for komplicerede
  • Andre grunde, angiv dem venligst nærmere ­­­­_____
 • Q7c. Hvis du skulle blive mindre aktiv på Wikipedia de NÆSTE SEKS måneder, hvad tror du så ville være den mest sandsynlige grund. Vælg venligst kun EN.
  • Jeg tror, jeg vil have mindre tid
  • Jeg forventer at bruge mere tid på andre aktiviteter på internettet
  • Jeg forventer at bruge mere tid på andre aktiviteter, som ikke har med online adgang at gøre
  • Det er spild af min tid, eftersom mine redigeringer vil blive slettet
  • Jeg mener ikke, at jeg har tilstrækkelig ekspertise til at bidrage
  • Andre arbejder med det, så jeg behøver ikke gøre det
  • Jeg vil ikke rette i andre skribenters arbejde
  • Jeg er tilfreds med at læse og ønsker ikke at bidrage
  • Jeg ønsker ikke at bruge min tid på at redigere
  • Jeg ønsker ikke at redigere på grund af konflikter med andre skribenter
  • Reglerne og retningslinjerne for redigering er ved at blive for komplicerede
  • Andre grunde, beskriv dem venligst nærmere ­­­­­­­­______

Afsnit II: Teknologi og sociale netværk

[edit]

De næste få spørgsmål drejer sig om din brug af forskellige slags teknologiske enheder og hjemmesider på internettet.

