Універсальний кодекс поведінки/Координаційний комітет/Хартія

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Coordinating Committee/Charter and the translation is 100% complete.
Універсальний кодекс поведінки

Координаційний комітет Універсального кодексу поведінки (U4C), який представляє світову спільноту, є правозастосовною структурою, що забезпечує справедливе та послідовне виконання УКП.

Він є рівноправним органом з іншими органами прийняття рішень на високому рівні, такими як Арбітражні комітети, що підписали NDA (Угоди про нерозголошення) та Стюарди. U4C визначає, чи мали місце системні порушення з боку групи чи спільноти Вікімедіа у дотриманні УКП. Комітет забезпечує гарантію якості навчальних матеріалів, пов'язаних з УКП, і наглядає за щорічним переглядом спільнотою УКП і Настанов з правозастосування (НП).

Ця хартія детально описує сферу діяльності та мету U4C, порядок відбору, ролі членів, основні процедури, а також політики та прецеденти.

1. Мета і сфера діяльності

1.1. Функції

Сфера діяльності U4C включає в себе:

 • Моніторинг заяв про порушення УКП. U4C може проводити додаткові розслідування та вживати заходів у разі необхідності.
 • Спостереження за станом дотримання УКП у всіх онлайн та офлайн-просторах Вікімедіа, як це ратифіковано Радою повірених Фонду Вікімедіа у 2020 році.
 • Внесення пропозицій щодо належних змін до УКП та Настанов із правозастосування УКП для розгляду Фондом Вікімедіа та спільнотою в рамках щорічного перегляду УКП.
  • U4C не може самостійно вносити зміни до цих обох документів.
 • Надання допомоги Фонду Вікімедіа та іншим зацікавленим сторонам у розгляді справ, що перебувають під їхньою юрисдикцією, на їхній запит.

1.2. Обов'язки

U4C має такі обов'язки:

 • Розглядає скарги та апеляції за обставин, викладених у Настановах із правозастосування, зокрема в таких випадках (але не обмежуючись ними):
  • Відсутність у місцевого самоврядування спроможності забезпечувати дотримання УКП;
  • Послідовні місцеві рішення, які суперечать УКП;
  • Відмова структур та команд місцевого самоврядування забезпечувати дотримання УКП;
  • Брак ресурсів або відсутність бажання розв'язувати проблеми, які перешкоджають належному виконанню УКП через процеси місцевого самоврядування;
 • Проводить будь-які розслідування, необхідні для вирішення зазначених скарг та апеляцій;
 • Надає ресурси для спільнот щодо найкращих практик УКП, такі як матеріали для обов'язкового навчання, гарантії якості навчальних ресурсів, створених членами руху та організаціями, які виходять за рамки базових навчальних матеріалів УКП, які контролює сама U4C, а також інші ресурси за потреби;
 • Якщо виникає потреба, надає остаточне тлумачення УКП та Настанов із правозастосування УКП, у співпраці з правозастосовними структурами членів спільноти;
 • Оцінює ефективність правозастосування УКП та надає рекомендації щодо його покращення.

На додаток до вищезазначеного:

 • U4C не братиметься за справи, які не стосуються насамперед порушень УКП або його правозастосування.
 • U4C може делегувати свої повноваження щодо прийняття остаточного рішення, за винятком випадків серйозних системних проблем. Обов'язки U4C пояснюються в контексті інших правозастосовних структур у п. 3.1.2 Настанов із правозастосування УКП.

1.3. Членство

U4C складатиметься з 16 членів спільноти з правом голосу та до двох членів без права голосу, призначених Фондом Вікімедіа. Кожен член з правом голосу виконує свої обов'язки протягом двох років, за винятком інавгураційних виборів (див. 3.2).

Фонд Вікімедіа може призначити до двох членів без права голосу та обрати додатковий допоміжний персонал на вимогу U4C.

