Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Raport/Cykl 2 AB/Podsumowanie wniosków

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Report/AB cycle 2/Insights summary and the translation is 100% complete.

Streszczenie

Od 11 maja do 12 czerwca 54 zorganizowane grupy i społeczności językowe z całego ruchu dyskutowały pięć tematów, które pojawiły się w dyskusjach cyklu 1: o tym, co ruch Wikimedia powinien zbudować lub osiągnąć do roku 2030. W tym raporcie podsumowano najpopularniejsze pomysły i perspektywy z dyskusji cyklu 2.

Uczestnictwo

Zgromadziliśmy 2,710 stwierdzeń podsumowujących z ponad 55 źródeł: 28 grup zorganizowanych, 26 społeczności i osobista ankieta. Zawarte są w tym także 333 stwierdzenia pochodzące z Wikimedia Foundation.

Zamieszczono tu stwierdzenia pochodzące ze ścieżek A i B oraz trzon stwierdzeń pochodzących z dyskusji WMF (ścieżka A) i prywatnej ankiety (ścieżka B). Więcej szczegółowych informacji w sekcji "Metodologia" (poniżej "Łącznych wniosków").

Ścieżka A (grupy zorganizowane)

1085 stwierdzeń z 29 grup

Uwaga: 752 stwierdzenia pochodzą od 28 grup i 333 z Wikimedia Foundation.

Uczestniczące grupy: Affiliation Committee, Społeczność australijska, Społeczność bengalska, Iberoconf 2017, North Carolina Triangle Wikipedians, Wiki in Education, WikiConference North America User Group, WikiDonne's User Group, Wikimedia Austria (Zarząd and dyrektor), Wikimedia Chile – wywiady, Wikimedia Chile - spotkanie strategiczne, Wikimedia Community User Côte d'Ivoire, Wikimedia Community User Group Turkey (WMTR), Wikimedia Deutschland (Zarząd & dyrektor), Wikimedia Deutschland (dyskusja na żywo), Pracownicy Wikimedia Deutschland, Wikimedia District of Columbia, Pracownicy Wikimedia Foundation, Wikimedia Ghana User Group, Wikimedia Israel, Wikimedia Morocco user group, Wikimedia Nederland, Wikimedia Polska 2017 spotkanie, Kolacja Strategiczna Wikimedia Polska, Wikimedia Portugal, Wikimedians of Bulgaria UG, Wikimedians of Korea User Group, Wikipedia Community Schools Association Greece

Zamieszczono tu stwierdzenia pochodzące ze ścieżki A oraz trzon stwierdzeń pochodzących z dyskusji WMF. Więcej szczegółowych informacji w sekcji "Metodologia" (poniżej "Łącznych wniosków").

Ścieżka B (indywidualni edytorzy)

1625 stwierdzeń z 26 społeczności i prywatnych wywiadów.

Zauważ, że prywatne wywiady dały 650 stwierdzeń, które są uwzględnione w tych rezultatach.

Uczestniczące społeczności: Albańska Wikipedia, Arabska społeczność, Bengalska społeczność, Chińska społeczność - wywiady prywatne, Holenderska ankieta mailowa, Holenderska Wikipedia, Engielska Wikipedia, Francuska Wikipedia, Niemieckojęzyczny Kurier, Niemiecka Wikipedia, Hebrajska Wikipedia, Hinduska społeczność - dyskusje jeden na jeden, Kanał Whatsapp hinduskiej społeczności, Hinduska Wikipedia, Włoska Wikipedia, Meta, Polska Wikipedia, Portugalska Wikipedia, Rosyjska Wikipedia, Hiszpańska Wikipedia, Hiszpańskojęzyczna grupa na Telegramie, Szwedzka Wikipedia, Wietnamska Wikipedia, Społeczność Wikidata, Wikimedia Commons, Wikimedia Hackathon, i zgromadzone ankiety Cyklu 2.

Zamieszczono tu stwierdzenia pochodzące ze ścieżki i B oraz trzon stwierdzeń pochodzących z prywatnej ankiety. Więcej szczegółowych informacji w sekcji "Metodologia" (poniżej "Łącznych wniosków").

