Jump to content

Single User Login finalisation announcement/Schema announcement/fi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Single User Login finalisation announcement/Schema announcement and the translation is 100% complete.

Yhdistetyn kirjautumisjärjestelmän viimeistelyn on suunniteltu tapahtuvan 15. huhtikuuta 2015 tai sen tienoilla. Aiheesta voi lukea yleisen ilmoituksen. Käytännössä viimeistelyssä nimetään käyttäjätunnuksia uudelleen, jotta yleisten ja julkisten Wikimedia-hankkeiden kaikki tunnukset olisivat jatkossa järjestelmänlaajuisia ja nimeltään ainutlaatuisia. Tämä prosessi on edennyt vaiheittain ja on nyt viimeistelyä vaille valmis. Jotta kaikki saataisiin valmiiksi, 2 851 363 tunnusta on nimettävä uudelleen. Kyseiset tunnukset ovat olemassa paikallisissa wikeissä mutta eivät järjestelmänlaajuisesti, ja niiden käyttäjänimissä on päällekkäisyyksiä. Uudelleennimeämisiä ei kuitenkaan kohdisteta jo entuudestaan järjestelmänlaajuisiin tunnuksiin (katso Special:CentralAuth), eikä tällä prosessilla ole vaikutuksia niihin. Joitakin laskelmia päivitetään prosessin edetessä.

Kaikkiin uudelleennimettäviin käyttäjätunnuksiin otetaan yhteyttä kunkin käyttäjän keskustelusivulla jokaisessa wikissä, jossa tunnus on rekisteröity. Lisäksi kaikissa wikeissä on saatavilla toimintosivu Special:UsersWhoWillBeRenamed, joka luettelee kaikki käyttäjät, jotka tullaan nimeämään uudelleen kyseisessä wikissä. Paikallisia yhteisön jäseniä kannustetaan käyttämään näitä tietoja hyväkseen ja auttamaan niitä käyttäjiä, jotka mahdollisesti apua tarvitsevat. Jos uudelleennimetyllä tunnuksella ja vanhoilla pääsytiedoilla yritetään kirjautua sisään järjestelmän viimeistelyn jälkeen, asianomainen käyttäjä saa ilmoituksen tapahtuneesta uudelleennimeämisestä. Käyttäjät voivat pyytää tunnuksensa järjestelmänlaajuista uudelleennimeämistä paikallisessa wikissään milloin tahansa niin viimeistelyprosessia ennen kuin sen jälkeenkin käyttämällä toimintoa Special:GlobalRenameRequest.

Miten uudelleennimettävät tunnukset määräytyvät?

Mikäli on olemassa järjestelmänlaajuisen tunnuksen kanssa päällekkäin meneviä samannimisiä paikallisia tunnuksia, järjestelmänlaajuisen tunnuksen haltija saa pitää nimensä. Tällöin päällekkäiset paikalliset tunnukset nimetään uudelleen joko tunnuksen haltijan valitsemalle nimelle tai käyttäjänimen lokalisoituun muotoon (esim. Vanhakäyttäjänimi~fiwiki), jos uutta nimeä ei ole valittu. Mikäli päällekkäin menee useita paikallisia tunnuksia eikä samannimistä järjestelmänlaajuista tunnusta ole olemassa, päätetään järjestelmänlaajuisen nimen saaja hyödyntämällä seuraavaa käyttäjänimien konfliktitilanteen ratkaisujärjestelmää. Asiaa koskevan päätöksen määrittää ja toteuttaa ohjelmistoskripti. Estettyihin tunnuksiin sovelletaan samoja ehtoja kuin yllä ja alla on mainittu.

Huomioi, että jos käyttöoikeutta ei ole listattu tässä, ei sitä oteta huomioon laskelmissa siitä, kuka tulee omistamaan järjestelmänlaajuisen tunnuksen nimen.

  1. Järjestelmänlaajuisen tunnuksen haltija
  2. Osoitepaljastaja
  3. Häivyttäjä
  4. Byrokraatti
  5. Ylläpitäjä

Jäljelle jääneiden päällekkäisyyksien selvittäminen

Sellaisissa samannimisten paikallisten tunnusten tapauksissa, joissa yhdelläkään tunnuksella ei ole yllä mainittuja käyttöoikeuksia tai joissa käyttöoikeus on jaettu eikä järjestelmänlaajuista tunnusta ole, se paikallinen tunnus, jolla on eniten muokkauksia missä tahansa wikissä tämän ilmoituksen julkistamishetkellä, säilyttää nimensä. Jos muokkausmäärät menevät tasan, se paikallinen tunnus, joka on rekisteröity ensin, säilyttää nimensä. Mikäli rekisteröimisajankohdatkin ovat samat tai kummallekaan tunnukselle ei löydy rekisteröimisajankohtaa tunnusten iän vuoksi, skripti valitsee käyttäjänimen omistajan satunnaisesti.

Miksi tällainen järjestelmä?

  • Käyttäjäoikeudet ovat reiluin keino yksittäisen käyttäjänimen omistajuuden määrittämiseen. Täydellisen reilua tapaa asian hoitamiseen ei ole, mutta muihin menetelmiin liittyy liian paljon vaihtelua eri wikien välillä. Esimerkiksi muokkausmäärän arvo vaihtelee huomattavasti wikien välillä, eikä meillä olisi mitään keinoa ottaa tätä huomioon ohjelmallisesti, jos käyttäisimme muokkausmäärää tärkeimpänä määrittävänä tekijänä eikä ainoastaan tasatilanteen ratkaisijana.
  • Nämä oikeudet, ja vain nämä oikeudet, valittiin, koska ne ovat keskeisimpiä käyttöoikeuksia kaikissa wikeissämme.
  • Valittu järjestys edustaa kunkin käyttöoikeuden saamisen vaikeusastetta sekä oikeuden saaneen henkilön havaittua tarvetta suorittaa wikienvälistä toimintaa.
  • Päällekkäisten käyttäjänimien ongelma vaatii teknisen ratkaisun. Se ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen ratkaisu. Ylivalvojat ja järjestelmänlaajuiset nimeäjät voivat lopulta ohittaa tämän järjestelmän tapauskohtaisesti nimeämällä käyttäjiä uudelleen sopivien yhteisökanavien, prosessien ja käytäntöjen myötävaikutuksella sekä keskustelemalla asianosaisten kanssa. Menettelyn pitäisi perustua mahdollisimman paljon yhteistyöhön.