1.4. Конфлікт інтересів

Індивідуальні члени U4C з правом голосу не мають звільнятися з інших посад (наприклад, локального адміністратора (сисопа), члена Арбітражного комітету), але вони не можуть працювати як співробітники або підрядники Фонду Вікімедіа або афілійованих з Фондом організацій, а також не можуть бути членами Ради повірених Фонду Вікімедіа.

2. Вибори і умови

2.1. Вимоги до членів

Кожен член і кандидат повинен:

 • Дотримуватися УКП.
 • Мати щонайменше 18 років і підписати Угоду про конфіденційність непублічної інформації (NDA) з Фондом Вікімедіа після того, як їх буде обрано.
 • Не бути заблокованим у жодному з проєктів Вікімедіа та не мати активної заборони на участь у заходах протягом останнього року. Кандидати, яких заблоковано, можуть подати апеляцію до Виборчого комітету, який може зробити виняток.
 • Публічно самоідентифікувати свою домашню(і) вікі та регіон, з якого вони походять.
 • Відповідати будь-яким іншим вимогам, визначеним під час виборчого процесу.
 • Бути зареєстрованим учасником принаймні одного вікі-проєкту протягом щонайменше 365 днів і мати щонайменше 500 редагувань.

Виборчий комітет матиме остаточне право вирішувати, чи відповідають кандидати кваліфікаційним вимогам.

2.2. Розподіл місць

2.2.1. Регіональний розподіл

Для того, щоб забезпечити представництво в U4C різноманітності руху, за регіональним розподілом будуть обрані вісім представників, по одному представнику від кожного регіону. Відповідно до регіонального підходу Фонду Вікімедіа, регіональний розподіл буде таким:

 • Північна Америка (США і Канада),
 • Північна та Західна Європа
 • Латинська Америка і Карибський басейн,
 • Центральна та Східна Європа (ЦСЄ)
 • Субсахарська Африка
 • Середній Схід і Північна Африка
 • Східна, Південно-Східна Азія та Тихий океан (СПСАТ)
 • Південна Азія

2.2.2. Вся Спільнота

Буде обрано вісім представників від всієї Спільноти.

2.3. Терміни

Членство в U4C буде дворічним, за винятком перших виборів.

Для перших виборах Регіональні кандидати будуть обрані строком на два роки, а члени від усієї спільноти будуть обрані на один рік.

2.4. Вибори

Щорічні вибори для обрання членів з правом голосу до U4C відбуваються під наглядом U4C та адмініструються Виборчим комітетом у співпраці з U4C. На перших виборах Комітет зі створення U4C (U4CBC) займе місце U4C.

Кандидати повинні відповідати вимогам членства, викладеним у розділі 2.1.

Інавгураційні вибори U4C відбудуться якнайшвидше після успішного завершення процесу ратифікації Хартії U4C.

Процес виборів відбувається за таким графіком:

 • Визначення U4С дати виборів, їхнього графіка та кількості регіональних місць і місць від усієї спільноти щонайменше за місяць до початку виборів
 • Відкриття процесу виборів Виборчим комітетом
 • Період висування кандидатур – протягом цього часу приймаються кандидатури
 • Період перевірки кандидатів
 • Період запитань і відповідей – кандидати відповідають на запитання спільноти
 • Період голосування – виборці, які мають право голосу, можуть проголосувати за кандидатів

2.5. Процес голосування

 • Голосування проводиться таємним голосуванням, при цьому виборці залишають за кожного кандидата голоси «за», «проти» та «нейтрально».
 • Виборці можуть голосувати за кандидатів з усіх регіонів.
 • Нейтральні голоси не будуть зараховані.
 • Право виборця на участь у голосуванні визначається Виборчим комітетом.
 • Кандидат повинен набрати 60% або більше голосів виборців, підрахованих за принципом «за»/(«за» + «проти»). Після цієї кваліфікації:
  • Для кожного кандидата кількість голосів «проти» буде віднята від кількості голосів «за». Кандидати з найбільшою різницею будуть обрані на кожне місце.
  • Якщо два кандидати мають однакову різницю, то відсоток, розрахований як «за»/(«за» + «проти»), буде використаний як вирішальний чинник.