Łączne wnioski

Dla Wikimedian, stworzenie zdrowej, otwartej społeczności ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia nadrzędnego celu zebrania sumy całej wiedzy i umożliwieniu swobodnego dostępu do nie wszystkim ludziom.[1] Aktywne, samorządne społeczności są kluczowe dla trwałości i przyszłości ruchu.[2] Jest duma z dotychczasowych wielkich osiągnięć, a pasją społeczności i grup zorganizowanych jest uczynić je jeszcze lepszym. Będzie to wymagać aktywnych kroków, aby każdy czuł się akceptowany i szanowany - niezależnie od płci, pochodzenia geograficznego, statusu społeczno-ekonomicznego czy poziomu wykształcenia.[3] Wiele osób zalecało wprowadzenie lepszych mechanizmów wykrywania i karania przypadków nękania, nadużyć i wandalizmów, aby stworzyć bezpieczną, wspólną przestrzeń wszystkim uczestnikom.[4] W miarę rozrastania się ruchu wszyscy - szczególnie doświadczeni edytorzy - będą musieli uwzględnić potrzeby tych, którzy po raz pierwszy wchodzą do Wikipedii - czy to jako czytelnicy, czy edytorzy.[5] Wikimedianie będą musieli zaprojektować nowe procedury i narzędzia, aby lepiej wspierać i przyjmować nowo przybyłych, aby osiągnąć długoterminową stabilność.[6]

Ruch może być wzorem dla innych cyfrowych przestrzeni, przykładem tego, jak globalizować współpracę, komunikację i metadane.[7] Dzięki zdrowszej i bardziej otwartej przestrzeni nasze międzynarodowe wspólnoty mogłyby zachęcać do szerszego uczestnictwa i różnorodności ludzi, kultur i perspektyw.[8] W tym celu ruch powinien zacząć wymagać bardziej rygorystycznie standardów jakości i pozytywnych zachowań[9] jak również budować silniejsze relacje między społecznościami i poprawiać interaktywność między projektami i językami.  

Zarówno jakość i ilość wiedzy mogłaby wzrosnąć w efekcie aktywnego integrowania różnorodnych głosów i skuteczniejszej współpracy. Wikimedia może być największym, najbardziej neutralnym, zaufanym i niezawodnym źródłem otwartych zasobów wiedzy.[10] Wielu Wikimedian uważa, że należy zachęcać ludzi z wszystkich regionów, aby wypełnić luki w wiedzy i dodać różnorodne punkty widzenia. Pomogłoby to wyeliminować stronniczość i stworzyć bardziej neutralną, wiarygodną, weryfikowalną i kompletną treść.[11] O ile otwartość może powodować napięcia, [12] wiele osób uważa, że zwiększona różnorodność jest najlepszym sposobem na zapewnienie większej jakości.[13] Dla wielu osób to wypełni główny cel - pisanie encyklopedii i może zwiększyć jej użyteczność i czytelnictwo.[14]

Poprzez dzielenie się wiedzą globalnie i w sposób otwarty, Wikimedia mogłaby przekroczyć bariery i stać się siłą łączącą kultury na całym świecie.[15] Pomogło by to zachować lokalne kultury i zarazem zwiększyć liczbę edytorów.[16] Różne kultury mają różne potrzeby w zakresie wiedzy; dlatego modele i wsparcie mogą również być inne. Niektórzy Wikipedyści ostrzegają, że musimy postępować ostrożnie, pomagając społecznościom lokalnym rozwijać się organicznie przy użyciu metod, które są dostosowane do ich kultur. Konieczna jest aktywna promocja w nowych miejscach z nowymi partnerami.[17] W niektórych przypadkach będzie to dotyczyło nie tylko szkoleń na temat "jak" korzystać z projektów Wikimedia, ale także uczynienie czytelników i edytorów świadomych tego, co jest w pierwszej kolejności i "dlaczego" są one kluczowymi narzędziami do realizacji misji tworzenia wolnej wiedzy.[18] Musi rozwiązać problem złożoności[19] uwzględniania nowych źródeł wiedzy[20] (ustna tradycja itp.) z zachowaniem silnego procesu weryfikacji i jakości treści projektów.