 • Q8a. Nedenfor er der en liste over elektroniske enheder, som nogle har. Hvilke af disse har du:
  • En almindelig computer
  • En bærbar computer (eller netbook)
  • En tablet som f.eks. en iPad
  • En mobiltelefon
  • En MP3-afspiller som f.eks en iPod
  • Jeg har ikke nogen af disse enheder
 • Q8b. Er din telefon en smartphone som en Androidtelefon, iPhone eller Blackberry?
  • Ja
  • Nej
 • Q8c. Nedenfor er der en tilsvarende liste over elektroniske enheder. Bruger du nogen af disse til at REDIGERE Wikipedia? Angiv venligst alle, som du bruger.
  • En almindelig computer
  • En bærbar computer (eller netbook)
  • En tablet som f.eks. en iPad
  • En mobiltelefon
  • En MP3-afspiller som f.eks en iPod
 • Q8d. Nedenfor er der en tilsvarende liste over elektroniske enheder. Bruger du nogen af disse til at LÆSE Wikipedia? Angiv venligst alle, som passer på dig.
  • En almindelig computer
  • En bærbar computer (eller netbook)
  • En tablet som f.eks. en iPad
  • En mobiltelefon
  • En MP3-afspiller som f.eks en iPod
 • Q9. Nedenfor er der en liste over aktiviteter, som nogle muligvis udfører regelmæssigt. Angiv for hver af dem, hvor ofte, du udfører dem (hvis overhovedet) på en typisk DAG.
  • Mere end 8 timer
  • 7-8 timer
  • 5-6 timer
  • 3-4 timer
  • 1-2 timer
  • Mindre end 1 time
  • Jeg udfører ikke denne onlineaktivitet
   • Er i forbindelse med venner og familie på sociale netværkssider som Facebook
   • E-mail
   • Chatservice som MSN Messenger og GTalk
   • Flerpersoners onlinespil som World of Warcraft
   • Onlineindkøb
   • Onlinespil på sociale netværkssider som Farmville og CityVille
   • Henter musik fra hjemmesider som iTunes
   • Ser videoer fra hjemmesider som YouTube
   • Bruger GPS-teknologi af samme type som FourSquare og GoWalla
   • Skriver eller læser blogge
   • Bruger Twitter eller en tilsvarende hjemmeside til mikroblogging
   • Læser Wikipedia
   • Bidrager til Wikipedia
   • Bidrager til open source-software
 • Q10. Nedenfor er der en lignende, men kortere liste over ting, som folk kan gøre online. Angiv venligst, hvor vigtig hver af disse er i DIT liv til hverdag.
  • Yderst vigtig
  • Meget vigtig
  • Noget vigtig
  • Ikke særligt vigtig
  • Slet ikke vigtig
   • E-mail
   • Onlinespil
   • Tweeter på platforme som Twitter
   • Benytte social netværkssider som Facebook.com
   • Bidrage til Wikipedia
 • Q11. Mange bruger nu de sociale medier. Hvad gælder for dig:
  • Ja
  • Nej, men jeg er klar over denne aktivitet
  • Nej, og jeg kender ikke til denne aktivitet
   • Har en personlig blog
   • Tweeter ved at bruge Twitter eller en lignende mikroblogging platform
   • Er i forbindelse med andre Twitter-brugere via direkte beskeder, svar og re-tweets
   • Bidrager regelmæssigt med kommentarer eller billeder til en blog
   • Lægger BILLEDER af familie eller dig selv online, så andre kan se dem
   • Lægger VIDEOER af familie eller dig selv online, så andre kan se dem
   • Laver medier som lyd- eller videooptagelser og udgiver dem som podcast eller lægger dem online på en hjemmeside som f.eks. YouTube.com, så enhver har adgang til dem
   • Opdaterer status på sociale netværkssider som f.eks. Facebook
   • Kommenterer venners statusopdateringer, fotografier etc. på hjemmesider som f.eks. Facebook
   • Deler onlinelinks på netværkssider som f.eks. Twitter eller Facebook
   • “Kan lide” indholdet på SOCIALE NETVÆRKSSIDER som Facebook
   • “Kan lide” indholdet på BLOGS, AVISER, osv.
   • Skriver anmeldelser af restauranter og produkter på hjemmesider som Yelp og Amazon.
   • Deler dine adresseoplysninger med venner på hjemmesider som FourSquare, Twitter, osv.
   • Besvarer, skriver eller bedømmer spørgsmål i onlinefællesskaber som Quora og Fluther
 • Q12. Nedenfor er der en liste over muligheder, som er til rådighed på nogle mobile enheder som mobiltelefoner og MP3-afspillere. Angiv for hver af dem, om du BRUGER denne funktion på nogen af dine mobile enheder.
  • Ja, jeg bruger den
  • Nej, jeg bruger den ikke
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at gå ind på din profil i et socialt netværk
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at blogge
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at gå ind på Twitter
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at søge information
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at dele/se fotografier
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at dele/se videoer
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at finde information, der vedrører din geografiske placering
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at læse Wikipedia
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at spille spil
   • En funktion/applikation som giver dig mulighed for at udføre “check in” nogle steder
 • Q13a. Hvis Wikipedia udviklede muligheder som blev INDBYGGET i Wikipedias mobilside, hvor sandsynligt er det så, at du ville benytte en af følgende muligheder til at redigere Wikipedia?
  • Særdeles sandsynligt
  • Meget sandsynligt
  • Noget sandsynligt
  • Ikke så sandsynligt
  • Slet ikke sandsynligt
   • En applikation som giver dig mulighed for at lægge billeder op på Commons fra en mobil enhed
   • En applikation som giver dig mulighed for at bedømme Wikipedia-artikler på en skala
   • En applikation som giver dig mulighed for at oprette nye artikler
   • En applikation som giver skribenter mulighed for at redigere i blokke som afsnit og sætninger
   • En applikation som giver dig mulighed for at gemme artikler, så de kan læses eller redigeres offline
   • En applikation som giver dig mulighed for at patruljere (mod vandalisme)
 • Q14a. Hvis du skulle vælge, hvilken af følgende muligheder ville du så foretrække?
  • Jeg mener, at det er mere tilfredsstillende at redigere Wikipedia end at foretage onlineaktiviteter som at tweete, deltage i sociale netværk osv.
  • Jeg mener, at der er mere tilfredsstillende at bidrage til Facebook, Twitter eller lignende hjemmesider end at redigere Wikipedia
 • Q14b. Hvis du skulle vælge, hvilket af det følgende ville du så helst gøre?
  • Bruge min tid på at redigere Wikipedia, så jeg kan bidrage til verdens viden.
  • Bruge min tid på at blogge, så jeg kan få anerkendelse for, hvad jeg skriver.

Afsnit III: Wikipedia-fællesskabet

[edit]

De næste spørgsmål drejer sig om din kommunikation med andre skribenter på Wikipedia og dine erfaringer som medlem af Wikipedia-fællesskabet.