Після першої сесії U4C, U4CBC буде розпущено, а U4C якнайшвидше розпочне роботу.

2.6. Вакантні місця

Якщо є вакантне місце, чи через відставку, чи через усунення, чи через те, що на виборах не було обрано жодного кандидата на регіональне місце, U4C може залишити місце вакантним і тимчасово заповнити його під час наступних виборів, або U4C може призначити позачергові вибори. Додатковим варіантом у випадку відставки або усунення є те, що U4C може призначити члена, який балотувався на останніх виборах і отримав щонайменше 60% підтримки.

Члени, які займають вакантне місце, будуть виконувати свої обов'язки до кінця терміну повноважень того місця, яке вони займають.

3. Внутрішні процедури

U4C може створювати або змінювати свої внутрішні процедури, якщо це не виходить за межі їхньої компетенції. Члени групи повинні бути справедливими та неупередженими у своїх діях. Коли це доречно, U4C має запросити зворотний зв'язок від спільноти щодо запланованих змін, перш ніж впроваджувати їх.

3.1. Внутрішня політика та прецедент

U4C не створює нову політику і не може вносити поправки чи зміни до УКП та його Настанов із правозастосування. Натомість U4C застосовує та забезпечує дотримання УКП, як це визначено сферою його діяльності.

Попередні рішення можуть братися до уваги лише тією мірою, поки вони залишаються актуальними в поточному контексті, оскільки політики, настанови та норми спільноти змінюються з плином часу.

U4C може, однак, запропонувати зміни до УКП та Настанов із правозастосування, щоб Фонд Вікімедіа та спільнота розглянули їх у рамках щорічного процесу перегляду, організованого U4C.

3.2. Поведінка членів U4C

Члени U4C повинні:

 • Активно долучатися до роботи U4C, а також інформувати U4C на початку будь-якої відсутності участі в U4C.
 • Своєчасно та належним чином реагувати на занепокоєння щодо своєї поведінки.
 • Зберігати конфіденційність приватної інформації, поширеної в рамках U4C, включаючи приватну кореспонденцію та непублічну особову інформацію.
 • Підтримувати колегіальні стосунки з іншими членами U4C та працювати над продуктивним вирішенням міжособистісних конфліктів.
 • Дотримуватися ідеї, що жоден член U4C не є більш чи менш впливовим, ніж будь-який інший член.
 • Прагнути діяти прозоро, пояснюючи свої рішення, коли це можливо, зберігаючи при цьому належну конфіденційність.
 • Бути обізнаним з глобальними політиками, включаючи Універсальний кодекс поведінки, а також працювати над отриманням знань про місцеві політики та культуру для будь-якої роботи, яку виконує U4C.

Будь-який член U4C, який неодноразово або грубо порушує очікування, викладені вище, може бути призупинений або виключений за публічним рішенням комітету. Таке публічне рішення комітету має бути підтримане двома третинами всіх членів U4C, виключаючи з голосування:

 • Члена U4C, щодо якого розглядається призупинення членства або виключення, та;
 • Членів U4C, які не відповіли протягом 30 днів на будь-які спроби отримати їхню думку щодо цього рішення за допомогою всіх відомих методів письмової комунікації.

3.3. Прозорість і конфіденційність

Про прийняті скарги повідомляється публічно на вікі з наданням принаймні мінімальної інформації.

Про прийняті рішення повідомляється публічно на вікі із зазначенням назв акаунтів, проєктів, дат і елементарного опису кейса. Якщо якась інформація не підходить для публічних звітів через конфіденційність або юридичні причини, звіти повинні знеособити її шляхом більш загального опису деталей або навіть опускаючи відповідну інформацію, якщо це доречно.