Poprzez technologię Wikimedia może stworzyć otwarty i elastyczny system (bezproblemowe połączenie między projektami i ich treściami), które skutecznie integruje i wspiera wolną wiedzę nawet wtedy, gdy formaty wiedzy i urządzenia techniczne będą ewoluować.'[21] Było dużo próśb aby poprawić określone narzędzia i cechy; Wikimediane chcą aby wszystko działało lepiej i łatwiej. Wikimedia nie powinna być innowatorem technicznym[22] ale powinna korzystać z technologii aby lepiej wspierać edytorów i czytelników..[23] Musimy nadążać za technologią aby pozostać istotnymi i samowystarczalnymi.[24] Oznacza to sprytne narzędzia, ogólne automatyzowanie,[25] i projektowanie interfejsów pod potrzeby obecnych i przyszłych czytelników i edytorów.[26] Powinniśmy rozwijać narzędzia do nadzoru nad treściami multimedialnymi i ich wyszukiwania.[27] Ruch powinien ostrożnie używać techniki AI i maszynowego uczenia się, aby zwiększyć jakość i dostępność treści. Ogólny punkt widzenia Wikimedian jest taki, że powinniśmy głównie skupiać się na potrzebach społeczności[28] i korzystać z AI i innych technologii aby zmniejszyć nakład pracy na proste czynności, ale nie zastępować wolontariuszy w poprawianiu jakości.[29] Maszynowe tłumaczenie z asystą ludzi powinno umożliwić stworzenie jednej, uniwersalnej encyklopedii.[30] Przede wszystkim powinniśmy korzystać z elastycznej strategii technologicznej, aby projekty mogły się dostosować w miarę jej postępów.

Tam, gdzie jest to możliwe, ruch powinien tworzyć synergię z partnerami, którzy dokładają wolne treści, funkcjonalność i świadomość, aby angażować więcej ludzi i w ostatecznym rozrachunku uzyskać korzyści dla społeczeństwa.[31] Wikimedianie przyznają, że partnerstwa sprawią, że ruch będzie skuteczniejszy w realizacji swojej misji, w szczególności dotyczy to partnerstw edukacyjnych.[32] Jednak niektórzy autorzy podkreślają, że potrzebna jest inwestycja w usprawnioną komunikację między grupami Wikimedia i poszczególnymi indywidualnymi edytorami.[33] Ruch może być tak skuteczny, jak jego najbardziej skoordynowane ciała. Niektórzy Wikimedianie uznają ogromny potencjał w zwiększaniu współpracy partnerskiej z innymi podobnie myślącymi organizacjami i społecznościami. Niektórzy podzielili się opinią, że również w ramach ruchu istnieje możliwość znacznej poprawy współpracy.

Ostatecznie działania te pozwoliłoby nam pomóc stworzyć lepszy świat,[34] w którym wolny dostęp do całej wiedzy zwiększa kapitał równości edukacyjnej i ekonomicznej.[35]

Metodologia

Od 11 maja do 12 czerwca ponad 50 zorganizowanych grup i społeczności językowych z całego ruchu dyskutowało pięć tematów, które pojawiły się w dyskusjach cyklu 1: o tym, co ruch Wikimedia powinien zbudować lub osiągnąć do roku 2030. Były to: stworzenie zdrowej społeczności, skorzystanie z rzeczywistości rozszerzonej, sformowanie prawdziwie globalnego ruchu, zostanie najbardziej zaufanym źródłem wiedzy i dołączenie do ekosystemu wiedzy.

W tych dyskusjach cyklu 2 społeczność (ta zorganizowana oraz pojedynczy użytkownicy) odpowiedziała na pięć pytań, które zadano do każdego tematu na wiki, w dyskusjach na żywo i w prywatnej ankiecie. Koordynatorzy dyskusji na stronach na Meta-Wiki napisali streszczenia stwierdzeń z każdej dyskusji.

