Jump to content

Strategy/Wikimedia movement/2018-20/2019 Community Conversations/Resource Allocation/vi

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Định dạng phạm vi

What is your area of inquiry?

We are investigating the following aspects of a future resource allocation system. Firstly, there are very broad, structural questions:

 1. Structures for resource allocation
 2. Decision-making and power
 3. Values and Principles (purpose)

We are also looking into more specific aspects which we need to design/decide on:

 1. Communities that have been left out
 2. User/recipients
 3. Innovation
 4. Leveraging resources (sustainability)
 5. Impact (movement and society)
 6. Accountability

Những vùng sau đưa cho bạn về câu hỏi vùng như ở phía dưới.

Defining resources is critical to our enquiry. For us, “Resource Allocation” refers to the allocation of a small set of resources that can (or should) be allocated by the Wikimedia movement system to support the 2030 Strategic Direction. We will not consider resources that cannot be allocated in such a way (e.g. grants awarded by non-Wikimedia institutions since they are usually restricted; volunteer time; etc.), or financial resources with localized legal constraints (e.g. membership fees, direct donations beyond the banner, and the endowment).

These are the resources we will be considering in our area of inquiry, with some caveats:

Monetary:

 • Grants awarded by Wikimedia Foundation, or other Wikimedia Affiliates
 • All funds raised by the banners on Wikimedia sites
  • Caveat: This overlaps with the Revenue Streams Working Group. We want to be future-oriented and acknowledge that other, new sources of monetary funds may arise in the future.

Non-monetary:

 • Capacity
  • Caveat: This overlaps with the Capacity Building Working Group.
 • Staff
  • Caveat: We are still discussing this resource, as we aren’t quite clear if “staff” as a resource translates into the money to employ staff or the FTEs themselves.
 • Trademark
  • Caveat: This overlaps with the Roles & Responsibilities Working Group.
 • Platform infrastructure
  • Caveat: We are still discussing if this resource is in scope, because while it is important to enabling the Knowledge-as-a-Service part of the strategic direction, we are currently unclear about how such a resource might be allocated. This overlaps with the Technology Working Group.
Talk

Tình hình hiện tại như thế nào?

Quỹ Wikimedia hiện là điểm chính phân bổ nguồn lực trên toàn thế giới trong phong trào này. Hầu hết các khoản thu được thu tập trung và chi tiêu trong các cộng đồng được thiết lập và có nguồn lực tốt. Ngân sách hiện tại của Wikimedia Foundation là 92 triệu USD. Có ~150 chi nhánh với các thỏa thuận cho phép sử dụng các nhãn hiệu do Wikimedia Foundation nắm giữ. Các thỏa thuận này được hệ thống hóa để hỗ trợ sứ mệnh toàn cầu của Wikimedia. Một số chi nhánh lớn nhất bao gồm Wikimedia Đức, Wikimedia Thụy Điển, Wikimedia Indonesia, Wikimedia Vương quốc Anh và Wikimedia Pháp.

Ngân sách tài trợ của Wikimedia Foundation đã vào khoảng ~$7M USD mỗi năm kể từ năm 2013. Vào năm 2018, Wikimedia Foundation đã trao hơn 400 khoản tài trợ. Trong khi 272 khoản tài trợ dành cho các cộng đồng mới nổi, chỉ có ~30% số tiền được dành cho các cộng đồng đó; đây là mức tăng 50% so với năm 2013, trong đó ~20% số tiền dành cho các cộng đồng mới nổi. Hầu hết các chi nhánh mới không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào trong những năm đầu tiên của họ và chúng tôi tin rằng đây là kết quả của một vấn đề hệ thống, thay vì việc thiếu nhu cầu. Do đó, các cấu trúc và quy trình lịch sử của chúng ta hiện đang củng cố sự tập trung quyền lực và tiền bạc trong phong trào. Chúng ta vẫn chưa có một mô hình công bằng để phân bổ nguồn lực và việc chỉ tăng khả năng tiếp cận tiền hoặc trợ cấp sẽ là không đủ. Chúng tôi chưa hỗ trợ đầy đủ cho việc xây dựng năng lực để thu hút, sử dụng và báo cáo về các nguồn lực.

Hầu hết tiền của phong trào đến từ các nhà tài trợ cá nhân. Phong trào đã giới thiệu các thực hành, cấu trúc và mô hình tham gia như một bước đầu tiên hướng tới trách nhiệm giải trình tốt hơn. Tuy nhiên, hệ thống tài trợ của Wikimedia Foundation ngày nay phần lớn mang tính phản động, đóng vai trò là người quản lý tiền vận động. Nhưng cũng có một kỳ vọng là các nhà tài trợ, đưa ra các lựa chọn chiến lược và đánh đổi, ưu tiên một vấn đề hoặc đối tượng hơn một vấn đề khác. Hai vai trò này tạo ra những kỳ vọng trái ngược nhau. Vai trò phản ứng của tiếp viên có nghĩa là rất khó để chuyển nguồn lực sang các lĩnh vực ưu tiên (ví dụ: cộng đồng hoặc nội dung không được đại diện).

Thông qua quá trình chiến lược, giờ đây chúng tôi có cơ hội quan trọng để thiết kế lại hệ thống phân bổ nguồn lực theo cách giúp chúng tôi đạt được sự công bằng về tri thức và tri thức như một dịch vụ. Quy trình chiến lược là một cơ hội cần thiết để thực hiện những thay đổi căn bản trong phong trào của chúng tôi và coi tài liệu xác định phạm vi như một hướng dẫn phát triển liên tục sẽ phản ánh đều đặn các ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng trong suốt quá trình trên.