Якщо член U4C порушує угоду про конфіденційність, важливо вирішити цю проблему за допомогою відповідних внутрішніх дисциплінарних заходів, якщо це необхідно. Порушення Політики конфіденційності, Політики доступу до непублічних персональних даних, Політики щодо перевірки користувачів та Політики приховування також розслідуються Комісією омбудів. Комісія має провести розслідування, щоб визначити, чи було порушення внаслідок ненавмисної помилки, чи навмисним. Комітет може рекомендувати Фонду Вікімедіа відкликати угоду про конфіденційність, якщо розслідування встановить, що це виправдано.

3.4. Кворум

U4C може засідати з будь-якою кількістю членів, але жодне рішення чи голосування не може бути прийняте Комітетом, якщо не досягнуто кворуму у 50% (8 членів) від членів, що мають право голосу (16 членів). За відсутності кворуму, U4C продовжує працювати над питаннями, які не потребують голосування, а також, якщо це необхідно, призначає позачергові вибори.

3.5. Підкомітети

Комітет із заснування U4C пропонує під час формування U4C створити принаймні в рамках U4C два підкомітети. Один підкомітет з питань запобігання, навчання та звітності, що стосуються роботи U4C, а другий підкомітет для розгляду та вирішення справ.

3.6. Структурована підтримка

Деяка робота може потребувати певної структурованої підтримки. U4C може формувати підкомітети або призначати членів для виконання певних завдань чи ролей, якщо це необхідно для роботи U4C.

Фонд Вікімедіа надасть Комітету інструменти, які допоможуть йому виконувати свою роботу (наприклад, безпечні засоби зв'язку, приватну вікі тощо). Фонд може призначити додатковий допоміжний персонал на запит U4C.

3.7. Інструменти

Комітет може вживати всіх заходів, які він вважає доречними і пропорційними, щоб дотримуватися свого мандату і вирішувати системні проблеми, пов'язані з нездатністю адекватно забезпечити дотримання УКП відповідно до настанов із правозастосування і даних правил. Це включає створення або запит користувацьких прав для членів комітету або його делегатів для адміністрування (локальних/глобальних інструментів Вікі та МедіаВікі), підтримку таких інструментів, як списки розсилки та приватна вікі, а також інших інструментів, таких як Система конфіденційного повідомлення про інциденти, для підтримки діяльності U4C, які будуть створені та адмініструватимуться Фондом Вікімедіа та стюардами протягом терміну перебування членів U4C на посаді.

Будь-які права, надані для цілей комітету U4C, повинні використовуватися лише для дій, розслідувань та екстрених справ U4C, якщо вони не мають інших адміністративних прав, наданих в рамках локальних чи глобальних процесів.

3.8. Відвід

Член U4C може взяти самовідвід від будь-якої роботи або від будь-якого аспекту роботи, з поясненням або без пояснення причин, і це є обов'язковим у разі виникнення конфлікту інтересів. Така ситуація може призвести до того, що член U4C братиме участь в обговоренні цієї роботи, але не в процесі голосування.

Будь-який член U4C, який бере участь саме як член U4C в роботі щодо проєкту або афіліата, в якому він є учасником, несе відповідальність за рішення про самовідвід. Члени U4C не братимуть участі в цій роботі, якщо вони були безпосередньо залучені до неї в результаті своєї іншої посади або іншої діяльності. Таке рішення все одно підлягає голосуванню всіма членами U4C. Будь-який член U4C може відмовитися від участі в голосуванні щодо його відводу, але може брати участь в обговореннях про відводи від цієї роботи.

Як правило, конфлікт інтересів щодо роботи U4C включає особисту участь у суті спору або значну особисту залученість до однієї зі сторін, залучених до цієї роботи. Попередня взаємодія зі сторонами як звичайний редактор, адміністратор або взаємодія в рамках U4C зазвичай не є підставою для відводу.

