Jump to content

Translation requests/WMF/Resolution:Biographies of living people/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Resoluties Biografieën van levende personen
Reacties
Alleen de oorspronkelijke versie in het Engels is gezaghebbend.
Deze resolutie, die het standpunt van de Foundation verklaart met betrekking tot biografieën van levende personen, is aangemomen in april 2009.


De Wikimedia Foundation wil graag gebruik maken van deze gelegenheid om onze kernprincipes betreffende onze visie, missie en waarden nog eens onder de aandacht te brengen. Eén van deze door al onze projecten gedeelde waarden bestaat uit het handhaven van een neutraal standpunt.

In onze inspanningen om een baken van waardevolle kennis te zijn die van algemeen nut is, hebben wij de verantwoordelijkheid om deze waarden hoog te houden, ook door accurate informatie aan te bieden. De deelnemers aan de projecten van Wikimedia hebben een ware schat aan informatie samengesteld, reusachtig in omvang en reikwijdte. Sinds jaar en dag benadrukken wij dat niet alleen de hoeveelheid informatie van belang is; ook de kwaliteit ervan is essentieel. Diverse onderzoeken bevestigen dat de informatie in Wikimedia-projecten over het algemeen van goede kwaliteit is, maar het is belangrijk dat we altijd naar verbetering blijven streven. Zoals bij ieder ander educatief of informatief project dienen fouten te worden vermeden, zeker wanneer deze schade zouden kunnen veroorzaken. Een van de domeinen waar dit van toepassing is, is het schrijven over levende personen.

Steeds vaker staan Wikimedia-artikelen bovenaan de resultaten van eender welke zoekopdracht. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat potentiële werkgevers, collega's, vrienden, buren of kennissen informatie over iemand op de sites van Wikimedia vinden. De populariteit van de Wikimedia-projecten blijft groeien, en daarmee groeit ook de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke redacteuren om ervoor te zorgen dat artikelen over levende personen neutraal geschreven zijn, accurate informatie bevatten en dat deze informatie ondersteund wordt door betrouwbare bronnen.

Met de groei van onze populariteit zijn bepaalde kwesties op de voorgrond getreden:

  • Veel mensen schrijven artikelen op een al te wervende toon: over zichzelf, over wie zij bewonderen, of zelfs over iemand die ze ervoor betaalt. Deze artikelen zijn niet neutraal en horen op onze projecten niet thuis. Over het algemeen slaagt de Wikimedia-gemeenschap er goed in dit soort al te lovende levensbeschrijvingen te verwijderen of aan te passen.
  • Soms worden artikelen over levende personen gevandaliseerd. De Wikimedia-gemeenschap heeft instrumenten en technieken ontwikkeld om het vandalisme tegen te gaan. Over het algemeen lijken deze redelijk goed te werken.
  • Sommige artikelen over levende personen bevatten kleine fouten, zijn slecht geschreven of ontberen deugdelijke bronvermeldingen. Artikelen over minder bekenden worden vaak maar langzaam verbeterd, of zelfs geheel veronachtzaamd.
  • Soms wijzigt iemand een artikel met het doel iemand anders te belasteren. Dit is moeilijk te ontdekken en te bestrijden, zeker als de kwaadwillende redacteur volhardend is.

Het bestuur van de Wikimedia Foundation verzoekt de wereldwijde Wikimedia-gemeenschap dringend om de inzet voor kwalitatief hoogwaardige en juiste informatie te handhaven en verder te versterken door:

  1. Ervoor zorg te dragen dat projecten in alle talen een beleid voeren dat nadrukkelijk de aandacht vestigt op het belang van de neutraliteit en verifieerbaarheid van dergelijke artikelen;
  2. Bij het toevoegen en verwijderen van informatie rekening te houden met de menselijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen, in het bijzonder bij artikelen van kortdurend of gering belang;
  3. Nieuwe technieken te onderzoeken om bijdragen te beoordelen en om fouten te melden, vooral wanneer deze levende personen aangaan;
  4. Iedereen met klachten over hoe hij of zij op onze projecten wordt beschreven met geduld, voorkomendheid en respect te behandelen, en anderen tot hetzelfde aan te sporen.