Aby zidentyfikować najczęściej poruszane tematy, zespół strategiczny ręcznie oznaczył każde stwierdzenie[36] według kluczowych wniosków. Na podstawie najczęściej występujących 20-30 wniosków z każdego tematu stworzono streszczenia najszerzej popieranych idei. Dzięki analizie jakościowej odpowiedzi z wyżej wspomnianych dwóch ścieżek napisano podsumowanie wniosków, które jest spójne z najpopularniejszymi stwierdzeniami i tokiem myślenia streszczeń stwierdzeń.

Podsumowanie wniosków z podziałem na ścieżki

Grupy zorganizowane

Wśród zorganizowanych grup dostrzegliśmy następujące wnioski dotyczące pięciu tematów. Liczba na koniec każdego wniosku wskazuje, ile grup dyskutowało o danym temacie, a druga odnosi się do liczby pojedynczych stwierdzeń, które dotyczyły tego tematu. Zwróć uwagę, że uczestniczyło łącznie 29 grup zorganizowanych, z ogólną liczbą stwierdzeń 1085 (z czego 333 pochodzi od Wikimedia Foundation).

Temat A: Zdrowe społeczności (uczestniczyło 27 grup)

 • Otwartość, różnorodność i reprezentacja w zakresie ideologii, płci i etnicznym są kluczowe dla zapewnienia jak najwięcej wiedzy o najwyższej jakości (14 grup, 30 odniesień)
  • "Należy wysłuchać różne głosy - rozbieżność z głównymi, popularnymi pomysłami nie powinna być tłumiona w imię politycznej poprawności." - Wikimedia Australia[37]
 • Jest to wciąż krytyczny warunek wstępny dla innych tematów i jest cytowany jako najważniejszy spośród pięciu (14 grup, 25 odniesień)
  • "Jest to najbardziej znaczący obszar, na którym warto się skoncentrować. Zmarginalizowane społeczności najbardziej dotknięte przez niektóre aktualne zasady i praktyki to społeczności, których punkty widzenia są najbardziej potrzebne." - North Carolina Triangle[38]
 • Znaczenie szkolenia lub w inny sposób zapraszania nowych edytorów, przy jednoczesnym ograniczeniu złych praktyk starych użytkowników (14 grup, 23 odniesienia)
  • "Musimy przestać skupiać się na zaawansowanych użytkownikach, którzy wymagają wysokiego stopnia opieki... Wolontariat powinien być łatwy - wsparcie dla wolontariuszy musi być elastyczne i adaptowalne" - - Wikimedia Austria[39]

Temat B: Wiek rzeczywistości rozszerzonej  (uczestniczyło 17 grup)

 • Utrzymujmy główne skupienie się na potrzebach społeczności, ale ostrożnie korzystajmy z AI i maszynowego uczenia się aby zmniejszyć nakład pracy na proste czynności, ale nie zastępować wolontariuszy w poprawianiu jakości i dostępności (8 grup, 10 odniesień)
  • "Możemy zainwestować czas i zasoby w nowe testy i innowacje - AI, interaktywność, czytanie głosowe, edytowanie głosowe itp." - - Wikimedians of Bulgaria[40]
 • Multimedia i nowe platformy nie-tekstowe są kluczowe (7 grup, 10 odniesień)
  • "Prezentacja zawartości w formatach innych niż tekst wydaje się podstawą dotarcia do użytkowników innych niż tradycyjni czytelnicy." - Spotkanie Strategiczne Wikimedia Chile[41]
  • "Więcej osób potrzebuje treści innych niż tekstowe, w tym muzykę, głos i wideo. Potrzebujemy szybszego i wygodniejszego środowiska do plików multimedialnych." - Wikimedia Korea[42]
 • Utrzymać koncentrację na czytelnikach i edytorach, zwłaszcza na poprawie narzędzi, UX i szkoleniach. Automatyzacja i postęp technologiczny to nieunikniona siła, którą Wikipedia musi wykorzystać lub zostanie zmarginalizowana (6 grup, 14 odniesień)
  • Technologia staje się coraz ważniejsza. Pochłania ona też dużo zasobów. Musimy "outsourcingować" nasze potrzeby technologiczne poprzez budowanie partnerstw z organizacjami potrzebującymi wspólnej platformy do tworzenia wiedzy i mogącymi rozwijać nasze obecne technologie tak aby stały się tego rodzaju platformą." - Pracownicy WMF[43]