3.8.1. Процес та процедури, що стосуються запиту про відвід члена

Якщо якась особа вважає, що член U4C має взяти самовідвід від певної роботи в U4C, вона повинна надіслати запит до U4C з пропозицією даному члену взяти самовідвід, зазначивши цю роботу та обґрунтувавши свою позицію. Член U4C може задовольнити запит про самовідвід, або ж відбудеться голосування членів U4C, за винятком члена чи членів, яких це стосується.

U4C має відповісти на такий запит до початку голосування щодо цієї роботи. Запити про відвід після того, як робота перейшла на стадію голосування, не задовольняються, за винятком надзвичайних обставин.

3.9. Відносини

U4C може надавати офіційні чи неофіційні поради та тлумачення УКП. Коли це можливо, U4C має відповідати на запити інших органів, що приймають рішення на високому рівні, Ради повірених Фонду Вікімедіа або Фонду Вікімедіа щодо надання консультацій чи тлумачень. Інші групи чи окремі особи також можуть звертатися до U4C за консультацією чи тлумаченням. Там, де це доречно, U4C має публічно задокументувати свої офіційні консультації та тлумачення.

3.9.1. Відносини з іншими керівними структурами руху

Відповідно до Настанов із правозастосування УКП, залежно від ситуації, U4C може діяти як орган прийняття рішень на високому рівні щодо УКП, а також як рівноправна група стосовно інших органів прийняття рішень на високому рівні. Роль Комітету полягає в тому, щоб надавати спільнотам ресурси щодо найкращих практик УКП та діяти як остання інстанція в ситуаціях, коли в місцевих групах є системні проблеми у самостійному забезпеченні дотримання УКП.

У випадках, що стосуються співробітників афіліата, U4C розглядає справу спільно з цим афіліатом та/або Комітетом з приєднання. U4C може вживати заходів щодо співробітників у просторах руху Вікімедіа та може рекомендувати даному афіліату інші дії.

Керівні структури руху можуть також передавати на розгляд U4C справи чи апеляції щодо дотримання УКП, навіть ті, які зазвичай не належать до сфери компетенції U4C. U4C може вирішити, чи розглядати ці справи або апеляції відповідно до своїх типових процедур.

Запити консультації, тлумачення чи направлення справ, як правило, слід робити на Мета-вікі, за винятком випадків, коли це недоречно з міркувань приватності. Для ситуацій, пов'язаних з конфіденційністю, очікується використання спеціальної адреси електронної пошти для U4C.

4. Завдання

4.1. Навчальні ресурси з УКП та правозастосування

U4C наглядатиме за створенням і підтримкою навчальних ресурсів, а також координуватиме з Фондом Вікімедіа переклад таких навчальних ресурсів.

Три базові навчальні модулі охоплюють питання, передбачені Настановами з правозастосування:

 • Орієнтація
 • Ідентифікація та звітування
 • Складні справи та апеляції

Ці модулі будуть загальнодоступними на таких платформах, як learn.wiki, і мають бути перекладені у співпраці з Фондом Вікімедіа якомога більшою кількістю мов. Перелік або кількість мов буде визначено U4C.

Окрім надання навчальних модулів, U4C може досліджувати та підтримувати інші способи навчання, співпрацюючи з різними зацікавленими сторонами спільноти, зокрема з Фондом Вікімедіа та афіліатами.

U4C також може поширювати найкращі практики що стосуються порушень УКП та пов'язаних з цим питань, а також, за запитом, пропонувати перевірку якості та сертифікацію навчальних ресурсів з УКП, створених іншими зацікавленими сторонами руху.

Подібно до того, як сам УКП визначає мінімальні базові стандарти, а також запрошує та заохочує спільноти розвивати ці мінімальні стандарти поведінки, зацікавлені сторони руху можуть розвивати та вдосконалювати базові навчальні ресурси.