 • Q15. Hvor mange andre skribenter mener du, at du i alt var i forbindelse med i løbet af den sidste hele måned? (online, pr. telefon eller ansigt-til-ansigt).
 • Q16. Herunder er der en liste af muligheder, du kan bruge til at kommunikere med andre skribenter. Hvis du har kommunikeret med andre skribenter, Hvilke af de følgende muligheder har du så brugt i løbet af den sidste måned? (Angiv venligst alle, som gælder for dig.)
  • Landsbybrønden
  • Brugerdiskussionssider
  • Foundation-l og lignende postlister
  • Wikimedia Foundations blog
  • Planet Wikimedia-bloggen
  • IRC
  • Chattjeneste som GTalk eller Windows Live Messenger
  • E-mail
  • Sociale netværkssider som Facebook
  • Mikroblogging-internetsider som Twitter
  • Ingen af ovenstående
 • Q17. Vi er interesseret i at høre, hvordan du vil beskrive dine medskribenter. Nedenfor er der en række ord, som beskriver skribenter inden for Wikipedia-fællesskabet. Vælg venligst to.
  • Hjælpsom
  • Venlig
  • Samarbejdende
  • Grov
  • Uvenlig
  • Intelligent
  • Dum
  • Arrogant
 • Q18a. Nedenfor er der en liste over kommunikationer/erfaringer, som skribenter kan have med andre i Wikipedia-fællesskabet. Angiv venligst for hver af dem, om du har oplevet denne form for kommunikation/erfaring.
  • Ja
  • Nej
   • En anden skribent føjede indhold/billede til en artikel, du arbejdede på
   • Der blev føjet unøjagtig information til en artikel, du har oprettet
   • Du fik en udmærkelse (barnstar) fra en anden skribent
   • En ellfer flere af din artikler blev valgt som fremragende artikel
   • Andre skribenter har rettet grammatiske fejl i en eller flere artikler, du har oprettet
   • Andre skribenter har føjet indhold til en eller flere artikler, du har oprettet
   • Et eller flere af dine billeder blev brugt i artikler
   • Indhold du har tilføjet er blevet brugt andre steder
   • Andre har gjort hjulpet med at gøre dine redigeringer/artikler færdige
   • Dine artikler har været vist på Wikipedias forside
 • Q18b. Her er en yderligere liste over kommunikationer/erfaringer, som skribenter kan have med andre i Wikipedia-fællesskabet. Angiv venligst for hver af dem, om du har oplevet denne form for kommunikation/erfaring.
  • Ja
  • Nej
   • Dine redigeringer er blevet fjernet uden nogen forklaring
   • Dine redigeringer er blevet fjernet, men med en forklaring
   • En artikel, du arbejdede på, blev slettet
   • Der blev set ned på dig fra mere erfarne skribenters side
   • Du har argumenteret med skribenter på diskussionssider eller andre steder
   • Andre skribenter forsøger at gennemtvinge deres egen synsvinkel
   • Der blev føjet sårende eller forkert information til artikler, du arbejdede på
 • Q19. Nedenfor findes en kortere liste over interaktioner, du kan have haft inden for Wikipedia-fællesskabet. Angiv venligst for hver af dem, i hvor høj grad de påvirker din generelle oplevelse af at redigere Wikipedia.
  • Dette gør det mindre sandsynligt, at jeg fortsætter med at redigere Wikipedia
  • Dette påvirker ikke sandsynligheden for, at jeg redigerer Wikipedia
  • Dette gør det mere sandsynligt, at jeg fortsætter med at redigere Wikipedia
 • Q20. Hvis du skulle vælge, hvilke af disse udsagn ville du så erklære dig enig i:
  • Tilbagemeldinger fra andre skribenter i form af tilbageføringer, diskussioner osv. har hjulpet med til at gøre mig til en bedre skribent.
  • Tilbagemeldinger fra andre skribenter i form af tilbageføringer, diskussioner osv. har været en dårlig oplevelse for mig.
 • Q21. Hvad er efter din mening den bedste måde at opnå et godt ry på inden for Wikipedia-fællesskabet? Indplacer venligst følgende valgmuligheder i rækkefølge med den mindst betydende sidst.
  • At skrive nye artikler
  • At redigere eller tilrette eksisterende artikler
  • At skrive kommentar på diskussionssider
  • At hjælpe med administrative opgaver som at slette, blokere osv.
  • At hjælpe andre ved at overse mailinglister eller yde teknisk bistand
  • At hjælpe andre ved at løse konflikter gennem f.eks. mægling eller voldgiftsafgørelse
 • Q22. Når du sammenligner dig selv med andres skribenter på den sprogversion af Wikipedia, som du PRIMÆRT redigerer på, dvs. din "hjemme-Wikipedia", på hvilke af følgende områder mener du, at du er anderledes end dem? (Angiv venligst alle, som passer på dig)