Temat C: Ruch prawdziwie globalny  (uczestniczyło 20 grup)

 • Niezbędne jest, aby być dostępnym w różnych językach i na różnych platformach (7 grup, 8 odniesień)
  • "Chodzi nie tylko o dostęp do Wikipedii, ale także o udostępnienie treści w maksymalnej liczbie języków świata. Ważne jest, aby wzmocnić w ramach tematu kwestię dostępu." - Wikimedia Morocco[44]
 • Współpraca w ramach ruchu i na zewnątrz oraz otwartość przyciągnie nowe głosy do ruchu, przyspieszy jego misję, a ostatecznie da mniej stronniczą wiedzą o większej jakości (8 grup, 16 odniesień)
  • "Podkreślanie globalności ruchu pomaga nam mieć treść, która jest różnorodna i szeroka, reprezentująca świat jako całość." - Wikimedia District of Columbia[45]
  • "Jako globalna społeczność możemy zmienić świat i mieć wpływ na ustawodawstwo i politykę w ramach celów ruchu." - Wikimedia Israel[46]
 • Aby zaangażować nowe obszary geograficzne, powinniśmy wziąć pod uwagę zaangażowanie w partnerstwo i rozwiązywanie złożoności akceptowania nowych, zróżnicowanych form wiedzy w celu utrzymania weryfikowalności w ramach projektów (8 grup, 14 odniesień)
  • "Otwarcie na szerszy zakres edycji i nowych form wiedzy jest niezbędne, aby zbliżyć się do naszej wizji ruchu, nie ograniczonego przez obecne "słabo obsługiwane regiony". Jeśli działać w ramach tego tematu we wszystkich regionach świata, możemy zwiększyć różnorodność i głębię wiedzy dostępną dla wszystkich, wszędzie." - Wikimedia Deutschland[47]

Temat D: Zaufane źródło wiedzy  (uczestniczyło 21 grup)

 • Wiarygodność i jakość zawartości są decydujące dla utrzymania reputacji Wikipedii (16 grup, 29 odniesień)
  • "Należy skupić się na wysokiej jakości treści przydatnej dla ludzi, nawet mimo bycia respektowanym lub istotnym źródłem. Projekty Wikimedia nie powinny być postrzegane jako najważniejsze źródło wiedzy, ale powinny zawierać jak najwięcej wysokiej jakości i neutralnej wiedzy. - Wikimedia Deutschland[48]
 • Chęć posiadania większej liczby "ekspertów", ale z pozostaniem wiernym demokratycznym procesom redakcyjnym (7 grup, 17 odniesień)
  • "Zbyt ścisła kontrola edycji oparta jest na obawie, że Wikipedia może zostać zniszczona przez trolle i oszustwa - zaufanie i zakładanie dobrej woli powinny zostać przywrócone, jak było to w pierwszych dniach Wikipedii; co mogłoby przyciągnąć ekspertów i faktycznie zwiększyć jakość treści." - Kolacja Strategiczna Wikimedia Polska[49]
 • Współpraca i nawiązywanie kontaktów z nowymi partnerami spoza ruchu w celu poprawy percepcji (9 grup, 13 odniesień)
  • "Wikipedia nie jest uważana za wiarygodne źródło przez niektórych użytkowników internetu, zwłaszcza przez środowisko akademickie; skupiając się na tym temacie, nasze projekty byłyby szanowane coraz bardziej, a zatem zarówno ich wykorzystanie, jak i edycje dzięki temu by wzrosły." - Wikimedia Community User Group Turkey[50]

Temat E: ekosystem wiedzy  (uczestniczyły 22 grupy)