4.2. Юрисдикція, провадження, винесення рішень, апеляції

4.2.1. Юрисдикція

U4C має юрисдикцію над усіма пов'язаними з Вікімедіа онлайн та офлайн просторами в межах свого мандату, визначеного Настановами з правозастосування. U4C не розглядатиме справи, які не стосуються переважно порушень УКП чи його правозастосування. U4C може делегувати свої повноваження щодо прийняття остаточних рішень, за винятком випадків системних порушень.

U4C не має юрисдикції, за винятком випадків, зазначених у наведених вище розділах про відносини, щодо: (i) офіційних дій Фонду Вікімедіа або його співробітників; (ii) питань трудових відносин з афіліатами Вікімедіа, що регулюються законами та правилами юрисдикції афіліату.

За винятком випадків системних порушень, U4C не має юрисдикції, якщо існує орган прийняття рішень на високому рівні, що підписав НДА (Арбітражні комітети, Комітет з приєднання, Глобальна рада, Виборчий комітет, Комітет технічного кодексу поведінки, стюарди), що гарантує ефективне самоврядування. U4C також поважає принцип руху про децентралізацію, розуміючи, що УКП повинен застосовуватися на якомога більш відповідному місцевому рівні.

U4C зберігає юрисдикцію над усіма справами, що розглядаються нею, включно з пов'язаними з ними процесами правозастосування, і може на власний розсуд переглянути будь-яке провадження у будь-який час, якщо тільки питання не буде передано через юридичні питання Фонду Вікімедіа як провайдеру платформи.

4.2.1.1. Системні порушення

Питання, пов'язані з системними порушеннями, може підняти будь-хто, і U4C може вирішити розпочати розслідування за підтримки простої більшості. Якщо Фонд або орган прийняття рішень на високому рівні просить провести розслідування системного порушення, U4C відкриває розслідування. Добросовісна (з докладанням всіх зусиль для вирішення) розбіжність щодо тлумачення УКП не є достатньою для визначення, що орган прийняття рішень на високому рівні систематично не справлявся з правозастосуванням кодексу.

Відповідно до затверджених спільнотою настанов із правозастосування, U4C може вживати всіх заходів, які вважає доречними та співмірними для усунення системних порушень (наприклад, захоплення проєктів) з метою належного забезпечення дотримання УКП. Приймаючи рішення, U4C може покладатися на інформацію від Фонду Вікімедіа та інших спільнот руху або може самостійно запросити зовнішню інформацію. Санкції за системне порушення правозастосування УКП включають повний спектр заходів, аж до закриття вікіпроєктів. Після винесення рішення має бути опублікований звіт для розгляду глобальною спільнотою.

4.2.2. Провадження

4.2.2.1. Запит на перегляд рішення

Запити на перегляд рішення повинні подаватися у спосіб, визначений U4C. U4C може прийняти або відхилити будь-яке питання на власний розсуд; він бере до уваги, але не пов'язаний думкою сторін запиту та інших поінформованих користувачів.

4.2.2.2. Форми провадження
 • Стандартне провадження: За замовчуванням, слухання є публічними і проводяться за процедурами, опублікованими на відповідних сторінках U4C. Провадження можуть бути конфіденційними, якщо U4C вважає, що публічне провадження може завдати непропорційної шкоди учасникам слухань, третім особам (як правило, коли йдеться про значні порушення приватності, переслідування чи правові питання), або може негативно вплинути на юридичні, технічні та пов'язані з публічною політикою зобов'язання Фонду Вікімедіа як провайдера платформи. Сторони будуть повідомлені про закрите слухання та матимуть розумну можливість відреагувати на сказане про них до того, як буде прийняте рішення.
 • Прискорений розгляд: Якщо фактичні обставини справи значною мірою не викликають сумнівів, U4C може вирішити спір шляхом голосування без проведення стандартного провадження.

4.2.2.3. Участь

Член, термін повноважень якого закінчується під час розгляду справи, може залишатися активним у цій справі до її завершення. Новопризначені члени можуть починати займатися будь-яким питанням, що перебуває на розгляді U4C, негайно з дати їхнього призначення.

