Styrelsen

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Wikimedia Foundations styrelse sköter själva stiftelsen Wikimedia och övervakar förvaltande och insamling av gåvor. Styrelsen är det högsta beslutande organet i Wikimedia Foundation Inc. (artikel IV, 1:a stycket i Wikimedia Foundations stadgar).

Styrelsen har åtta medlemmar. Se även en detaljerad beskrivning av dess uppdrag. (på engelska)

Sittande styrelsemedlemmar är:

  • Michael Snow, ordförande (mandat tills de lokala Wikimediaföreningarna utser en egen representant)
  • Jimmy Wales, ordförande emeritus (mandatperiod till december 2008)
  • Jan-Bart de Vreede, vice ordförande (mandatperiod till december 2008)
  • Domas Mituzas, verkställande sekreterare (mandat tills de lokala Wikimediaföreningarna utser en egen representant)
  • Stuart West, kassör (mandatperiod till december 2008)
  • Kat Walsh (mandatperiod till juli 2009)
  • Frieda Brioschi (mandatperiod till juli 2009)
  • Ting Chen (mandatperiod till juli 2009)

Michael Snow[edit]

Michael Snow

Michael Snow utnämndes till ordförande i Wikimedias styrelse i juli 2008. Han blev medlem av styrelsen i februari 2008, efter att ha deltagit i Wikimediaprojekt sedan 2003. Ett av hans bidrag var skapandet av The Wikipedia Signpost, en tidning för engelskspråkiga Wikipedia. Han är född i Pfullendorf, Tysjkland, och bor nu i Seattleområdet.

Jimmy Wales[edit]

Jimmy Wales i Paris.

Jimmy Wales är internetentreprenör och wikientusiast, och grundare av Wikipedia.

Jimmy föddes i Huntsville i delstaten Alabama i USA 1966, och har tagit examen vid Auburn University samt University of Alabama. Han arbetade som Research Director på Chicago Options Associates, ett termins- och optionsföretag som då hade sitt säte i Chicago. Vid mitten av 1990-talet skapade han Bomis, en sökportal som fokuserade på populärkultur och en av de första användarna av data från Open Directory Project under fri licens.

1999 hade Jimmy formulerat klart idén om ett uppslagsverk som kunde spridas fritt och grundade Nupedia genom att anställa filosofen Larry Sanger som chefredaktör och ge två programmerare i uppdrag att skriva programvara till projektet. Nupedia misslyckades, kanske på grund av att Nupedia organiserades enligt den hierarkiska katedralmodellen, till skillnad från Wikipedia som är den ultimata basaren. Efter två års arbete med konceptet Nupedia öppnade teamet Wikipedia för att slussa innehåll därifrån till Nupedia. Wikipedia blev en omedelbar succé, om än inte på det sätt man tänkt sig, och Nupedia lades ner. 2003 grundade Jimmy Wikimedia Foundation, en ideell organisation med säte i Tampa i delstaten Florida, för att stötta Wikipedia och dess systerprojekt.

år 2004 grundade Jimmy Wikia. Han utnämndes till ledamot i styrelsen för Berkman Center for Internet and Society vid Harvard Law School i mitten av 2005, och i oktober samma år blev han medlem i styrelsen av Socialtext som säljer wikiteknik till företag. Han bor i Saint Petersburg i Florida.

Jan-Bart de Vreede[edit]

Jan-Bart de Vreede

Jan-Bart de Vreede är vice ordförande i Wikimedia Foundation sedan 14 januari 2007. Han blev medlem i styrelsen i december 2006.

Jan-Barts arbete för Kennisnet Ict op School Foundation har låtit honom använda en hel del tid åt att arbeta för bland annat spridning av wikimjukvara och för användande av wikimediaprojekt inom utbildning. Kennisnet Foundation är en statligt finansierad nederländsk organisation. Inom denna organisation är han ansvarig för utbildningsportaler och några verktyg för att skapa material på nätet. Parallellt under sin tid på Kennisnet har han sedan 2004 varit involverad i Wikimedia och besökt de två Wikimania-konferenser som hittils hållits, i egenskap av inbjuden talare.

Jan-Bart de Vreede tillbringade större delen av sin barndom i Nederländerna men har också bott i Sri Lanka, på Maldiverna, i Kenya och i USA. Han är utbildad i företagsekonomi på Rotterdam School of Management.

Domas Mituzas[edit]

Domas Mituzas

Domas Mituzas blev medlem i Wikimedias styrelse i februari 2008.

Kat Walsh[edit]

Walsh

Kat Walsh är en wikimedian från Herndon i Virginia, som ligger strax utanför Washington, DC. Hon studerar för närvarande immaterialrätt vid George Mason University School of Law.

Kat arbetade för Wikia, Inc inom stödteamet för wikigemenskaper (Community Support team) mellan februari och augusti 2006. Som medlem i Wikimedias kommunikationskommitté talar hon ofta med media om Wikimedias projekt samt besvarar mail som kommer till stiftelsen. I oktober 2005 valdes hon in i skiljedomskommittén på engelskspråkiga Wikipedia. Det uppdraget lämnade hon när hon valdes in i styrelsen. Kat är även klassisk fagottist och har kandidatexamen i musik från Stetson University.