 • Edukacja i środowisko akademickie to dwa podstawowe obszary zaangażowania społeczności w partnerstwa (10 grup, 15 odniesień)
  • "Istnieje wiele organizacji wewnątrz i na zewnątrz systemu edukacji oraz szerszego ekosystemu otwartej kultury, którego celem jest poprawa wiedzy. Wszyscy oni są partnerami w dialogu, w którym dzielimy nasze doświadczenia w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy, odpowiadając na przyszłe wyzwania." - Wikimedia Austria[51]
  • "Ten temat jest również ważny dla uznania projektów Wikimedia jako narzędzia przyczyniającego się do dostępu do wiedzy, przez podmioty działające w systemie edukacji (nauczyciele, naukowcy, laboratoria)." - Wikimedia CU Côte d'Ivoire[52]
 • "Potencjał wpływu jest silny, tworzenie synergii, które dodają wolną treść, funkcjonalność i świadomość, aby angażować więcej ludzi i ostatecznie przynieść korzyści społeczeństwu." (7 grup, 9 odniesień)
  • "Ma to olbrzymi potencjał wywierania wpływu: Powinno to tworzyć synergie, które zwiększają zawartość, funkcjonalność i świadomość, a jednocześnie zwiększają liczbę osób angażujących się bezpośrednio w treść i edytowanie." - North Carolina Triangle[53]
 • Współpraca ma zasadnicze znaczenie dla postępu pracy wszystkich organizacji i wzrostu ruchu (6 grup, 16 odniesień)
  • "Uczestnicy ruchu muszą praktykować i uczyć się pracy z naszymi społecznościami, instytucjami i "zewnętrznymi" partnerami w tym samym czasie, a także do nawigowania się po różnorodności kultur i wynikającego z tego napięcia w kierunku zbiorowego oddziaływania." - Wikimedia Deutschland[54]

Edytorzy indywidualni

Wśród indywidualnych edytorów dostrzegliśmy następujące wnioski dotyczące pięciu tematów. Zauważ, że było 1625 stwierdzeń z 26 społeczności oraz prywatnych wywiadów.

Temat A: Zdrowe społeczności (Uczestniczyły 24 grupy)

 • Pozostaje krytycznym warunkiem wstępnym dla innych tematów i jest cytowany jako najważniejszy spośród pięciu (17 grup, 24 odniesienia)
  • "Temat ten ma najwyższy priorytet, ponieważ ponieważ udało nam się zgromadzić główny zakres wiedzy, konflikty o różnych punktach widzenia i podejściach stale rosną, więc musimy je rozwiązywać odpowiednio szybko, aby poprawić doświadczenie użytkowników." - Rosyjska Wikipedia[55]
 • Uczestnicy debatowali nad ograniczeniem uczestnictwa nowych użytkowników z powodu konfliktu między utrzymywaniem jakości i bycia otwartym za wszelką cenę (10 grup, 16 odniesień)
  • "Idea otwartości forsowana przez WMF będzie przeciwproduktywna. Nie każdy może wnieść wkład na wymaganym poziomie. Niektórzy ludzie wyraźnie nie rozumieją, czym jest encyklopedia. - Holenderska Wikipedia[56]
 • Nacisk na narzędzia i znaczenie ograniczania nadużyć użytkowników, nękania, wandalizmu i dyskryminacji (7 grup, 14 odniesień)
  • "Monitorowanie i zachęcanie sprawiających kłopoty do zaprzestania i odejścia, wyczyści wiki-kulturę, niech inne pomysły powstaną i staną się ważne, sprawią, że społeczność stanie się mniej sztywna i statyczna." - Angielska Wikipedia[57]

Temat B: Wiek rzeczywistości rozszerzonej (uczestniczyło 25 grup)

