Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Цикъл 2/Научете

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Cycle 2/Learn and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Как ще постигнем тази визия, докато светът се променя?

В този раздел можете да откриете контекст за света ни днес и как би могъл да изглежда през 2030 г .: Кой има достъп до безплатни познания по проектите на Уикимедия днес? Кои хора пропускаме? Как те възприемат и използват проектите на Уикимедия и как новите потребители ще използват Уикимедия в бъдеще? По какъв начин хората ще имат достъп до информацията през 2030 г.? Какви сили ще окажат влияние върху достъпа до знания?

Искаме да помогнем за контекста на тези въпроси да внесат информация в нашите разговори за бъдещето на Уикимедия.

Информация за бъдещите тенденции

Доклади от Цикъл 1 (генериране на теми)

Доклади от Цикъл 2

Доклади от Цикъл 3 (Обсъждане на предизвикателствата, поставени от проучванията)

Преглед на чернова

Синтезирани доклади

Проучвания на Фондацията сред читатели и сътрудници

Разговори с експерти, партньори и потребители

Видеоразговори с експерти

Постове в блогове относно стратегията на движението

Проучвания на общностите

Констатации от анализа на потребители на Уикимедия

 1. 220 000 души допринасят месечно: https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikimediaAllProjects.htm
 2. Представителството е изкривено: https://web.archive.org/web/20161024063241/https:/stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageEditsPerCountryOverview.htm
 3. Задържане на спада на редактори в английската Уикипедия: File:Monthly active editors.enwiki 2016-06.svg
 4. Задържане на месечните потребители в английската Уикипедия: File:Enwiki.monthly user retention.survival proportion.svg

Информация за филиалите и организираните групи на Уикимедия

 1. Филиали и организирани групи на Уикимедия: m:Wikimedia movement affiliates
 2. 100+ филиала по целия свят: File:Wikimedia Capters and WMF Maps.svg

Предходно ангажиране на общността и изследване на дарителите

 1. Разликата между половете остава: m:Community Engagement Insights
 2. Мотивация на читателя: https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf
 3. Мотивация на редактора: File:Editor_Survey_2012_-_Wikipedia_editing_experience.pdf
 4. Пари, набрани от Фондацията: File:FY1516DonationsByContinent.png
 5. Изследване на мотивацията на дарителите: File:Wikimedia 2014 English Fundraiser Survey.pdf

Проучвания от други източници

 1. "The Future of Free Speech, Trolls, Anonymity, and Fake News Online", Изследователски център Пю: http://www.pewinternet.org/2017/03/29/the-future-of-free-speech-trolls-anonymity-and-fake-news-online/
 2. "Online Harassment", Изследователски център Пю: http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment/
 3. "The Agency, The New York Times, "From a nondescript office building in St. Petersburg, Russia, an army of well-paid “trolls” has tried to wreak havoc all around the Internet": https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
 4. "Lithuanian Elves Combat Russian Influence Online", АП: https://apnews.com/27ce7f001bde4ccb9415ce4a0de74af1/lithuanian-elves-combat-russian-influence-online
 5. По-слабо представените теми остават по следния начин: https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-22/how-woke-is-wikipedia-s-editorial-pool
 6. 84% от статиите в Уикипедия се фокусират върху Европа и Северна Америка: http://www.markgraham.space/blog/geographies-of-the-worlds-knowledge
 7. Ангажираност и общности: Комуни и утопии в социологическа перспектива, от Розабет Мос Кантър. (откъси тук).

Изследвания върху технологичните тенденции

Дигитална ера/ тенденции

 1. "The Digital Industrial Revolution," NPR / TED: http://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/522858434/the-digital-industrial-revolution?showDate=2017-04-21
 2. Ванити Феър: Илон Мъск прогнозира, че ще отнеме 4-5 години, за да се развие "смислен частичен интерфейс за мозък", който ще позволи на мозъка да комуникира директно с компютри: http://www.vanityfair.com/news/2017/03/elon-musk-billion-dollar-crusade-to-stop-ai-space-x

Обучение на машини

 1. "How Machine Learning Works", Икономист (Те се учат от опита!): http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/05/economist-explains-14
 2. "The Simple Economics of Machine Intelligence," Харвард бизнес ревю: https://hbr.org/2016/11/the-simple-economics-of-machine-intelligence