   • Jeg er kvinde, mens de flest skribenter er mænd
   • Jeg bor i et andet land end flertallet af de skribenter, som redigerer min hjemme-Wikipedia
   • Jeg er af andet etnisk tilhørsforhold end flertallet af de skribenter, som redigerer min hjemme-Wikipedia
   • Min seksuelle orientering er anderledes end hos flertallet af de skribenter, som redigerer min hjemme-Wikipedia
   • Jeg er yngre end de fleste af de skribenter, som redigerer min hjemme-Wikipedia
   • Jeg er ældre end de fleste af de skribenter, som redigerer min hjemme-Wikipedia
   • Min nationalitet er forskellig fra de fleste af de skribenter, som redigerer min hjemme-Wikipedia
   • Ingen af ovenstående
 • Q23. Er du NOGENSINDE blevet chikaneret af andre skribenter?
  • Ja, jeg er blevet chikaneret PÅ Wikipedia (dvs. på brugersiden, diskussionssider etc.)
  • Ja, jeg er blevet chikaneret UDEN FOR Wikipedia (telefonopringninger, Facebook etc.)
  • Nej, jeg er aldrig blevet chikaneret af en anden skribent.
 • Q24a. Hvis du tænker på de sidste SEKS MÅNEDER, husker du så et tilfælde, hvor du mener, at dine redigeringer blev ført tilbage eller slettet på grund af en af de følgende grunde?
  • Ja
  • Nej
   • Dit køn
   • Din nationalitet
   • Dit etniske tilhørsforhold
   • Din seksuelle orientering
   • Din alder
 • Q24b. Hvis du tænker på de sidste SEKS MÅNEDER, mener du så, at du ikke har fået ret under konflikter om redigeringer på grund af en af de følgende grunde?
  • Ja
  • Nej
   • Dit køn
   • Din nationalitet
   • Dit etniske tilhørsforhold
   • Din seksuelle orientering
   • Din alder
 • Q24c. Hvis du tænker på de sidste SEKS MÅNEDER, husker du så et tilfælde, hvor du mener, at andre skribenter har sat dig i bås på grund af en af de følgende grunde?
  • Ja
  • Nej
   • Dit køn
   • Din nationalitet
   • Dit etniske tilhørsforhold
   • Din seksuelle orientering
   • Din alder
 • Q24d. Hvis du tænker på de sidste SEKS MÅNEDER, mener du så, at andre skribenter har undervurderet dine bidrag til Wikipedia, herunder redigeringer, deltagelse på diskussionssider, bidrag til postlister osv. på grund af en af de følgende grunde?
  • Ja
  • Nej
   • Dit køn
   • Din nationalitet
   • Dit etniske tilhørsforhold
   • Din seksuelle orientering
   • Din alder
 • Q24e. Hvis du tænker på de sidste SEKS MÅNEDER, mindes du så et tilfælde, hvor andre skribenter har set ned på dig på grund af en af de følgende grunde??
  • Ja
  • Nej
   • Dit køn
   • Din nationalitet
   • Dit etniske tilhørsforhold
   • Din seksuelle orientering
   • Din alder
 • Q24f. Hvis du tænker på de sidste SEKS MÅNEDER, mindes du så et tilfælde, hvor andre skribenter ikke har været imødekommende på grund af nogle af en af de følgende grunde?
  • Ja
  • Nej
   • Dit køn
   • Din nationalitet
   • Dit etniske tilhørsforhold
   • Din seksuelle orientering
   • Din alder
 • Q25. Vi er interesseret i den interaktion, kvinder oplever inden for Wikipedia-fællesskabet. Nedenfor er en liste over ubehagelige oplevelser, som nogle kvindelige skribenter muligvis har haft. Angiv venligst, om du PERSONLIGT har haft en af disse ubehagelige oplevelser. Angiv venlist alle, som har været aktuelle.
   • Jeg har fået alt for meget opmærksomhed
   • Jeg blev forfulgt online
   • Nogen forsøgte unødvendigt at kontakte mig uden for Wikipedia
   • Nogen forsøgte at komme til at mødes med mig privat
   • Nogen brugte mit foto uden min tilladelse
   • Nogen indsatte upassende meddelelser eller kommentarer på min brugerside eller i mine bidrag
   • Nogen forsøgte at flirte med mig
   • Andre ________
   • Ingen af ovenstående
 • Q26. Vi er interesseret i at vide, hvilken personlig information du har gjort tilgængelig for enhver på Wikipedia. Har du gjort de nedenstående informationer tilgængelige på din Wikipedia-profil? Angiv venligst alle, som passer på dig.
  • Valg af brugernavn
  • Brugerside
   • Køn
   • Nationalitet
   • Etnisk tilhørsforhold
   • Seksuel orientering
   • Alder
 • Q27. Mener du, at brugerområdet på Wikipedia (bruger- og diskussionsisder osv.) er upassende seksuelt præget (dvs. med sex-snak, antydninger, billeder osv.)?
  • Ja
  • Nej