 • Agresywna debata między pragnieniem rozwoju technologii (14 grup, 26 odniesień) i rozwoju "dla ludzi" (7 grup, 15 odniesień)
  • "Każda zmiana technologiczna będzie miała wpływ na sposób, w jaki edytorzy działają w projektach i zawsze powinniśmy zastanawiać się, na ile dana innowacja ułatwia, zastępuje lub utrudniania pracę wolontariuszy. - Wikipedia portugalska[58]
 • Eksplorować nowe produkty (w tym multimedia, inteligentne narzędzia i funkcjonalność mediów społecznościowych), ale uczynić to prostym (16 grup, 32 odwołania)
  • "Potrzebujemy dziś bardziej inteligentnych narzędzi, a jeśli nie możemy rozwijać naszej społeczności aktywnych edytorów, podwójnie będziemy potrzebować inteligentnych narzędzi w przyszłości." - Angielska Wikipedia[59]
  • "Artykuły Wikipedii są często napisane przez pół-ekspertów, którzy piszą w języku ekspertów. Wiele artykułów jest trudnych do zrozumienia bez kontekstu." - Holenderska Wikipedia[60]
 • Chęć podjęcia starań, aby Wikipedia była możliwie jak najbardziej dostępna dla wszystkich grup, przy jednoczesnym zachowaniu standardów zdrowej społeczności, takich jak antywandalizm (8 grup, 14 odniesień)
  • "Problem wandalizmu i technologii jest skomplikowany. Boty nie wykrywają tego samego co człowiek, często rewertują dobre edycje. To jest coś, co technologia i AI powinny mieć na celu - podniesienie poziomu rozpoznawania wandalizmu." Hiszpańskojęzyczna grupa na Telegramie[61]

Temat C: Ruch prawdziwie globalny (Uczestniczyły 23 grupy)

 • Usługi/narzędzia językowe i tłumaczeniowe mogą pomóc w rozwoju ruchu poza zachodni punkt widzenia (11 grup, 20 odniesień)
  • "Aby być naprawdę globalnymi, musimy walczyć z lokalizmem (rozumianym jako ustanowienie specyficznych norm w różnych wersjach językowych) - nie powinno być żadnych tematów wyłączonych z powodów językowych, ponieważ musimy gromadzić (i być w stanie rozpowszechniać) całą wiedzę." - Hiszpańska Wikipedia[62]
 • Zasoby należy przyporządkować współmiernie do priorytetów globalnych (3 grupy, 7 odniesień)
  • "Zredukować różne projekty, które skupiają się wyłącznie na dodawaniu treści w językach, które mają już aktywną społeczność, takie jak projekty GLAM i Wikipedysta-Rezydent." - Meta[63]
  • "Jeśli chcemy mieć znaczący wpływ na globalną wiedzę WMF powinna wydać co najmniej połowę swojego budżetu w krajach rozwijających się. Pozostałych pieniędzy byłyby wystarczająco dużo dla innych. - Włoska Wikipedia[64]
 • Otwartość i różnorodność są kluczowe dla naszej zasady neutralnej, wolnej wiedzy, ale mniejszość twierdzi, że należy rozwinąć lokalny model przed ekspansją (6 grup, 10 odniesień)
  • "Istnieje bardzo silne, ukryte wykluczenie z różnych powodów, głównie z powodu umiejętności językowych i technicznych (zakładamy, że wszyscy rozumiemy zawiłości nawigacji w wiki). - Hiszpańskojęzyczna grupa w Telegramie[65]

Temat D: Zaufane źródło wiedzy (uczestniczyły 23 grupy)

 • Obowiązkiem Wikipedii jest bycie niezawodnym źródłem informacji wysokiej jakości, szczególnie w aktualnym wieku informacji (9 grup, 22 odniesienia)
  • "Jeśli Wikipedii uda się wypozycjonować się jako wiarygodne źródło o wysokich standardach, które można cytować i wykorzystywać w świecie akademickim, będziemy też mogli promować informacje i wiedzę, jednocześnie zmagając się z fałszywymi danymi i pseudoprawdami. - Hebrajska Wikipedia[66]
 • Dążenie do partnerstwa z ekspertami łączy się z bardziej przejrzystymi wytycznymi dotyczącymi nowych użytkowników (6 grup, 9 odniesień)
  • "Trzeba dokładniej kontrolować nie tylko utrzymanie jakości i standardów, ale także wzmocnić i utrzymać reputację jakości i dokładności, którą Wikipedia sama sobie wyobraziła. - Angielska Wikipedia[67]
 • Standaryzacja, encyklopedyczność i wytyczne dotyczące cytowania mają kluczowe znaczenie dla sukcesu (5 grup, 11 odniesień)
  • "Jeśli chodzi o cytowania, ważne jest, aby przedstawić czytelnikom, na czym polega konsensus w każdym temacie, a także jakie są różne alternatywy i jakie jest ich źródło. Nawet jeśli nie możemy dokładnie odzwierciedlić każdego z nich, możemy wiernie odzwierciedlać źródła w tekście." - Hebrajska Wikipedia[68]