Talk

Why this scope?

Chúng tôi tin rằng để đạt được định hướng chiến lược năm 2030, chúng tôi cần tạo ra một hệ thống phân bổ nguồn lực công bằng. Trong khi có nhiều định nghĩa về công bằng, chúng tôi hiểu công bằng là về Cơ hội (ví dụ: khả năng tiếp cận hệ thống và nguồn lực), Quyền lực (ví dụ: khả năng đưa ra quyết định về nguồn lực, khả năng thay đổi văn hóa) và Kết cục.

So far, we have relied on access (e.g. “everyone can apply for grants”) as the main approach to equity, but we do not believe that is sufficient for the future.

Để xem xét các hệ thống và cấu trúc trong tương lai, chúng tôi sẽ ưu tiên giá trị của sự công bằng, cùng với các giá trị khác như minh bạch, bền vững và đổi mới, cho cách nguồn lực được phân bổ. Thành công được định nghĩa là đã đạt được Định hướng Chiến lược (“Đến năm 2030, Wikimedia sẽ trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu của hệ sinh thái tri thức miễn phí và bất kỳ ai chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi sẽ có thể tham gia cùng chúng tôi”).

Talk

Scoping questions

What are the key questions within the scope of the Working Group?

 1. Làm thế nào để phân bổ nguồn lực có thể hỗ trợ các cấu trúc trao quyền cho các tác nhân khác nhau trong phong trào tri thức tự do về lâu dài? Quyền lực được kết nối như thế nào với việc phân bổ tài nguyên và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng việc phân bổ tài nguyên để tạo ra sự thay đổi?
 2. Ai đưa ra quyết định về việc phân bổ nguồn lực trong phong trào? Những quyết định đó nên được thực hiện như thế nào (về cơ cấu, tiêu chí, ưu tiên, trách nhiệm giải trình)?
  • Làm thế nào để thiết lập các tiêu chí ra quyết định và các ưu tiên?
  • Làm thế nào để chúng ta bao gồm “các cộng đồng đã bị loại bỏ bởi các cấu trúc quyền lực và đặc quyền”?
 3. Mục đích của hệ thống phân bổ nguồn lực trên diện rộng là gì? Các giá trị và nguyên tắc điều chỉnh hệ thống phân bổ nguồn lực phải là gì, để chúng hỗ trợ một hệ thống phân bổ nguồn lực một cách công bằng trong phong trào?
  • Có sự phân cấp giá trị không? Nếu họ xung đột thì sao?
  • Làm cách nào để chúng tôi đảm bảo rằng các nguồn lực mà chúng tôi phân bổ giúp chúng tôi đạt được Định hướng Chiến lược là trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu của tri thức miễn phí, bao gồm cả Công bằng tri thức và Tri thức như một dịch vụ?
 4. Định hướng Chiến lược ưu tiên "các cộng đồng bị bỏ rơi ..." Họ là ai? Chúng ta nên liên hệ với ai và theo nguyên tắc nào?
 5. Ai nên là người nhận được tài nguyên? Làm thế nào để chúng tôi xác định ranh giới, ai hoặc những gì được bao gồm?
  • Các quy tắc có khác nhau đối với phong trào Wikimedia so với các thực thể/cộng đồng từ hệ sinh thái Kiến thức Miễn phí rộng lớn hơn không?
 6. Chúng ta có thể phân bổ các nguồn lực như thế nào để đảm bảo sự đổi mới hướng tới mục tiêu năm 2030?
  • Làm thế nào để chúng ta cân bằng nhu cầu đổi mới trong khi hỗ trợ công việc hiện có?
  • Làm cách nào để chúng tôi kích hoạt sự đổi mới cho và cho nhiều cộng đồng?
 7. Các nguồn lực được phân bổ nên đảm bảo các nguồn lực trong tương lai (tính bền vững) theo những cách nào?
  • Làm thế nào chúng ta có thể tích hợp xây dựng năng lực (vì sự bền vững) với phân bổ nguồn lực?
  • Nếu chúng ta tập trung vào khía cạnh tài chính: Làm thế nào để chúng ta sử dụng các quỹ hiện có để tạo ra các quỹ trong tương lai? Các biến thể theo ngữ cảnh mà chúng ta cần xem xét đối với quá trình này là gì và quá trình này sẽ khác đối với các cộng đồng mới nổi và không mới nổi?
 8. Các nguồn lực được phân bổ sẽ tạo ra tác động gì trong cộng đồng của chúng ta và thế giới?
  • Làm thế nào để chúng tôi đo lường tác động trong dài hạn?
  • Làm cách nào để chúng ta cân bằng nhu cầu đo lường theo ngữ cảnh cụ thể và tính nhất quán trong toàn bộ phong trào?
  • Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng việc phân bổ tài nguyên của chúng ta là xúc tác và dẫn đến sự thay đổi nhiều hơn và nhanh hơn đối với kiến ​​thức miễn phí theo thời gian (và tài nguyên vận động không phải là thứ duy nhất đang được sử dụng)?
  • Làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng tác động tổng thể lên xã hội là tích cực?
 9. Chúng tôi chịu trách nhiệm giải trình với ai và chúng tôi tổ chức trách nhiệm giải trình như thế nào?
Talk