Afsnit IV: Wikipedias læserskare og pengebidrag

[edit]

De næste få spørgsmål drejer sig om din læsning på Wikipedia og om din deltagelse i Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia.

 • D13. Med hvilket formål læser du først og fremmest om emner på Wikipedia? Angiv venligst alle, som passer på dig.
  • For at finde information
  • Til brug for skole- eller universitetsarbejde som en kilde, jeg kan citere
  • Til brug for skole- eller universitetsarbejde, men ikke for at citere
  • Til brug for mit arbejde
 • D14. Ved du, om Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, er en non-profit organisation eller en organisation som arbejder for at tjene penge? Vælg venligst en af følgende.
  • Det er en non-profit organisation
  • Det er en organisation, som skal tjene penge
 • D15a. Har du nogensinde ydet et pengebidrag til Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia?
  • Ja
  • Nej
 • D15b. Hvor ofte har du ydet et pengebidrag til Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia?
  • En gang
  • 2-3 gange
  • 4-5 gange
  • Mere end 5 gange
 • D15b2 Er din donation til Wikimedia Foundation fradragsberettiget i skatteopgørelsen?
  • Ja
  • Nej
  • Ved ikke
 • D15b3 Hvis din donation til Wikimedia Foundation ikke havde været fradragsberettiget, ville du så have ydet et bidrag alligevel?
  • Ja
  • Nej
  • Ved ikke/ikke sikker
 • D15c. Hvorfor har du aldrig givet et pengebidrag til Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia? Angiv venligst alle grunde, som passer på dig.
  • Jeg vidste ikke, at Wikipedia drives af en non-profit organisation
  • Jeg giver aldrig bidrag til velgørende formål
  • Jeg har ikke råd til at give et bidrag
  • Jeg bidrager med min tid i stedet for med penge
  • Bidrag til Wikimedia Foundation kan ikke trækkes fra i skat, der hvor jeg bor
  • Jeg blev aldrig bedt om det eller ved ikke, hvordan jeg kan give et bidrag til Wikimedia Foundation
  • Jeg er uenig i Wikipedias politikker og fremgangsmåder
  • Jeg tror, at mit bidrag ikke ville blive godt anvendt
  • Det lader til, at der er tilstrækkeligt med folk, som bidrager, til at holde projekterne kørende
 • D16. Søger du eller modtager du nogensinde information som f.eks. fra en blog, hjemmeside, postliste o.l. fra Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia?
  • Ja
  • Nej
 • D16a. Er du tilfreds med kvaliteten af den information, som du modtager fra Wikimedia Foundation?
  • Ja
  • Nej
 • D17. Har du nogensinde stemt ved valg til Wikimedia Foundations bestyrelse?
  • Ja
  • Nej
 • D17a. Hvorfor har du aldrig stemt ved valgene til Wikimedia Foundations bestyrelse? Angiv venligst alle, som passer på dig.
  • Jeg nåede det ikke inden fristens udløb
  • Jeg var ikke interesseret i at deltage i valget
  • Jeg er uenig i Wikimedia Foundations politikker og fremgangsmåder
  • Min stemme gør ingen forskel
  • Jeg har ikke information om eller ved ikke, hvordan jeg skal deltage i valgene
  • Andet _____


D18a. Nu da du har hørt om valgene, vil du så være interesseret i at stemme ved valg til bestyrelsen for Wikimedia Foundation i fremtiden?