Temat E: Ekosystem wiedzy (uczestniczyły 22 grupy)

 • Środowisko akademickie, szkoły i nauczyciele są najczęściej wspomnianymi ścieżkami współpracy (9 grup, 19 odniesień)
  • "Jednym z pomysłów jest dotarcie do stowarzyszeń nauczycieli i innych grup, które gromadzą nauczycieli i dyskutują o metodach nauczania. Może to być bardziej efektywne, gdy dotrze się do nauczycieli i organizacji, którzy już mają wolę dyskutować o innowacjach w nauczaniu." - Portugalska Wikipedia[69]
 • Partnerstwo powinno się rozwijać przy współpracy ze strategią na rzecz najbardziej efektywnego angażowania nowych instytucji (5 grup, 6 odniesień)
  • "Partnerstwa GLAM wymagają czasu. Powinniśmy wybrać instytucje docelowe spośród tych, które działają w tematach, w których mamy luki. Powinny być "zestawy", pomagające WIR-om i instytucjom w uzyskaniu autonomii w pracy w projektach Wikimedia." - Włoska Wikipedia[70]
 • Znaczenie utrzymywania Wikipedii prostą, dostępną, wiarygodną, źródłem neutralności i utrzymującą zakaz umieszczenia twórczości własnej (6 grup, 12 odniesień)
  • "Jeśli nie wypełnimy naszej misji i zaczniemy być pełni twórczości własnej, fałszywych wiadomości, nie-neutralnego punktu widzenia, i płytkich treści, ludzie wrócą do tradycyjnych encyklopedii. - Włoska Wikipedia[71]

Przypisy

 1. A 1 B 222 18
 2. A 9
 3. B 6
 4. B 1
 5. A 3
 6. A 35 23 34 3 1 3 3 8 4 40 B 102 556 1 17
 7. A 22 3 4 6 26 4 3 1 5 12 21 B 248 642 24 3 70 120 123 1 3 1 1
 8. A 5 1 3 1 11 B 181 217 644 84 191 208 660 9
 9. 571 103 60 2
 10. A 316
 11. A 31 31 49 18 B 112 176 201 25 29 1 161 212 289 13 8
 12. B 21
 13. A 6 5 9 B 282 1 112 176 181 217
 14. B 12 [survey 337 360 415 420 434 444 449 454 464 469 484 593 594] [English WP 101] [German WP 18] [Hindi WP 1 2 24] [Spanish WP10 39] [Wikidata 20]
 15. A 24 8 42 45 20 42 43 14 23 26 27 23 B 115 266 14 261 286 306 319 568 599 601 607 608 30 19 28 32 38 171 23
 16. B 12
 17. B 27
 18. A 279
 19. B 616
 20. A 44
 21. A 35 4
 22. A 28
 23. A 88
 24. A 11
 25. B 89
 26. A 17 1
 27. A 1 2 24 25 22 3 18 B 41 30 8 32 33
 28. A 19
 29. A 19 B 13 14 30 18 19
 30. B 636
 31. A 78 118 16 40 6 38 41 42 58 72 18 B 13 492 496 504 509 538 577 590
 32. A 14 B 500 13 68 69 70 94
 33. B 79
 34. B 171
 35. A 620 21 31
 36. [$spreadsheet Arkusz kalkulacyjny ze stwierdzeniami źródłowymi Cyklu 2]
 37. A 6
 38. A 1
 39. A 3
 40. A 45
 41. A 7
 42. A 3
 43. A 88
 44. A 3
 45. A 16
 46. A 17
 47. A 44
 48. A 66
 49. A 17
 50. A 1
 51. A 10
 52. A 54
 53. A 16
 54. A 78
 55. B 14
 56. B 21
 57. B 6
 58. B 17
 59. B 89
 60. B 1
 61. B 41
 62. B 27
 63. B 39
 64. B 98
 65. B 52
 66. B 7
 67. B 76
 68. B 15
 69. B 32
 70. B 79
 71. B 45