Будь-який поінформований та зацікавлений користувач може додавати свідчення на сторінках справи. U4C може надалі встановлювати правила, необхідні для подання свідчень. Користувачі можуть відповідати на свідчення про себе, і U4C докладе всіх зусиль, щоб зв'язатися з будь-яким користувачем, який є суб'єктом справи; якщо цього не вдається зробити, рішення можуть бути прийняті без їх участі. Всі редактори зобов'язані діяти відповідно до УКП на сторінках справ U4C, і якщо вони цього не роблять, до них можуть бути застосовані санкції.

4.2.2.4. Допустимість доказів

У всіх провадженнях допустимі докази включають:

 1. Усі редагування та записи в журналах, включно з видаленими або іншим чином прихованими редагуваннями та записами в журналах онлайн-проєктів, платформ та сервісів, що належать до сфери діяльності U4C;
 2. Свідчення та докази офлайн-інцидентів, які U4C вважає доречними.

Докази приймаються всіма мовами, які підтримуються платформами та сервісами Фонду Вікімедіа. Якщо U4C потребує додаткових ресурсів для обробки отриманих матеріалів, він може координувати свої дії з Фондом Вікімедіа, як це роблять інші комітети самоврядування спільнот, що співпрацюють з провайдером платформи. Докази, що ґрунтуються на приватних комунікаціях (зокрема, включаючи інші вебсайти, форуми, чати, журнали IRC, листування електронною поштою), є прийнятними лише за попередньої згоди U4C.

Докази можуть подаватися конфіденційно, але U4C зазвичай очікує, що докази будуть публічно оприлюднені в усіх публічних провадженнях, якщо тільки немає вагомих причин не робити цього, або якщо не буде визначено, що провадження буде приватним. U4C вирішує, чи приймати кожне подання конфіденційних доказів по суті, і, якщо вони будуть прийняті, докази розглядатимуться на закритому слуханні.

4.2.2.5. Тимчасова заборона

У будь-який час між подачею запиту на розгляд справи та закриттям справи, U4C може виносити тимчасові заборони, що на час розгляду справи обмежують поведінку сторін або користувачів загалом.

4.2.3. Винесенні рішення

4.2.3.1. Формат рішень

Рішення пишуться чіткою, стислою стандартною англійською мовою та основною мовою (мовами), що мають відношення до справи, яка розглядається; зазвичай вони включають: (i) викладення основних принципів, (ii) викладення фактів, (iii) викладення засобів правового захисту та рішень, та (iv) зазначення будь-яких заходів щодо забезпечення виконання рішення. Якщо значення будь-якого положення є незрозумілим для будь-якого члена U4C, сторін або інших зацікавлених редакторів, воно може бути роз'яснене за запитом.

4.2.4. Апеляції

4.2.4.1. Прийнятність апеляцій

Апеляції від заблокованих, забанених або аналогічно обмежених користувачів зазвичай надсилаються електронною поштою.

4.2.4.2. Апеляція рішень

Будь-яка сторона у справі може звернутися до U4C з проханням переглянути або змінити рішення, яке U4C може прийняти або відхилити на свій розсуд. Перш ніж переглядати рішення, U4C може вимагати, щоб пройшов мінімальний час з моменту набрання чинності рішенням, або з моменту будь-якого попереднього запиту про його перегляд.

4.3. УКП та Настанови з правозастосування – перегляд та внесення змін

4.3.1. Моніторинг УКП

Щоб виявити проблеми, які перешкоджають ефективному самоврядуванню спільнот для забезпечення дотримання УКП, U4C уважно стежитиме за результатами опитувань Фонду щодо сприйняття безпеки, за власними тенденціями щодо навантаження, а також за зворотним зв'язком щодо процесів самоврядування в спільнотах. Виявлені проблеми мають бути публічно задокументовані на дошці оголошень U4C, вирішені належним чином або винесені на обговорення під час щорічного огляду стану дотримання вимог УКП та НП.