  • Ja
  • Nej
 • D19. Har du nogensinde stillet op til eller ønsket at stille op til valg til Wikimedia Foundations bestyrelse?
  • Ja
  • Nej
  • Nej, jeg var ikke berettiget til at stemme ved valgene
 • D19a. Hvorfor var du ikke interesseret i at stille op som kandidat ved valg til Wikimedia Foundations bestyrelse?
  • Jeg nåede det ikke, inden fristen udløb
  • Jeg er ikke interesseret i at stille op til valg
  • Jeg er uenig i Wikimedia Foundations politikker og fremgangsmåder
  • Jeg tror ikke, at jeg kan gøre en forskel, selv om jeg skulle blive valgt
  • Jeg mangler information om eller ved ikke, hvordan jeg skal stille op til valg
  • Andet _____
 • D20a. På en skala fra 0-10, hvor 0 er OVERHOVEDET IKKE TILFREDS og 10 er YDERST TILFREDS, hvor vil du så bedømme din egen indsats med at bidrage til Wikimedia-bevægelsen?
 • D20b. På en skala fra 0-10, hvor 0 er OVERHOVEDET IKKE GOD og 10 er YDERST GOD, hvor vil du så indplacere de frivilliges indsats for Wikimedia-bevægelsen?
 • D20c. På en skala fra 0-10, hvor 0 er OVERHOVEDET IKKE GOD og 10 er YDERST GOD, hvor vil du så indplacere Wikimedia Foundations indsats for Wikimedia-bevægelsen?
 • D20d. På en skala fra 0-10, hvor 0 er OVERHOVEDET IKKE GOD og 10 er YDERST GOD, hvor vil du så indplacere Wikimedias lokalafdelingers (chapters) indsats for Wikimedia-bevægelsen?
  • Ved ikke
 • D21. Vi er interesseret i din mening om, hvad Wikimedia Foundation burde bruge penge på. Hvis du donerede 100 dollars til Wikimedia Foundation, hvordan ville du så gerne have, at Foundation fordelte pengene til følgende formål? (Sørg venligst for, at alle dine svar tilsammen giver 100 dollars)
  • Teknisk drift (mere driftspersonale, nye servere, målinger, oppetid)
  • Udvikling af tekniske forbedringer rettet mod at understøtte erfarne skribenter
  • Udvikling af tekniske forbedringer rettet mod at understøtte nye skribenter
  • Fællesskabsarbejde rettet mod at understøtte en frugtbar skribentkultur
  • Fællesskabsarbejde rettet mod at tiltrække/støtte nye skribenter globalt
  • Fællesskabsarbejde rettet mod at tiltrække/støtte nye skribenter specifikt i det globale syden (udviklingslande)
  • Give bidrag til lokalafdelinger, lignende organisationer og enkeltpersoner til brug for højt prioriterede projekter
  • Støtte til lokalafdelinger (f.eks. til kommunikation, opfølgning på overensstemmelse med aftaler, indsamlinger, organisationsudvikling)
  • Andet, angiv venligst hvilket_____
 • D22a. Vi vil i fremtiden gennemføre lignende undersøgelser for at følge Wikipedia-fællesskabet. Vil du være villig til at deltage i fremtidige undersøgelser?
  • Ja
  • Nej
 • D22b. Giv os venligt din e-mail-adresse. E-mail-adressen vil kun blive brugt af undersøgelsesgruppen til at kontakte dig om deltagelse i fremtidige undersøgelser og vil ikke blive givet til nogen uden for denne gruppe

Konklusion

[edit]

Tak fordi du deltog i undersøgelsen! Dataene fra spørgeskemaet vil blive anonymiseret og resultaterne af undersøgelsen vil blive udgivet til fri afbenyttelse.