Jump to content

Translation requests/WMF/Resolution:Biographies of living people/sv

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Beslut Artiklar om nu levande personer
Respons
Den enda auktoritativa versionen är den ursprungliga engelska versionen.
Detta beslut anger Wikimedia Foundations ställning avseende artiklar om nu levande personer vilket antogs i april 2009.


Wikimedia Foundation tar tillfället i akt att upprepa några grundläggande principer som rör vår gemensamma vision, mål och värderingar. En av dessa värderingar som är gemensam för alla våra projekt är ett ansvar att upprätthålla en neutral synvinkel.

I vår strävan att erbjuda en källa till kunskap som är värdefull och användbar för alla, har vi ett anvar att upprätthålla dessa värderingar genom att även ge korrekt information. Deltagarna i Wikimedia Foundations projekt har skapat resurser av en enorm storlek och omfattning. Som vi har betonat i många år, utöver den mängd av kunskap som finns tillgänglig, är dess kvalitet även en viktig fråga. Den allmänt höga kvaliteten på informationen i Wikimedia Foundations projekt har bekräftats av ett antal undersökningar, men det är viktigt att vi alltid strävar efter att förbättra den. Som med alla strävan som ger utbildning och informativt material, måste fel undvikas, skärskilt när de har potential att orsaka skada. Ett område där detta gäller är när man skriver om levande personer.

Ökande, ligger Wikimedia Foundations artiklar bland toppen i sökmotorresultaten för i stort sett alla frågor. Detta betyder att när en potentiell bidragsgivare, kollega, vän, granne eller bekant letar efter information om en person, kan de hitta det på Wikimedia Foundations webbplatser. Eftersom Wikimedia Foundations projekts popularitet ökar, så ökar även gemenskapens ansvar att försäkra att artiklar om levande personer är neutralt skrivna, korrekta och väl källbelagda.

Eftersom vår popularitet har ökat, har vissa frågor blivit mer framträdande:

  • Många personer skapar artiklar som är allt för marknadsförande i tonen: om sig själva, människor de beundrar, eller de som de får betalt att företräda. Dessa är inte neutrala och har ingen plats i våra projekt. Generellt så skyddar Wikimediagemenskapen projekten väl mot detta gemensamma problem genom att radera eller förbättra hagiografier.
  • Personer vandaliserar ibland artiklar om levande personer. Wikimediagemenskapen har utvecklat verktyg och tekniker för att motverka vandalismen: i allmänhet verker de fungera ganska bra.
  • Vissa artiklar om levande personer innehåller små fel, är dåligt skrivna eller är dåligt källbelagda. Artiklar om personer som är endast marginellt kända är ofta försummade, och tenderar att förbättras mycket långsamt över tiden, om ens alls.
  • Personer gör ibland redigeringar som syftar till att smutskasta andra. Detta är svårt att identifiera och motverka, skärskilt om den illvillige redigeraren är långlivad.

Wikimedia Foundations styrelsemedlemmar uppmanar den globala Wikimediagemenskapen att upprätthålla och stärka vårt engagemang för hög kvalitet och korrekt information genom att:

  1. Se till att projekten på alla språk som beskriver levande personer har antagit en policy för att kräva skärskild hänsyn till principerna om neutralitet och verifierbarhet i dessa artiklar;
  2. Med mänsklig värdighet och respekt för den personliga integriteten i betraktande när du lägger till eller tar bort information, skärskilt i artiklar med kortlivat eller marginellt intresse;
  3. Undersöka nya tekniska metoder för att bedöma redigeringar, skärskilt när de berör levande personer, och för att förbättra möjligheten hos läsarna att rapportera problem;
  4. Behandla varje person som har ett klagomål om hur de beskrivs i våra projekt med tålamod, vänlighet och respekt, och uppmuntra andra att göra samma sak.