Перед щорічним оглядом U4C має виконати таке:

 • Зв'язатися з посадовими особами в нашій глобальній спільноті, в тому числі зі:
  • стюардами
  • членами Арбітражного комітету
  • чек'юзерами
  • приховувачами
  • адміністраторами
  • спільнотами
 • Надати звіти про будь-які спостереження, які вимагають від U4C вивчення у спільнотах проблем, пов'язаних з УКП або НП. U4C зобов'язаний обговорити ці звіти для включення їх у свою пропозицію.
 • Відкрити доступну для всіх сторінку коментарів на Мета-вікі. Вона містить розділ, де кожен член спільноти може повідомити про те, як працюють U4C, НП та УКП. Посилання на сторінку коментарів міститься в повідомленнях U4C про щорічний огляд. U4C розглядає коментарі та питання, розміщені на цій сторінці, але не зобов'язаний проводити детальні подальші заходи.
 • Вищезгадана сторінка коментарів на Мета-вікі містить другий спеціальний розділ, що дозволяє членам спільноти ділитися ідеями щодо покращення та внесення змін. Це корисно для збору ідей від окремих осіб і має на меті бути відкритим для всіх голосів у спільноті. U4C має ознайомитися з цими ідеями й вирішити, чи хоче він прийняти їх під час підготовки проєкту пропозиції в рамках щорічного процесу.
 • U4C має активно шукати та виявляти будь-які нові або незвичні тенденції неприйнятної поведінки, що виникають у русі. Він може спостерігати за тенденціями, коментарями спільноти та розглядати академічні дослідження.

4.3.2. Зміни до Хартії, Настанов із правозастосування або УКП

Зміни до Хартії, Настанов із правозастосування або УКП потребують схвалення спільноти. U4C на власний розсуд організовує щорічний перегляд УКП, Настанов із правозастосування та Хартії. Він включає принаймні:

 • Фаза оцінки зворотного зв'язку
  • Глобальний збір коментарів
  • Оцінка коментарів та акумульованих настроїв спільноти з усіх каналів
  • Знання поточного стану досліджень про наш рух та Інтернет загалом
 • Фаза розробки проєкту
  • Включення оцінених коментарів посадових осіб і спільноти, внутрішніх нотаток з дошки оголошень і знань щодо поточного стану досліджень про наш рух та Інтернет загалом.
  • Під час фази розробки проєкту проводиться щонайменше три відкритих обговорення у спільноті, щоб охопити всі часові пояси.
  • Зміни в проєкті публікуються регулярно під час фази його розробки, залежно від робочого процесу U4C, або після кожної сесії, або щотижня.
  • Остаточний проєкт перевіряється Юридичним департаментом Фонду Вікімедіа на вікі.
 • Фаза голосування
  • Учасники спільноти голосують із > 60% або > 66% схвалення
  • Переклад остаточного проєкту перед голосуванням, а також запуск і просування голосування відповідно до специфікацій U4C забезпечує Фонд Вікімедіа.
  • Бюлетень повинен дозволяти учасникам голосування голосувати окремо за окремі основні розділи.

5. Глосарій

Група регіонального розподілу: Група регіонального розподілу — це група обраних спільнотою представників U4C з кожного з 8 визначених Вікімедіа регіонів: (Центральна та Східна Європа (ЦСЄ); Латинська Америка та Карибський басейн; Середній Схід і Північна Африка; Північна Америка (США та Канада); Східна, Південно-Східна Азія та Тихоокеанський регіон (СПСАТ); Субсахарська Африка; Західна Європа).

Група від усієї Спільноти: Група від усієї Спільноти — це група обраних спільнотою представників U4C, що є активними в будь-якому проєкті Вікімедіа. Однак від одного вікі-проєкту може бути обрано не більше двох членів, включаючи членів, обраних до Групи регіонального розподілу.