Уикимедия и обучението на машини

 1. ORES и препоръчителни системи, открити, етични, учащи се машини, подпомагащи борбата с вандалите с 18 000 ръчни активирания от потребители днес: m:Objective Revision Evaluation Service
 2. Уикимедия: 90% намаление на часовете, прекарани в преглед на последните промени за вандализми след активирането на ORES: https://docs.google.com/presentation/d/1-rmxp3GNrSmqfjLoMZYlnR55S8DKoSfG-PCHObjTNAg/edit#slide=id.g1c9c9bd2c0_1_8

Изследвания върху знанието

Свободни цитати

 1. I4OC, Инициатива за свободни цитати: https://i4oc.org/
 2. Доклад за състоянието на интернет на Мозила, вж. Раздел за отворени иновации и достъп до цитирания труд: https://d20x8vt12bnfa2.cloudfront.net/InternetHealthReport_v01.pdf
 3. "The Enclosure of Scholarly Infrastructure," Джефри Билдър: https://www.youtube.com/watch?v=oWPZkZ180Ho&feature=youtu.be

Научни статии

 1. "Distinguishing Scholarly from Non-Scholarly Periodicals: A checklist of criteria, introductions and definitions," Библиотека на университета Корнъл: http://guides.library.cornell.edu/scholarlyjournals

Изследване на глобалните тенденции

Адаптация на глобалните технологии в световен мащаб

 1. Euro Monitor: 53% от световното население ще бъде онлайн до 2030 г .: http://blog.euromonitor.com/2015/04/half-the-worlds-population-will-be-online-by-2030.html
 2. Cisco: За пръв път почти всеки в света ще има смартфон - с интернет и камера: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.pdf
 3. Клайнер Перкинс Коуфилд Байер: Над 3 милиарда снимки, споделени на ден: http://www.kpcb.com/internet-trends

Промени в населението

 1. ООН: Между 2015 и 2030 г. огромното мнозинство от населението в света ще бъде в Африка (42%) и Азия (12%): https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population

Приноси в познанието в световен мащаб

 1. Анали на Асоциацията на американските географи: Голяма част от световните цифрови познания са допринесени само от част от света [4]. Тъй като все повече хора имат достъп онлайн, отнасянето до представителството ще бъде още по-спешно: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382617
 2. Фрийдъм Хаус: 48 страни нямат безплатен, открит интернет: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2016

Изграждане на всеобхватни общества на знанието

 1. "Keystones to Foster Inclusive Knowledge Societies: Access to information and knowledge, freedom of expression, privacy, and ethics on a global internet," ЮНЕСКО: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/internet_draft_study.pdf
 2. "Recognizing Enablers of Inclusive Knowledge Societies," CIPESA (Насърчаване на ефективна и приобщаваща ИКТ политика в Африка): http://cipesa.org/2015/03/recognising-the-enablers-of-inclusive-knowledge-societies/
 3. Доклад за състоянието на интернет на Мозила / Раздел за цифровото приобщаване: https://d20x8vt12bnfa2.cloudfront.net/InternetHealthReport_v01.pdf

Изследвания върху екосистемата на знанията и образованието

Образование

 1. Световна банка: http://data.worldbank.org/topic/education
 2. Образование на ООН: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education
 3. Brookings: Докато цялостната грамотност ще се увеличи, глобалният достъп до висше образование ще остане недостижим за милиарди хора: https://www.brookings.edu/research/why-wait-100-years-bridging-the-gap-in-global-education
 4. Междурегионална мрежа за образование в извънредни ситуации: Burns, M. and Lawrie, J. (Eds.). (2015). Where It’s Needed Most: Quality Professional Development for All Teachers. New York, NY: Inter-Agency Network for Education in Emergencies.
 5. ЮНЕСКО: Miao, Mishra and McGreal (2016). Open Educational Resources: Policy, Costs and Transformation. Paris, UNESCO.
 6. ЮНЕСКО: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216451E.pdf
 7. Харвард бизнес ревю: https://hbr.org/2015/09/whos-benefiting-from-moocs-and-why