Frieda Brioschi[edit]

Frieda Brioschi

Frieda Brioschi (30 år, från Italien) blev medlem av Wikimedias styrelse i juli 2007.

Stuart West[edit]

Stuart West

Stuart West blev medlem av Wikimedias styrelse i april 2008.

Ting Chen[edit]

Ting Chen

Ting Chen valdes av till styrelsemedlem i juni 2008 och började officiellt som medlem i Wikimedias styrlse i juli 2008.

Ting Chen föddes i Shanghai, Kina, 1968. Han växte upp i Harbin, Kina, i det nordöstra hörnet av landet.


Tidigare styrelseledamöter[edit]

Angela Beesley (juni 2004 - juli 2006)

Angela Beesley satt i styrelsen från juni 2004. I juli 2006 offentliggjorde hon sitt beslut att lämna uppdraget, och gjorde så när hennes efterträdare blivit vald den 26 september samma år.

Angela är en av grundarna av och Vice President of Community i Wikia, ett företag som inhyser en mängd olika wiki främst inriktade mot grupper med olika specialintressen.

Hon är en av medförfattarna till boken Wikis: Tools for information Work and Collaboration som publicerades av förlaget Chandos i Oxford år 2006.

Innan Angela engagerade sig i wikipedia har Angela varit forskare inom utbildning och utvecklat system för elevutvärdering.

Hon är född i England, och har bott i Tyskland och Australien.

Michael Davis (2003 - november 2007)

Michael Davis har examen från Williams College och Chicagos universitet.

Han var tidigare verkställande direktör på Chicago Options Associates, ett termins- och optionshandelsföretag i Chicago. Michael är operativ chef för det communityinriktade serverhotellet Wikia, Inc., och bor i Saint Petersburg i Florida.

Erik Möller ((juli 2006 - december 2007)

Erik Möller är vice direktör för Wikimedia Foundation, ett uppdrag han påbörjade i januari 2008 och han avgick då från styrelsen. Han har varit aktiv användare sedan 2001 och har även bidragit till den underliggande programvaran, MediaWiki. Erik är frilansjournalist och författare (Die heimliche Medienrevolution: Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern) och driver även projekt för utvecklandet av wikirelaterad programvara. Han har universitetsexamen i systemvetenskap. Utöver Wikimedia försöker han att lansera öppet innehåll, fri programvara och en balanserad patent- och upphovsrättslig lagstiftning. Tills han började sin anställning på Wikimedia Foundation bodd han i Berlin

Tim Shell (2003 - november 2006)

Tim Shell är internetentreprenör med intresse för självorganisation och decentraliserad ordning, vilket exemplifieras genom Wikipedia. 1996 hoppade han av sina studier i systemvetenskap för att i stället tillsammans med Jimmy Wales starta Bomis. Tim har bott i Chicago, i Florida och i San Diego, och finns för närvarande i Las Vegas. Han avgick från styrelsen den 15 december 2006.


Oscar van Dillen (november 2006 - juni 2007)

Oscar van Dillen är användare och byråkrat på nederländska Wikipedia, och på andra Wikimedia-projekt på nederländska. Sedan maj 2005 är han även steward, och i den rollen hjälper han och ger råd till många projekt i olika språk. Oscar är medlem i stiftelsen Wikimedias kommitté för specialprojekt (Special projects committee) som hjälper stiftelsen att söka pengar, ha översyn över olika satsningar att expandera samt uppmuntra samarbete mellan Wikimedia Foundation och andra organisationer. Till yrket är Oscar musiker och kompositör. Han undervisar komposition inom världsmusik samt musikteori på institutionen för jazz, pop och världsmusik på musikhögskolan i Rotterdam.

Florence Nibart-Devouard (juni 2004 - juli 2008)

Florence Nibart-Devouard var styrelseordförande från oktober 2006 till juli 2008. Hon var invald medlem av styrelsen från juni 2004.

Florence föddes i Parisförorten Versailles i Frankrike. Hon växte upp i Grenoble, och har bott i ett flertal franska städer såväl som Antwerpen i Belgien och Tempe i Arizona.
Hon är ingenjör i agronomi (ENSAIA) och innehar även en magisterexamen i genetik och bioteknik (INPL). Hon har arbetat med forskning, först med växtförädling av blommor och sedan inom mikrobiologi med studier av möjlig bioremidiering av förorenad mark. Tills nyligen var hon anställd av ett franskt företag för att utveckla beslutsstödsverktyg för hållbar utveckling inom jordbruket. Hon gick med i äventyret Wikipedia i februari 2002, och är som användare känd under pseudonymen Anthere.

Florence är 39 år gammal och bor i Clermont Ferrand med sin man Bertrand och sina tre barn, åttaåriga Anne-Gaëlle, tioårige William och nyfödde Thomas.